Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj28.08.2009, 19:22 (UTC)    
Mesaj konusu: Mause Efekt Kodları

Son Zamanlarda Bana Hep Bu MAuse Kodlarını Soruyorlar Bende Yardımsever Birisi Olarak Bunu Bs ailesi kullanıcıları ile paylaştım
Mouse Takip Eden Düz Yazı JavaScript Kodu
Kod:
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
message='www.hackerfiriend-anl.tr.gg';
FonT='Verdana';
ColoR='FF0000';
SizE=2; //1 ile 7 arasi

var amount=5,ypos=-50,xpos=0,Ay=0,Ax=0,By=0,Bx=0,Cy=0,Cx=0,Dy=0,Dx=0,Ey=0,Ex=0;
if (document.layers){
for (i = 0; i < amount; i++)
{document.write('<layer name=nsl'+i+' top=0 left=0><font face='+FonT+' size='+SizE+' color='+ColoR+'>'+message+'</font></layer>')}
window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
function nsmouse(evnt){
xpos=evnt.pageX+20;
ypos=evnt.pageY+20;
}
window.onMouseMove = nsmouse;
}
else if (document.all){
document.write("<div id='outer' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>");
document.write("<div style='position:relative'>");
for (i = 0; i < amount; i++)
{document.write('<div id="text"'+i+' style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:400px;height:20px"><font face='+FonT+' size='+SizE+' color='+ColoR+'>'+message+'</font></div>')}
document.write("</div>");
document.write("</div>");
function iemouse(){
ypos=event.y+20;
xpos=event.x+20;
}
window.document.onmousemove = iemouse;
}
function makefollow(){
if (document.layers){
document.layers['nsl'+0].top=ay;document.layers['nsl'+0].left=ax;
document.layers['nsl'+1].top=by;document.layers['nsl'+1].left=bx;
document.layers['nsl'+2].top=cy;document.layers['nsl'+2].left=cx;
document.layers['nsl'+3].top=Dy;document.layers['nsl'+3].left=Dx;
document.layers['nsl'+4].top=Ey;document.layers['nsl'+4].left=Ex;
}
else if (document.all){
outer.style.pixelTop=document.body.scrollTop;
text[0].style.pixelTop=ay;text[0].style.pixelLeft=ax;
text[1].style.pixelTop=by;text[1].style.pixelLeft=bx;
text[2].style.pixelTop=cy;text[2].style.pixelLeft=cx;
text[3].style.pixelTop=Dy;text[3].style.pixelLeft=Dx;
text[4].style.pixelTop=Ey;text[4].style.pixelLeft=Ex;
}
}
function move(){
ey=Ey+=(ypos-Ey)*0.2;ex=Ex+=(xpos-Ex)*0.2;
dy=Dy+=(ey-Dy)*0.3;dx=Dx+=(ex-Dx)*0.3;
cy=Cy+=(dy-Cy)*0.4;cx=Cx+=(dx-Cx)*0.4;
by=By+=(cy-By)*0.5;bx=Bx+=(cx-Bx)*0.5;
ay=Ay+=(by-Ay)*0.6;ax=Ax+=(bx-Ax)*0.6;
makefollow();
setTimeout('move()',10);
}
window.onload=move;
</script>


