Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj06.09.2009, 11:35 (UTC)    
Mesaj konusu: ÇAĞIRKAN JAPON ANADOLU ARKEOLOJİ ENSTİSÜSÜKalehöyük, Kırşehir ili Kaman ilçesinin 3 km. doğusunda Kaman Kırşehir karayolunun hemen kenarında yer almaktadır. Höyük 280 m çapında 16 m yüksekliğinde tipik bir Anadolu höyüğüdür. Höyükte dört yapı katı tespit edilmiştir. Kaman Kalehöyük kazılarını, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi Başkanı ve Kaman Kalehöyük Kazı Heyeti Şeref Başkanı Prens Takahito Mikasa 31 Mayıs 1986 günü başlatmıştır. Dr. Sachihiro Omura başkanlığındaki kazı halen devam etmektedir. Burada yapılan kazılar Kırşehir’in en erken yerleşim tarihine ışık tutmaktadır. En erken yerleşim, erken Bronz çağına tarihlendirilmektir.

Höyükte yapılan kazı çalışmalarında, İlk Tunç çağından başlayan ve Osmanlı dönemine kadar devam eden bir iskanın varlığı saptanmıştır. Bu saptama bize; burada yaşayan kültürlerin çevre ile etkileşimini, ilişkilerini ve sanat anlayışını vermektedir.

Kalehöyükte bu güne kadar saptanmış kültür katmanları şu şekilde özetlenebilir:

I.Kat: Osmanlı Dönemi (15-17yy) Ia,Ib

II.Kat: Demir Çağı (M.Ö.12-4 yy) IIa , IIb, IIc , IId

III.Kat: Orta ve Geç Bronz Çağı: (İ.Ö. 20-12 yy) III a, IIIb, IIIc

IV.Kat: Erken Bronz Çağı: (M.Ö.23-20 yy) IVa, IVb
Kalehöyük’te M.Ö. II. binde gerçekleşen Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Kaman Kalehöyük buluntularında kendini göstermektedir. Aynı zamanda eski ve geç Hitit, eski ve geç Frig evrelerine ait iskan da mevcuttur.
Yapılan kazılarda ortaya çıkarılan sur duvarları, büyük taş bloklarının arasına moloz dolgu ile doldurularak yapılmış, üzerleri kerpiç ile inşa edilmiş yapılardır. Yine yapılarda ve yollarda moloz taş ve kerpiç kullanılmıştır. Kısmen tahrip olan Asur Ticaret Kolonileri dönemine ait tabakalar üzerinde araştırmalar devam etmektedir. Zaman içinde oluşan depremler ve meydana gelen yangınlar bazı katmanlara ulaşımı engellemiştir. Demir çağına ait taş döşemeli bir yol, o döneme ışık tutmaktadır. Erken dönemde çok odalı mimariler dikkat çekerken, geç dönemde tek odalı ve bodrumlu yapılar dikkat çekmektedir. Ayrıca, bu bölgede çok sayıda kabın bir arada bulunması dikkat çekicidir. Özellikle, Demir Çağı’na ait siyah renkte bir vazonun burada üretilmediği ve ticari amaçla buraya getirtildiği anlaşılmış, bu da ticaretin o zamandan beri varolduğunun bir kanıtı olarak karşımıza çıkmıştır.

Höyüğün kuzey güney doğrultusunda uzanması sonucu, kuzey kısımlarda genelde küçük yapıların ve sur duvarlarının olduğu, güney kısımda ise daha büyük ve merkezi yapıların bulunduğu görülmektedir. Höyükte ortaya çıkarılan 3 katlı yapılar ve büyük taş depolar en zengin dönemlerin Asur Ticaret Kolonileri çağında ve eski Hitit de olduğunu göstermiştir. Her dönemde kullanılan çukurların ve tahıl depolamak için açılan çukurların, mimariyi olumsuz yönde etkilediği ve tahribata yol açtığı anlaşılmıştır.
Kazı çalışmaları kuzey ve güney doğrultuda statigrafiyi tespit etmekle başlamış ve höyüğün topografik haritası çıkarılmıştır. Sonrasında Eski Hitit Çağı’na tarihlenen bir yapı açığa çıkarılmış ve bu yapının muazzam boyutlarda olması nedeniyle resmi amaçla yani idari merkez olarak kullanıldığı düşünülmüştür. Kazılar esnasında ortaya çıkarılan 5 adet yuvarlak yapının şehrin ihtiyacını karşılamaya yönelik büyük erzak depoları olduğu, ayrıca direk çukurlarının bulunduğu, bunların üzerinin çatıyla kaplandığı bilinmektedir.

Kaman Kalehöyük’ten ele geçen buluntular günlük yaşam ile ilgili ipuçları vermektedir.

Dokumacılıkta kullanılan, taş ve pişmiş topraktan yapılan ağırşak (ağırlık),

Çeşitli amaçlarla kullanılan bronz deliciler,

Farklı biçimlerde üretilmiş bronz, altın, gümüş takılar, iğne başları, kolye ve boncuk taneleri,

Aşık kemikleri, kurşun figurin ve ok uçları,

Bile taşı ve yüzükler,

İnsan ve hayvan kemikleri,

Hitit imparatorluk devrine ait mühür,

Osmanlı çağına ait bronz bir plaka ortaya çıkarılmış,

Ayrıca monocrome ve bezeli seramik parçaları bulunmuş ve bunları üreten seramik ocakları açığa çıkartılmıştır.

Yine kuzey ve güney cephelerde yapılan kazı çalışmalarında çok sayıda eski Tunç ve Demir çağına ait, hayvan kemikleri, pithoslar (büyük küp), çömlekler, testiler, işlenmiş kemik levhalar, diş taş kemik ve karbon örnekleri çıkarılmıştır. Bezemeli (çift renkli) yahut monocrome (tek renkli) seramikler, dinsel inanış hakkında bilgi verebilecek koroplastik (pişmiş toprak) eserler, dokumacılık ve savaşta kullanılan aletler Kırşehir Müzesi’nde sergilenmektedir.

Kazı sezonu boyunca bulunan eselerin bakım ve temizliği konservatörler tarafından labaratuarlarda yapılmaktadır.


Tümleme çalışmaları, tümlenen eserlerin çizimlerinin yapılması, fotoğraflarının çekilmesi ve tüm kazı alanının temizlenerek statigrafisi planı ve profili çıkarılmaktadır. Envanter de çıkarıldıktan sonra, kazı sezonu bitiminde, kazı alanının üzeri çatı ile kapatılmaktadır. Depoya kaldırılan eserler daha sonra sergilenmek üzere Kırşehir Müzesi’ne gönderilmektedir.

Kalehöyükte yapılan kazı; gerek kültür varlıklarımızın tanıtılması, bilimsel olarak değerlendirilmesi, koruma altına alınması, gerekse sergileme açısından disiplinli bir program dahilinde sürdürülmektedir. Bulunduğu Kaman ilçesinin ve Çağırkan kasabasının sosyo –ekonomik yapısına olan etkisi ve bölge insanının da buna katılması takdirle karşılanacak bir gelişmedir. Kamanda bir caddeye Japon Prensi’nin adının verilmesi ve bölge halkının kazı ekibini benimsemesi ile uzun yıllar süren kazı çalışmaları, ayrıca orada kazı yapan işçilerin bilgi birikimi ve işlerine duyduğu saygı ile profesyonellikleri dikkat çekicidir. Profesyonelce yapılmış olan kazı çalışmaları ile arkeoloji enstitüsü, müze, depo ve kazı evi, Anadolu’da arkeolojik kazı yapan diğer tüm gruplar için bir model oluşturacaktır.

JAPON ANADOLU ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ

30 Eylül 2005 tarihinde Kaman’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nin hibe yoluyla yapımına ilişkin nota ve görüşme tutanakları 25/05/2006 tarih ve 5509 sayılı kanunla kabul edilmiş, 03/06/2006 tarih ve 26187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Enstitü, Kaman İlçesi, Çağırkan Beldesinde, Kalehöyük kazı evinin yanında bulunmaktadır. Enstitü’de; Araştırma Bölümü, Depo Bölümü ve Lojman bölümü olmak üzere 3 bölüm vardır.

Araştırma Bölümü; kazıyla ilgili çalışmalar ve diğer araştırmalar için çeşitli labaratuarlar, çalışma odaları, kütüphane, konferans salonu ve fotoğrafhaneyi içermektedir. Bu enstitünün çalışma amacı; arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarını yürütmek, kazı ve araştırmalardan elde edilen bilgileri ve eserleri incelemek ve yayınlanmasını sağlamaktır. Ayrıca bölge halkına; eski Anadolu tarihi hakkında bilgi aktararak, tarihi miraslarına sahip çıkmalarını sağlamak da Enstitünün en önemli amaçlarından biridir.

JAPON BAHÇESİ (MİKASANOMİYA ANI BAHÇESİ)

Kaman İlçesi, Çağırkan Beldesi, Kalehöyük kazı evinin yanında bulunmaktadır. Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Altes Prensi Takahito Mikasa’nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı yaratmak amacıyla yapılmıştır.

Japon bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçedir ve her yıl giderek daha çok ziyaretçi çekmektedir.______________
Mesaj06.09.2009, 11:37 (UTC)    
Mesaj konusu:

Vayy beaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
______________
Mesaj06.09.2009, 11:41 (UTC)    
Mesaj konusu:

Bizzat Gezip Gördüm.

Kırşehir'in Kaman İlçesinde Caddelere Bile Japon Prenslerinin İsimleri Verilmiş.

Japonlar Araştırdıkları Yerde Buldukları Eski Kalıntıların 3De1'ini Bize Verin Yeter Demişler.

Bu Araştırmayı Sadece Japonlar Yapıyor Maliyetleri Hepsinini Onlar Veriyorlar.

Ve 3De1'ini Bize Verin Yeter Diyorlar Düşünün..

______________
Mesaj06.09.2009, 11:43 (UTC)    
Mesaj konusu:

Japonlar Kırşehir'e höyük müze yapacak

Japon hükümeti tarafından Kırşehir'in Kaman ilçesine höyük şeklinde ve üzeri çimle kaplı modern bir müze yaptırılacağı bildirildi.

Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Genel Sekreteri Deniz Erbişim, Kaman-Kalehöyük kazılarının 1986 yılından beri Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından sürdürüldüğünü hatırlatarak, Japon Hükümetinin de bir müze yaptıracağını söyledi.

Erbişim, müzenin temelinin 25 Nisan'da Kültür Bakanı Ertuğrul Günay tarafından atılacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Japon Hükümeti tarafından Kaman-Kalehöyük'e üzeri çimle kaplı, höyük şeklinde çok modern bir müze binası yapılacak. 436 milyon Japon Yeni tutarındaki müzenin ihalesi Japonya'da yapıldı.

Temeli Kültür Bakanımız Ertuğrul Günay ve Japon Büyükelçisi Nobuaki Tanaka tarafından 25 Nisan'da atılacak. İhaleyi kazanan Japon Kajima firması, müze binasını bu yıl sonuna teslim edecek. Müzenin üzeri çimlerle kaplı olacağı için dışardan bakanlar müze binasını höyük olarak görecekler."

Dünyada benzeri olmayacak

Erbişim, Japonların Kalehöyük kazılarına büyük önem verdiklerini ve Kalehöyük'ü dünyanın en önemli arkeoloji merkezi haline getirdiklerini ifade etti.

Erbişim, şunları söyledi:

"Bu yıl sonunda höyük şeklindeki ve üzeri çimlerle kaplı müze binasının da tamamlanması ile dünyada benzeri olmayan bir arkeoloji merkezi kurulmuş olacak. Höyük, yanı başında müzesi, enstitü binaları ve kütüphanesi, eserlerin saklandığı depoları ve özel dizayn edilmiş bahçesi bulunan dünyanın ilk arkeoloji merkezi burası olacak.

Bu merkez, Anadolu arkeolojisini araştıracak bilim adamlarının vazgeçilmezi
konumunda. Sadece Türkiye ve Japonya'dan değil dünyanın birçok ülkesinden Kalehöyük'e çalışma yapmak üzere gelecek bilim adamı ve öğrenciler var."
Kalehöyük

İç Anadolu'nun ortasında Kırşehir'in Kaman ilçesi Çağırkan Beldesi'nde bulunan Kalehöyük, 280 m çapında, 16 m yüksekliğinde tipik bir Anadolu höyüğü. Kazılar, Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından yürütülüyor. Merkezin ve kazı heyetinin şeref başkanı olan Prens Takahito Mikasa, 31 Mayıs 1986 tarihinde, ilk kazmayı vurarak
kazıları başlattı.

Merhum Prof. Dr. Tahsin Özgüç'ün bilimsel yardım ve katkılarıyla başlatılan ve sürdürülen çalışmalar, bugün de aynı şekilde devam ediyor.
______________
Mesaj06.09.2009, 11:47 (UTC)    
Mesaj konusu:

Kaman’da bir Japon veliaht prensi

Japonya Veliaht Prensi Mikasa ile Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, Kırşehir’in Kaman İlçesi’ne bağlı Çağırkan Beldesi’ndeki Kalehöyük kazı alanında yaptırılacak Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü binasının temelini attılar.
Bu yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan ve Prens Mikasa tarafından finanse edilecek olan enstitüde arkeoloji, antropoloji, zoo-arkeoloji, arkeobotanik, jeoloji ve konservasyon alanlarında kurslar, sempozyumlar ve konferanslar düzenleneceği bildirildi.
Bakan Mumcu, yaptığı konuşmada, arkeoloji biliminin, insanın geçmişinden geleceğine ışık tuttuğunu; Japonya’nın da bu konuda duyarlı davrandığını söyledi.
Kalehöyük’teki kazıların, Türk-Japon dostluğunu pekiştirdiğini ifade eden Mumcu, “Kalehöyük’te başlayan kazılar, Japon halkının uygarlık bilincine gösterdiği duyarlılığın bir işaretidir. Prens Mikasa ve ailesi tarafından gösterilen ilgi, Japonya toplumunun yüksek kültürünün de açık göstergesidir. Bilime gösterdikleri bu ilgi ve himaye, dünyaya örnek olacak düzeydedir. Türk halkı, Japon halkını çok sever ama Prens ve muhterem babası sayesinde daha çok seviyor. Ülkelerin dostluğu ve halkların kardeşliğine yaptıkları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


PRENS MİKASA: TÜRKİYE, ESKİ UYGARLIKLARIN BULUŞMA NOKTASI
Prens Mikasa ise kurulacak enstitü sayesinde birçok alanda sürdürülen Türk-Japon ilişkilerinin, akademik alanda da devam edeceğini söyledi. Japon arkeologların Ortadoğu’da ilk çalışmalarına 43 yıl önce Irak’ta başladığını anımsatan Mikasa, “Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi, Japonya’da bu alanda faaliyet gösteren birkaç enstitüden biri. Kalehöyük’te 1986’da başladığımız çalışmalar, Prof.Dr. Tahsin Özgüç ve eşi Prof.Dr. Nimet Özgüç’ün katkılarıyla sürdürülüyor. Kazılar her yıl çeşitli ülkelerden arkeologların katılımı ve yöre halkının yardımlarıyla devam ettiriliyor. Elde edilen bulgular, seminer ve sempozyumlarla duyuruluyor. Türkiye, eski uygarlıkların parlak bir buluşma noktasındadır” diye kaydetti.

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tomoyuki Abe ve Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Prof.Dr. Sachihirio Omura, Kırşehir milletvekilleri Hacı Turan ve Mikail Arslan, Vali Selahattin Hatipoğlu ve Kırşehir Belediye Başkanı Halim Çakır’ın da katıldığı törende, Kırşehir Abdallar Davul-Zurna ekibinin gösterisinin ardından, enstitü binasının temeli atıldı.

ENSTİTÜ YIL SONUNA KADAR BİTECEK
Bu yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan ve Prens Mikasa tarafından finanse edilecek olan enstitüde arkeoloji, antropoloji, zoo-arkeoloji, arkeobotanik, jeoloji ve konservasyon alanlarında kurslar, sempozyumlar ve konferanslar düzenleneceği bildirildi.
Kazılarda günyüzüne çıkarılan eserlerin sergilenmesi için enstitü bünyesinde müze binası yaptırılması da planlanıyor.
______________
Mesaj06.09.2009, 11:48 (UTC)    
Mesaj konusu:

Japon Prensesi Akiko, TBMM Başkanı Köksal’la Kaman’a geldi


Kaman Kalehöyük Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü bünyesinde merhum Prof. Dr. Tahsin Özgüç adına düzenlenen konferans salonu TBMM Başkanı Toptan ve Japonya Prensesi Akiko tarafından açıldı
Japon Prensesi Akiko, TBMM Başkanı Köksal Toptan’la birlikte Kırşehir’e geldi.

Japon Prensesi Akiko, TBMM Başkanı Köksal Toptan ile birlikte geçtiğimiz Cumartesi günü Kırşehir'e gelerek Kaman ilçesi Çağırkan beldesinde Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü tarafından yaptırılan konferans salonuna Türk arkeolojisine büyük emeği geçen merhum Prof. Dr. Tahsin Özgüç'ün isminin verilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.


Kırşehir- Kaman Kalehöyük Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü bünyesinde merhum Prof. Dr. Tahsin Özgüç adına düzenlenen konferans salonunun Cumartesi günü saat 14.00'de düzenlenen açılış törenine TBMM Başkanı Köksal Toptan, Japonya Prensesi Akiko, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Nobuaki Tanaka, Vali M. Lütfullah Bilgin, Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Emrullah Çuhadar, Kırşehir Belediye Başkanı Halim Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Erol, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selahattin Salman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Orhan Düzgün, İl Emniyet Müdürü Ahmet Türker, Kaman Kaymakamı Şaban Acar, merhum Prof. Dr. Tahsin Özgüç'ün oğlu Prof. Dr. Bülent Özgüç, Kalehöyük Kazı Başkanı Dr. Sachihiro Omura, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda bilim adamı katıldı.


Türk ve Japon Milli Marşları’nın çalınmasıyla başlayan törende yapılan bilgilendirmenin ardından açılış konuşmasını Japon Anadolu Arkeolojisi Enstitüsü Başkanı Dr. Sachihiro Omura yaptı.


Prof. Dr. Tahsin Özgüç’ün oğlu Prof. Dr. Bülent Özgüç’ünde bir konuşma yaptığı törende söz alan Vali M. Lütfullah Bilgin de insanlık tarihi boyunca önemli medeniyetleri barındıran Anadolu'nun tam ortasında bulunan Kırşehir’in M.Ö. 5 bin yılına kadar uzanan kültürel zenginliğiyle, bir tarih ve kültür şehri konumunda olduğuna vurgu yaparak özetle şunları söyledi:


“Böylesine önemli kültürleri topraklarında yaşatan ilimizin Kaman Kalehöyük bölgesindeki kazı çalışmaları, Sayın Omura'nın da hocası olan merhum Prof. Dr. Tahsin Özgüç hocamızın tavsiyeleriyle 1986 yılında başlamıştır. Bu tarihten itibaren Japon hükümetinin desteğiyle Dr. Omura başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında M.Ö 23. yüzyıla (Eski Tunç Çağına) kadar uzanan tarihi bulgulara ulaşılması, merhum Tahsin Özgüç’ün kazı yeri seçiminde ne kadar isabetli bir karar verdiğinin de delili olmuştur.


“Merhurn Özgüç’ün yetiştirdiği bir bilim adamı olan, ciddi ve titiz çalışmalarıyla her zaman kendisini takdir ettiğimiz Dr. Omura, deyim yerinde ise buradaki kazı çalışmalarına ömrünü adamıştır. Uygarlık adına 22 yıldır yürüttüğü bu çalışmaları ömrünün sonuna kadar da sürdüreceğine inanıyorum. Çünkü, Kalehöyük kazısı ve burada yapılan çalışmalar Dr. Omura'nın adıyla, Dr. Omura da artık sadece bu bölgede yaşayan insanlarla değil, tüm Türk insanıyla bütünleşmiştir. İzniniz olursa, insanlık ve uygarlık adına böylesine önemli bir çalışmayı sabırla yürüten Dr. Omura'yı huzurlarınızda kutlamak istiyorum.


“Tavsiyeleriyle Türk ve Japon halkı arasında dostluk köprüsünü inşa ederek, zengin Anadolu kültürünün ve ilimizin tanıtılmasına vesile olan Tahsin Özgüç hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum.”


Japon Büyükelçi Nobuaki Tanaka’nın konuşmasının ardından da Altes Prens Tomohito'nın adına Prenses Akiko söz alarak, Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Tahsin Özgüç Konferans Salonu'nun açılışına katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi. Prenses Akiko konuşmasında, "Bu proje 7 yıl önce ortaya konmuştu. Japonya'-da uzun süren prosedürlerin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kırşehir milletvekillerinin desteği ile proje gerçekleşti. Enstitü, Odf Projesi kapsamında yapıldı. Enstitü binası ve müze yapımı için Prens'in ısrarları oldu ve nihayet proje hayata geçti. Burada olmaktan dolayı mutluyum" dedi.


Açılışta son konuşmayı yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan da Anadolu topraklarında yaşayan zengin kültür mirasının önemine dikkat çekerek, “Kırşehir'de çok önemli bir şey yapıyoruz. Enstitü ile Kaman ve Kırşehir'de büyük bir kültür zenginliği ortaya çıkacak. En önemlisi insanların ortak mirasını ortaya çıkaracak. Yine insanlara büyük bir miras bırakılacak. Aynı zamanda insanlığa kültürel anlamda yapılan her atılım dünya başarısını sağlayacak destek olacaktır. Biz Türkler, güneşin doğduğu ülkenin evlatlarını Türkiye'de görmekten dolayı son derece mutluyuz. Japonya'nın dostluğundan ve yakınlığından memnuniyet duyuyoruz. Japon hükümeti 1986 yılında Kaman'da başlattıkları bu çalışma ile insanlık alemine ne kadar değer verdiklerini göstermiştir. Bu çalışmalar dünyaya örnek olmalıdır. Prens Mikasa ve ailesinin Türkiye'de yaptıkları bu çalışma, Türk-Japon halklarının dostluğunu perçinledi. Bu enstitü Anadolu'ya yakışacaktır. Çünkü bu coğrafyada birçok uygarlığın bayrakları dalgalandı. İnsanlığın ortak malı olan bu uygarlığı tanıtmak çok önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızda önümüzdeki günlerde Japonya'yı ziyaret edecek. Bu ziyarette iki ülke arasındaki ekonomik ve kültür işbirliğinin daha da artacağına inanıyorum" dedi.


Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Toptan tarafından Prenses Akiko'ya TBMM şeref altını takdim edilen tören, Tahsin Özgüç Konferans Salonu plakasının salon girişine takılması, Akiko ve Toptan'ın enstitü binaları ile "Mikasanomiya" anı bahçesini gezmesiyle son buldu.
______________
Mesaj06.09.2009, 11:53 (UTC)    
Mesaj konusu:

iLgi Görecegini Sanmıştım Crying or Very sad Crying or Very sad
______________
Mesaj06.09.2009, 12:26 (UTC)    
Mesaj konusu:

YORUM ??
______________
Mesaj06.09.2009, 13:01 (UTC)    
Mesaj konusu:

amanın harika bişi.
______________
Özel mesajlara bakmıyorum bile...
Mesaj06.09.2009, 13:04 (UTC)    
Mesaj konusu:

şahsen resimlere baktı geçtim paylaşım için sağol
Mesaj06.09.2009, 20:41 (UTC)    
Mesaj konusu:

SaoluN..


Başka Yorum..?

______________
Mesaj07.09.2009, 22:45 (UTC)    
Mesaj konusu:

YORUM ?
Mesaj08.09.2009, 00:38 (UTC)    
Mesaj konusu:

yesilkamanlilar yazmış:
YORUM ?
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu