Gizlilik Politikası

İçindekiler

 1. Amaç ve hesap verebilirlik
 2. Veri işleme ve yasal dayanak hakkında genel bilgi
 3. Güvenlik önlemleri
 4. Verilerin üçüncü şahıslara ve üçüncü şahıs sağlayıcılara iletilmesi
 5. Müşteri ilişkileri çerçevesinde verilerin işlenmesi
 6. Alan Adı Tescili
 7. Erişim verilerinin toplanması (logfiles)
 8. Çerezler ve erişim ölçümü
 9. Sosyal Medyada Çevrimiçi Mevcudiyet
 10. Google Analytics
 11. Piwik PRO
 12. Google AdSense
 13. Facebook Sosyal Eklentileri
 14. Facebook, Özel Kitleler ve Facebook Pazarlama Hizmetleri
 15. Bülten ve ticari iletişim
 16. Üçüncü taraf hizmetlerin ve içeriğin entegrasyonu
 17. Verilerin silinmesi
 18. Kullanıcı hakları
 19. İtiraz hakkı
 20. İşbu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

1. Amaç ve hesap verebilirlik

1.1. İşbu Gizlilik Politikası, web sitelerimizde ve çevrimiçi platformlarda ve ilgili web sayfalarımız, mobil uygulamalarımız, işlevlerimiz ve içeriğimiz (bundan sonra ortaklaşa “Hizmetler” olarak veya daha ayrıntılı olarak “Web sitesi” veya “Uygulama” olarak anılacaktır) aracılığıyla toplanan kişisel verileri nasıl işlediğimizi ve bu faaliyetlerin kapsamını ve amacını açıklar. İşbu Gizlilik Politikası, Web sitelerine her hangi alan, sistem, platform veya cihaz (örneğin, masaüstü veya mobil) aracılığıyla erişildiğinden bağımsız olarak tüm durumlar için geçerlidir.

1.2. Web Sitelerinin sağlayıcısı ve Hizmetler ile ilgili veri koruma ve gizlilik konularından sorumlu taraf olan şirket; webme GmbH, Strassburger Strasse 55, 10405 Berlin, Almanya, genel müdür: Sven Lubek, E-posta: destekatbedava-sitem.com (bundan böyle "biz", "bizler" ve "bizim" olarak anılacaktır). Hakkımızda ve iletişim bilgilerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen yasal bilgilerimize bakın: https://www.bedava-sitem.com/impressum.php.

2. Veri işleme ve yasal dayanak hakkında genel bilgi

2.1. Hizmet kapsamında işlenen Kullanıcıların kişisel verileri envanter verilerini (örneğin, müşterilerin adları ve adresleri), sözleşme verilerini (örneğin, kullanılan hizmetler, personelin adları, ödeme bilgileri), kullanım verilerini (örneğin, ziyaret edilen web siteleri, ürünlerimize ilgi), Meta/iletişim verilerini (cihaz kimlikleri, IP adresleri, konum verileri) ve içerik verilerini (örneğin, iletişim formundaki girişler, sözleşmemizin yerine getirilmesi kapsamında işlenen veriler) içerir.

2.2. “Kullanıcı” terimi, ilgili tüm veri konu kategorilerini kapsar. İş ortaklarımızı, müşterileri, potansiyel müşterileri ve web sitemize gelen diğer ziyaretçileri içerir. “Kullanıcı” terimi, ilgili tüm veri konu kategorilerini kapsar. İş ortaklarımızı, müşterileri, potansiyel müşterileri ve web sitemize gelen diğer ziyaretçileri içerir. İşbu Gizlilik Politikası'nda “Kullanıcılar” gibi kullanılan terminoloji cinsiyetten bağımsızdır.

2.3. Topladığımız tüm kişisel kullanıcı verileri, ilgili veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenir. Bu, Kullanıcı verilerini yalnızca yasaların izin verdiği yerlerde işlemden geçirdiğimiz anlamına gelir. Bu, özellikle, sözleşmeli hizmetlerimizi vermek (örneğin, siparişleri işlemek için) ve çevrimiçi hizmetler sunmak amacıyla veri işlemesi gerekliyse veya yasalarca öngörülmüşse veya Kullanıcı onay verdiyse veya meşru çıkarlarımız (diğer bir deyişle, Web sitelerimizi KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIKANUNU M.5 çerçevesinde güvenli ve ticari olarak uygulanabilir bir şekilde analiz etme, optimize etme ve çalıştırmaya olan çıkarlarımız) içinse geçerlidir..

2.4. Kişisel Verilerin KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUN Adayanarak işlenmesiyle ilgili olarak, lütfen rıza veren verilerin yasal dayanağının KVKK M.5 sözleşmeden doğan hizmetlerimizi yerine getirmek ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için verilerin işlenmesinin yasal dayanağı KVKK M.5 olduğunu, yasal zorunluluklarımıza uymak için verilerin işlenmesinde yasal dayanak KVKK M.5. olduğunu, ve meşru çıkarlarımız için veri işlemenin yasal dayanağı KVKK M.5 olduğunu unutmayın.

3. Güvenlik önlemleri

3.1. Veri koruma mevzuatı hükümlerine uyumu sağlamak ve böylece işlediğimiz verileri yanlışlıkla veya kasıtlı manipülasyon, kayıp, imha veya yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak için en modern organizasyonel, sözleşmeye dayalı ve teknik güvenlik önlemlerini uyguluyoruz.

3.2. Bu güvenlik önlemleri, özellikle, tarayıcınız ile sunucumuz arasında şifreli veri iletimini içerir.

4. Verilerin üçüncü şahıslara ve üçüncü şahıs sağlayıcılara iletilmesi

4.1. Veriler, yalnızca yasaların izin verdiği ölçüde üçüncü taraflara iletilir. Örneğin, Kullanıcılara yönelik sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekliyse veya meşru çıkarlarımız kapsamında üçüncü taraf hizmetlerinden yararlanırsak, Kullanıcı verilerini yalnızca üçüncü taraflara iletiriz. Ayrıca, özellikle idari görevlerin yerine getirilmesi, yasal zorunluluklar veya işle ilgili nedenlerden dolayı şirketler grubumuzun şirketlerinde veri aktarımı yapılır.

4.2. Üçüncü taraf hizmetlerini kendi hizmetlerimizi sunmak için kullandığımızdan, uygun yasal güvencelerin uygulandığından emin oluruz ve kişisel verilerin geçerli yasal gerekliliklere uygun şekilde korunmasını sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel adımlar atarız.

4.3. İçerik, araçlar veya diğer sağlayıcılardan (bundan böyle “üçüncü taraf sağlayıcılar” olarak anılacaktır) başka herhangi bir kaynak işbu Gizlilik Politikası kapsamında kullanılır ve üçüncü taraf sağlayıcıların kayıtlı merkezlerinin üçüncü bir ülkede bulunduğunu ve verilerin üçüncü parti sağlayıcının ikamet ettiği ülkeye aktarılacağı varsayılmalıdır. Yeterli düzeyde veri koruması varsa, Kullanıcı rızasını verdiyse veya işbu aktarıma başka bir şekilde yasalarca izin verildiyse, üçüncü ülkelere veri aktarılacaktır.

5. Müşteri ilişkileri çerçevesinde verilerin işlenmesi

5.1. Sözleşme yükümlülüklerimizi ve hizmetlerimizi KVKK M.5 uygun olarak yerine getirmek amacıyla müşterilerimiz ve ilgili tarafların stok verilerini (örneğin, Kullanıcıların iletişim bilgilerinin yanı sıra adlar ve adresler) ve sözleşme verilerini (örneğin, kullanılan hizmetler, irtibat kurulacak kişilerin isimleri, ödeme bilgileri) işleriz.

5.2. Aşağıdaki zorunlu bilgiler Kullanıcı kayıt sürecinde toplanır:

 • İstenilen Alan Adı
 • E-posta adresi
 • Parola (şifreli biçimde kaydedilmiş)

5.3. Yukarıdaki verilere ek olarak, her kullanıcı daha fazla bilgi, örneğin bireysel web sitelerindeki bilgiler hakkında kendisi için karar verir. Kullanıcılar hesaplarının Kullanıcı profillerinde askıya alınmasını talep edebilirler, örneğin hesaplarını iptal ederlerse. Askıya alma, Kullanıcıların Kullanıcı profillerini daha sonra ayarlarla ve içeriklerle yeniden kullanmalarına izin verir. Ayrıca, Kullanıcılar, içeriklerini Madde KVKK M.7 anlamı dahilinde silme. Diğer içeriğin silinmesi durumunda bile, e-posta adresi altında yenilenen kayıtların veya e-posta adreslerinin yanlış kullanılmasının önlenmesi amacıyla, yeni bir kayıt olması durumunda, kullanıcının e-posta adresini karşılaştırma amacıyla saklı tutmaktayız. E-posta adresinin işlenmesi sadece eşleştirme amaçları ile sınırlıdır. E-posta adresleri geri alınamaz şekilde şifrelenir. Fesih bildirimi yapmışlarsa, verilerini sözleşmenin bitiminden önce kaydetmek Kullanıcılara kalmıştır.

5.4. Ayrıca, müşterilerimize verdiğimiz bilgileri (örneğin, çevrimiçi teklifimizin ziyaret edilen web siteleri ve hizmetlerimizin kullanımı ile ilgili), önceki sözleşme menfaatlerine dayanarak müşterilerine hizmet sunabilmek ve bunların gelişimini analiz etmek amacıyla, reklam ve pazar araştırması amaçlarındaki meşru çıkarlarımız temelindeki iş operasyonlarımızı KVKK M.5 uygun olarak işleriz. Dahası, verileri yasal olarak yapmamız gerektiği sürece, örneğin ticari ve vergi yükümlülükleri nedeniyle, KVVK M.5 uyarınca zorunlu tutulduğu sürece işleriz.

5.5. Bir Kullanıcı iletişim formu veya e-posta yoluyla bizimle temasa geçerse, sorguyu veya isteği yanıtlamak ve onunla ilgilenmek için Kullanıcı ayrıntılarını işleriz. Kullanıcının detayları müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemimizde veya benzer bir sorgulama sistemimizde saklanabilir.

6. Alan Adı Tescili

6.1. Lütfen dikkat: Alan adı tescili durumunda, gerektiğinde KVKK M.5 maddesine dayanarak, alan adı ve benzeri kayıt şirketlerine ve kayıt yapan kuruluşlara bazı kişisel verileri ifşa ederiz. Bu veriler kayıt yapan kuruluşlar tarafından depolanacak ve temel olarak herkesin erişebileceği Whois veritabanlarında yayınlanacaktır.

6.2. Örnek olarak, bir ".tr" alan adı kaydederken, alan adı sahibinin adı ve adresi, idari ve teknik irtibat kişisi ve bölge müdürünün yanı sıra idari ve teknik telefonların telefon ve faks numaraları ve e-posta adresleri irtibat kurulacak kişi ve bölge yöneticisi DENIC tarafından açıklanacak ve saklanacaktır. Örneğin, Ad ve adres, İnternet'teki Whois sorgusu yoluyla erişilebilir. Örneğin .com, .net ve .org alan adları için, telefon ve faks numarası ile idari irtibat kişisinin e-posta adresi de açıklanacak ve Whois veritabanlarındaki herhangi biri tarafından erişilebilir olacaktır.

6.3. Alan adlarının hosting hizmetleri, InterNetX GmbH, Johanna-Dachs-Str. 55, 93055 Regensburg, Almanya tarafından gerçekleştirilir (Gizlilik Politikası: https://www.internetx.com/en/legal/privacy-policy/).

7. Erişim verilerinin toplanması (logfiles)

7.1. KVVK M.5 anlamındaki meşru çıkarlarımızın amaçları doğrultusunda, hizmetin bulunduğu sunucuya her erişildiğinde veri toplamaktayız. İşbu veriler sunucu günlük dosyaları şeklinde toplanır. Bu erişim günlükleri; Kullanıcı tarafından erişilen web sayfasının ve/veya dosyanın adı, erişim tarihi ve saati, aktarılan veri miktarını, başarılı alım bildirimini, Kullanıcının işletim sisteminin kullandığı web tarayıcısının ayrıntılarını (sürüm dahil), yönlendiren URL'yi (web sitemize bağlantı veren önceki sayfanın), IP adresi ve talep eden sağlayıcıyı barındırır.

Günlük dosyası bilgileri güvenlik nedeniyle 14 gün boyunca saklanır. IP adresleri daha sonra silinir veya anonimleştirilir veya IP adresleri, yeniden şifreleme olasılığı olmadan (bu yalnızca diğer, eşit şekilde şifrelenmiş IP adresleriyle karşılaştırmaya izin verir) şifreli olarak depolanır. İzinsiz erişimleri, botların davranış kalıplarını veya güvensiz erişim kaynaklarını tespit ederken, aynı anda Kullanıcı haklarını güvence altına almak için önlemler alınmaktadır. Kanıt sağlamak amacıyla gereken veriler, söz konusu olay nihayet netleşinceye kadar silinemez veya isimsiz bırakılmaz; işbu veriler yalnızca yukarıda belirtilen amaç için saklanır.

8. Çerezler ve erişim ölçümü

8.1. Çerezler, web sunucumuzdan veya üçüncü tarafların web sunucularından Kullanıcının web tarayıcısına aktarılan ve daha sonra alınması için orada saklanan veri paketleridir. Çerezler küçük dosyalar veya başka türlü bilgi depolamayı içerebilir. Kullanıcı gelecekte aynı web sitesine göz attığında, çerezde depolanan veriler, kullanıcının önceki faaliyetlerinin web sitesine bildirilmesi için web sitesi tarafından alınabilir. Yalnızca web sitemizi ziyaret ettiğiniz süre boyunca saklanan bilgilerin saklandığı "oturum çerezleri" olarak adlandırılan bilgileri kullanıyoruz (örneğin, oturum açma durumunuzu etkinleştirmek için). Bir oturum çerezi, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir kimlik numarası, yani oturum kimliği olarak depolar. Bir çerez ayrıca orijini ve saklama süresi hakkında bilgi içerir. Bu çerezler başka hiçbir veriyi depolayamaz. Kullanıcılar, çevrimiçi teklifimi kullanmayı bitirdiğinde ve örneğin tarayıcıyı kapattığında veya çıkış yaptığında oturum çerezleri silinir.

8.2. İşbu Gizlilik Politikası, Kullanıcılara erişimi ölçmek için çerezleri takma bir şekilde nasıl kullandığımı da açıklar.

8.3. Kullanıcı çerezlerin bilgisayarında saklanmasını istemiyorsa, tarayıcı ayarlarında ilgili seçeneği devre dışı bırakmalarını isteriz. Saklanan çerezler tarayıcı ayarlarından istenildiği zaman silinebilir. Çerezleri devre dışı bırakmak, Kullanıcının bu Web Sitelerinin tam işlevselliğinden yararlanmasını önleyebilir.

8.4. Kullanıcılar, ağ reklam girişiminin kapsam dışı bırakma sayfasını ziyaret ederek izleme ve çevrimiçi reklamcılık için kullanılan çerezleri engelleyebilir (http://optout.networkadvertising.org/) ve ayrıca ABD web sitesinde tercihlerini yöneterek http://www.aboutads.info/choices veya Avrupa web sitesinde tercihlerini yöneterek http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

9. Sosyal Medyada Çevrimiçi Mevcudiyet

9.1. Müşterilerle, ilgilenen taraflarla ve orada aktif olan kullanıcılarla iletişim kurmak ve hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek için sosyal ağlarda ve platformlarda çevrimiçi olmalarını sağlamaktayız.

9.2. Ayrıca, kullanıcı verileri normalde pazar araştırması ve reklam amacıyla işlenir. Böylece, örneğin, kullanıcı profilleri kullanıcı davranışından ve kullanıcıların sonuçta ortaya çıkan çıkarlarından yaratılabilir. Kullanım profilleri, örneğin, muhtemelen kullanıcıların çıkarlarına uygun olan platformların içine ve dışına reklam yerleştirmek için kullanılabilir. Bu amaçlar için, çerezler genellikle kullanıcının kullanım davranışının ve ilgi alanlarının depolandığı kullanıcının bilgisayarında saklanır. Ayrıca, kullanıcılar tarafından kullanılan cihazlardan bağımsız olarak veriler kullanıcı profillerinde de saklanabilir (özellikle kullanıcılar ilgili platformların üyeleriyse ve bunlara giriş yapmışlarsa).

9.3. Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi, etkin kullanıcı bilgileri ve kullanıcılarla iletişim konusundaki meşru çıkarlarımıza dayanmaktadır. Kullanıcılardan ilgili sağlayıcılar tarafından veri işlemine izin vermeleri istenirse (örneğin, onay kutusunu işaretleyerek veya bir düğmeyi onaylayarak onaylarını beyan ederler) işlemin yasal temeli kabul edilir.

9.4. İlgili işleme ve itiraz olanaklarına ilişkin ayrıntılı açıklama için (vazgeçme), aşağıda verilen sağlayıcılar tarafından sağlanan bilgilere atıfta bulunuruz.

9.5. Ayrıca, bilgi talepleri ve kullanıcı haklarının iddia edilmesi durumunda, bunların sağlayıcılar ile en etkili şekilde iddia edilebileceğine dikkat çekiyoruz. Yalnızca sağlayıcılar kullanıcıların verilerine erişebilir ve doğrudan uygun önlemleri alabilir ve bilgi sağlayabilir. Hala yardıma ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

9.6. Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) - Gizlilik Politikası: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www. facebook.com/settings?tab=ads, http://www.youronlinechoices.com, Gizlilik Kalkanı: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000000GnywAAC&status=Active.

9.7. Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) - Gizlilik Politikası: https://policies.google.com/privacy, Vazgeçmek: https://adssettings.google.com/authenticated, Gizlilik Kalkanı: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

10. Google Analytics

10.1. Meşru menfaatlerimizin amaçları doğrultusunda, web sitelerimizi GDPR'nin 6 (1) f maddesi anlamında ticari olarak uygulanabilir bir şekilde analiz etme, optimize etme ve çalıştırma konusundaki ilgimiz için Google Inc („Google“) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanıyoruz. („Google“). Google çerezleri kullanır. Kullanıcıların İnternet Sitelerinin kullanımıyla ilgili çerezler tarafından üretilen bilgiler genellikle ABD’deki sunucularda Google’a iletilir ve saklanır.

10.2. Google, Avrupa veri koruma mevzuatına uygunluk garantisi veren Gizlilik Kalkanı çerçevesinde sertifikalandırılmıştır (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

10.3. Google, işbu bilgileri bizim adımıza Kullanarak Web Sitelerimizin kullanımını değerlendirmek, Web Siteleri üzerindeki faaliyetlerle ilgili raporları derlemek ve Web Sitelerinin kullanımı ve İnternet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacaktır. İşbu işlem, işlenmiş verilerden Kullanıcıların takma isim kullanım profillerinin oluşturulmasını içerebilir.

10.4. Google ve ortaklarının reklamcılık hizmetlerine yerleştirdiği reklamları görüntülemek için yalnızca çevrimiçi tekliflerimize ilgi gösteren veya Google’a (Yeniden Pazarlama veya Google Analytics hedefleri olarak adlandırılan) ilettiğimiz belirli özelliklere (örneğin, ziyaret edilen web siteleri tarafından belirlenen belirli konulara veya ürünlere ilgi duyulan) sahip olan Kullanıcılar'da Google Analytics'i kullanıyoruz. Yeniden pazarlama kitlelerinin de yardımıyla, reklamlarımızın Kullanıcıların potansiyel çıkarlarıyla aynı hizada olmasını ve sıkıntı etkisi yaratmamasını istiyoruz.

10.5. Google Analytics’i yalnızca IP anonimleştirme etkinken kullanıyoruz. Bu, Google’ın, Avrupa Birliği’nin Üye Devletleri’nde ve Avrupa Ekonomik Bölgesi Anlaşmasına taraf olan diğer ülkelerde Kullanıcının IP adresini kısalttığı anlamına gelir. Yalnızca istisnai durumlarda, ABD'deki bir Google sunucusuna iletilen ve burada kesilen tam IP adresidir.

10.6. Kullanıcının tarayıcısı tarafından iletilen IP adresi, Google tarafından tutulan diğer verilerle ilişkili değil. Kullanıcılar, tarayıcı ayarlarını uygun şekilde ayarlayarak çerezlerin bilgisayarlarına yüklenmesini önleyebilirler. Kullanıcılar, Google’ın, Web sitelerini kullanmalarıyla ilgili çerezler tarafından oluşturulan verileri toplamasını engelleyebilir ve aşağıdaki bağlantıdan bir tarayıcı eklentisi indirip yükleyerek Google’ın işbu verileri işlemesini önleyebilir: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

10.7. Google’ın verileri nasıl kullandığı ve nasıl vazgeçileceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google’ın web sitelerine bakın: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners (Partners Ortaklarımızın sitelerini veya uygulamalarını kullanırken Google verileri nasıl kullanır?), http://www.google.com/policies/technologies/ads (Google Google, reklamcılıkta verileri nasıl kullanır?), http://www.google.com/settings/ads („Google’ın size reklam göstermek için kullandığı bilgileri kontrol etme“).

11. Piwik PRO

Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Piwik PRO'yu meşru menfaatlerimiz temelinde (yani, 6. Madde anlamında çevrimiçi teklifimizin analizi, optimizasyonu ve ekonomik işleyişine olan menfaat) kullanıyoruz. Paragraf 1 litre GDPR). , Almanya (“Piwik”). Piwik hiçbir kişisel veriyi işlemez ve herhangi bir tanımlama bilgisi yerleştirmez. İşleme hakkında daha fazla bilgiyi https://piwik.pro/privacy-security/ adresinde bulabilirsiniz.

12. Google AdSense

12.1. Meşru menfaatlerimizin amaçları doğrultusunda örneğin, Web Sitelerimizi, KVKK M.56 (1) f maddesinin anlamı dahilinde ticari açıdan geçerli bir şekilde analiz etme, optimize etme ve çalıştırma konusundaki ilgimiz için Google AdSense (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti) kullanmaktayız. Google AdSense, bilgisayarınızda saklanan ve Hizmetlerin kullanımını analiz etmeyi sağlayan “Çerezler” adını kullanır. Google AdSense ayrıca bilgi toplamak için "Web İşaretleri" (küçük görünmez resimler) kullanır. “Web İşaretleri” kullanılarak Hizmetlere ziyaretçi trafiği gibi basit işlemler kaydedilebilir ve toplanabilir.

12.2. Google, Gizlilik Kalkanı Anlaşması uyarınca onaylanmıştır ve bu nedenle Avrupa veri koruma yasalarına uyma garantisi vermektedir (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

12.3. İşbu Hizmetleri kullanımınızla oluşturulan çerez ve/veya Web İşaretçisi bilgileri, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'daki bir sunucuya gönderilir ve saklanır. Google, bu bilgileri, sitenin kullanımınızı reklamlar açısından değerlendirmek, web sitesi operatörleri için Hizmetler etkinliği hakkında raporlar derlemek ve diğer hizmetleri ve web siteleri etkinliği ve internetle ilgili hizmetleri derlemek ve sağlamak için kullanacaktır. Google, Kullanıcı profilleri oluşturmak için verileri kullanabilir.

12.4. Ek olarak, Google, işbu bilgileri yasalarca gerekli olmadıkça veya üçüncü şahıslar işbu verileri Google adına işlemiyorsa üçüncü taraflara da aktarabilir. Google IP adresinizi Google tarafından tutulan diğer verilerle ilişkilendirmeyecektir. Çerezleri sabit sürücünüze ve Web İşaretlerinin görüntülenmesini tarayıcı ayarlarınızı cookies "Çerezleri kabul etme“ olarak işaretleyerek önleyebilirsiniz. Ancak, bu durumda, belki de işbu Hizmetlerin tüm özelliklerinin tam olarak kullanılamayacağına dikkat çekiyoruz.

12.5. Google’ın verileri nasıl kullandığı ve nasıl vazgeçileceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google’ın web sitelerine bakın:https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners (Partners Ortaklarımızın sitelerini veya uygulamalarını kullanırken Google verileri nasıl kullanır?), http://www.google.com/policies/technologies/ads (Google Google, reklamcılıkta verileri nasıl kullanır?), http://www.google.com/settings/ads („Google’ın size reklam göstermek için kullandığı bilgileri kontrol etme“).

13. Facebook Sosyal Eklentileri

13.1. Meşru menfaatlerimize dayanarak (yani KVKK M.5 maddesi anlamındaki çevrimiçi teklifimizin analizine, optimizasyonuna ve ekonomik faaliyetine ilgi), sosyal ağın Sosyal Eklentileri („Eklentiler“) facebook.com, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda („Facebook“) tarafından işletilmektedir. Eklentiler etkileşim unsurlarını veya içeriğini (örneğin, videolar, grafikler veya metin katkılarını) gösterebilir ve Facebook logolarından (mavi karo üzerinde beyaz "f", "like", "like" veya "thumbs up" işareti) biri tarafından tanımlanır veya "Facebook Sosyal Eklentisi" ekiyle işaretlenir. Facebook Sosyal Eklentilerinin listesi ve görünümü buradan görüntülenebilir: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

13.2. Facebook , Gizlilik Kalkanı Anlaşması uyarınca onaylanmıştır ve bu nedenle Avrupa veri koruma yasalarına uyma garantisi vermektedir (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

13.3. Bir Kullanıcı Hizmetlerimizin böyle bir eklenti içeren bir işlevini çağırırsa, cihazı Facebook sunucularına doğrudan bir bağlantı kurar. Bunu yaparken, Hizmetlerimizdeki ziyaret ve ilgi alanlarına ilişkin Kullanıcı verileri ile kullanılan yazılım ve donanım ile ziyaret zamanı ve Kullanıcıların IP adresleri Facebook'a iletilir. İşlenen verilerden kullanıcı profilleri oluşturulabilir ve Kullanıcı profili verileri olan çerezler cihazlarında saklanabilir. Facebook tarafından işlenen Kullanıcı verileri pazarlama amacıyla kullanılabilir.

13.4. Veri toplamanın amacı ve kapsamı ile verilerin Facebook tarafından daha fazla işlenmesi ve kullanılması ile Kullanıcıların gizliliğinin korunmasına ilişkin haklar ve ayar seçenekleri Facebook'un veri koruma bilgilerinde bulunabilir: https://www.facebook.com/about/privacy/.

13.5. Ayrıca, Network Advertising Initiative'in devre dışı bırakma sayfasını kullanarak, reklam menzilini ve reklam amaçlarını ölçmek için çerez kullanımına itiraz edebilirsiniz. (http://optout.networkadvertising.org/) ve ayrıca ABD web sitesi (http://www.aboutads.info/choices) veya Avrupa web sitesi (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

14. Facebook, Özel Kitleler ve Facebook Pazarlama Hizmetleri

14.1. Çevrimiçi teklifimizin analizine, optimizasyonuna ve ekonomik çalışmasına meşru ilgimiz nedeniyle ve bu amaçla, Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD tarafından işletilen sosyal ağ Facebook'un "Facebook pixel" ya da eğer AB vatandaşıysanız, EU Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda („Facebook“) olacaktır.

14.2. Facebook, Gizlilik Kalkanı Anlaşması uyarınca onaylanmıştır ve bu nedenle Avrupa veri koruma yasalarına uyma garantisi vermektedir (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

14.3. Facebook pixel'in yardımıyla, Facebook bir yandan çevrimiçi teklifimizi ziyaret edenleri reklamların sunumu için bir hedef grup olarak belirleyebiliyor (“Facebook reklamları” olarak adlandırılıyor). Bu nedenle, Facebook reklamlarımızı yalnızca Web sitelerimize ilgi gösteren veya Facebook'a gönderdiğimiz belirli özelliklere sahip olan (örneğin, ziyaret edilen web siteleri tarafından belirlenen belirli konulara veya ürünlere olan ilgi) Facebook („özel kitleler“ olarak adlandırılır) Kullanıcılarına göstermek için Facebook pixel'i kullanıyoruz. Facebook pikselinin de yardımıyla, Facebook reklamlarımızın Kullanıcıların potansiyel ilgisine uygun olduğundan ve sıkıntı etkisi olmadığından emin olmak istiyoruz. Facebook pikselini kullanarak, bir Facebook reklamına tıkladıktan sonra (“dönüşüm izleme” olarak adlandırılır) Kullanıcıların web sitemize yönlendirilip yönlendirilmediğini görerek, Facebook reklamlarının istatistiki ve pazar araştırması amacıyla etkinliğini izleyebiliriz.

14.4. Facebook pikseli web sayfalarımıza doğrudan Facebook tarafından entegre edilir ve bir çerez olarak adlandırılır, yani küçük bir dosya olarak cihazınızda saklanabilir. Daha sonra Facebook'a giriş yaparsanız veya giriş yaptığınızda Facebook'u ziyaret ederseniz, çevrimiçi teklifimize yaptığınız ziyaret profilinizde gösterilir. Hakkınızda toplanan veriler bizim için isimsizdir, yani Kullanıcıların kimliği hakkında bir sonuca varmamıza izin vermez. Ancak, veriler Facebook tarafından saklanır ve işlenir, böylece ilgili Kullanıcı profiline bağlanabilir ve Facebook tarafından ve ayrıca kendi pazar araştırması ve reklam amaçları için kullanılabilir. Karşılaştırma amacıyla Facebook'a veri aktarırsak, tarayıcıda yerel olarak şifrelenir ve ancak daha sonra güvenli bir https bağlantısı ile Facebook'a gönderilir. Bu, yalnızca Facebook tarafından şifrelenen verileri eşleştirmek amacıyla yapılır.

14.5. Ayrıca, Facebook pixel'i kullanırken, "genişletilmiş eşleşme" ek fonksiyonunu kullanıyoruz. Telefon numaraları, e-posta adresleri veya Kullanıcıların Facebook kimlikleri gibi envanter verileri, Facebook reklamları için hedef gruplar oluşturmak üzere Facebook'a şifreli olarak iletilir ve yalnızca bu amaç için kullanılır. Kullanıcılar, kişisel bilgilerinin "genişletilmiş eşleşmenin" bir parçası olarak işlenmesini kabul eder.

14.6. Facebook'un "Dosyadan Gelen Özel Kitleleri" yordamını kullanıyoruz; bu durumda envanter verileri (telefon numaraları, e-posta adresleri, Facebook kimlikleri) Facebook'a şifrelenmiş biçimde iletilir ve Facebook reklamları için hedef gruplar oluşturur ve yalnızca bu amaç için kullanılır. Kullanıcılar, kişisel dosyalarının "Dosyadan Gelen Özel Kitleler" prosedürünün bir parçası olarak işlenmesini kabul eder.

14.7. Facebook'un verileri işlemesi, Facebook Veri Kullanım Politikası'na tabidir. Buna göre, Facebook Veri Kullanım Politikasında, Facebook reklamlarının nasıl gösterileceğine ilişkin genel talimatlar: https://www.facebook.com/policy.php. Facebook pixel'i ve nasıl çalıştığı hakkında özel bilgiler ve ayrıntılar için, lütfen Facebook Yardım Merkezini ziyaret edin: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

14.8. Toplama için Facebook pixel'e itiraz edebilir ve verilerinizi Facebook reklamlarını görüntülemek için kullanabilirsiniz. Facebook'ta ne tür reklamlar gördüğünüzü ayarlamak için, Facebook tarafından oluşturulan sayfaya gidip kullanıma dayalı reklamcılığın nasıl kurulacağına ilişkin talimatları takip edebilirsiniz: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ayarlar platformdan bağımsızdır, yani masaüstü bilgisayarlar veya mobil cihazlar gibi tüm cihazlara uygulanır.

14.9. Ayrıca, Network Advertising Initiative'in devre dışı bırakma sayfasını kullanarak, reklam menzilini ve reklam amaçlarını ölçmek için çerez kullanımına itiraz edebilirsiniz. (http://optout.networkadvertising.org/) ve ayrıca ABD web sitesi (http://www.aboutads.info/choices) veya Avrupa web sitesi (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

15. Bülten ve ticari iletişim

15.1. Aşağıdaki beyannameler ile Kullanıcılarımızı bültenlerimizin içeriği ile diğer iş e-postaları ve elektronik postaların (kısaca "bülten") yanı sıra kayıt, gönderme ve istatistiksel değerlendirme prosedürleri ve itiraz haklarınız hakkında bilgilendirmek isteriz. Bültenimize abone olarak, kabul ve açıklanan prosedürlerle olan sözleşmenizi beyan etmiş olursunuz. Onayınızın yasal dayanağı KVKK M.5.

15.2. Haber bülteninin içeriği: Haber bültenlerini, e-postaları ve diğer elektronik bildirimleri, yalnızca alıcıların rızası veya yasal bir izinle (bundan sonra "haber bültenleri" olarak anılacaktır) reklam bilgileriyle birlikte göndeririz. Bir bülten kaydının içeriği özellikle ayrıntılı olarak açıklandığı için, kullanıcının rızası için belirleyicidir. Genel olarak, haber bültenlerimiz iletişim, pazarlama, hizmetlerimiz ve iş alanımızdaki eğilimler hakkında bilgi içerir.

15.3. Bülten servis sağlayıcısı: Bültenler, Rocket Science Group, LLC tarafından verilen bir hizmet olan "MailChimp", 675 Ponce De Leon Ave NE#5000, Atlanta, GA 30308, ABD (bundan sonra “bülten servis sağlayıcısı” olarak anılacaktır) tarafından verilen bir veri işleme anlaşması Madde 28 (3) temelinde gönderildi. 1 DSGVOKkvkk. Bülten servis sağlayıcı şirketin gizlilik politikası burada görülebilir: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp, Gizlilik Kalkanı Anlaşması uyarınca onaylanmıştır ve bu nedenle Avrupa veri koruma seviyesine uyma garantisi vermektedir (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).

15.4. Kaydolma ve günlüğe kaydetme: Bültenimize kayıt, çift kayıt işlemi olarak adlandırılır. Bu, Kullanıcıların kayıt işleminden sonra onaylamanız istenecekleri kayıttan sonra bir e-posta alacakları anlamına gelir. İşbu onay gereklidir, böylece hiç kimse diğer e-posta adreslerine kayıt olamaz. Kayıt sürecini yasal gerekliliklere göre kanıtlayabilmek için bültene abone olunan kayıtlar günlüğe kaydedilir. Bu, IP adresinin yanı sıra oturum açma ve onaylama zamanının kaydedilmesini de içerir. Nakliye şirketi tarafından kaydedilen verilerinizdeki değişiklikler de kaydedilir.

15.5. Ayrıca, bülten servis sağlayıcısı, kendi bilgilerine göre, işbu verileri, kendi hizmetlerinin iyileştirilmesi veya geliştirilmesi için, doğrudan bir Kullanıcıyla ilişkilendirilmeden, örneğin bültenlerin gönderilmesi ve sunumunun teknik olarak iyileştirilmesi veya alıcıların hangi ülkelerden geldiğini belirlemek adına istatistiksel amaçlar için, takma bir formda kullanabilir. Ancak, bülten servis sağlayıcısı, bülten alıcılarımızın verilerini kendileriyle iletişim kurmak veya üçüncü taraflara iletmek için kullanmaz.

15.6. Kayıt verileri: Bültene abone olmak için lütfen e-posta adresini girin ve isteğe bağlı bilgileri doldurun. İşbu bilgiyi bültenimize abone olanların kişisel adresleri için kullanıyoruz.

15.7. İstatistiksel araştırma ve analiz - Bültenler “web-beacon” denilen, yani haber bülteni açıldığında bülten servis sağlayıcısının sunucusundan alınan piksel büyüklüğünde bir dosya içerir. İşbu alım sürecinde tarayıcı ve sisteminiz hakkında bilgiler, ayrıca IP adresiniz ve alım zamanınız gibi teknik bilgiler ilk önce toplanır. İşbu bilgi, teknik verilere veya hedef gruplara dayalı hizmetlerin teknik olarak iyileştirilmesi ve geri alım lokasyonlarına (IP adresi ile belirlenebilir) veya erişim sürelerine dayanan okuma davranışları için kullanılır. İstatistiksel anketler ayrıca haber bültenlerinin açılıp açılmadığını, ne zaman açıldığını ve hangi bağlantıların ne zaman tıklandığını belirlemeyi de içerir. Teknik nedenlerden dolayı, işbu bilgi bireysel bülten alıcılarına atanabilir. Ancak, bireysel Kullanıcıları izlemek niyetimiz değildir. Değerlendirmeler, Kullanıcılarımızın okuma alışkanlıklarını tanımak ve içeriklerimizi kendilerine uyarlamak veya Kullanıcılarımızın çıkarlarına göre farklı içerikler göndermek için bize çok daha fazla hizmet veriyor.

15.8. Bülten, alıcıların rızası temelinde Kvkk m.5 gönderilir. İstatistiksel araştırmalar ve analizler KVKK M.5 uyarınca meşru çıkarlarımız temelinde yapılır. İş çıkarlarımıza hizmet eden ve Kullanıcılarımızın beklentilerini karşılayan Kullanıcı dostu ve güvenli bir bülten sistemi kullanmak istiyoruz. Kayıt prosedürü, KVKK M.5 göre kaydedilir. GDPR, bülten alıcılarının rızasını kanıtlamak için yasal bir zorunluluk temelindedir. (örneğin, KVKK M.11)

15.9. İptal/Feshetme - Bülten alıcıları, haber bültenimizin alındığını istedikleri zaman iptal edebilir, yani izinlerini iptal edebilir. Bülten alıcıları, her bültenin sonunda bültenden çıkmak için bir bağlantı bulacaktır. Haber bülteninden çıkmak, kişisel veriler yalnızca yasal olarak gerekli olmadığından veya sözleşmeden doğan nedenlerden dolayı gerekli olmadıkça, bülten aboneliğine başvurmaları halinde silinir ve işbu durumda onların işlenmesi sadece bu istisnai amaçlarla sınırlıdır.

16. Üçüncü taraf hizmetlerin ve içeriğin entegrasyonu

16.1. Meşru menfaatlerimizin amaçları doğrultusunda (yani, İnternet Sitelerimizi, KVKK M.5 f anlamında ticari olarak uygulanabilir bir şekilde analiz etmeye, optimize etmeye ve yönetmeye olan amacımız), örneğin video ve yazı tipi gibi içerik (bundan sonra müştereken “içerik” olarak anılacaktır) ve hizmetleri dahil etmek için Web Sitelerimizde üçüncü taraf içerik ve hizmet sunumu hizmetlerini kullanırız. İşbu içeriğin üçüncü taraf sağlayıcısı, içeriği ilgili Kullanıcının tarayıcısına göndermek için daima Kullanıcının IP adresini gerektirir. Başka bir deyişle, işbu içeriği görüntülemek için IP adresi gereklidir. Yalnızca söz konusu içeriği sunmak için ilgili sağlayıcının IP adresini kullandığı bu içeriği kullanmaya gayret ediyoruz. Üçüncü taraf sağlayıcılar ayrıca istatistiksel veya pazarlama amaçlı olarak “piksel etiketleri” (web işaretleri olarak da bilinen görünmez resim dosyaları) kullanabilirler. Piksel etiketleri, işbu web sitesinin sayfalarına erişen ziyaretçi sayısı gibi bilgileri analiz etmek için kullanılabilir. Sahte olmayan bilgiler ek olarak, çerezler şeklinde Kullanıcı cihazlarında depolanabilir. İşbu bilgiler, tarayıcı ve işletim sistemi hakkında teknik bilgiler, web sitelerine atıfta bulunmak, web sitesinde harcanan süre ve Kullanıcıların Web Sitelerimizi nasıl kullandıkları hakkında daha fazla ayrıntı içerir ve ayrıca diğer kaynaklardan karşılaştırılabilir bilgilerle birleştirilebilir.

16.2. Aşağıdaki liste, üçüncü taraf sağlayıcılara ve içeriklerine genel bir bakış ve veri işleme ve vazgeçme mekanizmaları hakkında daha fazla bilgi içeren ve bazıları burada tartışılan gizlilik politikalarına bağlantılar içerir:

17. Verilerin silinmesi

17.1. Tarafımızdan kaydedilen veriler, belirtilen amaç için artık gerekli olmadığında ve söz konusu verileri tutmak için yasal bir zorunluluğumuz olmaması koşuluyla, silinir. Kullanıcı verilerinin silinmemesi durumunda, yasaların izin verdiği diğer amaçlar adına gerekli olduğu için, işleme uygun şekilde sınırlandırılır, yani veriler engellenir ve artık başka amaçlar için işlenmez. Bu, örneğin ticari veya vergi gereklilikleri nedeniyle saklanması gereken Kullanıcı verileri için geçerlidir.

18. Kullanıcı hakları

18.1. Kullanıcılar, onlar hakkında topladığımız kişisel verilerden ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahiptir. Ek olarak, Kullanıcılar yanlış verileri düzeltme, kişisel verilerinin işlenmesini kısıtlama veya silme ve uygulanabilir olduğunda, veri taşınabilirliği haklarını iddia etme hakkına sahiptir. Kullanıcılar ayrıca, verilerin yasadışı olarak işlendiğinden şüpheleniyorlarsa ilgili denetleme makamlarına bir şikayet gönderme hakkına sahiptir.

18.2. Kullanıcılar ayrıca vermiş olabilecekleri izinleri de geri alabilirler. Böyle bir rızanın iptal edilmesi yalnızca gelecekteki etkiyi doğuracaktır.

19. İtiraz hakkı

19.1. Kullanıcılar, kendi kişisel verilerinin gelecekteki işlemlerinden herhangi bir zamanda yasal hükümlere uygun olarak ayrılmayı seçebilir. İşbu hak, özellikle doğrudan reklam amaçlı verinin işlenmesine itiraz etme hakkını saklı tutar.

20. İşbu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

20.1. Yasal durumdaki değişiklikleri veya hizmet veya veri işlemeyle ilgili değişiklikleri yansıtmak için işbu Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Ancak bu yalnızca veri işlemeyle ilgili bildirimler için geçerlidir. Kullanıcıların onayı gerekiyorsa veya Gizlilik Politikası, Kullanıcılar ile sözleşmeye dayalı ilişki için hükümler içeriyorsa, değişiklikler yalnızca Kullanıcıların izni ile yapılır.

20.2. Kullanıcılardan içeriğini güncel tutmak için Gizlilik Politikasını düzenli olarak kontrol etmeleri rica olunur.

Son güncelleme: Mayıs 2018