Mouse takip eden Tarih Saat Html Kodu

Kod:
<SCRIPT >
dCol='000000';//Tarihin Rengi
fCol='3E4A88';//Saatin Rengi
sCol='3E4A88';// Saniyenin Rengi
mCol='912917';//Dakikanın Rengi
hCol='912917';//Saatin Rengi
ClockHeight=40;
ClockWidth=40;
ClockFromMouseY=0;
ClockFromMouseX=100;
// BURADA GÜN VE AY İSİMLERİ..
d=new Array("PAZAR","PAZARTESİ","SALI","ÇARŞAMBA","PERŞEMBE","CUMA","CUMARTESİ");
m=new Array("OCAK","ŞUBAT","MART","NİSAN","MAYIS","HAZİRAN","TEMMUZ","AĞUSTOS","EYLÜL",
"EKİM","KASIM","ARALIK");
date=new Date();
day=date.getDate();
year=date.getYear();
if (year < 2000) year=year+1900;
TodaysDate=" "+d[date.getDay()]+" "+day+" "+m[date.getMonth()]+" "+year;
D=TodaysDate.split('');
H='...';
H=H.split('');
M='....';
M=M.split('');
S='.....';
S=S.split('');
Face='1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12';
font='verdana';
size=1;
speed=0.6;
ns=(document.layers);
ie=(document.all);
Face=Face.split(' ');
n=Face.length;
a=size*10;
ymouse=0;
xmouse=0;
scrll=0;
props="<font face="+font+" size="+size+" color="+fCol+"><B>";
props2="<font face="+font+" size="+size+" color="+dCol+"><B>";
Split=360/n;
Dsplit=360/D.length;
HandHeight=ClockHeight/4.5
HandWidth=ClockWidth/4.5
HandY=-7;
HandX=-2.5;
scrll=0;
step=0.06;
currStep=0;
y=new Array();x=new Array();Y=new Array();X=new Array();
for (i=0; i < n; i++){y[i]=0;x[i]=0;Y[i]=0;X[i]=0}
Dy=new Array();Dx=new Array();DY=new Array();DX=new Array();
for (i=0; i < D.length; i++){Dy[i]=0;Dx[i]=0;DY[i]=0;DX[i]=0}
if (ns){
for (i=0; i < D.length; i++)
document.write('<layer name="nsDate'+i+'" top=0 left=0 height='+a+' width='+a+'><center>'+props2+D[i]+'</font></center></layer>');
for (i=0; i < n; i++)
document.write('<layer name="nsFace'+i+'" top=0 left=0 height='+a+' width='+a+'><center>'+props+Face[i]+'</font></center></layer>');
for (i=0; i < S.length; i++)
document.write('<layer name=nsSeconds'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+sCol+'><center><b>'+S[i]+'</b></center></font></layer>');
for (i=0; i < M.length; i++)
document.write('<layer name=nsMinutes'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+mCol+'><center><b>'+M[i]+'</b></center></font></layer>');
for (i=0; i < H.length; i++)
document.write('<layer name=nsHours'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+hCol+'><center><b>'+H[i]+'</b></center></font></layer>');
}
if (ie){
document.write('<div id="Od" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < D.length; i++)
document.write('<div id="ieDate" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:'+a+';width:'+a+';text-align:center">'+props2+D[i]+'</B></font></div>');
document.write('</div></div>');
document.write('<div id="Of" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < n; i++)
document.write('<div id="ieFace" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:'+a+';width:'+a+';text-align:center">'+props+Face[i]+'</B></font></div>');
document.write('</div></div>');
document.write('<div id="Oh" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < H.length; i++)
document.write('<div id="ieHours" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:'+hCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+H[i]+'</div>');
document.write('</div></div>');
document.write('<div id="Om" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < M.length; i++)
document.write('<div id="ieMinutes" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:'+mCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+M[i]+'</div>');
document.write('</div></div>')
document.write('<div id="Os" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < S.length; i++)
document.write('<div id="ieSeconds" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:'+sCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+S[i]+'</div>');
document.write('</div></div>')
}
(ns)?window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE):0;
function Mouse(evnt){
ymouse = (ns)?evnt.pageY+ClockFromMouseY-(window.pageYOffset):event.y+ClockFromMouseY;
xmouse = (ns)?evnt.pageX+ClockFromMouseX:event.x+ClockFromMouseX;
}
(ns)?window.onMouseMove=Mouse:document.onmousemove=Mouse;
function ClockAndAssign(){
time = new Date ();
secs = time.getSeconds();
sec = -1.57 + Math.PI * secs/30;
mins = time.getMinutes();
min = -1.57 + Math.PI * mins/30;
hr = time.getHours();
hrs = -1.575 + Math.PI * hr/6+Math.PI*parseInt(time.getMinutes())/360;
if (ie){
Od.style.top=window.document.body.scrollTop;
Of.style.top=window.document.body.scrollTop;
Oh.style.top=window.document.body.scrollTop;
Om.style.top=window.document.body.scrollTop;
Os.style.top=window.document.body.scrollTop;
}
for (i=0; i < n; i++){
var F=(ns)?document.layers['nsFace'+i]:ieFace[i].style;
F.top=y[i] + ClockHeight*Math.sin(-1.0471 + i*Split*Math.PI/180)+scrll;
F.left=x[i] + ClockWidth*Math.cos(-1.0471 + i*Split*Math.PI/180);
}
for (i=0; i < H.length; i++){
var HL=(ns)?document.layers['nsHours'+i]:ieHours[i].style;
HL.top=y[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(hrs)+scrll;
HL.left=x[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(hrs);
}
for (i=0; i < M.length; i++){
var ML=(ns)?document.layers['nsMinutes'+i]:ieMinutes[i].style;
ML.top=y[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(min)+scrll;
ML.left=x[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(min);
}
for (i=0; i < S.length; i++){
var SL=(ns)?document.layers['nsSeconds'+i]:ieSeconds[i].style;
SL.top=y[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(sec)+scrll;
SL.left=x[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(sec);
}
for (i=0; i < D.length; i++){
var DL=(ns)?document.layers['nsDate'+i]:ieDate[i].style;
DL.top=Dy[i] + ClockHeight*1.5*Math.sin(currStep+i*Dsplit*Math.PI/180)+scrll;
DL.left=Dx[i] + ClockWidth*1.5*Math.cos(currStep+i*Dsplit*Math.PI/180);
}
currStep-=step;
}
function Delay(){
scrll=(ns)?window.pageYOffset:0;
Dy[0]=Math.round(DY[0]+=((ymouse)-DY[0])*speed);
Dx[0]=Math.round(DX[0]+=((xmouse)-DX[0])*speed);
for (i=1; i < D.length; i++){
Dy[i]=Math.round(DY[i]+=(Dy[i-1]-DY[i])*speed);
Dx[i]=Math.round(DX[i]+=(Dx[i-1]-DX[i])*speed);
}
y[0]=Math.round(Y[0]+=((ymouse)-Y[0])*speed);
x[0]=Math.round(X[0]+=((xmouse)-X[0])*speed);
for (i=1; i < n; i++){
y[i]=Math.round(Y[i]+=(y[i-1]-Y[i])*speed);
x[i]=Math.round(X[i]+=(x[i-1]-X[i])*speed);
}
ClockAndAssign();
setTimeout('Delay()',20);
}
if (ns||ie)window.onload=Delay;
</SCRIPT>


Mouse Etrafında Site Adresin Dönsün JavaScript Kodu

Kod:
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2" type="text/javascript">
var msg='hackerfiriend-anl';
var font='Verdana,Arial';
var size=3;
var color='#000000';
var speed=.3;
var rotation=.2;
var ns=(document.layers);
var ie=(document.all);
var msg=msg.split('');
var n=msg.length;
var a=size*15;
var currStep=0;
var ymouse=0;
var xmouse=0;
var scrll=0;
var props="<font face="+font+" size="+size+" color="+color+">";
if (ie)
window.pageYOffset=0
if (ns){
for (i=0; i < n; i++)
document.write('<layer name="nsmsg'+i+'" top=0 left=0 height='+a+' width='+a+'><center>'+props+msg[i]+'</font></center></layer>');
            }
            if (ie){
            document.write('<div id="outer" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
            for (i=0; i < n; i++)
            document.write('<div id="iemsg" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:'+a+';width:'+a+';text-align:center;font-weight:regular;cursor:default">'+props+msg[i]+'</font></div>');
            document.write('</div></div>');
            }
            (ns)?window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE):0;
            function Mouse(evnt){
            ymouse = (ns)?evnt.pageY+20-(window.pageYOffset):event.y;
            xmouse = (ns)?evnt.pageX+20:event.x-20;
            }
            if (ns||ie)
            (ns)?window.onMouseMove=Mouse:document.onmousemove=Mouse;
            y=new Array();
            x=new Array();
            Y=new Array();
            X=new Array();
            for (i=0; i < n; i++){
            y[i]=0;
            x[i]=0;
            Y[i]=0;
            X[i]=0;
            }
            function makecircle(){
            if (ie) outer.style.top=document.body.scrollTop;
            currStep-=rotation;
            for (i=0; i < n; i++){
            var d=(ns)?document.layers['nsmsg'+i]:iemsg[i].style;
            d.top=y[i]+a*Math.sin((currStep+i*1)/3.8)+window.pageYOffset-15;
            d.left=x[i]+a*Math.cos((currStep+i*1)/3.8)*2;
            }
            }
            function drag(){
            scrll=(ns)?window.pageYOffset:0;
            y[0]=Math.round(Y[0]+=((ymouse)-Y[0])*speed);
            x[0]=Math.round(X[0]+=((xmouse)-X[0])*speed);
            for (var i=1; i < n; i++){
            y[i]=Math.round(Y[i]+=(y[i-1]-Y[i])*speed);
            x[i]=Math.round(X[i]+=(x[i-1]-X[i])*speed);
            }
            makecircle();
            setTimeout('drag()',10);
            }
            if (ns||ie)window.onload=drag;
            </SCRIPT>

______________

Mesaj28.08.2009, 19:23 (UTC)    
Mesaj konusu:

PAylaşımın İçin Saol Bana Çok Yardım Ettiniz Fakat Ben Sitemi Düzenleyemedim Yinede Sizden Çok Şey Öğrendim ve yeni bir site kuracağım
Mesaj28.08.2009, 19:25 (UTC)    
Mesaj konusu:

Çok Teşekkür Ederim Emeğe SAygı Lütfen forumu inceleyenler bir mesaj atın
______________

Mesaj29.08.2009, 06:45 (UTC)    
Mesaj konusu:

Reklam Yapmak istemem ama bu Blog sitesindede süper imleçler var denemenizi yavsiye ederim .... Önizlemeli
http://www.hitly.blogspot.com/2009/05/kod-kod-baslangc-scrolling-frameborder.html
______________
Tk uzantılı Bedava Yönlendirme servisi Tıkla kayıt Ol www.bedavasayfa.tr.gg
Mesaj29.08.2009, 09:13 (UTC)    
Mesaj konusu:

Biliyorum Bana Bazı Arkadaşlar Bu Kodları Soruyordu Bende PAylaştım
______________

Mesaj02.09.2009, 19:04 (UTC)    
Mesaj konusu:

<center><a href="http://www.hilekopat123.tr.gg/"><img class="" alt="" src="http://bannerbreak.com/banners/3/600/125183315921096044.gif" /></a></center>
Mesaj03.09.2009, 09:28 (UTC)    
Mesaj konusu:

hilekopat123 yazmış:
<center><a href="http://www.hilekopat123.tr.gg/"><img class="" alt="" src="http://bannerbreak.com/banners/3/600/125183315921096044.gif" /></a></center>
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu