Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj03.01.2009, 15:39 (UTC)    
Mesaj konusu:

Güzel bir site sayacı kodu

Kod:
<a id="45711" href="http://www.sitenizesayac.com">Sitenizesayac.com</a><script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://www.sitenizesayac.com/counter_free/counter.php?type=55&id=45711"></script></a>
Mesaj03.01.2009, 17:24 (UTC)    
Mesaj konusu: Geçnliğe Hitabe [Süper]

Atatürk Resmi ile
Kod:
 <p><img style="width: 535px; height: 320px" height="506" alt="" width="400" align="middle" src="http://www.forzabesiktas.com/images/userfiles/ataturk007.jpg" _fcksavedurl="http://www.forzabesiktas.com/images/userfiles/ataturk007.jpg" /><br />
<table style="width: 537px; height: 540px" height="540" cellspacing="1" cellpadding="1" width="537" border="1">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#000000">
<p class="mebb" align="left"><font face="Times New Roman" size="3"><font color="#ff0000"><strong><font style="background-color: #ffffff">GENÇLİĞE HİTABE</font></strong><o:p> </o:p></font></font></p>
<p class="meb1" style="line-height: 150%" align="left"><font face="Times New Roman" size="3"><font color="#ff0000">         </font><font color="#ff0000"><strong>Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve<font color="#ffffff"> m</font><font color="#ffffff">ü</font><font color="#ffffff">dafaa</font> etmektir.<br />
        Mevcudiyet<font color="#ffffff">in</font><font color="#ffffff">in ve</font><font color="#ffffff"> istikbalinin</font><font color="#ffffff">,</font> yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazin<font color="#ffffff">end</font><font color="#ffffff">ir. İst</font>ikbalde dahi, <font color="#ffffff">se</font>ni bu hazinede<font color="#ff0000">n</font> mahrum etmek isteyecek da<font color="#ffffff">hilî ve ha</font>rici bedhahların olacaktır. B<font color="#ffffff">i</font>r gün, istiklâl ve Cumhuriye<font color="#ffffff">t'i müdaf</font>aa mecburiyetine düşersen, <font color="#ffffff">vaz</font>ifeye atılmak için, içinde bulunacağı<font color="#ffffff">n</font><font color="#ffffff"> </font><font color="#ffffff">vaziye</font>tin imkân ve şerâitini düşün<font color="#ffffff">meyec</font>eksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüs<font color="#ffffff">a</font><font color="#ffffff">it bir m</font>ahiyette tezahür ed<font color="#ffffff">ebilir. </font><font color="#ffffff">İstiklâl </font><font color="#ffffff">ve Cum</font>huriyetine kastedecek<font color="#ffffff"> düşman</font><font color="#ff0000">l</font>ar, bütün dünyada e<font color="#ffffff">msali görülmemiş</font> bir galibiyetin mümessili ol<font color="#ffffff">ab</font><font color="#ffffff">ilirler. </font>Cebren ve hile ile aziz v<font color="#ffffff">atanın</font> <font color="#ffffff">bü</font>tün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersane<font color="#ffffff">le</font><font color="#ffffff">rine gi</font>rilmiş, bütün or<font color="#ffffff">du</font>ları <font color="#ffffff">dağı</font>tılmı<font color="#ffffff">ş ve </font>memleketin her köşesi bilfiil işgal edil<font color="#ffffff">miş ol</font><font color="#ffffff">ab</font>ilir. Bütün b<font color="#ffffff">u şer</font>âit<font color="#ffffff">ten</font> daha elî<font color="#ffffff">m v</font>e daha vahim olmak üzere, memleket<font color="#ffffff">in</font> <font color="#ffffff">dahilinde, iktidara</font> sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunab<font color="#ffffff">il</font><font style="background-color: #000000" color="#ffffff">ir</font><font color="#ffffff">ler. Hat</font>tâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.<br />
         Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! </strong><o:p></o:p></font></font></p>
<p class="meb1" style="line-height: 150%" align="left"><font face="Times New Roman" size="3"><font color="#ff0000">                                                                                                    </font><font color="#ff0000"><strong>Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK<br />
20 Ekim 1927<br />
<br />
Tamamiyle EL emeği classisweb.tr.gg<br />
<br />
</strong><o:p></o:p></font></font></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>

Sadece Hitabe
Kod:
<p>
<table style="width: 537px; height: 540px" height="540" cellspacing="1" cellpadding="1" width="537" border="1">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#000000">
<p class="mebb" align="left"><font face="Times New Roman" size="3"><font color="#ff0000"><strong><font style="background-color: #ffffff">GENÇLİĞE HİTABE</font></strong><o:p> </o:p></font></font></p>
<p class="meb1" style="line-height: 150%" align="left"><font face="Times New Roman" size="3"><font color="#ff0000">         </font><font color="#ff0000"><strong>Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve<font color="#ffffff"> m</font><font color="#ffffff">ü</font><font color="#ffffff">dafaa</font> etmektir.<br />
        Mevcudiyet<font color="#ffffff">in</font><font color="#ffffff">in ve</font><font color="#ffffff"> istikbalinin</font><font color="#ffffff">,</font> yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazin<font color="#ffffff">end</font><font color="#ffffff">ir. İst</font>ikbalde dahi, <font color="#ffffff">se</font>ni bu hazinede<font color="#ff0000">n</font> mahrum etmek isteyecek da<font color="#ffffff">hilî ve ha</font>rici bedhahların olacaktır. B<font color="#ffffff">i</font>r gün, istiklâl ve Cumhuriye<font color="#ffffff">t'i müdaf</font>aa mecburiyetine düşersen, <font color="#ffffff">vaz</font>ifeye atılmak için, içinde bulunacağı<font color="#ffffff">n</font><font color="#ffffff"> </font><font color="#ffffff">vaziye</font>tin imkân ve şerâitini düşün<font color="#ffffff">meyec</font>eksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüs<font color="#ffffff">a</font><font color="#ffffff">it bir m</font>ahiyette tezahür ed<font color="#ffffff">ebilir. </font><font color="#ffffff">İstiklâl </font><font color="#ffffff">ve Cum</font>huriyetine kastedecek<font color="#ffffff"> düşman</font><font color="#ff0000">l</font>ar, bütün dünyada e<font color="#ffffff">msali görülmemiş</font> bir galibiyetin mümessili ol<font color="#ffffff">ab</font><font color="#ffffff">ilirler. </font>Cebren ve hile ile aziz v<font color="#ffffff">atanın</font> <font color="#ffffff">bü</font>tün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersane<font color="#ffffff">le</font><font color="#ffffff">rine gi</font>rilmiş, bütün or<font color="#ffffff">du</font>ları <font color="#ffffff">dağı</font>tılmı<font color="#ffffff">ş ve </font>memleketin her köşesi bilfiil işgal edil<font color="#ffffff">miş ol</font><font color="#ffffff">ab</font>ilir. Bütün b<font color="#ffffff">u şer</font>âit<font color="#ffffff">ten</font> daha elî<font color="#ffffff">m v</font>e daha vahim olmak üzere, memleket<font color="#ffffff">in</font> <font color="#ffffff">dahilinde, iktidara</font> sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunab<font color="#ffffff">il</font><font style="background-color: #000000" color="#ffffff">ir</font><font color="#ffffff">ler. Hat</font>tâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.<br />
         Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! </strong><o:p></o:p></font></font></p>
<p class="meb1" style="line-height: 150%" align="left"><font face="Times New Roman" size="3"><font color="#ff0000">                                                                                                    </font><font color="#ff0000"><strong>Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK<br />
20 Ekim 1927<br />
<br />
Tamamiyle EL emeği classisweb.tr.gg<br />
<br />
</strong><o:p></o:p></font></font></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
..<br />
<br />
</strong>SADECE GENÇLİĞE HİTABE <textarea cols="10"><p>
<table style="width: 537px; height: 540px" height="540" cellspacing="1" cellpadding="1" width="537" border="1">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#000000">
<p class="mebb" align="left"><font face="Times New Roman" size="3"><font color="#ff0000"><strong><font style="background-color: #ffffff">GENÇLİĞE HİTABE</font></strong><o:p> </o:p></font></font></p>
<p class="meb1" style="line-height: 150%" align="left"><font face="Times New Roman" size="3"><font color="#ff0000">         </font><font color="#ff0000"><strong>Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve<font color="#ffffff"> m</font><font color="#ffffff">ü</font><font color="#ffffff">dafaa</font> etmektir.<br />
        Mevcudiyet<font color="#ffffff">in</font><font color="#ffffff">in ve</font><font color="#ffffff"> istikbalinin</font><font color="#ffffff">,</font> yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazin<font color="#ffffff">end</font><font color="#ffffff">ir. İst</font>ikbalde dahi, <font color="#ffffff">se</font>ni bu hazinede<font color="#ff0000">n</font> mahrum etmek isteyecek da<font color="#ffffff">hilî ve ha</font>rici bedhahların olacaktır. B<font color="#ffffff">i</font>r gün, istiklâl ve Cumhuriye<font color="#ffffff">t'i müdaf</font>aa mecburiyetine düşersen, <font color="#ffffff">vaz</font>ifeye atılmak için, içinde bulunacağı<font color="#ffffff">n</font><font color="#ffffff"> </font><font color="#ffffff">vaziye</font>tin imkân ve şerâitini düşün<font color="#ffffff">meyec</font>eksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüs<font color="#ffffff">a</font><font color="#ffffff">it bir m</font>ahiyette tezahür ed<font color="#ffffff">ebilir. </font><font color="#ffffff">İstiklâl </font><font color="#ffffff">ve Cum</font>huriyetine kastedecek<font color="#ffffff"> düşman</font><font color="#ff0000">l</font>ar, bütün dünyada e<font color="#ffffff">msali görülmemiş</font> bir galibiyetin mümessili ol<font color="#ffffff">ab</font><font color="#ffffff">ilirler. </font>Cebren ve hile ile aziz v<font color="#ffffff">atanın</font> <font color="#ffffff">bü</font>tün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersane<font color="#ffffff">le</font><font color="#ffffff">rine gi</font>rilmiş, bütün or<font color="#ffffff">du</font>ları <font color="#ffffff">dağı</font>tılmı<font color="#ffffff">ş ve </font>memleketin her köşesi bilfiil işgal edil<font color="#ffffff">miş ol</font><font color="#ffffff">ab</font>ilir. Bütün b<font color="#ffffff">u şer</font>âit<font color="#ffffff">ten</font> daha elî<font color="#ffffff">m v</font>e daha vahim olmak üzere, memleket<font color="#ffffff">in</font> <font color="#ffffff">dahilinde, iktidara</font> sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunab<font color="#ffffff">il</font><font style="background-color: #000000" color="#ffffff">ir</font><font color="#ffffff">ler. Hat</font>tâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.<br />
         Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! </strong><o:p></o:p></font></font></p>
<p class="meb1" style="line-height: 150%" align="left"><font face="Times New Roman" size="3"><font color="#ff0000">                                                                                                    </font><font color="#ff0000"><strong>Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK<br />
20 Ekim 1927<br />
<br />
Tamamiyle EL emeği classisweb.tr.gg<br />
<br />
</strong><o:p></o:p></font></font></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
Mesaj04.01.2009, 10:17 (UTC)    
Mesaj konusu:
Yukarıdaki Oyunun( Maze ) Kodu
Kodu sitenize koyduktan sonra hiçbir sitenin reklamı olmadan oyunu göreceksiniz... Aynı Yukarıdaki Resim Gibi...

Kod:
<embed src="http://www7.oyunstar.com/jeux/flash/maze-game-play-6.swf" width="530" height="412" type="application/x-shockwave-flash" play="true" loop="true" menu="true"></embed>


Pyramid Solitaire Oyununun Kodu

Kod:
<embed src="http://www7.oyunstar.com/jeux/flash/PyramidSolitaire.swf" width="530" height="412" type="application/x-shockwave-flash" play="true" loop="true" menu="true"></embed>


Mine Solver Oyununun Kodu

Kod:
<embed src="http://www7.oyunstar.com/jeux/flash/minesolver.swf" width="530" height="412" type="application/x-shockwave-flash" play="true" loop="true" menu="true"></embed>


Not:Sitemizdeki Diğer Oyunlarında Kodu Alttalarında Yer Almaktadır.O Kodların Uygulanışıda Yukarıdaki Gibidir...
______________
Artık Sitemizdeki Oyunları sitenize Ekleye Bilirsiniz...

Mesaj07.01.2009, 21:13 (UTC)    
Mesaj konusu: sitene 40 Hadis kodu

sitene 40 Hadis kodu
[code:1:978a3c2687]<p align="center"><strong><font color="#ff0000" size="3"> Kırk Hadis-i Şerif</font></strong></p>
<div class="author" align="center"> </div>
<div align="center">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<p style="margin: 0px"> <a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><img style="width: 544px" height="226" alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img204.imageshack.us/img204/9158/bismillah132ky.jpg" _fcksavedurl="http://img204.imageshack.us/img204/9158/bismillah132ky.jpg" width="589" border="0" /></a></p>
<FCK:hr />
<p> </p>
<div align="center"> </div>
<h1 align="left"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"> KIRK HADIS</font></h1>
<font face="Lucida Handwriting, Cursive">
<p align="left"> </p>
<FCK:hr />
<br />
</font><font face="Lucida Handwriting, Cursive">
<p align="left"> </p>
<h2 align="left"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">1-) Kim benim sunnetimi diriltirse(ihya eder ve yasaminda tatbik ederse) beni sevmis olur. Beni seven de benimle beraber Cennettedir. </font></h2>
<h2 align="center"><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">2-) Bana itaat eden Allah'a itaat etmis olur. Bana isyan eden Allah'a isyan etmisolur. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">3-) Sizden birinizin, arzusu benim getirdigim (Kur'an'a Seriat)e uymadikca kamil imanla iman etmis olamaz. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">4-) Nefsim kudretinin elinde olan Allah'a yemin ederimki, Ben kendisine babasindan ve cocugundan daha sevgili oluncaya kadar sizden biriniz kamil imanla iman etmis olmaz. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">5-) Gercek musluman, muslumanlarin elinden ve dilinden geven icinde oldugu kimsedir. Gercek muhacir ise Allah'in yasaklarini terkeden kimsedir. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">6-) Bildigi ile amel eden kisiye Allah bilmedigi ilimlerin bilgisine varis kilar. <br />
7-) Kardesini bir gunahindan dolayi ayip-layan kisi, gunahi islemedikce olmez. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">8-) Islam'in dugmeleri dugme dugme cozulecek(Seriatin emirleri tek tek terkedilecek). Her dugme cozuldukce insanlar onu takibedendugmeyi cozmeye tesebbus edecekler. Bu cozulen dugmelerin ilki idari konular, sonuncusuda namazdir. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">9-) Sizden kim (Seriate uymayan) bir kotu is gorurse onu eliyle duzeltsin, buna gucu yetmezse diliyle duzeltsin. Buna da gucu yetmezse kalbiyle bugzetsin. Bu sonuncusu ise imanin en zayip mertebesidir. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">10-) Cihad, kiyamet gunune kadar gecerli bir emirdir. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">11-) Kim gaz yapmadan ve icinde gaza yapma istegini konusturmadan olurse, munafiklikdan bir cesit uzere olur. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">12-) Cihadin en faziletlisi zalim sultan katinda hakki soylemektir. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">13-) Rabbini gazablandiracak bir meselede sultani hosnud eden(etmeye calisan) Allah'in dininden cikmis olur. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">14-) Cennet (nefse agir geldigi icin) hoslanilmayan seylerle, cehennemde sehvete hitap eden seylerle kusatilmistir. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">15-) Islam'in disinda bir millet uzerine yemin eden, soyledigi gibidir. (Onlardandir) <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">16-) Amellerin en hayirlisi sevdigini Allah icin sevmek bugzettigine de Allah icin bugzetmektir. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">17-) Kim bir kavme benzemeye calisirsa, o onlardandir. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">18-) Munafigin alameti uctur: Konustugunda yalan soyler, vaad verdiginde yerine getirmez, emanet olundugunda hainlik eder. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">19-) Kisi din kardesine kafirlik isnad ederse, bu isnad ikisinden birine doner. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">20-) Kim bir hayirli isi yapmaya yonelirse, onu yapan kadar mukafat alir. <a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><font size="5"> <FCK:hr />
</font></font></h2>
<p align="left"> </p>
<h2 align="center"><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img209.imageshack.us/img209/7700/selale8vpxxxxxx5ql.gif" _fcksavedurl="http://img209.imageshack.us/img209/7700/selale8vpxxxxxx5ql.gif" width="624" border="0" /></font></a></h2>
<h2 align="center"><br />
<a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">21-) Arzusu ve hedefi Allah'dan baska sey olarak sabahlayan Allah(in kullain) dan degildir. Muslumanlarin dertleriyle dertlenmeyen de onlardan degildir. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">22-) Rabb olarak Allah'a, din olarak islam'a, peygamber olarak Muhammed (s.a.v) erazi olan kisi imanin tadini tatmis demektir. <br />
23-) Islam cemaatinden bir karis da olsa ayrilan, boynundan islam bagini cozmus demektir. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">24-) Is ehil olmayana verildiginde kiyameti bekle. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">25-) Akilli kisi nefsine hakim olup olumdne sonrasi icin is yapandir. Aciz(akilsiz) kisi ise nefsini arzularina tabi kilip sonrada Allah'a karsi Temennide bulunandir. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">26-) Emirleriniz hayirlilariniz, zenginleriniz hosgorululeriniz, isleriniz aranizda danismayla oldugunda yerin ustu sizin icin yerin altindan daha hayirlidir. Ama emirleriniz serlileriniz, zenginleriniz cimrileriniz, isleriniz kadinlarinizin elinde oldugunda yerin alti sizin icin yerin ustunden daha hayirlidir. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">27-) Kendimden sonra erkekler icin kadinlardan daha zararli bir fitne birakmadim. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">28-) Sozlerin en dogrusu Allah'in kitabidir. Hayat tarzlarinin en guzeli Muhammed(s.a.v) in hayat tarzidir. Islerin en serlileri sonradan uyduranlardir. Her sonradan uydurulan sey bid'attir. Her bid'at sapikliktir ve her sapiklik ta Cehennem'dedir. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">29-) Fitne doneminde ibadete sarilmakk, bana hicret etmek gibidir. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">30-) Ummetimden bir takim kimseler, ismini degistirerek sarabi(alkollu icecekleri) icecekler. Bu esnada baskalari ucunda (yanlarinda) calgilar calinacak ve sarkici kadinlar olacak. Iste onun icin Allah onlari yere batiracak ve aralarindan bazilarinin sekli maymun'a ve domuz'a cevrilecek. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">31-) Suphesiz ki benden sonra ummetimden Kur'an-i Kerim'i okuyan bir kisim insanlar olacak. Fakat onlarin okudugu bogazlarini gecmeyecek. Onlar tipki okun yaydanciktigi gibi dinden cikacaklar, sonra da tekrar ona donmeyecekler. O kimseler, insanlarin ve hayvanlarin en serlileri (kotuleri)dir. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">32-) Kalbinden tam bir sadakatle Allah 'tan baska ilah olmadiginina ve Muhammed 'in de Allah'in rasulu olduguna sehadet eden bir kimseyi Allah, cehennem atesine haram kilar. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">33-) Kim itaatten bir el kadar ayrilirsa, kiyamet gununde Allah'in huzuruna lehinde hic bir delili olmadigi halde kavusur. Kim de boynunda (halifeye) beyat olmadigi halde olurse cahiliye olumuyle olmus olur. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">34-) Ya ogrenen, ya ogreten, ya dinleyen, ya da seven ol! Bunlarin disinda bir besincisi olma; helak olursun. Besincisi ise, ilme ve ilim ehline bugzetmendir. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">35-) Allah kadin kiyafetini giyen erkege ve erkek kiligina giren kadina lanet etsin. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">36-) Allah'a isyan olan bir hususta kimseye hic bir itaat yoktur. Itaat ancak marufta (ser'i olculer icerisinde)dir. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">37-) Irkciliga cagiran bizden degildir. Irkcilik icin savasan bizden degildir. Irkcilik uzere olen de bizden(muslumanlardan) degildir. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/6810/kuran10ja9af.gif" width="115" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a> <FCK:hr />
<br />
<font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3">38-) Kisi arkadasinin dini uzeredir. O halde sizden birisi kiminle arkadaslik yaptigina dikkat etsin. Kisi sevdigi ile beraber(hasrolunacaktir)dir. <br />
</font><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" _fcksavedurl="http://img211.imageshack.us/img211/9079/tevhid7rv.gif" width="120" border="0" /></font></a><a href="http://birgonulbal.blogcu.com/" _fcksavedurl="http://birgonulbal.blogcu.com/"><font face="Lucida Handwriting, Cursive" size="3"><img alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img211.imageshack.us/img211/6810
______________
www.bilimseven.tr.gg
Mesaj07.01.2009, 21:15 (UTC)    
Mesaj konusu:

sitene akvaryum kodu

Kod:
<div> </div>
<p> </p>
<p> </p>
<p><embed style="width: 163px; height: 79px" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://celestill.net/cartes/images/poissonavril/Big_aquarium5.swf" width="163" height="79" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="true" menu="menu" wmode="opaque" quality="high"></embed></p>
<p> </p>
<p> </p>

______________
www.bilimseven.tr.gg
Mesaj07.01.2009, 21:17 (UTC)    
Mesaj konusu:

atatürk sözleri kodu
Kod:
<iframe id="remote_iframe_19" style="overflow: hidden; width: 97%; height: 145px; border-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px" name="I1" frameBorder="0" scrolling="no" src="http://19.gmodules.com/ig/ifr?url=http://www.turkishmedia.com/gadget/ataturk.xml&nocache=0&ifpctok=1517498516403411148&lang=tr&country=tr&.lang=tr&.country=tr&synd=ig&mid=19&parent=http://www.google.com.tr">

______________
www.bilimseven.tr.gg
Mesaj09.01.2009, 19:57 (UTC)    
Mesaj konusu:

Sitene fıkra ekle baska siteye bağlanmıyor kendi sitende gösteriyorKod:
<iframe src="http://www.illedemavi.com/fikraolustur.asp?tablorengi=&baslikrengi=&konuarkasi=&konuarkasi2=&baslikyazirengi=&yazirengi=&detail=&width=&hight=&title=&Fonttipi=Comic Sans MS&Fontboy=2&BFonttipi=Arial&BFontboy=2&sunum=fikra_id" marginwidth="0" marginheight="0" name="fikralar" scrolling="no" border="0" frameborder="0" width="250" height="400" ></iframe>

______________
www.bilimseven.tr.gg
Mesaj09.01.2009, 19:58 (UTC)    
Mesaj konusu:

sitene sms mesajı ekle
Kod:
<iframe src="http://www.illedemavi.com/smsolustur.asp?tablorengi=&baslikrengi=&konuarkasi=&konuarkasi2=&baslikyazirengi=&yazirengi=&detail=&width=&hight=&title=&Fonttipi=Comic Sans MS&Fontboy=2&BFonttipi=Arial&BFontboy=2&sunum=sms_id" marginwidth="0" marginheight="0" name="smsler" scrolling="no" border="0" frameborder="0" width="250" height="400" ></iframe>

______________
www.bilimseven.tr.gg
Mesaj09.01.2009, 19:58 (UTC)    
Mesaj konusu:

sitene şarkı sözü ekle

Kod:
<iframe src="http://www.illedemavi.com/sarkiolustur.asp?tablorengi=&baslikrengi=&konuarkasi=&konuarkasi2=&baslikyazirengi=&yazirengi=&detail=&width=&hight=&title=&Fonttipi=Comic Sans MS&Fontboy=2&BFonttipi=Arial&BFontboy=2&sunum=sarki_id" marginwidth="0" marginheight="0" name="sarkilar" scrolling="no" border="0" frameborder="0" width="250" height="400" ></iframe>

______________
www.bilimseven.tr.gg
Mesaj09.01.2009, 20:00 (UTC)    
Mesaj konusu:

sitenize resim galerisi ekleyin sağ tarafa eklerseniz daha hoş gözükür

Kod:
<iframe src="http://www.illedemavi.com/galeriolustur.asp?tablorengi=&baslikrengi=&konuarkasi=&konuarkasi2=&baslikyazirengi=&yazirengi=&detail=&width=&hight=&title=&Fonttipi=Comic Sans MS&Fontboy=2&BFonttipi=Arial&BFontboy=2&sunum=galeri_id&kat=" marginwidth="0" marginheight="0" name="galeriler" scrolling="no" border="0" frameborder="0" width="250" height="400" ></iframe>

______________
www.bilimseven.tr.gg
Mesaj10.01.2009, 18:47 (UTC)    
Mesaj konusu: cevap

Teşşekürler Tüm paylaşımlar güzel
Mesaj10.01.2009, 20:38 (UTC)    
Mesaj konusu:

sitene atatürk ve bilim ekle:

Kod:
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 12" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 12" name="Originator" />
<link href="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_filelist.xml" rel="File-List" />
<link href="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_themedata.thmx" rel="themeData" />
<link href="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_colorschememapping.xml" rel="colorSchemeMapping" /><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves />
<w:TrackFormatting />
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF />
<w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:SplitPgBreakAndParaMark />
<w:DontVertAlignCellWithSp />
<w:DontBreakConstrainedForcedTables />
<w:DontVertAlignInTxbx />
<w:Word11KerningPairs />
<w:CachedColBalance />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math" />
<m:brkBin m:val="before" />
<m:brkBinSub m:val="--" />
<m:smallFrac m:val="off" />
<m:dispDef />
<m:lMargin m:val="0" />
<m:rMargin m:val="0" />
<m:defJc m:val="centerGroup" />
<m:wrapIndent m:val="1440" />
<m:intLim m:val="subSup" />
<m:naryLim m:val="undOvr" />
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text Indent" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" />
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" />
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
   {font-family:"Cambria Math";
   panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
   mso-font-charset:1;
   mso-generic-font-family:roman;
   mso-font-format:other;
   mso-font-pitch:variable;
   mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}
@font-face
   {font-family:Georgia;
   panose-1:2 4 5 2 5 4 5 2 3 3;
   mso-font-charset:162;
   mso-generic-font-family:roman;
   mso-font-pitch:variable;
   mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
   {mso-style-unhide:no;
   mso-style-qformat:yes;
   mso-style-parent:"";
   margin:0cm;
   margin-bottom:.0001pt;
   mso-pagination:widow-orphan;
   font-size:10.0pt;
   font-family:"Times New Roman","serif";
   mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
p.MsoTitle, li.MsoTitle, div.MsoTitle
   {mso-style-unhide:no;
   mso-style-qformat:yes;
   mso-style-link:"Konu Başlığı Char";
   margin:0cm;
   margin-bottom:.0001pt;
   text-align:center;
   mso-pagination:widow-orphan;
   font-size:12.0pt;
   mso-bidi-font-size:10.0pt;
   font-family:"Georgia","serif";
   mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
   mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
   font-weight:bold;}
p.MsoBodyTextIndent, li.MsoBodyTextIndent, div.MsoBodyTextIndent
   {mso-style-noshow:yes;
   mso-style-unhide:no;
   mso-style-link:"Gövde Metni Girintisi Char";
   margin:0cm;
   margin-bottom:.0001pt;
   text-indent:35.4pt;
   mso-pagination:widow-orphan;
   font-size:12.0pt;
   mso-bidi-font-size:10.0pt;
   font-family:"Georgia","serif";
   mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
   mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
   font-weight:bold;}
span.GvdeMetniGirintisiChar
   {mso-style-name:"Gövde Metni Girintisi Char";
   mso-style-noshow:yes;
   mso-style-unhide:no;
   mso-style-locked:yes;
   mso-style-link:"Gövde Metni Girintisi";
   mso-ansi-font-size:12.0pt;
   font-family:"Georgia","serif";
   mso-ascii-font-family:Georgia;
   mso-hansi-font-family:Georgia;
   font-weight:bold;}
span.KonuBalChar
   {mso-style-name:"Konu Başlığı Char";
   mso-style-unhide:no;
   mso-style-locked:yes;
   mso-style-link:"Konu Başlığı";
   mso-ansi-font-size:12.0pt;
   font-family:"Georgia","serif";
   mso-ascii-font-family:Georgia;
   mso-hansi-font-family:Georgia;
   font-weight:bold;}
.MsoChpDefault
   {mso-style-type:export-only;
   mso-default-props:yes;
   font-size:10.0pt;
   mso-ansi-font-size:10.0pt;
   mso-bidi-font-size:10.0pt;}
@page Section1
   {size:595.3pt 841.9pt;
   margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
   mso-header-margin:35.4pt;
   mso-footer-margin:35.4pt;
   mso-paper-source:0;}
div.Section1
   {page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normal Tablo";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
</style>
<![endif]-->
<p class="MsoTitle"><font face="Comic Sans MS" size="2">ATAT&Uuml;RK VE BİLİM</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font face="Comic Sans MS" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ord. Prof. Aydın SAYILI</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font face="Comic Sans MS" size="3">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font face="Comic Sans MS" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Atat&uuml;rk bilimin insan yaşamındaki &ouml;nemli yerini &Ouml;zg&uuml;rl&uuml;k Savaşımızın sona ermesi sıralarından başlayarak hemen her vesile ile tekrarlamış, vurgulamıştır. 22 Ekim 1922&rsquo;de Bursa&rsquo;da yaptığı bir konuşmada, Atat&uuml;rk, T&uuml;rk&ccedil;e'si biraz sadeleştirilmiş şekliyle ş&ouml;yle demiştir :</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
<p style="margin-left: 35.4pt; text-align: justify;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;Yurdumuzun en bayındır, en g&ouml;zalıcı, en g&uuml;zel yerlerini &uuml;&ccedil; bu&ccedil;uk yıl kirli ayaklarıyla &ccedil;iğneyen d&uuml;şmanı mağlup eden zaferin sırrı nedir? Orduların sevk ve idaresinde bilim ve fen ilkelerinin kılavuz edinilmesindedir. Milletimizin siyasi ve i&ccedil;timai hayatı ile ulusumuzun d&uuml;ş&uuml;n&uuml;msel eğitiminde de yol g&ouml;stericimiz bilim ve fen olacaktır. T&uuml;rk milleti, T&uuml;rk sanatı, T&uuml;rk ekonomisi, T&uuml;rk şiiri ile edebiyatı okul sayesinde ve okulun vereceği bilim ve fen sayesinde b&uuml;t&uuml;n olağan&uuml;st&uuml; incelikleri ve g&uuml;zellikleriyle oluşup gelişecektir.</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aynı yılın 27 Ekim g&uuml;n&uuml; de, yine Bursa&rsquo;da, Atat&uuml;rk şunları s&ouml;yl&uuml;yor :</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="margin-left: 35.4pt; text-align: justify; text-indent: 35.1pt;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">Hi&ccedil;bir mantıki kanıta dayanmaksızın birtakım geleneklere ve inan&ccedil;lara bağlı kalmakta ısrar eden milletlerin gelişmesi &ccedil;ok g&uuml;&ccedil; olur ve belki de hi&ccedil; ger&ccedil;ekleşmez. Gelişim yolunda bağları koparamayan ve engelleri aşamayan uluslar akla uygun d&uuml;şen ve gereksemelere ayak uydurabilen bir zihniyetle hayata bakamazlar. Bunlar engin hayat felsefelerine sahip başka milletlerin egemenliği altına girip onların tutsağı olmaktan kurtulamazlar. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 Ağustos 1924 g&uuml;n&uuml; Atat&uuml;rk Dumlupınar&rsquo;da yaptığı konuşmada da ş&ouml;yle diyor :</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="margin-left: 35.4pt; text-align: justify; text-indent: 35.1pt;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">Yaşamanın şartı uygarlık yolunda y&uuml;r&uuml;mek ve başarıya ulaşmaktır. Bu yol &uuml;zerinde ilerlemeyi değil de geriye bağlılığı benimseyenler, b&ouml;yle bir bilgisizlik ve gaflette bulunanlar, evrensel uygarlığın coşup gelen seli altında bir g&uuml;n boğulmaya mahkumdurlar.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yine aynı konuşmasında Atat&uuml;rk şunları s&ouml;yl&uuml;yor :</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
<p style="margin-left: 35.45pt; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">Uygarlığın yeni buluşlarının ve fennin harikalarının cihanı değişmeden değişmeye s&uuml;r&uuml;kleyip durduğu bir devirde y&uuml;zyılların eskittiği k&ouml;hne zihniyetlerle, ge&ccedil;mişe k&ouml;lecesine bağlılıkla varlığımızı s&uuml;rd&uuml;rmemiz m&uuml;mk&uuml;n değildir.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Atat&uuml;rk&rsquo;&uuml;n &ldquo;hayatta en hakiki m&uuml;rşit ilimdir&rdquo; kısaltılmış şekliyle yaygınca bilinen s&ouml;z&uuml;n&uuml;n tam metni ise aynen ş&ouml;yledir :&nbsp; </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
<p style="margin-left: 35.4pt; text-align: justify; text-indent: 35.1pt;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">D&uuml;nyada her şey i&ccedil;in, maddiyat i&ccedil;in, maneviyat i&ccedil;in, muvaffakiyet i&ccedil;in, en hakiki m&uuml;rşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde m&uuml;rşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekam&uuml;l&uuml;n&uuml; idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bilindiği &uuml;zere &ldquo;ilim&rdquo; s&ouml;zc&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n anlamı, mana kapsamı, gayet geniştir. Hatta aslı Arap&ccedil;a olan bu s&ouml;zc&uuml;ğ&uuml;n, Osmanlıca&rsquo;daki kullanışıyla, g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde artık yaygınlaşmış olan bilim s&ouml;zc&uuml;ğ&uuml;nden daha geniş anlamlı olduğunu s&ouml;yleyebiliriz. Fen, ise temel bilimler, yani matematik, astronomi, fizik, kimya, ve tabi&icirc; bilimler anlamına gelir. Liselerimize ilişkin olarak &ldquo;fen kolu&rdquo; ve &uuml;niversitelerimize ilişkin olarak &ldquo;fen fak&uuml;ltesi&rdquo; terimlerimiz bunu a&ccedil;ık&ccedil;a g&ouml;steriyor. Demek ki kılavuzluğunda y&uuml;r&uuml;nmesini Atat&uuml;rk&rsquo;&uuml;n &ouml;ğ&uuml;tlediği bilim ş&uuml;mull&uuml; ve geniş kapsamlı bir bilimdir. Topluma ve insana ilişkin her t&uuml;rl&uuml; dizgeli bilgi ve bilimsel &ccedil;alışmayı i&ccedil;ermek durumundadır. Fakat, ayrıca, bilimler arasında temel bilimlere, matematiğe ve doğaya ilişkin bilimlere, burada &ouml;zellikle işaret edilmektedir.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bilimin insan yaşamındaki en ger&ccedil;ek yol g&ouml;sterici olduğuna dikkatimizi &ccedil;ektiğine g&ouml;re, demek ki Atat&uuml;rk bilimden başka ger&ccedil;ek yol g&ouml;stericilerimizin de bulunduğunu kabul etmiş olmaktadır. Oysa, bu c&uuml;mlesinin hemen arkasından, bilim ile fennin dışında m&uuml;rşit aramanın, bunları dışta bırakan kılavuzlar peşinde y&uuml;r&uuml;menin, d&uuml;nyadan habersizlik, bilgisizlik, ve sapıklık demek olacağını vurgulayarak ifade etmektedir.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Demek oluyor ki, Atat&uuml;rk, burada bilim dışında kılavuzlarımız olsa da, bunların bilimle bağdaşabilen, bilim anlayışına ters d&uuml;şmeyen, yol g&ouml;stericiler olmaları gerektiğine kesin bir dille işaret etmek ihtiyacını duymuştur. Başka bir ifade ile, Atat&uuml;rk, en başta kesinlikle bilim gelmek şartıyla, diğer birtakım ger&ccedil;ek kılavuzlarımızın da bulunduğunu, fakat bunların bilim y&ouml;ntem ve kurallarından pay alabilen ve bilim kadar olmasa da, yine de az &ccedil;ok dizgilileşmiş, &ouml;zg&uuml;nleşmiş durumda bulunan bilgi ve g&ouml;zlemlerimiz olduğuna, yahut da bunların, &ouml;rneğin aklımız ve tecr&uuml;belerimiz gibi, bilimi oluşturan temel &ouml;ğeler arasında yer almaları gerektiğine isabetle parmak basmış oluyor.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İcra&acirc;t, eylem, daima bir karara ulaşmayı gerektirir. Toplumun &ccedil;eşitli sorunlarına ilişkin olarak, y&ouml;netici ve işadamının, ister istemez, belli evrelerde ve zaman zaman, yeterli bilgiye sahip olmaksızın da kendine bir davranış yolu, eylem doğrultusu belirlemesi, yeğlemesi gerekir. Bu nedenle, bilimin ancak zayıf ışıklarından pay alabilen &ccedil;eşitli alanlarda ve konularda aklımızdan, sağduyumuzdan ve kamu anlayışının bize g&ouml;stereceği yollardan yararlanmak zorunluluğu vardır. Ancak, bunlar, bilimsel sınamalarla değerlendirilebilecek mahiyette veya nitelikte olmadıkları zaman bile, ayrıntı bilgisinden ve bilimsel d&uuml;şence ve zihniyet &ouml;rneklerinden esinlendikleri ya da bunların yardımına dayandıkları oranda, bize daha faydalı olabilirler. Demek ki aslında, başka ger&ccedil;ek kılavuzlarımızda bulunmasına rağmen, yine de bilim tek ger&ccedil;ek kılavuzumuz, en ger&ccedil;ek yol g&ouml;stericimiz olmuş oluyor.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&uuml;y&uuml;k Atat&uuml;rk T&uuml;rk ulusu i&ccedil;in gerek maddesel ve gerekse dinsel, yani manevi alanlarda bağımsızlık, se&ccedil;kinlik ve &uuml;st&uuml;nl&uuml;k sağlamak ve T&uuml;rk milletini y&uuml;celtmek yolunda &ccedil;eşitli doğrultularda &ccedil;aplı bir takım s&uuml;re&ccedil;leri harekete getirmiş, hepimizin iyi bildiğimiz kalbur&uuml;st&uuml; devrimlerini ger&ccedil;ekleştirmek i&ccedil;in azimli girişimlerde bulunmuştur. Atat&uuml;rk bu devrim ve reformlarında hep aklın kılavuzluğu altında ve ge&ccedil;mişte ki uzun tecr&uuml;belere, tarihsel yaşantılarımıza dayanan sağlam bilgi ışığında y&uuml;r&uuml;nmesi temel ilkesini her zaman i&ccedil;in etkin &ouml;l&ccedil;&uuml;de başatlı tutmaya &ouml;zen g&ouml;stermiştir.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bir yandan da, ulu &ouml;nderimiz, temelsiz ve b&acirc;tıl d&uuml;ş&uuml;nce ve inan&ccedil;larla, muska, efsun ve &uuml;f&uuml;r&uuml;k&ccedil;&uuml;l&uuml;k gibi ilkel ve &ccedil;ağdışı davranış ve uygulamalarla dizgeli ve yoğun bir m&uuml;cadeleye girişmiş, ayrıca, &uuml;niversite inkıl&acirc;bı ya da reformu ile y&uuml;ksek &ouml;ğretim kurumlarımızda bilimsel araştırmayı canlı bir s&uuml;re&ccedil; durumuna y&uuml;kseltme tutumunun benimsenip edimselleşmesine doğru yakın tarihimizdeki en etkili adımın atılmasında &ouml;nayak olmuş, b&ouml;ylece de yurdumuzda bilimin ve bilim zihniyetinin zafer yollarını a&ccedil;mıştır.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yukarıda aktarılan s&ouml;zlerinin, kendisinden yapılan alıntıların, hepsinde Atat&uuml;rk&rsquo;&uuml;n bilim ile uygarlık arasında yakın ilişki kurduğuna ve her ikisini de dinamik y&ouml;nleriyle vurgulamaya &ouml;zen g&ouml;sterdiğine tanıklık ediliyor. Batılılaşma teşebb&uuml;s&uuml;m&uuml;zde en b&uuml;y&uuml;k g&uuml;&ccedil;l&uuml;ğ&uuml; doğuran bir sorun, &ouml;rnek alınmış olan Batının b&uuml;y&uuml;k devingenliği, kendi kendini geride bırakma vasfı idi. Atat&uuml;rk uygarlığın temeline bilimi koymakta ve Batı uygarlığının dinamizmini, esas itibariyle bilimden ve bilimin sınırsız gelişme yeteneğinden aldığına inanmaktadır.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 0cm;" class="MsoBodyTextIndent"><font face="Comic Sans MS" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>

______________
www.bilimseven.tr.gg
Mesaj10.01.2009, 22:45 (UTC)    
Mesaj konusu:

Arkadaşlar sitenize farklı bir toplist arama motoru deneyin derim farklı bir kod hoşuma gitti.

Kod:
<iframe src="http://www.sitegoster.com/extra/aramamotoru.asp?kullanici=KULLANICIYI YAZIN" name="SearchBox" width="300" height="50" scrolling="no" frameborder="0" title="SearchBox - Web Arama Motoru "id="SearchBox" border="0"></iframe>

______________
Sanal-reklam.tr.gg Hakkında Akıllara Takılan Tüm Soruların Yanıtları www.sanal-reklam.tr.gg'de Mevcuttur.İncelemenizi Tavsiye Ediyoruz. Wink
Mesaj11.01.2009, 16:46 (UTC)    
Mesaj konusu:

sitenize hava durumu

Kod:
              <iframe src="http://www.kaynakweb.info/p/hava-durumu" name="KaynakWeb.info - Flash Hava Durumu" width="530" height="290" scrolling="Yes" frameborder="0" id="Hava-Durumu" border="0">_</iframe>

______________
www.bilimseven.tr.gg
Mesaj11.01.2009, 16:51 (UTC)    
Mesaj konusu:

sitene dünya haritası ekle

Kod:
<center><embed width="444" height="384" align="middle" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="sameDomain" name="show" bgcolor="#ffffff" quality="high" src="http://www.seekcodes.com/maplocator/show.swf?&baseURL=http://www.seekcodes.com/maplocator/&clickURL=http://www.seekcodes.com&clickLABEL=Map Located at SeekCodes.com&rect=off&w=444&h=384&address=%C4%B0STANBUL&index=%0D&title=&description=vatan%C4%B1m%C4%B1z%0D&zoom=15&marker=10027161&stroke=16776960"></embed><br /><br /> <a href="http://www.farukeldem.com" _fcksavedurl="http://www.farukeldem.com" _fcksavedurl="http://www.farukeldem.com" _fcksavedurl="http://www.farukeldem.com" _fcksavedurl="http://www.farukeldem.com" _fcksavedurl="http://www.farukeldem.com" _fcksavedurl="http://www.farukeldem.com" _fcksavedurl="http://www.farukeldem.com" _fcksavedurl="http://www.farukeldem.com" _fcksavedurl="http://www.farukeldem.com" _fcksavedurl="http://www.farukeldem.com" _fcksavedurl="http://www.farukeldem.com" _fcksavedurl="http://www.farukeldem.com">Di?er kodlar Yçin Tykla</a>

______________
www.bilimseven.tr.gg
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu