Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj11.09.2009, 17:39 (UTC)    
Mesaj konusu: SAyfa Değişti Atatürk Sözleri Söylesin..Kendi Yapımım.......

tşk için siteme girmeniz yeterli...Kod:
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top"><a href="http://www.haberbaz.com/" target="_blank"><img id="staticImg1" height="84" alt="Atat&uuml;rk" hspace="3" src="http://www.ig.gmodules.com/gadgets/proxy/refresh=3600&amp;container=ig&amp;gadget=http%3A%2F%2Fwww.turkishmedia.com%2Fgadget%2Fataturk.xml/http://www.turkishmedia.com/images/oz_1110.gif" width="50" border="0" /></a>
            <script type="text/javascript">
  _IG_Analytics("UA-530237-4", "/gadget_ataturk");
  _gel("staticImg1").src = _IG_GetImage("http://www.turkishmedia.com/images/oz_1110.gif").src;
</script>
            </td>
            <td><center><font face="Times"><i>
            <script type="text/javascript">
var Statements = new Array(

'"Acizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir. "',
'"Ancak hür fikirlere sahip olan insanlar vatanlarına faydalı olabilirler ve onlardır ki vatanlarını kurtarıp muhafaza etme kudretine malik olurlar. "',
'"Arka üstü yatmak ve ömrünü çalışmadan geçirmek isteyen insanların bizim toplumumuzda yeri yoktur, hakkı yoktur."',
'"Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. "',
'"Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve fazilette dünya birinciliğini tutmaktır."',
'"Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır."',
'"Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz."',
'"Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır."',
'"Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir. "',
'"Basın, milletin müşterek sesidir."',
'"Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? "',
'"Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canımı vereceğim."',
'"Ben sporcunun çevik ve namuslusunu severim. Spor, ahlaktır."',
'"Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim."',
'"Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur."',
'"Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen erişemediğimizi, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir."',
'"Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."',
'"Beni övme sözlerini bırakınız, gelecek için neler yapacağız onları söyleyiniz. "',
'"Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir. "',
'"Benim inancım o idi ki ve daima o oldu ki, dünyada insan diye yaşamak isteyenler, insan olmak niteliklerini ve gücünü kendilerinde görmelidirler."',
'"Benim manevi mirasım ilim ve akıldır."',
'"Benim naçiz vücudum elbet birgün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."',
'"Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar."',
'"Benim yaratılışımda fevkalade olan bir şey varsa, Türk olarak dünyaya gelmemdir. "',
'"Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır."',
'"Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız."',
'"Bilim, gerçeği bilmektir."',
'"Bir dinin doğal olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur."',
'"Bir millet kendi kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını sağlamazsa şunun bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz."',
'"Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz."',
'"Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin-, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür."',
'"Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir."',
'"Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür."',
'"Bir millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her çeşit ilminden, buluşlarından, yükselmelerinden faydalanmalıdır. Fakat unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz."',
'"Bir millete hizmet eden onun efendisi olur."',
'"Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar."',
'"Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür."',
'"Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür."',
'"Bir milletin yenileşmesinde ölçü, musikide değişikliği alabil mesi, kavrayabilmesidir."',
'"Bir millette, özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu, vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa, memleketin yıkılıp kaybolması kaçınılmaz bir sondur."',
'"Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez."',
'"Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır."',
'"Birbirimize sürekli gerçeği söyleyeceğiz. Felaket veya mutluluk getirsin, iyi veya kötü olsun daima gerçekten ayrılmayacağız. "',
'"Birbirimize vereceğimiz işaret şudur: İleri, daima ileri. "',
'"Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener."',
'"Biz Batı medeniyetini taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz."',
'"Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir. "',
'"Biz daima hakikat arayan, onu bulunca ve bulduğuna kani olunca açıkça söylemekten kaçınmayan insanlar olmalıyız."',
'"Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz."',
'"Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz. "',
'"Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz."',
'"Biz yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz... "',
'"Bizde ruhbanlık yoktur, hepimiz dinimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz."',
'"Bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek şiarımızdır. Bütün hayatımızı dolduran vak’alar bu hakikatin delilidirler. "',
'"Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. "',
'"Bizim dinimiz en tabi ve makul dindir ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur."',
'"Bizim halkımız, menfaatleri birbirinden ayrılır sınıflar halinde değil tam aksine varlıkları ve çalışmalarının sonuçları birbirine gerekli olan sınıflardan ibarettir."',
'"Bizim milletimiz derin bir maziye maliktir... Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. "',
'"Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır. "',
'"Bu memleket tarihte Türk\'tü, bugün de Türk\'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır."',
'"Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna canını vermeye razı olmasaydı, ben hiçbir şey yapamazdım. "',
'"Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Türk milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüşü, yorulmak bilmez çalışkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır."',
'"Bu millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşfiyatından, terakkiyatından istifade edelim, lakin unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz. "',
'"Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır."',
'"Bütün insanlar, bir toplumsal vücudun organlarıdır ve bu sebeple birbirine bağlıdır. "',
'"Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur."',
'"Büyük şeyleri büyük milletler yapar. "',
'"Büyük ve tarihi olayları ancak büyük milletler yaşayabilir."',
'"Bugün mevcut fabrikalarımızda ve daha çok olmasını dilediğimiz fabrikalarımızda kendi işçimiz çalışmalıdır. "',
'"Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur."',
'"Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı itiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. "',
'"Çalışmaktan, gayret sarfından, bir cezadan, bir sıkıntıdan, bir fenalıktan kaçar gibi kaçınmak, çok kötü ve tedbirsizce bir harekettir. "',
'"Çiftçinin sanatkâra, sanatkârın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsinin birbirlerine ve işçiye muhtaç olduğunu kim inkâr edebilir? "',
'"Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister."',
'"Cumhuriyet fazilettir."',
'"Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur."',
'"Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller . ister."',
'"Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz."',
'"Cumhuriyetimizin dayanağı Türk milletidir."',
'"Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır. "',
'"Demokrasi esasına müstenit hükümetlerde, hakimiyet, halka, halkın ekseriyetine aittir. "',
'"Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. . Yaşamak demek çalışmak demektir."',
'"Devlet ve milletin mukadderatında milli irade esas ve hakimdir. Ordu bu milli iradenin koruyucusudur. "',
'"Devlet, bütün vatandaşların devletin kanunlarını anlayıp onlara uyma lüzumunu takdir etmelerini, memleketin güvenliği ve savunması için önemli görür. "',
'"Devlet, tüm vatandaşların, herhangi bir sanat ve meslekte, zamanımızdaki ilerlemelerin gerektirdiği dereede başarılı olmasıyla ilgilenir. "',
'"Dilin millî ve zengin olması millî duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil şuurla işlensin. "',
'"Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası var ki din, Allah ile kul arasındaki bağlılıktır. "',
'"Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz. "',
'"Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. "',
'"Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir."',
'"Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı, hep aynı cevherin damarlarıdır. "',
'"Dünya vatandaşları, kıskançlık, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. "',
'"Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. "',
'"Dünyada her şey kadının eseridir."',
'"Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. "',
'"Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur."',
'"Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak, evvela biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu saygıyı duyguda, düşüncede, bütün davranış ve tutumumuzda göstermemiz gerekir. "',
'"Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. "',
'"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, ulusundur."',
'"Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur."',
'"Eğitim işlerinde behemehal muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu surette olur. "',
'"Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. "',
'"Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder."',
'"Ekonomik kalkınma, Türkiye\'nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir."',
'"Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz."',
'"En büyük iftiharım Türk olarak yaratılmamdır. "',
'"Esas kıymeti kendine veren ve mensup olduğu millet ve memleketi ancak şahsiyeti ile ayakta gören adamlar, milletlerinin mutluluğuna hizmet etmiş sayılmazlar."',
'"Ey kahraman Türk kadını, Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın."',
'"Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklall ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir."',
'"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz."',
'"Felaketler insanları, zeki milletleri daima azimli ve yeni hamlelere sev keder."',
'"Ferdiyet inkişafının mani karşısında kalmaya başladığı nokta, devlet faaliyetinin hududunu teşkil eder. "',
'"Gençler, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız."',
'"Gerçek işgaller kılıçla değil, sabanla yapılır. "',
'"Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir, yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir. "',
'"Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız."',
'"Gerektiğinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir gelecege layık ve aday olan bir millettir. "',
'"Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur. "',
'"Halkın sesi, Hak\'ın sesidir."',
'"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. "',
'"Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir."',
'"Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz... Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız."',
'"Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçtiği dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz."',
'"Her millet icraatına tahammül ettiği hükümetin mesuliyetine ortaktır. "',
'"Her Türk ferdinin son nefesi, Türk milletinin nefesinin sönmeyeceğini, onun ebedî olduğunu göstermelidir. "',
'"Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce iktisadiyatını düşünmüş olmasın. "',
'"Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü bir millet, ne taklit ettiği milletin aynı olabilir, ne de kendi milliyetçiliği içinde kalabilir."',
'"Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller istiyor."',
'"İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkincisini \'ben\' kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur! "',
'"İlerlemek yolunda vuku bulacam her mühim teşebüssün, kendine göre mühim mahzurları vardır. Bu mahzurların asgari hadde indirilmesi için tedbirde ve teşebbüslerde kusur etmemek lazımdır. "',
'"İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir. "',
'"İlim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve izlemek şarttır. "',
'"İnkılap, Türk ulusunun son asırlarda geri bırakılmış kurumlarını yıkarak yerlerine, ulusun en yüksek uygarlık düzeyine ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymaktır."',
'"İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye\'nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır."',
'"İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?"',
'"İnsanlar daima yüksek, soylu ve mukaddes hedeflere yürümelidirler. Bu tarzda yürüyenler ne kadar büyük fedakarlık yaparlarsa o kadar yükselirler. "',
'"İnsanları mesut edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak insanlıktan uzak ve son derece üzünülecek bir sistemdir."',
'"İstikbal göklerdedir. "',
'"İstiklalin tamamiyeti ancak istiklal-i mali (ekonomik bağımsızlık) ile mümkündür. "',
'"Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar."',
'"Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de iyi anne olmalarıdır."',
'"Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur."',
'"Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi ikincisine daima yenildi. "',
'"Kırk asırlık Türk yurdu, yabancı elinde kalamaz. "',
'"Komutan, yaratıcı gücü olan kimse demektir."',
'"Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin seciyesidir."',
'"Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir."',
'"Laik hükümet kavramından dinsizlik manası çıkarmaya çalışan fesatçılara fırsat vermeyiniz. "',
'"Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir."',
'"Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir."',
'"Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur."',
'"Medeniyet öyle bir ışıktır ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder."',
'"Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır."',
'"Medeniyetin esası, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, aile hayatın-dadır. Bu hayattaki fenalık mutlaka toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur."',
'"Mektebin verecegi ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, iktisadiyati, Türk şiir ve edebiyatı, bütün bedayiiyle inkişaf eder. "',
'"Mesleki içtimai itibariyle dahi düsündüğümüz zaman biz hayatını, istiklalini kurtarmak için çalışan bir halkız. "',
'"Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. "',
'"Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir. "',
'"Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir. "',
'"Milletimizin saf karakteri yetenekle doludur. Ancak bu doğuştan gelen yeteneği geliştirebilecek metodlarla donanmış vatandaşlar lazımdır."',
'"Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. "',
'"Milletin esaretten kurtuluşu, egemen ve bağımsız olarak topraklarımızda yaşayabilmesi, ancak azimkar ve namuslu ellerin milleti kasa ve doğru yoldan haklarını korumaya ve bağımsızlığa sevki ile kabil olacaktır. "',
'"Milletin kaynağı, toplumsal hayatın temeli olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir."',
'"Milletler arası anlaşmazlıklar ancak iyi niyetle ve genel çıkarlar adına karşılıklı fedakarlık yolu ile halledilebilir. "',
'"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir."',
'"Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar. "',
'"Milli ahlâkımız, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve güçlendirilmelidir. "',
'"Milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar."',
'"Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. "',
'"Milli eğitim esas olduktan sonra; lisanını, yöntemini ve araçlarını milli yapmak zorunluluğu tartışılamaz. "',
'"Milli ekonominin temeli tarımdır. "',
'"Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. "',
'"Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur. "',
'"Milli sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir bütündür; birbirinden ayrılamaz."',
'"Milli, ince duygulan, düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce, genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu sayede, Türk milli musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir."',
'"Milliyetin en belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk milletindenim diyen insan her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz. "',
'"Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir. "',
'"Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz. "',
'"Ne mutlu Türk\'üm diyene! "',
'"Öğrenci her ne yaşta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakılmalı ve öyle muamele edilmelidir."',
'"Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır."',
'"Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür,irfanı hür nesiller ister."',
'"Öğretmenler! Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve ordularınızın zaferi için yalnız ortam hazırlar. Gerçek zaferi siz kazanacaksınız ve sürdüreceksiniz ve kesinlikle başarılı olacaksınız."',
'"Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir."',
'"Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir. "',
'"Ordu, Türk ordusu... Bütün milletin göğsünü itimat, gurur duygularıyla kabartan şanlı ad... "',
'"Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir. "',
'"Ordumuz, Türk topraklarının ve Türkiye idealini tahakkuk ettirmek için sarf etmekte olduğumuz sistemli çalışmaların yenilmesi imkânsız teminatıdır. "',
'"Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle öldürülemez."',
'"Samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyet sözlerle açıklanamaz. O, gözlerden ve tavırlardan anlaşılır."',
'"Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır."',
'"Sanatsız bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir."',
'"Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir."',
'"Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur."',
'"Sizler, yani yeni nesil Türkiye\'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edecekseniz. "',
'"Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatani görev saymak gerekir."',
'"Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olur."',
'"Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır."',
'"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."',
'"Tarih, bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmez."',
'"Tehdide dayanan ahlak, bir erdemlilik olmadığından başka, güvenilmeye de layık değildir."',
'"Toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran bilim ordusudur."',
'"Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline ve zekâsına emniyet edilen ve bu emniyete liyâkat göstermesi gereken adamdır. "',
'"Tüketici yaşamak iyi değildir. Üretici olalım. "',
'"Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır."',
'"Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. "',
'"Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir. "',
'"Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir."',
'"Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır."',
'"Türk kuvvet ve zekâsının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur. "',
'"Türk miletine doğru ve güzeli veriniz, anlatınız, muhakkak kucaklar. "',
'"Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir... "',
'"Türk milleti için kutsal bir hazinedir."',
'"Türk milleti insanlık âleminin samimi bir ailesidir. "',
'"Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. "',
'"Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurullan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur."',
'"Türk milleti millî birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir. "',
'"Türk milleti, güzel her şeyi, her medeni şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder. Fakat muhakkak ki, her şeyin üstünde tapındığı bir şey varsa, o da kahramanlıktır."',
'"Türk milleti, yüzyıllardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve istiklali, yaşamanın gereği olarak düşünmüş bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. "',
'"Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır."',
'"Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni âlem, az zamanda, bir kere daha tanıyacaktır... "',
'"Türk milletinin elinde tuttuğu meşale müspet ilim meşalesidir. "',
'"Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir."',
'"Türk milletinin karakteri yüksektir."',
'"Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların, yaptığı siyasi ve sosyal inkılapların gerçek sahibi kendisidir."',
'"Türk milletinin tarihî bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. "',
'"Türk orduları, tarihte benzeri görülmemiş kahramanlıklar, fedakârlıklar göstermiştir. "',
'"Türk ordusu; dünyanın hiçbir ordusunda seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. "',
'"Türk, esirlik kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır. "',
'"Türk, öğün, çalış, güven."',
'"Türk\'ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. "',
'"Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır."',
'"Türkiye Cumhuriyeti\'nin temeli, kahramanlığı ve Türk kültürüdür. "',
'"Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. "',
'"Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür."',
'"Türkiye Cumhuriyeti temellerini süngüyle değil süngünün de dayandığı ekonomiyle kuracak. "',
'"Türkiye\'nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır."',
'"Türkiye’mizi layık olduğu seviyeye yükseltebilmek için mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek mecburiyetindeyiz. "',
'"Türkler, demokrat, hür ve sorumluluklarını bilen vatandaşlardır; Türk cumhuriyetinin kurucuları ve sahipleri bizzat kendileridir. "',
'"Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağım oldu. Kendimi hiçbir zaman Osmanlılığın telkin ettiği başka ulusları öven ve Türklüğü aşağı gören eksiklik duygusuna kaptırmadım. "',
'"Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır."',
'"Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur."',
'"Ulusal ekonominin temeli tarımdır. "',
'"Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır."',
'"Umumi kurtuluşu, gene umumi gayret temin eder ve bir millet, bir toplum yalnız bir ferdin gayretiyle bir adım bile atamaz. "',
'"Uygarlık demek, bağışlama ve hoşgörü demektir. "',
'"Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır."',
'"Uzak diyarlardan evlatlarını savaşa yollayan analar, göz yaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. "',
'"Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor."',
'"Vatan sevgisi, ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır. "',
'"Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz"',
'"Ya istiklal, ya ölüm."',
'"Yabancı bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek, insanlık özelliklerinden mahrumiyeti beceriksizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. "',
'"Yabancılardan insaf ve iyilik dilenmek gibi bir ilke yoktur. Türk ulusu, Türk ilinin gelecek çocukları bunu bir an olsun akıllarından çıkarmamalıdır. "',
'"Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan zevk alırlar. "',
'"Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti\'nin.tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir."',
'"Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola budur."',
'"Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. "',
'"Yükselmiş ilerlemiş medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fenle olur. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur. "',
'"Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür. "',
'"Yurtta sulh, cihanda sulh. "',
'"Zafer, zafer benimdir diyebilenindir."',
'"Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır"',
'"Zamanımız tamamen bir iktisat çağından başka bir şey değildir. "',
'"Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. "'

);

function GetStatement(outputtype)
{
   if(++Number > Statements.length - 1) Number = 0;
   if (outputtype==0)
   document.write(Statements[Number])
   else if (document.getElementById)
   document.getElementById("ponder").innerHTML=Statements[Number];
}

function GetRandomNumber(lbound, ubound)
{
   return (Math.floor(Math.random() * (ubound - lbound)) + lbound);
}

var Number = GetRandomNumber(0, Statements.length - 1);

GetStatement(0);
_IG_AdjustIFrameHeight();
</script>
            &quot;Bug&uuml;n vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur.&quot; </i></font></center></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

______________
/`*•.¸,¤°´*=Okullar Açıldı Uzun Süre Yokum...¤,¸.•*´


Mesaj11.09.2009, 18:43 (UTC)    
Mesaj konusu:

göz göre göre (ç)alıntı olmuş bu ..
______________
Seyahatnamem Çok Yakında..
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu