Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj29.07.2007, 13:45 (UTC)    
Mesaj konusu: sohbet

arkadaşlar ben siteme türkçe sohbet eklemek istiyorum ama türkçe olcak
Mesaj30.07.2007, 04:16 (UTC)    
Mesaj konusu: Re: sohbet

hepsiicin yazmış:
arkadaşlar ben siteme türkçe sohbet eklemek istiyorum ama türkçe olcak

<HTML><HEAD>
<META http-equiv="Content Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1254">
<META http-equiv=Content-Language content=tr>
<META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR>
<TITLE>desing by faikemre</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER><font face="Comic Sans MS"><a href="http://orqun.com" style="text-decoration: none"><font color="#000000">WWW.</font><font color="#FF0000">KARDELEN</font><font color="#000000">.GEN.TR</font></a>
Sohbet Odası</font><BR>
<APPLET code=esChat.class codeBase=http://irc.kardelen.gen.tr/ width=750 height=425
<applet archive="http://irc.kardelen.gen.tr/esChat.jar" code=esChat.class
codeBase="http://irc.kardelen.gen.tr/" width=750 height=450>
<param name="CABBASE" value="http://irc.kardelen.gen.tr/esChat.cab">
<PARAM NAME="NICK" VALUE=""><PARAM NAME="nickname" VALUE="">
<PARAM NAME="password" VALUE="">
<PARAM NAME="Channel1" VALUE="#kardelen,#oyun,#istanbul,#radyo">
<PARAM NAME="Welcome" VALUE="SOHBET Odalarina Hoş Geldiniz">
<PARAM NAME="port" VALUE="7000">
<PARAM NAME="realname" VALUE="http://www.kardelen.gen.tr">
<PARAM NAME="ident" VALUE="KardelenWeb">
<PARAM NAME="performCommands" VALUE="JOIN">
<PARAM NAME="Encoding" VALUE="Cp1254">
<PARAM NAME="FontName" VALUE="Tahoma">
<PARAM NAME="FontSize" VALUE="12">
<PARAM NAME="list" VALUE="Tahoma">
<PARAM NAME="Linkscroll" VALUE="Tahoma">
<PARAM NAME="Sound1" VALUE="Huh:s1.au">
<PARAM NAME="Sound2" VALUE="Gul:s2.au">
<PARAM NAME="Sound3" VALUE="Anir:s15.au">
<PARAM NAME="Sound4" VALUE="Meele:s4.au">
<PARAM NAME="Sound5" VALUE="Kisne:s5.au">
<PARAM NAME="Sound6" VALUE="Gul Agla:s6.au">
<PARAM NAME="Sound7" VALUE="Ohyea:s7.au">
<PARAM NAME="Sound8" VALUE="I love you:s8.au">
<PARAM NAME="Sound9" VALUE="Esne:s9.au">
<PARAM NAME="Sound10" VALUE="Islik:s14.au">
<PARAM NAME="Sound11" VALUE="Esne2:s10.au">
<PARAM NAME="menuSound1" VALUE="pop.au">
<PARAM NAME="menuSound2" VALUE="empty.au">
<PARAM NAME="menuSound3" VALUE="water.au">
<PARAM NAME="menuSound4" VALUE="swing.au">
<PARAM NAME="menuSound5" VALUE="clank.au">
<PARAM NAME="menuSound6" VALUE="beep.au">
<PARAM NAME="menuSound7" VALUE="nomatch.au">
<PARAM NAME="menuSound8" VALUE="beeper.au">
<PARAM NAME="menuSound9" VALUE="doorbell.au">
<PARAM NAME="menuSound10" VALUE="trumpet.au">
<PARAM NAME="menuSound11" VALUE="zzziuu.au">
<PARAM NAME="menuSound12" VALUE="connection.au">
<PARAM NAME="Mesaj1" VALUE="selam:selam><p><h2>Internet Exploreriniz Java'yı Desteklemiyor.Lütfen <a href=">
<PARAM NAME="URL1" VALUE=""><PARAM NAME="KeySounds" VALUE="Off">
<PARAM NAME="LinkName" VALUE=""><PARAM NAME="LinkAddress" VALUE="http://www.kardelen.gen.tr/forum"><PARAM NAME="LanguageFile" VALUE="Turkish.txt"><b>XPJAVA</b> programını yükleyerek
sorunu gideriniz.<p></p> </APPLET><object id="WMPlay0" width=751 height=53 classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"
codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701"
standby="Microsoft Windows Media Player bileşenleri y&uuml;kleniyor..."
type="application/x-oleobject">
<param name="FileName" value="http://84.16.253.20:8197">
<param name="ShowControls" value="-1">
<param name="AutoStart" value="-1">
<param name="ShowDisplay" value="0">
<param name="ShowStatusBar" value="-1">
<param name="ShowGotoBar" value="0">
<param name="AutoSize" value="-1">

<param name="EnableContextMenu" value="0">
<param name="AudioStream" value="-1">
<param name="AnimationAtStart" value="-1">
<param name="AllowScan" value="-1">
<param name="AllowChangeDisplaySize" value="-1">
<param name="AutoRewind" value="0">
<param name="Balance" value="0">
<param name="BaseURL" value>
<param name="BufferingTime" value="5">
<param name="CaptioningID" value>
<param name="ClickToPlay" value="-1">
<param name="CursorType" value="0">
<param name="CurrentPosition" value="-1">
<param name="CurrentMarker" value="0">
<param name="DefaultFrame" value>
<param name="DisplayBackColor" value="0">
<param name="DisplayForeColor" value="16777215">
<param name="DisplayMode" value="0">
<param name="DisplaySize" value="0">
<param name="Enabled" value="-1">
<param name="EnablePositionControls" value="-1">
<param name="EnableFullScreenControls" value="0">
<param name="EnableTracker" value="-1">
<param name="InvokeURLs" value="-1">
<param name="Language" value="-1">
<param name="Mute" value="0">
<param name="PlayCount" value="1">
<param name="PreviewMode" value="0">
<param name="Rate" value="1">
<param name="SAMILang" value>
<param name="SAMIStyle" value>
<param name="SAMIFileName" value>
<param name="SelectionStart" value="-1">
<param name="SelectionEnd" value="-1">
<param name="SendOpenStateChangeEvents" value="-1">
<param name="SendWarningEvents" value="-1">
<param name="SendErrorEvents" value="-1">
<param name="SendKeyboardEvents" value="0">
<param name="SendMouseClickEvents" value="0">
<param name="SendMouseMoveEvents" value="0">
<param name="SendPlayStateChangeEvents" value="-1">
<param name="ShowCaptioning" value="0">
<param name="ShowAudioControls" value="-1">
<param name="ShowPositionControls" value="-1">
<param name="ShowTracker" value="-1">
<param name="TransparentAtStart" value="0">
<param name="VideoBorderWidth" value="0">
<param name="VideoBorderColor" value="0">
<param name="VideoBorder3D" value="0">
<param name="Volume" value="0">
<param name="WindowlessVideo" value="0">
<embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" filename="http://84.16.242.245:6565/" src="http://84.16.242.245:6565/listen.pls" autostart="1" showcontrols="1" showdisplay="0" showgotobar="0" enablecontextmenu="false" showstatusbar="1" width="300" height="265"></object>
<CENTER>
<pre><b><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Kullanıcı adı yazıp giriş yapın. Kullanıcı adınızı daha önceden kaydetmemişseniz, şifre alanını boş boş bırakın.</font></b></pre>
<pre><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Eğer Sohbet odalarını açamadıysanız Lütfen <A
href="http://www.kardelen.gen.tr/msjavx86.exe"><B><font color="#0099FF">XPJAVA</font></B></A><font color="#0099FF"> </font> programını yükleyiniz. </font></pre>
<pre><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">
</font><font face="Comic Sans MS"><a href="http://www.kardelen.gen.tr" style="text-decoration: none"><font color="#000000">www.kardelen.gen.tr</font></a></font>
</pre>
</pre>
</CENTER>
</CENTER></BODY></HTML>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="69%" id="AutoNumber1">
<tr>
<td width="100%">
<p align="center">
&nbsp;kırmızı yazan rakamlar eni ve boyu istediğin gibi değiştirebilirsin...

saygılarımla
Mesaj26.07.2008, 21:20 (UTC)    
Mesaj konusu:

Buyrun Türkçe virüssüz Mükemmel Bir Sohbet Applet'i

Kod:
<html>

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<title>java</title>
</head>

<body>
       <TR>
          <TD width=749 bgColor=#CCCCCC height=61>
            <TABLE height=451 cellSpacing=1 width=694 border=0>
              <TBODY>
              <TR>
                <TD style="BORDER-BOTTOM: #dbdfe1 1px solid" vAlign=top
                align=left width=1001 height=321 bgcolor="#DBDFE1">
<applet archive="http://irc.KelebekSohbet.Com/cr.zip" codebase="http://irc.KelebekSohbet.Com" code="ConferenceRoom.class" name="cr" width="692" height="580" style="border-style: inset; border-width: 2">
<param name="nickPrompt" value="Rumuz Yaziniz">
<param NAME="incomingprivatewindow" VALUE="true">
<param name="buttons" value>
<param name="colorpanel" value="true">
<param name="port" value="7000">
<param name="info" value="WebSohbet Web Kullanicisi">
<param name="showserverwindow" value="true">
<param name="nick" value="WebSohbetUser9845">
<param name="user" value="KLBKSitem">
<param name="showticker" value="true">
<param name="timestamp" value="false">
<param name="showbuttonpanel" value="false">
<param name="buttonpanel" value="false">
<param name="listTime" value="0">
<param name="sound" value="true">
<param name="maximageheight" value="16">
<param name="restricted" value="false">
<param name="onlyshowchat" value="false">
<param name="nosettings" value="true">
<param name="showimages" value="true">
<param name="userwidth" value="21">
<param name="incomingprivatewindow" value="false">
<param name="makeuniquenick" value="true">
<param name="channel" value="#websohbet">
<param name="bg" value="F4EBE1">
<param name="fg" value="232323">
<param name="guicolors1" value="SoperColor=FFFFFF;actionColor=0080FF;noticeColor=FF8000;joinColor=2d96e3;youcolor=660000">
<param name="guicolors2" value="urlcolor=2d96e3;quitColor=dd62a3;kickColor=FF0000;privateColor=0000FF;talkColor=000000">
<param name="guicolors3" value="systemColor=000080;soundColor=FF00FF">
<param name="guicolors4" value="inputcolor=FFFFFF;inputtextcolor=000000;errorColor=FF0000;voiceColor=F90000">
<param name="guicolors5" value="nickinputcolor=FF0000;nickinputtextcolor=000000;roomsColor=CC0000;usersColor=770044">
<param name="guicolors6" value="messageColor=E5DCCD;messageTextColor=000000">
<param name="guicolors7" value="titlecolor=E5DCCD;titletextcolor=000000;historybackgroundcolor=FFFFFF;usersbackgroundcolor=F1F1F1">
<param name="roomsWidth" value="0">
<param name="font" value="Tahoma">
<param name="size" value="12">
<param name="server" value="irc.KelebekSohbet.Com">
<param name="secure" value="true">
</applet></TD>
                </TR>
              </TBODY></TABLE>
</body>

</html>


En son kelebekciyiz tarafından 27.07.2008 13:18:55 tarihinde değiştirildi, toplam 1 kere değiştirildi
Mesaj27.07.2008, 05:44 (UTC)    
Mesaj konusu:

kelebekciyiz yazmış:
Buyrun Türkçe virüssüz Mükemmel Bir Sohbet Applet'i

[/code][code]<meta content="Microsoft FrontPage 5.0" name="GENERATOR" />
<meta content="FrontPage.Editor.Document" name="ProgId" />
<meta content="text/html; charset=windows-1254" http-equiv="Content-Type" />
<tr>
</tr>
<td bgcolor="#CCCCCC" width="749" height="61">&nbsp;</td>
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
<table height="451" cellspacing="1" width="694" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="border-bottom: #dbdfe1 1px solid" valign="top" align="left" width="1001" bgcolor="#dbdfe1" height="321"><applet style="border-right: 2px inset; border-top: 2px inset; border-left: 2px inset; width: 692px; border-bottom: 2px inset; height: 599px" codebase="http://irc.KelebekSohbet.Com" height="599" archive="http://irc.KelebekSohbet.Com/cr.zip" width="692" code="ConferenceRoom.class" name="cr">
<param value="Rumuz Yaziniz" name="nickPrompt" />
<param value="true" name="incomingprivatewindow" />
<param value="" name="buttons" />
<param value="true" name="colorpanel" />
<param value="7000" name="port" />
<param value="WebSohbet Web Kullanicisi" name="info" />
<param value="true" name="showserverwindow" />
<param value="" name="nick" />
<param value="KLBKSitem" name="user" />
<param value="true" name="showticker" />
<param value="false" name="timestamp" />
<param value="false" name="showbuttonpanel" />
<param value="false" name="buttonpanel" />
<param value="0" name="listTime" />
<param value="true" name="sound" />
<param value="16" name="maximageheight" />
<param value="false" name="restricted" />
<param value="false" name="onlyshowchat" />
<param value="true" name="nosettings" />
<param value="true" name="showimages" />
<param value="21" name="userwidth" />
<param value="true" name="makeuniquenick" />
<param value="#websohbet" name="channel" />
<param value="F4EBE1" name="bg" />
<param value="232323" name="fg" />
<param value="SoperColor=FFFFFF;actionColor=0080FF;noticeColor=FF8000;joinColor=2d96e3;youcolor=660000" name="guicolors1" />
<param value="urlcolor=2d96e3;quitColor=dd62a3;kickColor=FF0000;privateColor=0000FF;talkColor=000000" name="guicolors2" />
<param value="systemColor=000080;soundColor=FF00FF" name="guicolors3" />
<param value="inputcolor=FFFFFF;inputtextcolor=000000;errorColor=FF0000;voiceColor=F90000" name="guicolors4" />
<param value="nickinputcolor=FF0000;nickinputtextcolor=000000;roomsColor=CC0000;usersColor=770044" name="guicolors5" />
<param value="messageColor=E5DCCD;messageTextColor=000000" name="guicolors6" />
<param value="titlecolor=E5DCCD;titletextcolor=000000;historybackgroundcolor=FFFFFF;usersbackgroundcolor=F1F1F1" name="guicolors7" />
<param value="0" name="roomsWidth" />
<param value="Tahoma" name="font" />
<param value="12" name="size" />
<param value="irc.KelebekSohbet.Com" name="server" />
<param value="true" name="secure" /></applet></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center"><span style="background-color: #cc0000"><br />
</span></p>


başlığın tarihine dikkat edelim Wink
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu