Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj14.09.2009, 18:03 (UTC)    
Mesaj konusu: DEV Arşiv!!! sitemizden dev arşivle sizlerleyiz

Merhab arkadaşlarbu sefer hazır html kodlarla sizlerleyim web sitemizin forumnda yeterince html kodlar paylaşıldı bende burda onlar ıtoplayıp tek başlık altında paylaşmak istedim yorumlarınızı ve sorunlarınızı yazmayı unutmayınız teşekkürler daha fazla kod için sitemize girebilir gözlerinize iananmayabilirsiniz!!!!


Online radyo

Kod:

Kod:
<font size="2"><span lang="en-us">
      <object id="Player1" classid="clsid:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" height="44" width="694" align="left">
        <param name="URL" value="http://www.radyodeniz.com/kpig.asx">
        <param name="rate" value="1">
        <param name="balance" value="0">
        <param name="currentPosition" value="0">
        <param name="defaultFrame" value>
        <param name="playCount" value="1">
        <param name="autoStart" value="-1">
        <param name="currentMarker" value="0">
        <param name="invokeURLs" value="-1">
        <param name="baseURL" value>
        <param name="volume" value="100">
        <param name="mute" value="0">
        <param name="uiMode" value="full">
        <param name="stretchToFit" value="-1">
        <param name="windowlessVideo" value="-1">
        <param name="enabled" value="-1">
        <param name="enableContextMenu" value="-1">
        <param name="fullScreen" value="0">
        <param name="SAMIStyle" value>
        <param name="SAMILang" value>
        <param name="SAMIFilename" value>
        <param name="captioningID" value>
        <param name="enableErrorDialogs" value="0">
        <param name="_cx" value="6562">
        <param name="_cy" value="6535">
      </object>
      </span></font>


İstediğin resimlerle slayt gösterisi

Kod:
Kod:
<script language="JavaScript1.2"><!--

/*
DHTML Slayt Gösteri
*/


//Specify the slider's width (in pixels)
var sliderwidth=330
//Specify the slider's height (in pixels, pertains only to NS)
var sliderheight=145
//Specify the slider's scroll speed (larger is faster)
var slidespeed=4

//Specify the slider's images
var leftrightslide=new Array()
var finalslide=''
leftrightslide[0]='<a href="http://www.kodlayici.com"><img src="http://www.frmtr.com/images/Pic1.jpg" border=1></a>'
leftrightslide[1]='<a href="http://www.kodlayici.com"><img src="http://www.frmtr.com/images/Pic2.jpg" border=1></a>'
leftrightslide[2]='<a href="http://www.kodlayici.com"><img src="http://www.frmtr.com/images/Pic3.jpg" border=1></a>'
leftrightslide[3]='<a href="http://www.kodlayici.com"><img src="http://www.frmtr.com/images/Pic5.jpg" border=1></a>'
leftrightslide[4]='<a href="http://www.kodlayici.com"><img src="http://www.frmtr.com/images/Pic4.jpg" border=1></a>'


///////do NOT edit pass this line////////////////////////////////////

var copyspeed=slidespeed
//copy contents of leftrightslide into one variable
for (i=0;i<leftrightslide.length;i  )
finalslide=finalslide leftrightslide[i] "  "


if (document.all){
//dynamically write out the marquee tag
document.write('<marquee id="ieslider" scrollAmount=0 style="width:' sliderwidth '">' finalslide '</marquee>')
//stop marquee when mouse is over it
ieslider.onmouseover=new Function("ieslider.scrollAmount=0")
//re-enable marquee when mouse is out
ieslider.onmouseout=new Function("if (document.readyState=='complete') ieslider.scrollAmount=slidespeed")
}

function regenerate(){
window.location.reload()
}
function regenerate2(){
if (document.layers){
document.ns_slider01.visibility="show"
setTimeout("window.onresize=regenerate",450)
intializeleftrightslide()
}
if (document.all)
ieslider.scrollAmount=slidespeed
}

//NS specific function for initializing slider upon page load
function intializeleftrightslide(){
document.ns_slider01.document.ns_slider02.document.write('<nobr>' finalslide '</nobr>')
document. ns_slider01.document.ns_slider02.document.close()
thelength=document.ns_slider01.document.ns_slider02.document.width
scrollslide()
}

//NS specific function for sliding slideshow
function scrollslide(){
if (document.ns_slider01.document.ns_slider02.left>=thelength*(-1)){
document.ns_slider01.document.ns_slider02.left-=slidespeed
setTimeout("scrollslide()",100)
}
else{
document.ns_slider01.document.ns_slider02.left=sliderwidth
scrollslide()
}
}
window.onload=regenerate2

//--></script>


<ilayer width=&{sliderwidth}; height=&{sliderheight}; name="ns_slider01" visibility=hide>
<layer name="ns_slider02" onMouseover="slidespeed=0;" onMouseout="slidespeed=copyspeed"></layer>
</ilayer>


Dinamik Anolok saat

Kod:
Kod:
<head></head> 
<body>
<script language="JavaScript">
fCol='444444'; //face colour.
sCol='FF0000'; //seconds colour.
mCol='444444'; //minutes colour.
hCol='444444'; //hours colour.

Ybase=30; //Clock height.
Xbase=30; //Clock width.


H='...';
H=H.split('');
M='....';
M=M.split('');
S='.....';
S=S.split('');
NS4=(document.layers);
NS6=(document.getElementById&&!document.all);
IE4=(document.all);
Ypos=0;
Xpos=0;
dots=12;
Split=360/dots;
if (NS6){
for (i=1; i < dots 1; i  ){
document.write('<div id="n6Digits' i '" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:30px;height:30px;font-family:Arial;font-size:10px;color:#' fCol ';text-align:center;padding-top:10px">' i '</div>');
}
for (i=0; i < M.length; i  ){
document.write('<div id="Ny' i '" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:#' mCol '"></div>');
}
for (i=0; i < H.length; i  ){
document.write('<div id="Nz' i '" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:#' hCol '"></div>');
}
for (i=0; i < S.length; i  ){
document.write('<div id="Nx' i '" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:#' sCol '"></div>');
}
}
if (NS4){
dgts='1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12';
dgts=dgts.split(' ')
for (i=0; i < dots; i  ){
document.write('<layer name=nsDigits' i ' top=0 left=0 height=30 width=30><center><font face=Arial size=1 color=' fCol '>' dgts[i] '</font></center></layer>');
}
for (i=0; i < M.length; i  ){
document.write('<layer name=ny' i ' top=0 left=0 bgcolor=' mCol ' clip="0,0,2,2"></layer>');
}
for (i=0; i < H.length; i  ){
document.write('<layer name=nz' i ' top=0 left=0 bgcolor=' hCol ' clip="0,0,2,2"></layer>');
}
for (i=0; i < S.length; i  ){
document.write('<layer name=nx' i ' top=0 left=0 bgcolor=' sCol ' clip="0,0,2,2"></layer>');
}
}
if (IE4){
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=1; i < dots 1; i  ){
document.write('<div id="ieDigits" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:30px;height:30px;font-family:Arial;font-size:10px;color:' fCol ';text-align:center;padding-top:10px">' i '</div>');
}
document.write('</div></div>')
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < M.length; i  ){
document.write('<div id=y style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:' mCol '"></div>');
}
document.write('</div></div>')
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < H.length; i  ){
document.write('<div id=z style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:' hCol '"></div>');
}
document.write('</div></div>')
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < S.length; i  ){
document.write('<div id=x style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:' sCol '"></div>');
}
document.write('</div></div>')
}function clock(){
time = new Date ();
secs = time.getSeconds();
sec = -1.57   Math.PI * secs/30;
mins = time.getMinutes();
min = -1.57   Math.PI * mins/30;
hr = time.getHours();
hrs = -1.57   Math.PI * hr/6   Math.PI*parseInt(time.getMinutes())/360;

if (NS6){
Ypos=window.pageYOffset window.innerHeight-Ybase-25;
Xpos=window.pageXOffset window.innerWidth-Xbase-30;
for (i=1; i < dots 1; i  ){
document.getElementById("n6Digits" i).style.top=Ypos-15 Ybase*Math.sin(-1.56  i *Split*Math.PI/180)
document.getElementById("n6Digits" i).style.left=Xpos-15 Xbase*Math.cos(-1.56  i*Split*Math.PI/180)
}
for (i=0; i < S.length; i  ){
document.getElementById("Nx" i).style.top=Ypos i*Ybase/4.1*Math.sin(sec);
document.getElementById("Nx" i).style.left=Xpos i*Xbase/4.1*Math.cos(sec);
}
for (i=0; i < M.length; i  ){
document.getElementById("Ny" i).style.top=Ypos i*Ybase/4.1*Math.sin(min);
document.getElementById("Ny" i).style.left=Xpos i*Xbase/4.1*Math.cos(min);
}
for (i=0; i < H.length; i  ){
document.getElementById("Nz" i).style.top=Ypos i*Ybase/4.1*Math.sin(hrs);
document.getElementById("Nz" i).style.left=Xpos i*Xbase/4.1*Math.cos(hrs);
}
}
if (NS4){
Ypos=window.pageYOffset window.innerHeight-Ybase-20;
Xpos=window.pageXOffset window.innerWidth-Xbase-30;
for (i=0; i < dots;   i){
document.layers["nsDigits" i].top=Ypos-5 Ybase*Math.sin(-1.045  i*Split*Math.PI/180)
document.layers["nsDigits" i].left=Xpos-15 Xbase*Math.cos(-1.045  i*Split*Math.PI/180)
}
for (i=0; i < S.length; i  ){
document.layers["nx" i].top=Ypos i*Ybase/4.1*Math.sin(sec);
document.layers["nx" i].left=Xpos i*Xbase/4.1*Math.cos(sec);
}
for (i=0; i < M.length; i  ){
document.layers["ny" i].top=Ypos i*Ybase/4.1*Math.sin(min);
document.layers["ny" i].left=Xpos i*Xbase/4.1*Math.cos(min);
}
for (i=0; i < H.length; i  ){
document.layers["nz" i].top=Ypos i*Ybase/4.1*Math.sin(hrs);
document.layers["nz" i].left=Xpos i*Xbase/4.1*Math.cos(hrs);
}
}

if (IE4){
Ypos=document.body.scrollTop window.document.body.clientHeight-Ybase-20;
Xpos=document.body.scrollLeft window.document.body.clientWidth-Xbase-20;
for (i=0; i < dots;   i){
ieDigits[i].style.pixelTop=Ypos-15 Ybase*Math.sin(-1.045  i *Split*Math.PI/180)
ieDigits[i].style.pixelLeft=Xpos-15 Xbase*Math.cos(-1.045  i *Split*Math.PI/180)
}
for (i=0; i < S.length; i  ){
x[i].style.pixelTop =Ypos i*Ybase/4.1*Math.sin(sec);
x[i].style.pixelLeft=Xpos i*Xbase/4.1*Math.cos(sec);
}
for (i=0; i < M.length; i  ){
y[i].style.pixelTop =Ypos i*Ybase/4.1*Math.sin(min);
y[i].style.pixelLeft=Xpos i*Xbase/4.1*Math.cos(min);
}
for (i=0; i < H.length; i  ){
z[i].style.pixelTop =Ypos i*Ybase/4.1*Math.sin(hrs);
z[i].style.pixelLeft=Xpos i*Xbase/4.1*Math.cos(hrs);
}
}
setTimeout('clock()',100);
}
clock();
//-->
</script>
<center>Sağ alt köşedeki saate bakın hazirlayan ve sunan Macho_M muratus</center>
</body>


Mail listesi

Kod:
Kod:
<form method="POST" action="ekle.asp" name="">
  <table width="51%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
      <td width="42%" height="32"> 
        <div align="right"><font size="2">E-Mail Listemize Katılın:</font></div>
      </td>
      <td width="58%" height="32"> 
        <input type="text" name="EMail" size="20">
        <input type="submit" value="Ekle" name="B1">
      </td>
    </tr>
  </table>
</form>


Tv'de bugün

Kod:
Kod:
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function openw(){
var anket=window.open("","tv_bugun","width=450,height=420,scrollbars=yes,menubar=no,resizable=yes");
}
//-->
</SCRIPT>
<form method="POST" action="http://webmasterim.com/tv_bugun/tv_bugun.php" target="tv_bugun">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:dotted 2px silver;">
<tr>
<td bgcolor="#DCDCDC" align="center">
<font face="verdana" size="2" color="#000000"><b>TV'de Bugün</b></font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#F5F5F5" align="center">
<SELECT name="chnl" style="font-family: Verdana; background-color:#F5F5F5; font-size:11px;">
<OPTION selected VALUE="">..:Kanallar:..</OPTION>
<OPTION VALUE="4">ATV</OPTION>
<OPTION VALUE="3">CNBC-E</OPTION>
<OPTION VALUE="2">CNN TURK</OPTION>
<OPTION VALUE="6">Discovery</OPTION>
<OPTION VALUE="13">FLASH TV</OPTION>
<OPTION VALUE="16">HABERTURK</OPTION>
<OPTION VALUE="26">Kanal 7</OPTION>
<OPTION VALUE="1">Kanal D</OPTION>
<OPTION VALUE="15">NTV</OPTION>
<OPTION VALUE="27">STV</OPTION>
<OPTION VALUE="7">SHOWTV</OPTION>
<OPTION VALUE="8">STAR</OPTION>
<OPTION VALUE="9">TGRT</OPTION>
<OPTION VALUE="10">TRT1</OPTION>
<OPTION VALUE="11">TRT2</OPTION>
<OPTION VALUE="12">TRT3</OPTION>
<OPTION VALUE="21">TV8</OPTION>
</SELECT>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#DCDCDC" align="center">
<input type="submit" value="Göster" style="font-family: Verdana; font-weight:bold; font-size:7pt; background-color:#DCDCDC;" onClick="openw();">
</td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="site_ismi" value="eprem.*********.com">
</form>
<script language="javascript" src="/mynet_sistem/hostingad.js"></script><script language="javascript" src="http://mysite.mynet.com/common/hostingad_1.js"></script>


Gelen ziyaretçiyi tanımlama

Kod:
Kod:
<script>
<!--
// Copyright (c) 1996-1997 Tomer Shiran. All rights reserved.
// Permission given to use the script provided that this notice remains as is.
// Additional scripts can be found at http://www.javadepo.com

// Boolean variable specified if alert should be displayed if cookie exceeds 4KB
var caution = false

// name - name of the cookie
// value - value of the cookie
// [expires] - expiration date of the cookie (defaults to end of current session)
// [path] - path for which the cookie is valid (defaults to path of calling document)
// [domain] - domain for which the cookie is valid (defaults to domain of calling document)
// [secure] - Boolean value indicating if the cookie transmission requires a secure transmission
// * an argument defaults when it is assigned null as a placeholder
// * a null placeholder is not required for trailing omitted arguments
function setCookie(name, value, expires, path, domain, secure) {
var curCookie = name   "="   escape(value)   
((expires) ? "; expires="   expires.toGMTString() : "")   
((path) ? "; path="   path : "")   
((domain) ? "; domain="   domain : "")   
((secure) ? "; secure" : "")
if (!caution || (name   "="   escape(value)).length <= 4000)
document.cookie = curCookie
else
if (confirm("Cookie exceeds 4KB and will be cut!"))
document.cookie = curCookie
}

// name - name of the desired cookie
// * return string containing value of specified cookie or null if cookie does not exist
function getCookie(name) {
var prefix = name   "="
var cookieStartIndex = document.cookie.indexOf(prefix)
if (cookieStartIndex == -1)
return null
var cookieEndIndex = document.cookie.indexOf(";", cookieStartIndex   prefix.length)
if (cookieEndIndex == -1)
cookieEndIndex = document.cookie.length
return unescape(document.cookie.substring(cookieStartIndex   prefix.length, cookieEndIndex))
}

// name - name of the cookie
// [path] - path of the cookie (must be same as path used to create cookie)
// [domain] - domain of the cookie (must be same as domain used to create cookie)
// * path and domain default if assigned null or omitted if no explicit argument proceeds
function deleteCookie(name, path, domain) {
if (getCookie(name)) {
document.cookie = name   "="   
((path) ? "; path="   path : "")   
((domain) ? "; domain="   domain : "")   
"; expires=Thu, 01-Jan-70 00:00:01 GMT"
}
}

// date - any instance of the Date object
// * you should hand all instances of the Date object to this function for "repairs"
// * this function is taken from Chapter 14, "Time and Date in JavaScript", in "Learn Advanced JavaScript Programming"
function fixDate(date) {
var base = new Date(0)
var skew = base.getTime()
if (skew > 0)
date.setTime(date.getTime() - skew)
}

var now = new Date()
fixDate(now)
now.setTime(now.getTime()   31 * 24 * 60 * 60 * 1000)
var name = getCookie("name")
if (!name)
name = prompt("Lütfen isminizi yazın:", "Adınız(site sizi bu isimle hatırlıycak.")
setCookie("name", name, now)
document.write(" "   name   "")
//-->
</script>


Renk değiştiren yazı

Kod:
Kod:
<body>

<p>
<body bgcolor="#000000" text="#FFFFFF">
<font size="2" face="Verdana">
<script language="JavaScript1.2">

<!-- Begin
function initArray() {
this.length = initArray.arguments.length;
for (var i = 0; i < this.length; i  ) {
this[i] = initArray.arguments[i];
   }
}

var ctext = "BURAYA YAZIYI YAZIN";
var speed = 1000;
var x = 0;
var color = new initArray(
"yellow", 
"green", 
"blue",
"white",
"red",
"orange"
);
if(navigator.appName == "Netscape") {
document.write('<layer id="c"><center>' ctext '</center></layer><br>');
}
if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1){
document.write('<div id="c"><center>' ctext '</center></div>');
}
function chcolor(){ 
if(navigator.appName == "Netscape") {
document.c.document.write('<center><font color="' color[x]);
document.c.document.write('">' ctext '</font></center>');
document.c.document.close();
}
else if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1){
document.all.c.style.color = color[x];
}
(x < color.length-1) ? x   : x = 0;
}
setInterval("chcolor()",1000);
// EndA1 -->

</script></font>
</p>

</body>

</html>Mouse'u ( fareyi ) takip eden saat ve tarih ( Süper bişey YENİ)

Kod:
Kod:
<SCRIPT language=JavaScript>
dCol='000000';//date colour.
fCol='000000';//face colour.
sCol='000000';//seconds colour.
mCol='000000';//minutes colour.
hCol='000000';//hours colour.
ClockHeight=60;
ClockWidth=60;
ClockFromMouseY=0;
ClockFromMouseX=120;

//Alter nothing below! Alignments will be lost!

d=new Array("PAZAR","PAZARTESY","SALI","ÇAR?AMBA","PER?EMBE","CUMA","CUMARTESY");
m=new Array("OCAK","?UBAT","MART","NYSAN","MAYIS","HAZYRAN","TEMMUZ","AGUSTOS","EYLÜL","EKYM","KASIM","ARALIK");
date=new Date();
day=date.getDate();
year=date.getYear();
if (year < 2000) year=year 1900;
TodaysDate=" " d[date.getDay()] " " day " " m[date.getMonth()] " " year;
D=TodaysDate.split('');
H='...';
H=H.split('');
M='.....';
M=M.split('');
S='.......';
S=S.split('');
Face='1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12';
font='Tahoma';
size=1.5;
speed=0.8;
ns=(document.layers);
ie=(document.all);
Face=Face.split(' ');
n=Face.length;
a=size*10;
ymouse=0;
xmouse=0;
scrll=0;
props="<font face=" font " size=" size " color=" fCol "><B>";
props2="<font face=" font " size=" size " color=" dCol "><B>";
Split=360/n;
Dsplit=360/D.length;
HandHeight=ClockHeight/6.5
HandWidth=ClockWidth/6.5
HandY=-7;
HandX=-2.5;
scrll=0;
step=0.01;
currStep=0;
y=new Array();x=new Array();Y=new Array();X=new Array();
for (i=0; i < n; i  ){y[i]=0;x[i]=0;Y[i]=0;X[i]=0}
Dy=new Array();Dx=new Array();DY=new Array();DX=new Array();
for (i=0; i < D.length; i  ){Dy[i]=0;Dx[i]=0;DY[i]=0;DX[i]=0}
if (ns){
for (i=0; i < D.length; i  )
document.write('<layer name="nsDate' i '" top=0 left=0 height=' a ' width=' a '><center>' props2 D[i] '</font></center></layer>');
for (i=0; i < n; i  )
document.write('<layer name="nsFace' i '" top=0 left=0 height=' a ' width=' a '><center>' props Face[i] '</font></center></layer>');
for (i=0; i < S.length; i  )
document.write('<layer name=nsSeconds' i ' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color=' sCol '><center><b>' S[i] '</b></center></font></layer>');
for (i=0; i < M.length; i  )
document.write('<layer name=nsMinutes' i ' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color=' mCol '><center><b>' M[i] '</b></center></font></layer>');
for (i=0; i < H.length; i  )
document.write('<layer name=nsHours' i ' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color=' hCol '><center><b>' H[i] '</b></center></font></layer>');
}
if (ie){
document.write('<div id="Od" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < D.length; i  )
document.write('<div id="ieDate" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:' a ';width:' a ';text-align:center">' props2 D[i] '</B></font></div>');
document.write('</div></div>');
document.write('<div id="Of" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < n; i  )
document.write('<div id="ieFace" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:' a ';width:' a ';text-align:center">' props Face[i] '</B></font></div>');
document.write('</div></div>');
document.write('<div id="Oh" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < H.length; i  )
document.write('<div id="ieHours" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:' hCol ';text-align:center;font-weight:bold">' H[i] '</div>');
document.write('</div></div>');
document.write('<div id="Om" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < M.length; i  )
document.write('<div id="ieMinutes" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:' mCol ';text-align:center;font-weight:bold">' M[i] '</div>');
document.write('</div></div>')
document.write('<div id="Os" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < S.length; i  )
document.write('<div id="ieSeconds" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:' sCol ';text-align:center;font-weight:bold">' S[i] '</div>');
document.write('</div></div>')
}
(ns)?window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE):0;
function Mouse(evnt){
ymouse = (ns)?evnt.pageY ClockFromMouseY-(window.pageYOffset):event.y ClockFromMouseY;
xmouse = (ns)?evnt.pageX ClockFromMouseX:event.x ClockFromMouseX;
}
(ns)?window.onMouseMove=Mouse:document.onmousemove=Mouse;
function ClockAndAssign(){
time = new Date ();
secs = time.getSeconds();
sec = -1.57   Math.PI * secs/30;
mins = time.getMinutes();
min = -1.57   Math.PI * mins/30;
hr = time.getHours();
hrs = -1.575   Math.PI * hr/6 Math.PI*parseInt(time.getMinutes())/360;
if (ie){
Od.style.top=window.document.body.scrollTop;
Of.style.top=window.document.body.scrollTop;
Oh.style.top=window.document.body.scrollTop;
Om.style.top=window.document.body.scrollTop;
Os.style.top=window.document.body.scrollTop;
}
for (i=0; i < n; i  ){
 var F=(ns)?document.layers['nsFace' i]:ieFace[i].style;
 F.top=y[i]   ClockHeight*Math.sin(-1.0471   i*Split*Math.PI/180) scrll;
 F.left=x[i]   ClockWidth*Math.cos(-1.0471   i*Split*Math.PI/180);
 }
for (i=0; i < H.length; i  ){
 var HL=(ns)?document.layers['nsHours' i]:ieHours[i].style;
 HL.top=y[i] HandY (i*HandHeight)*Math.sin(hrs) scrll;
 HL.left=x[i] HandX (i*HandWidth)*Math.cos(hrs);
 }
for (i=0; i < M.length; i  ){
 var ML=(ns)?document.layers['nsMinutes' i]:ieMinutes[i].style;
 ML.top=y[i] HandY (i*HandHeight)*Math.sin(min) scrll;
 ML.left=x[i] HandX (i*HandWidth)*Math.cos(min);
 }
for (i=0; i < S.length; i  ){
 var SL=(ns)?document.layers['nsSeconds' i]:ieSeconds[i].style;
 SL.top=y[i] HandY (i*HandHeight)*Math.sin(sec) scrll;
 SL.left=x[i] HandX (i*HandWidth)*Math.cos(sec);
 }
for (i=0; i < D.length; i  ){
 var DL=(ns)?document.layers['nsDate' i]:ieDate[i].style;
 DL.top=Dy[i]   ClockHeight*1.5*Math.sin(currStep i*Dsplit*Math.PI/180) scrll;
 DL.left=Dx[i]   ClockWidth*1.5*Math.cos(currStep i*Dsplit*Math.PI/180);
 }
currStep-=step;
}
function Delay(){
scrll=(ns)?window.pageYOffset:0;
Dy[0]=Math.round(DY[0] =((ymouse)-DY[0])*speed);
Dx[0]=Math.round(DX[0] =((xmouse)-DX[0])*speed);
for (i=1; i < D.length; i  ){
Dy[i]=Math.round(DY[i] =(Dy[i-1]-DY[i])*speed);
Dx[i]=Math.round(DX[i] =(Dx[i-1]-DX[i])*speed);
}
y[0]=Math.round(Y[0] =((ymouse)-Y[0])*speed);
x[0]=Math.round(X[0] =((xmouse)-X[0])*speed);
for (i=1; i < n; i  ){
y[i]=Math.round(Y[i] =(y[i-1]-Y[i])*speed);
x[i]=Math.round(X[i] =(x[i-1]-X[i])*speed);
}
ClockAndAssign();
setTimeout('Delay()',20);
}
if (ns||ie)window.onload=Delay;
</SCRIPT>

<body bgcolor="#FFFF00">

</body>Sayfa yönlendirme

Kod:
Kod:

"<head>/</head>" arasında kalan bölüme 
bu kodu ekleyiniz...

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="1; url=http://www.google.com/">Ziyaretçi uğurlama mesajı

Kod:

Kod:
<html>
<title>Yine bekleriz yada Defol git(bunu tavsiye etmem)</title>
<head>
<script language="JavaScript">
<!- Hide from Javascript-Impaired browsers
locnm=location.href;
pos=locnm.indexof("indexb.htm");
locnm1=locnm.substring(O,pos);
function ByeWin(){
windowIMA=window.open("",'anim2','toolbar=no,location=no,directories=no,menubar=no,
scrollbars=no,status=no,resizable=1,width=360,height=290')
windowIMA.document.write("<html><title>bilen UĞURLAMA PENCERESİ</title>"
 "<body bgcolor='black' text='white'><center>"
 "<form method?get action="" locnm1 "h5s3.html'>"
 "<p><font size=4><b>Merhaba<p>Ziyaretiniz Doğrusu Beni Çok Mutlu Etti."
 "<br>Her Zaman Beklerim<br>Görüşmek Üzere"
 "<br>Bilen © 2001</b></font></form><br>");
}
//end hiding ->
</script>
</head>
<body bgcolor=aqua text=balck onunload="ByeWin()">
<hr>
<center><h1>Sayfamdan ayrılın bakalım ne ile karşılaşacaksınız</h1></center>
<hr>
</body>
</html>

Devam edecek Çok Yakında
Mesaj14.09.2009, 18:04 (UTC)    
Mesaj konusu:

Sitene sohbet (chat) ekle

Kod:
Kod:
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=windows-1254">
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage Express 2.0">
<title>..:: SevgiCafe ::.. [url=http://Www.Taun]Www.Taun[/url].****** ..:: SevgiCafe ::..</title>
<base target="_parent">
</head>

<body bgcolor="#740C0C" text="#000000" style="text-align: center">

<p align="center"><font color="#FFFFFF" size="6"
face="Monotype Corsiva"><b>AiLeMize Hoşgeldiniz</b></font></p>

<p align="center"><applet code="esChat.class"
codebase="http://irc.sohbetim.com/v5/" align="baseline"
width="968" height="404"
archive="http://irc.sohbetim.com/v5/esChat.jar"
style="padding: 0"><param name="CABBASE"
value="http://irc.sohbetim.com/v5/esChat.cab"><param
name="CABBASE" value="esChat.cab"><param name="Channel1"
value="#Muhabbetim,#ALemcafe,#TurkishChat,#Nazarchat,#damLa,#askitiraf,#SevgiCaFe,#Susamcafe,#turkiye"><param
name="port" value="6667"><param name="FontName" value="Tahoma"><param
name="FontSize" value="12"><param name="LanguageFile"
value="Turkish.txt"><param name="ident" value="CanTaNeM"><param
name="nickname"><param name="password"><param name="LinkName"
value="..:: [url=http://Www.Dunyam]Www.Dunyam[/url].******* ..::.. Farkyyla Hosca vakit gecirmeniz dilegiyle ::.."><param
name="LinkAddress" value="http://www.dunyam.*******"><param
name="fullname" value="mIRCci.com EsUser ;)"><param
name="Welcome"
value="www.Dunyam.******* sohbet server'ina hosgeldiniz.. yardim icin #Muhabbetim odasini kullanabilirsiniz.."><param
name="IgnoreWords"
value="sex,ananizisik.AMINDAN.koyayim.pickurus.(küfür).sikistim.sukeyim.sükecem.sükeyi.AMYNA.SEREFSIZ.getveren.siiikkkiyim.ZYKTYR.sykym.pezevenk.domalt.göötün.göto?.götlek.gotlek.götler.GÖTVER.gotver.götün.gotun.sYkeyim.siikerim.sikiselim.siki?.SIIKECEM.siikecem.sikeyim.siikti?im.sikilecek.sYkYlecek.SYKECEM.SYKYM.SYKEYY.SYKERYM.SYKYM.SYKYYYM.SYKTY?YM.SIKTIRIRIM.SOKTUGUMUN.yarrak.yara?ym.yarra?ym.yarragim.yaragim.yara?ym.ta??ak.ta?ak.tassak.bacyny.sülaleni.sulaleni.sülaleny.sulaleny.yav?ak.yavsak.yav$ak.orossp.orrosp.orrossp.orosp.rosbu.rospu.orosb.orusb.urusp.OSPULAR.FAHY?E.SÜRTÜK.kodu?um.koydu?um.kodugum.gö?üsler.AMMCYK.AMMCyK.amcygy.amynyza.aminiza.vajina.SYKEM.ammyna"><param
name="Sound1" value="Huh:s1.au"><param name="Sound2"
value="Gul:s2.au"><param name="Sound3" value="Anir:s15.au"><param
name="Sound4" value="Meele:s4.au"><param name="Sound5"
value="Kisne:s5.au"><param name="Sound6" value="Gul Agla:s6.au"><param
name="Sound7" value="Ohyea:s7.au"><param name="Sound8"
value="I love you:s8.au"><param name="Sound9" value="Esne:s9.au"><param
name="Sound10" value="Islik:s14.au"><param name="Sound11"
value="Esne2:s10.au"><param name="menuSound1" value="pop.au"><param
name="menuSound2" value="empty.au"><param name="menuSound3"
value="water.au"><param name="menuSound4" value="swing.au"><param
name="menuSound5" value="clank.au"><param name="menuSound6"
value="beep.au"><param name="menuSound7" value="nomatch.au"><param
name="menuSound8" value="beeper.au"><param name="menuSound9"
value="doorbell.au"><param name="menuSound10" value="trumpet.au"><param
name="menuSound11" value="zzziuu.au"><param name="menuSound12"
value="connection.au"><param name="menuSound12" value="shark.au"><param
name="Mesaj1"
value="Takip:#5.oooO Beni takip et bbb%#5( ) Oooo.%#5  ( ( )% #5_) ) /% #5 (_/"><param
name="Mesaj2"
value="Kalp:#12,1 oo %#12,1 oo #4,1@@@@@@@@: @@@@@@@@! %#4,1 o@@@@!!!!;;;;@ @@.......:;!@ %#4,1 'O@@!!!;;;;;;;;@ @.......: ;!@ %#4,1 @@@!!!!;;::::::.@@........: ;!@ %#4,1 @@!!!!;;:::::..............: ;!@ %#4,1 @@@!!!;::::::..............: ;!@ %#4,1 @@!!;;::::::.............: ;!@ %#4,1 @@!;;::::::......#12,1oo#4,1.....::::!@ %#4,1 @!!;::::::........#12,1oo#4,1..:::@ %#4,1 !!!;:::::..........#12,1oo#4,1@ %#4,1 !!;:::::.......@ #12,1oo * %#4,1 ;;::::.....@ #12,1oo *** %#4,1 :::..@ #12,1ooo*   %#4,1 ::. #12,1_  ooo    %#4,1 : #12,1**          "><param
name="Mesaj3"
value="Melek:#14Ben bir melegim% #11____% #13( __ /)% #13( (__)/ )% #13( /&lt;&gt; )% #13(//)% #13( )% #13/ % #13~~~~"><param
name="Mesaj4"
value="Kus:%#0,2 #7-#4@ #0_.._ _.._ #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #0 /' `./' ` #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #0( #11o o#0 | #13u u #0) #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #0;`. #4V#0 /' #4V#0 .'; #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #0''''.#0' __ ) ( __ './''''/ #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #0  ; #4aP''Y,_,P''Ya#0 ; / #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #0 `#0,; ._ #4 d' `'' `b #0 _. ;,' #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #7,,,,aaaaaa.#4Y, Love ,#7Y.aaaaaa,,,, #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #7I8\#4`Y, You ,P'#7/////////8I #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #7'Ya\#4'Y, ,P'#7/////////aY' #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #7'Ya\#4'Y#4,_,P'#7/////////aP' #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #7`'#7Ya\#4`Y'#7////////aP'' #4@#7-"><param
name="Mesaj5"
value="peekaboo:#4 //// %#1 / ^ _ %#1 ( (o) (o) )%#4 *=#1oOOO#4=====#1(_)#4=====OOOo#4=*"><param
name="Mesaj6"
value="Kusuk kus: #6((( % #2(. .) %#2 (( v )) %#1---m-m---#1"><param
name="Mesaj7" value="Sigara:#7,0(:..::(_(#1,0________(((~~~~"><param
name="Encoding" value="Cp1254"><param name="scrollArrowColor"
value="248,248,255"><param name="scrollBackColor"
value="135,206,255"><param name="scrollButtonColor"
value="135,206,255"><param name="tabBackColor1"
value="126,192,238"><param name="tabBackColor2"
value="126,192,238"><param name="TimeStamp" value="On"><param
name="URL1" value="Sohbet: [url=http://www.dunyam]www.dunyam[/url].*******"></applet></p>
<div align="center"><center>

<table border="2" cellpadding="2" width="100%"
bordercolor="#FF0000" id="AutoNumber1">
    <tr>
        <td width="100%" bgcolor="#FF9999"><p align="center"><b>Sohbet
        İçin Doğru Adrestesiniz...!!!</b></p>
        </td>
    </tr>
</table>
</center></div>

<p align="center"><font color="#FFFFFF" size="5"
face="Monotype Corsiva"><em><b>Hoş SohbetLer..!</b></em></font></p>
<script language="javascript" src="/mynet_sistem/hostingad.js"></script><script
language="javascript"
src="http://mysite.mynet.com/common/hostingad_1.js"></script>
</body>
</html>


Status bar da soldan sağa kayan yazı

Kod:
Kod:
<script language="Javascript">
<!--
var x = 0
var speed = 90
var text = "istediğini yaz"
var course =76
var text2 = text

function Scroll() {
window.status = text2.substring(0, text2.length)
if (course < text2.length) {
setTimeout("Scroll2()", speed)
}
else {
text2 = " "   text2
setTimeout("Scroll()", speed);
}
}
function Scroll2() {
window.status = text2.substring(x, text2.length)
if (text2.length - x == text.length) { 
text2 = text
x = 0
setTimeout("Scroll()", speed);
}
else {
x   
setTimeout("Scroll2()", speed);
}
}
Scroll()
//-->
</script>


Alın size Chat programı

Kod:
Kod:
<HTML><HEAD>
<META http-equiv="Content Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1254">
<META http-equiv=Content-Language content=tr>
<META content="Microsoft FrontPage 6.0" name=GENERATOR>
<TITLE>..::Hoşgeldin Aramıza::.. </TITLE>
<style>
<!--
div.Section1
    {page:Section1;}
-->
</style>
</HEAD>
<BODY bgcolor="#333399">
<p align="center"><span style="font-family: Tahoma"><font size="1"><font color="#C0C0C0">
Nick değiştirmek için &quot;/nick 
yeninick &quot;&nbsp; - İstediğiniz kanala girmek için &quot; /join #kanalismi &quot; yazınız. &quot;Ctrl&quot; 
tuşuna basarak renkli yazı yazabilirsiniz. &quot;ALT&quot; tuşuna basarak smiley 
seçebilirsiniz.&nbsp; Şikayetlerinizi<a style="color: #C0C0C0; text-decoration: underline; text-underline: single" href="mailto:ircadmin( at )ircworld.net">
</a> </font>
<a style="color: #C0C0C0; text-decoration: underline; text-underline: single" href="mailto:ircadmin( at )ircworld.net">ircadmin( at )ircworld.net</a><font color="#C0C0C0"><a style="color: #C0C0C0; text-decoration: underline; text-underline: single" href="mailto:chat( at )ircworld.net">
</a> </font>
<font color="#C0C0C0"> mailine atab</font><span style="color: #C0C0C0">ilirsiniz</span></font></span><span style="font-family: Tahoma; color: #C0C0C0"><font size="1">.</font></span></p>
<p align="center">
<APPLET code=esChat.class codeBase=http://webchat.ircworld.net/webchat/ width="99%" height="85%" 
archive=http://webchat.ircworld.net/webchat/esChat.jar>
<PARAM NAME="CABBASE" VALUE="http://webchat.ircworld.net/webchat/esChat.cab" codeBase=http://webchat.ircworld.net/webchat/>
<PARAM NAME="NICK" VALUE=""><PARAM NAME="nickname" VALUE="">
<PARAM NAME="password" VALUE="">
<PARAM NAME="Channel1" VALUE="#ircworld">
<PARAM NAME="Channel2" VALUE="#Zurna">
<PARAM NAME="Channel3" VALUE="#metal">
<PARAM NAME="Channel4" VALUE="#Ayva">
<PARAM NAME="Channel5" VALUE="#help">
<PARAM NAME="Channel6" VALUE="#Ankara">
<PARAM NAME="Channel7" VALUE="#izmir">
<PARAM NAME="Channel8" VALUE="#Oyun">
<PARAM NAME="Channel9" VALUE="#konya">
<PARAM NAME="Channel10" VALUE="#ayna">
<PARAM NAME="Channel11" VALUE="#istanbul">
<PARAM NAME="Channel12" VALUE="#felsefe">
<PARAM NAME="Channel13" VALUE="#Oyun">
<PARAM NAME="Channel14" VALUE="#rock">
<PARAM NAME="Channel14" VALUE="#aşk">
<PARAM NAME="Channel15" VALUE="#ortakahve">
<PARAM NAME="Channel16" VALUE="#chat">

<PARAM NAME="Welcome" VALUE="irc.ircworld.net sohbet sunucusuna bağlaniyorsunuz..">
<PARAM NAME="port" VALUE="6668">
<param name=fullname value="ircworld.net">
<PARAM NAME="ident" VALUE="ircworld">
<PARAM NAME="Encoding" VALUE="Cp1254">
<PARAM NAME="list" value="true">
<PARAM NAME="Linkscroll" VALUE="false">
<PARAM NAME="Sound1" VALUE="Huh:s1.au">
<PARAM NAME="Sound2" VALUE="Gul:s2.au">
<PARAM NAME="Sound3" VALUE="Anir:s15.au">
<PARAM NAME="Sound4" VALUE="Meele:s4.au">
<PARAM NAME="Sound5" VALUE="Kisne:s5.au">
<PARAM NAME="Sound6" VALUE="Gul Agla:s6.au">
<PARAM NAME="Sound7" VALUE="Ohyea:s7.au">
<PARAM NAME="Sound8" VALUE="I love you:s8.au">
<PARAM NAME="Sound9" VALUE="Esne:s9.au">
<PARAM NAME="Sound10" VALUE="Islik:s14.au">
<PARAM NAME="Sound11" VALUE="Esne2:s10.au">
<PARAM NAME="menuSound1" VALUE="pop.au">
<PARAM NAME="menuSound2" VALUE="empty.au">
<PARAM NAME="menuSound3" VALUE="water.au">
<PARAM NAME="menuSound4" VALUE="swing.au">
<PARAM NAME="menuSound5" VALUE="clank.au">
<PARAM NAME="menuSound6" VALUE="beep.au">
<PARAM NAME="menuSound7" VALUE="nomatch.au">
<PARAM NAME="menuSound8" VALUE="beeper.au">
<PARAM NAME="menuSound9" VALUE="doorbell.au">
<PARAM NAME="menuSound10" VALUE="trumpet.au">
<PARAM NAME="menuSound11" VALUE="zzziuu.au">
<PARAM NAME="menuSound12" VALUE="connection.au">
        <param name="LinkName" value="Sitenize Sohbet Odası Eklemek İçin Tıklayınız..!">
        <param name="LinkAddress" value="http://www.ircworld.net/sohbet/">
        <param name="URL1" value="ircworld.net:www.ircworld.net">
        <param name="URL2" value="Webhosting:www.terazi.net">
<param name="ignoreWords" value="(küfür),orospu,fuck, göt ,ibne, sik , amini , yarak ,sikeyim,ebeni,gotune,götüne,siki?mek,sikismek, am?n? ,yarrak"> 
<param name="Mesaj1" value="Takip:#5.oooO         Beni takip et bbb%#5(   ) Oooo.%#5  (  (   )%  #5_)  ) /%    #5  (_/">
<param name="Mesaj2" value="Kalp:#12,1 oo                                             %#12,1   oo     #4,1@@@@@@@@:       @@@@@@@@!             %#4,1      o@@@@!!!!;;;;@    @@.......:;!@           %#4,1     'O@@!!!;;;;;;;;@  @.......:   ;!@          %#4,1     @@@!!!!;;::::::.@@........:    ;!@         %#4,1     @@!!!!;;:::::..............:   ;!@         %#4,1     @@@!!!;::::::..............:   ;!@         %#4,1      @@!!;;::::::.............:   ;!@          %#4,1       @@!;;::::::......#12,1oo#4,1.....::::!@           %#4,1         @!!;::::::........#12,1oo#4,1..:::@             %#4,1           !!!;:::::..........#12,1oo#4,1@               %#4,1              !!;:::::.......@   #12,1oo      *      %#4,1                ;;::::.....@        #12,1oo   ***    %#4,1                   :::..@              #12,1ooo*     %#4,1                     ::.             #12,1_  ooo     %#4,1                      :            #12,1**          ">
<param name="Mesaj3" value="Melek:#14Ben bir melegim%           #11____%        #13(  __  /)%        #13( (__)/ )%         #13( /&lt;&gt; )%          #13(//)%           #13(  )%           #13/  %           #13~~~~">
<param name="Mesaj4" value="Kus:%#0,2 #7-#4@                 #0_.._     _.._                  #4@#7-%#0,2 #7-#4@              #0 /'    `./'    `                #4@#7-%#0,2 #7-#4@              #0(  #11o  o#0  |  #13u  u  #0)               #4@#7-%#0,2 #7-#4@              #0;`.  #4V#0  /'  #4V#0  .';               #4@#7-%#0,2 #7-#4@      #0''''.#0'     __ ) ( __     './''''/       #4@#7-%#0,2 #7-#4@      #0    ;     #4aP''Y,_,P''Ya#0     ;   /        #4@#7-%#0,2 #7-#4@       #0 `#0,; ._ #4 d'    `''    `b #0 _. ;,'         #4@#7-%#0,2 #7-#4@     #7,,,,aaaaaa.#4Y,   Love    ,#7Y.aaaaaa,,,,      #4@#7-%#0,2 #7-#4@     #7I8\#4`Y,   You   ,P'#7/////////8I      #4@#7-%#0,2 #7-#4@      #7'Ya\#4'Y,     ,P'#7/////////aY'       #4@#7-%#0,2 #7-#4@        #7'Ya\#4'Y#4,_,P'#7/////////aP'         #4@#7-%#0,2 #7-#4@          #7`'#7Ya\#4`Y'#7////////aP''           #4@#7-">
<param name="Mesaj5" value="peekaboo:#4         ////    %#1         / ^   _ %#1        ( (o) (o) )%#4 *=#1oOOO#4=====#1(_)#4=====1OOOo#4=*">
<param name="Mesaj6" value="Kusuk kus:   #6(((   %  #2(. .)    %#2 (( v ))   %#1---m-m---#1">
<param name="Mesaj7" value="Sigara:#7,0(:..::(_(#1,0________(((~~~~">   
<param name=LanguageFile value=Turkish.txt> 
<param name="ignoreWords" value="script,orospu,fuck, göt ,ibne, sik ,amcik , amini , yarak ,sikeyim,ebeni,gotune,götüne,yarrak">
     

</applet></p>
<CENTER><p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
<font color="#C0C0C0">Eğer sohbet sayfasını açamiyorsanız Lütfen </font><u><b>
<font color="#c0c0c0"><a href="http://chat.ircworld.net/java.exe">
<font color="#c0c0c0">JAVA</font></a></font></b></u><font color="#C0C0C0"><u><b>&nbsp;</b></u>programını 
yükleyiniz. Yüklemek için </font><font color="#c0c0c0"><b><u>
<a href="http://chat.ircworld.net/java.exe"><font color="#c0c0c0">Tıklayınız</font></a></u></b></font><font color="#C0C0C0"><br>
Sohbet Komut yardımı için</font></font><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#C0C0C0"><b> <u><a href="http://www.ircworld.net/help" target="_blank">
<font color="#C0C0C0"><a target="_blank" href="http://www.ircworld.net/help">
<font color="#C0C0C0">Tıklayınız</font></a></font></a></u>&nbsp; </b>Webmaster Web&nbsp;</font><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#C0C0C0">Sitene 
Bedava 
Sohbet Odası Eklemek için<b> <u><a href="http://www.ircworld.net/sohbet" target="_blank">
<font color="#C0C0C0">Tıkla</font></a></u></b></font></p>

<p>&nbsp;</p>

<!-- ANAHTARS.COM BANNER KOD BAŞLANGICI -->
<!-- DIKKAT: Bu kod, sayfanın en üstünde ya da 800x600 çözünürlükte ilk ekranda görünecek şekilde yerleştirilmelidir. -->
<center> <iframe src="http://www.anahtars.com/iframe.php?site_id=1924&bd=1" width="468" height="60" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" vspace="0" frameborder="0" scrolling="no">
<a href="http://www.anahtars.com/adclick.php" target="_blank"><img src="http://www.anahtars.com/adview.php?site_id=1924&bd=1" width="468" height="60" border="0"></a></iframe></center>


Link üzerinde açıklama

Kod:
Kod:
<style TYPE="text/css">
<!--
body{
overflow:scroll;overflow-x:hidden
}
.popper
{
  position : absolute;
  visibility : hidden;
}
//-->
</style>
   
    <tr>
      <td width="139" height="134" valign="top" bgcolor="#C0C0C0"><div ID="topdeck" CLASS="popper"></div>
<script>
var nav = (document.layers); 
var iex = (document.all);
var skn = (nav) ? document.topdeck : topdeck.style;
if (nav) document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
document.onmousemove = get_mouse;

function pop(msg,bak) 
{

var content ="<TABLE WIDTH=130 BORDER=0 CELLPADDING=2 CELLSPACING=0 BGCOLOR=#000000><TR><TD><TABLE WIDTH=100% BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0><TR><TD><CENTER><FONT COLOR=#FFFFFF SIZE=2><B>ACIKLAMA</B></FONT></CENTER></TD></TR></TABLE><TABLE WIDTH=100% BORDER=0 CELLPADDING=2 CELLSPACING=0 BGCOLOR=" bak "><TR><TD><FONT COLOR=#000000 SIZE=2><CENTER>" msg "</CENTER></FONT></TD></TR></TD></TR>";

  if (nav) 
  { 
    skn.document.write(content); 
      skn.document.close();
      skn.visibility = "visible";
  }
    else if (iex) 
  {
      document.all("topdeck").innerHTML = content;
      skn.visibility = "visible";   
  }
}

function get_mouse(e) 
{
    var x = (nav) ? e.pageX : event.x document.body.scrollLeft; 
    var y = (nav) ? e.pageY : event.y document.body.scrollTop;
    skn.left = x - 60;
  skn.top  = y 20;
}

function kill() 
{
  skn.visibility = "hidden";
}

</script>

         
           
            <style="word-spacing: 0; margin: 0"><a href="http://www.bilenin.sayfasi.com" target="_blank"
ONMOUSEOVER="pop('Çok harika bir script,renklerinide değiştirebilirsiniz.','lightgreen')" ; ONMOUSEOUT="kill()">Deneme</a>
           
</td>
Değişik bir hesap makinası

Kod:
Kod:
<body><table border="2" width="200" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#000000"
style="border-color:black" onClick="previouskey=event.srcElement.innerText">
  <tr>
    <td width="100%" bgcolor="#FFFFFF" id="result"
    style="font:bold 20px Verdana;color:black;text-align='right'">0</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%" valign="middle" align="center"><table border="0" width="100%"
    cellspacing="0" cellpadding="0" style="font:bold 20px Verdana;color:white">
      <tr>
        <td width="80%" align="center"><table border="1" width="100%" cellspacing="0"
        cellpadding="0" style="cursor:hand;font:bold 20px Verdana;color:white"
        onMouseover="if (event.srcElement.tagName=='TD')event.srcElement.style.color='yellow'"
        onMouseout="event.srcElement.style.color='white'" onselectStart="return false"
        onClick="calculate()" height="82">
          <tr>
            <td width="25%" align="center" height="17">7</td>
            <td width="25%" align="center" height="17">8</td>
            <td width="25%" align="center" height="17">9</td>
            <td width="25%" align="center" height="17">/</td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="25%" align="center" height="19">4</td>
            <td width="25%" align="center" height="19">5</td>
            <td width="25%" align="center" height="19">6</td>
            <td width="25%" align="center" height="19">*</td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="25%" align="center" height="19">1</td>
            <td width="25%" align="center" height="19">2</td>
            <td width="25%" align="center" height="19">3</td>
            <td width="25%" align="center" height="19">-</td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="25%" align="center" height="19">0</td>
            <td width="25%" align="center" height="19"
            onClick="pn();previouskey=1;event.cancelBubble=true"> /-</td>
            <td width="25%" align="center" height="19">.</td>
            <td width="25%" align="center" height="19"> </td>
          </tr>
        </table></td>
        <td width="20%"><div align="left"><table border="1" width="100%" cellspacing="0"
        cellpadding="0">
          <tr>
            <td width="100%" style="cursor:hand;font:bold 20px Verdana;color:white;text-align:center"
            onClick="result.innerText=0;results=''">C</td>
          </tr>
        </table>
        </div><div align="left"><table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
        height="81">
          <tr>
            <td width="100%" style="cursor:hand;font:bold 32px Verdana;color:white;text-align:center"
            onMouseover="event.srcElement.style.color='yellow'"
            onMouseout="event.srcElement.style.color='white'" onClick="calculateresult()">=</td>
          </tr>
        </table>
        </div></td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
</table>


<script language="JavaScript1.2">/*
DHTML Calculator Script-
© Dynamic Drive ([url=http://www.dynamicdrive.com]www.dynamicdrive.com[/url])
For full source code, installation instructions,
100's more DHTML scripts, and Terms Of
Use, visit dynamicdrive.com
*/

var results=''
var previouskey=''
var re=/(/|*| |-)/
var re2=/(/|*| |-){2}$/
var re3=/. (/|*| |-). /
var re4=/d|./
var re5=/^[^/* ]. d$/
var re6=/./

function calculate(){
if (event.srcElement.tagName=="TD"){
if (event.srcElement.innerText.match(re4)&&previouskey=="=")
results=''
if (result.innerText.match(re3)&&event.srcElement.innerText.match(re)){
if (!results.match(re5)){
result.innerText="Error!"
return
}
results=eval(results)
if (results.toString().length>=12&&results.toString().match(re6))
results=results.toString().substring(0,12)
result.innerText=results
}

results =event.srcElement.innerText
if (results.match(re2))
results=results.substring(0,results.length-2) results.charAt(results.length-1)

result.innerText=results
}
}

function calculateresult(){
if (!results.match(re5)){
result.innerText="Error!"
return
}
results=eval(results)
if (results.toString().length>=12&&results.toString().match(re6))
results=results.toString().substring(0,12)
result.innerText=results
}function pn(){
if (result.innerText.charAt(0)!='-')
result.innerText=results='-' result.innerText
else if (result.innerText.charAt(0)=='-')
result.innerText=results=result.innerText*(-1)
}</script>
</body>
Mesaj14.09.2009, 18:04 (UTC)    
Mesaj konusu:

Sayfayı kapatma butonu

Kod:
Kod:
<FORM> 
<INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Sayfayı Kapat" 
NAME="lowerButton" onClick="self.close()"> 
</FORM>


İnce table

Kod:
Kod:
<table width="98%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" bordercolor="#999999" bgcolor="#FDFDFD" id="AutoNumber1" style="border-collapse: collapse"><tr><td></td></tr></table>


Bulunduğun sayfayı yazdırma ( çıktı alma )

Kod:
Kod:
<a href="javascript:window.print()">[- Sayfayı yazdır - ]</a>


Çıldırtan şaka(Valla ben denedim kafayı yiyodum sizinde denemenizi tavsiye ederim Smile )

Kod:
Kod:
<script>alert("dikkat et siteme giriyorsun")</script>

<script>alert("eminmisin?")</script> 

<script>alert("kendine güveniyor musun?")</script> 

<script>alert("Bence çok cesaretlisin")</script> 

<script>alert("biraz zaman alıcı?")</script> 

<script>alert("Biraz zamanını alacağım")</script> 
<script>alert("Ya da...")</script>

<script>alert("çoooookkk")</script> 

<script>alert("zamanını alacağım")</script>

<script>alert("merak etme çok kısa sürecek")</script> 
<script>alert("Tabikiii...")</script> 

<script>alert("...bana göre...")</script>

<script>alert("çok kısa sürecek")</script>

<script>alert("Ama bana göre de...")</script>

<script>alert("biraz uzun.")</script>

<script>alert("Seninle bayağı bir işimiz var.")</script>

<script>alert("Bence")</script>

<script>alert("Biri sana ufak bir şaka yaptı.")</script>

<script>alert("Niyesini ben bilmiyorum ama...")</script>

<script>alert("Bence sen çok iyi biliyorsun.")</script>

<script>alert("Zavallı sen.")</script>

<script>alert("Yaptığın hatanın cezasını nasıl ödüyorsun.")</script>

<script>alert("Daha yarıdan azındasın.Merak etme.")</script>

<script>alert("Daha yorulmadın dimi?")</script>

<script>alert("Sen yorulmazsıın")</script>

<script>alert("Yada yorulursun.")</script>

<script>alert("Bu senin kişiliğine bağlı.")</script>

<script>alert("Biliyor musun?")</script>

<script>alert("Neyi? diyeceksin.")</script>

<script>alert("Bende bilmiyorum")</script>

<script>alert("Anlaşılan sohbetimizi koyulaştıracağız.")</script>

<script>alert("Koyulaştırmasak mı?")</script>

<script>alert("Şuan bana")</script>

<script>alert("Çok kötü birisin diyebilirsin")</script>

<script>alert("Ama hata sende")</script>

<script>alert("Girmeyecektin bu siteye")</script>

<script>alert("Ama sonunda seni bir süpriz bekliyor")</script>

<script>alert("Çok sevineceğin bir süpriz")</script>

<script>alert("Yaa bak ne diyeceğim?")</script>

<script>alert("Bu arada sana bir fıkra anlatsam.")</script>

<script>alert("Madem ok dedin anlatayım.Seni kırmak istemem")</script>

<script>alert("Bu arada biraz gülersin")</script>

<script>alert("Anlatıyorum:Ali elindeki karneyi babasına gösterince")</script>

<script>alert("Babası çok sinirlenmiş.Ve:")</script>

<script>alert("Ben sana bu eve kötü not girmeyecekti demedim mi?")</script>

<script>alert("Diye kızmış")</script>

<script>alert("Ali ise son derece sakinmiş.Babasına dönmüş ve")</script>

<script>alert("Babacığım bu senin karnen annem sandıktan çıkardı:))))))")</script>

<script>alert("Ha hah ha çok komik dimi?")</script>

<script>alert("Sana birde Sakarya türküsünü yazayım mı?")</script>

<script>alert("Tamam o zaman yazıyorum.")</script>

<script>alert("Yazmasam mı?")</script>

<script>alert("Tamam yazmıyorum.")</script>

<script>alert("Şuan senin yüzündeki ifadeyi görür gibiyim")</script>

<script>alert("Ne kadar sürecek diyorsun")</script>

<script>alert("Ama yarıdayız.")</script><script>alert("Biraz sabır")</script>

<script>alert("Biraz daha sabır...")</script> 

<script>alert("Ya da ")</script> 

<script>alert("Çoooook sabır")</script> 

<script>alert("Biliyor musun?Ben bunu yaparken çok yoruluyorum")</script> 

<script>alert("Bende diyeceksin")</script> 
<script>alert("İstersen biraz mola ver.")</script>

<script>alert("Ama ben şu ana kadar")</script> 

<script>alert("Hiç mola vermedim")</script>

<script>alert("Aslında ben")</script> 
<script>alert("Birisine çok sinirlendim")</script> 

<script>alert("Hıncımı senden çıkartıyorum")</script>

<script>alert("Bu çok tehlikeli biri")</script>

<script>alert("Biraz özürlü diyebiliriz.")</script>

<script>alert("Merak etme sen değilsin")</script>

<script>alert("Benim eski sitemi hackleyen biri")</script>

<script>alert("Takma ismi TURQ HACKED miş")</script>

<script>alert("Hah sanki çok önemli")</script>

<script>alert("Seni şimdiden uyarayım")</script>

<script>alert("Eğer bi siten varsa")</script>

<script>alert("Sitenin şifresinin içinde ")</script>

<script>alert("Hem harf olsun hem de rakam")</script>

<script>alert("Benimki sadece rakamdı")</script>

<script>alert("Ve sitenin hacklenmesini istemiyorsan")</script>

<script>alert("Gizli sorunun cevabında noktalama işaretleri")</script>

<script>alert("Olsun")</script>

<script>alert("Mesala sorun:Annenin kızlık soyadıysa:")</script>

<script>alert("Cevabı yazarsın sonunada :))))) koya bilirsin")</script>

<script>alert("Ben öyle yapmamıştım")</script>

<script>alert("Neyse boşver")</script>

<script>alert("Yaa bi bitirsek.")</script>

<script>alert("Dimim?")</script>

<script>alert("Bençok yoruldum")</script>

<script>alert("sen yoruldun mu?")</script>

<script>alert("Sende sıkıldın mı?")</script>

<script>alert("Merak etme bayağı az kaldı")</script>

<script>alert("Bu süpriz gereçekten çok güzel")</script>

<script>alert("Çok sevineceğin bir süpriz")</script>

<script>alert("Sence ne ola bilir?")</script>

<script>alert("Bence çok güzel birşey")</script>

<script>alert("Seni meraklandırmak hoşuma gidiyor ")</script>

<script>alert("sana bir tane daha fıkra anlatayım")</script>

<script>alert("Anlatıyorum:Ahmet babasınına:")</script>

<script>alert("Babacığım bizim öğretmen atları tanımıyor!")</script>

<script>alert("-Nereden anladın?")</script>

<script>alert("-Çizdiğim at resmini görünce:")</script>

<script>alert("Buda ne böyle!? dedi.")</script>

<script>alert("Ha hah ha ha")</script>

<script>alert("Ha hah ha çok komik dimi?")</script>

<script>alert("Meraklanma çok az kaldı")</script>

<script>alert("Çok az")</script>

<script>alert("Bundan sonra tam 4 tane daha kutucuk gelecek ve sooon")</script>

<script>alert("4!!")</script>

<script>alert("3!!!")</script>

<script>alert("2!!!!")</script>

<script>alert("1!!!!!")</script>


Mouse'un yanına kıvılcım

Kod:
Kod:
<div>
<layer name="a0" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ff0000" clip="0,0,2,2"></layer> 
<layer name="a1" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ff8000" clip="0,0,2,2"></layer> 
<layer name="a2" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ffff00" clip="0,0,2,2"></layer> 
<layer name="a3" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#00ff00" clip="0,0,2,2"></layer> 
<layer name="a4" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#0000ff" clip="0,0,2,2"></layer> 
<layer name="a5" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ff00ff" clip="0,0,2,2"></layer> 
<layer name="a6" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ffffff" clip="0,0,2,2"></layer> 

<div id="starsDiv" style="position:absolute;top:0px;left:0px"> 
<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#ffffff;font-size:2px;visibility:visible"></div> 
<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#ffff00;font-size:2px;visibility:visible"></div> 
<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#ffa000;font-size:2px;visibility:visible"></div> 
<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#ff0000;font-size:2px;visibility:visible"></div> 
<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#00ff00;font-size:2px;visibility:visible"></div> 
<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#0000ff;font-size:2px;visibility:visible"></div> 
<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#FF00FF;font-size:2px;visibility:visible"></div> 
</div> 

<script language="JavaScript"> 
//  HAZIRLAYAN VE SUNAN muratus Macho_M 
if (document.layers) { 
window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);} 
var yBase = 200; 
var xBase = 200; 
var yAmpl = 10; 
var yMax = 40; 
var step = .2; 
var ystep = .5; 
var currStep = 0; 
var tAmpl=1; 
var Xpos = 1; 
var Ypos = 1; 
var i = 0; 
var j = 0; 
if (document.all) { 
function MoveHandler(){ 
Xpos = document.body.scrollLeft   event.x; 
Ypos = document.body.scrollTop   event.y;} 
document.onmousemove = MoveHandler;} 
else if (document.layers) { 
function xMoveHandler(evnt) { 
Xpos = evnt.pageX; 
Ypos = evnt.pageY;} 
window.onMouseMove = xMoveHandler;} 
function animateLogo() { 
if (document.all) { 
yBase = window.document.body.offsetHeight / 4; 
xBase = window.document.body.offsetWidth / 4;} 
else if (document.layers) { 
yBase = window.innerHeight / 4; 
xBase = window.innerWidth / 4;} 
if (document.all) { 
for (i = 0 ; i < starsDiv.all.length; i  ) { 
starsDiv.all[i].style.top = Ypos   Math.cos((20*Math.sin(currStep/20)) i*70)*yBase*(Math.sin(10 currStep/10) 0.2)*Math.cos((currStep   i*25)/10); 
starsDiv.all[i].style.left = Xpos   Math.sin((20*Math.sin(currStep/20)) i*70)*xBase*(Math.sin(10 currStep/10) 0.2)*Math.cos((currStep   i*25)/10);}} 
else if (document.layers) { 
for (j = 0; j < 7; j  ) { //7 is number of NS layers! 
var templayer="a"   j; 
document.layers[templayer].top = Ypos   Math.cos((20*Math.sin(currStep/20)) j*70)*yBase*(Math.sin(10 currStep/10) 0.2)*Math.cos((currStep   j*25)/10); 
document.layers[templayer].left =Xpos   Math.sin((20*Math.sin(currStep/20)) j*70)*xBase*(Math.sin(10 currStep/10) 0.2)*Math.cos((currStep   j*25)/10);}} 
currStep  = step; 
setTimeout("animateLogo()", 10);} 
animateLogo(); 
// End --> 
</script>
Mesaj14.09.2009, 18:04 (UTC)    
Mesaj konusu:

DEVAM EDİYOR....

ANİMASYONLU REKLAM YOK ETME

Kod:
Kod:
<head>  <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
<!-- Begin 
function expandingWindow(website,yukseklik,genislik) { 

// Dikine açılma hizi (Yüksek değer=hızlı) 
var heightspeed = 2; 

// Genişlemesine açılma hizi (Yüksek değer=hızlı) 
var widthspeed = 7; 

// Soldan Kaç Piksel solda görünecek 
var leftdist = 0; 

// Yukarıdan Kaç Piksel aşağıda görünecek 
var topdist = 0; 

if (document.all) { 
var winwidth = 1025; 
var winheight = 740; 
var sizer = window.open("","","left="   leftdist   ",top="   topdist   ",width=1,height=1,scrollbars=yes, location=yes, status=yes, toolbar=yes,menubar=yes"); 
for (sizeheight = 1; sizeheight < winheight; sizeheight  = heightspeed) { 
sizer.resizeTo("1", sizeheight); 

for (sizewidth = 1; sizewidth < winwidth; sizewidth  = widthspeed) { 
sizer.resizeTo(sizewidth, sizeheight); 

sizer.location = website; 

else 
window.location = website; 

//  End --> 
</script> 
        <body  BACKGROUND="http://www.250Free.com/images/ezweb/back7.gif">  <CENTER> 

<h1><center><IMG SRC="http://kralvolkan.*********.com/mynet_resimlerim/goz.gif">  <a href="#" onclick="expandingWindow('!!!SİTENİZİN REKLAMSIZ ADRESİNİ BURAYA YAZIN!!!',500,300); return false">>>>GİRİŞ<<<<</a><IMG SRC="http://kralvolkan.*********.com/mynet_resimlerim/goz.gif"> <BR><HR><BR>
BU BÖLÜME REKLAM KOYABİLİR SİTENİZİ TANITABİLİRSİNİZ
<BR><BR>
<A HREF="EFENDISI.EFENDISI.COM"><IMG SRC="http://kralvolkan.*********.com/mynet_resimlerim/efendilogo.gif"></A>

<BR> BY VOLKAN 2005
</body> 
<head>


İcq numaranızın durumu

Kod:
Kod:
<title> [url=http://www.Cehre.Net]www.Cehre.Net[/url] & iRc.Cehre.Net - By IQ </title>
<form>
ICQ
<br><img src=http://online.mirabilis.com/scripts/online.dll?icq=2899824&img=8><br>
2899824
</form>


Karşılama ve uğurlama

Kod:
Kod:
HTML> 
<BODY BGCOLOR="#000000" onLoad="alert('Sayfama Hoşgeldiniz!');" 
onUnload="alert('Tekrar Bekleriz...');"> 
</BODY> 
</HTML>


Sitene radyo 2

Kod:
Kod:
<object id="WMPlay0" classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701" standby="Microsoft Windows Media Player bileşenleri yükleniyor..." type="application/x-oleobject" align="right" height="53" width="850">
                <param name="FileName" value="http://66.90.90.187:8910/">
                <param name="ShowControls" value="-1">
                <param name="AutoStart" value="-1">
                <param name="ShowDisplay" value="0">
                <param name="ShowStatusBar" value="-1">
                <param name="ShowGotoBar" value="0">
                <param name="AutoSize" value="-1">
                 
                <param name="EnableContextMenu" value="0">
                          <param name="AudioStream" value="-1">
                          <param name="AnimationAtStart" value="-1">
                          <param name="AllowScan" value="-1">
                          <param name="AllowChangeDisplaySize" value="-1">
                          <param name="AutoRewind" value="0">
                          <param name="Balance" value="0">
                          <param name="BaseURL" value="">
                          <param name="BufferingTime" value="5">
                          <param name="CaptioningID" value="">
                          <param name="ClickToPlay" value="-1">
                          <param name="CursorType" value="0">
                          <param name="CurrentPosition" value="-1">
                          <param name="CurrentMarker" value="0">
                          <param name="DefaultFrame" value="">
                          <param name="DisplayBackColor" value="0">
                          <param name="DisplayForeColor" value="16777215">
                          <param name="DisplayMode" value="0">
                          <param name="DisplaySize" value="0">
                          <param name="Enabled" value="-1">
                          <param name="EnablePositionControls" value="-1">
                          <param name="EnableFullScreenControls" value="0">
                          <param name="EnableTracker" value="-1">
                          <param name="InvokeURLs" value="-1">
                          <param name="Language" value="-1">
                          <param name="Mute" value="0">
                          <param name="PlayCount" value="1">
                          <param name="PreviewMode" value="0">
                          <param name="Rate" value="1">
                          <param name="SAMILang" value="">
                          <param name="SAMIStyle" value="">
                          <param name="SAMIFileName" value="">
                          <param name="SelectionStart" value="-1">
                          <param name="SelectionEnd" value="-1">
                          <param name="SendOpenStateChangeEvents" value="-1">
                          <param name="SendWarningEvents" value="-1">
                          <param name="SendErrorEvents" value="-1">
                          <param name="SendKeyboardEvents" value="0">
                          <param name="SendMouseClickEvents" value="0">
                          <param name="SendMouseMoveEvents" value="0">
                          <param name="SendPlayStateChangeEvents" value="-1">
                          <param name="ShowCaptioning" value="0">
                          <param name="ShowAudioControls" value="-1">
                          <param name="ShowPositionControls" value="-1">
                          <param name="ShowTracker" value="-1">
                          <param name="TransparentAtStart" value="0">
                          <param name="VideoBorderWidth" value="0">
                          <param name="VideoBorderColor" value="0">
                          <param name="VideoBorder3D" value="0">
                          <param name="Volume" value="0">
                          <param name="WindowlessVideo" value="0">
                <embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" filename="http://66.90.90.187:8910/" src="sohbet.asp_dateien/a" autostart="1" showcontrols="1" showdisplay="0" showgotobar="0" enablecontextmenu="false" showstatusbar="1" height="53" width="850"></object>
          <p></p>Otomatik web sayfası oluşturma

Kod:
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=windows-1254">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage Express 2.0">
<title>JavaFILE</title>
<base target="leftframe">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#0000FF"
vlink="#800080" alink="#FF0000">
<script language="JavaScript"><!--

function codeit(passed)
{       value = passed
        valueout =""
        carrot = false;
        for (i=0; i<value.length; i  )
        {       getcode = value.substring(i, i 1)
                if (getcode == '<') carrot = true;
                else if (getcode == '>') carrot = false;
                else if (getcode == ' ') valueout  = getcode.fontsize(7).fontcolor(randomcolor())
                else 
                  valueout  = getcode.fontsize(randomfont()).fontcolor(randomcolor());
        }
        valueout = "<strong>"   valueout   "</strong>"
        document.forms[0].result.value = valueout;
//      parent.output.document.open('text/html');
//      parent.output.document.write(valueout);
//      parent.output.document.close();
        pageout = "<html><body bgcolor=blue><strong>"
        pageout  = valueout   "</strong>"
        pageout  = "<p><center><hr width=50><p><font color=white>Visit "
        pageout  = "<a href="http://www.adresonline.gen.******">"
        pageout  = "Hazır Pages</a>ADRESONLİNE CORPARATİON</font></center>"
        pageout  = "</body></html>"
        out = window.open('','output');
        out.document.write(pageout);
        out.document.close();
}

function randomfont()
{ f=Math.floor(Math.random()*(5)) 3
  return f
}

function randomcolor()
{       c = Math.floor(Math.random()*(17))
        if (c == 0) return 'gray'
        else if (c == 1) return 'maroon'
        else if (c == 2) return 'purple'
        else if (c == 3) return 'green'
        else if (c == 4) return 'olive'
        else if (c == 5) return 'navy'
        else if (c == 6) return 'teal'
        else if (c == 7) return 'silver'
        else if (c == 8) return 'red'
        else if (c == 9) return 'fuchsia'
        else if (c == 10) return 'lime'
        else if (c == 11) return 'yellow'
        else if (c == 12) return 'blue'
        else if (c == 13) return 'aqua'
        else if (c == 14) return 'orange'
        else if (c == 15) return 'brown'
        else if (c == 16) return 'magenta'

        else return 'black'
}


// --></script>

<p align="center"> </p>

<p align="center"><a href="http://www.adresonline.gen.******"><font
color="#FF0000" size="7"><strong>AdReS</strong></font><font
color="#0000FF" size="7"><strong>oNLiNe</strong></font></a></p>

<p> </p>

<p align="center"><font color="#008000" size="4"><strong>T</strong></font><font
color="#22165A" size="6"><strong>h</strong></font><font
color="#0000FF" size="7"><strong>e</strong></font><font
color="#008000" size="7"><strong>y</strong></font><font
color="#00000B" size="2"><strong> </strong></font><font
color="#FF0000" size="6"><strong>a</strong></font><font
color="#22165A" size="3"><strong>r</strong></font><font
color="#FFFF00" size="6"><strong>e</strong></font><font
color="#FF0000" size="7"><strong> </strong></font><font
color="#008000" size="1"><strong>c</strong></font><font
color="#008080" size="6"><strong>o</strong></font><font
color="#FF0000" size="4"><strong>m</strong></font><font
color="#0000FF" size="2"><strong>i</strong></font><font
color="#FFFF00" size="6"><strong>n</strong></font><font
color="#008000" size="4"><strong>g</strong></font><font
color="#008000" size="1"><strong> </strong></font><font
color="#00000B" size="1"><strong>t</strong></font><font
color="#FFFF00" size="7"><strong>o</strong></font><font
color="#0000FF" size="6"><strong> </strong></font><font
color="#22165A" size="4"><strong>t</strong></font><font
color="#00000B" size="5"><strong>a</strong></font><font
color="#22165A" size="7"><strong>k</strong></font><font
color="#0000FF" size="1"><strong>e</strong></font><font
color="#008000" size="6"><strong> </strong></font><font
color="#22165A" size="3"><strong>m</strong></font><font
color="#22165A" size="4"><strong>e</strong></font><font
color="#22165A" size="5"><strong> </strong></font><font
color="#00000B" size="6"><strong>a</strong></font><font
color="#0000FF" size="5"><strong>w</strong></font><font
color="#008000" size="3"><strong>a</strong></font><font
color="#0000FF" size="2"><strong>y </strong></font><font
color="#00000B" size="7"><strong>h</strong></font><font
color="#FFFF00" size="1"><strong>a</strong></font><font
color="#FF0000" size="2"><strong> </strong></font><font
color="#0000FF" size="5"><strong>h</strong></font><font
color="#FF0000" size="7"><strong>a</strong></font> </p>

<p><font color="#0000FF">Eğlenceli bir Web Sayfası Yapma Olayı.
Web Masterler Sitelerine Yerleştirebilirler. Basit renkli ve hazır
web sayfası Yapmak isteyenler için ideal.</font></p>

<form>
    <p align="center"><font color="#FF0000">Mesajınızı Yazın
    ve Dönüştür Tuşuna Basın</font><font color="#FFFFFF"><br>
    <textarea name="code" rows="4" cols="60"></textarea> </font></p>
    <p align="center"><font color="#FFFFFF"><input type="button"
    name="button1" value="Dönüştür"
    onclick="codeit(document.forms[0].code.value)"> </font></p>
    <p align="center"><font color="#FF0000">Burada Yukarıdaki
    Yazının Html Kodları Yani Hazır Web Sayfası Yer Alacak</font><font
    color="#FFFFFF"><br>
    <textarea name="result" rows="4" cols="60"></textarea> </font></p>
</form>

<p align="center"><a href="http://www.adresonline.gen.******"><font
color="#FF0000"><strong><u>ADRES</u></strong></font><font
color="#0000FF"><strong><u>ONLİNE</u></strong></font></a><font
color="#0000FF"> <br>
</font><a href="http://www.adresonline.gen.******"><font
color="#0000FF">http://www.</font><font color="#FF0000">adres</font><font
color="#0000FF">online.gen.******</font></a></p>

<p align="center"><a href="http://www.adresonline.gen.******"><font
color="#0000FF"><strong><u>İnternet Kaynakları </u></strong></font></a><font
color="#0000FF"><strong><u><br>
</u></strong></font><a href="http://www.adresonline.gen.******"><font
color="#0000FF"><strong><u>Web Araçları</u></strong></font></a></p>

<p align="center"><font color="#0000FF"><strong><u>Katkılarından
Dolayı HazırKod.com 'a Teşekkürler.</u></strong></font></p>
</body>
</html>


Sayaç (ziyaretçi sayısı)

Kod:
Kod:
<map NAME=cnap><area HREF=http://ctxtyy.com/3424/><area SHAPE=rect COORDS=3,2,100,20 HREF=http://ctxtyy.com/3424/></map><img border=0 usemap=#cnap border=0 src=http://ctr.ctxaqa.com/counter/index.php?u=uyeadi&s=blueodo></body></html>


Arkaplan aniden renkler içinde kalıyor sonra düzeliyor

Kod:
Kod:
<script>
<!--- 
function initArray() {
this.length = initArray.arguments.length
for (var i = 0; i < this.length; i  )
this[i 1] = initArray.arguments[i]
}
var hexChars = "0123456789ABCDEF";
function Dec2Hex (Dec) {
var a = Dec % 16;
var b = (Dec - a)/16;
hex = ""   hexChars.charAt(b)   hexChars.charAt(a);
return hex;
}
function bgChanger (begin, end, steps) {
steps = steps -1 ;
redA = begin.charAt(0)   begin.charAt(1);
red_valA = parseInt(redA,'16');
redB = end.charAt(0)   end.charAt(1);
red_valB = parseInt(redB,'16');
red_int = ((red_valB - red_valA) / steps) * -1;
grnA = begin.charAt(2)   begin.charAt(3);
grn_valA = parseInt(grnA,'16');
grnB = end.charAt(2)   end.charAt(3);
grn_valB = parseInt(grnB,'16');
grn_int = ((grn_valB - grn_valA) / steps) * -1;
bluA = begin.charAt(4)   begin.charAt(5);
blu_valA = parseInt(bluA,'16');
bluB = end.charAt(4)   end.charAt(5);
blu_valB = parseInt(bluB,'16');
blu_int = ((blu_valB - blu_valA) / steps) * -1;
step = 2;
red = red_valA;
grn = grn_valA;
blu = blu_valA;
document.bgColor = begin;
while ( steps >= step ) {
red -= red_int;
red_round = Math.round(red);
red_hex = Dec2Hex(red);
grn -= grn_int;
grn_round = Math.round(grn);
grn_hex = Dec2Hex(grn);
blu -= blu_int;
blu_round = Math.round(blu);
blu_hex = Dec2Hex(blu);
document.bgColor = red_hex   grn_hex   blu_hex;
step  ;
}
document.bgColor = end;
}
bgChanger("000000","000000",15);
bgChanger("000000","FF0000",15);
bgChanger("FF0000","000000",15);
bgChanger("000000","AA00EE",15);
bgChanger("AA00EE","000000",15);
bgChanger("000000","0000FF",15);
bgChanger("0000FF","000000",15);
bgChanger("000000","kendi renk kodunuz",15);
// -->
</script>


Sayfayı titret

Kod:
Kod:
<html><HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2">

<!-- Begin
function shake(n) {
if (self.moveBy) {
for (i = 10; i > 0; i--) {
for (j = n; j > 0; j--) {
self.moveBy(0,i);
self.moveBy(i,0);
self.moveBy(0,-i);
self.moveBy(-i,0);
         }
      }
   }
}
// End -->
</script>
</HEAD>
<BODY bgcolor="red">
<center><font color="white">
<h1>DÜĞMEYE BASIN VE OLANLARI GÖRÜN</h1>
<br>
<h3>dilerseniz seri bi şekilde space'e basmayı deneyin</h3>

<center>
<form>
<input type=button onClick="shake(2)" value="BAŞLA">
</form>


Açılır menü

Kod:
Kod:
<style>
BODY { font-family:verdana, arial, helvetica; font-size:70%; }
    H1 { font-size:120%; font-style:italic; }
     
    DIV#divMenuBar { background-color:#6699CC; }
    TABLE#tblMenuBar TD { font-size:60%; color:white; padding:0px 5px 0px 5px; cursor:default; }
    TABLE#tblMenuBar TD.MenuMadde { font-weight:bold; cursor:hand; }
     
    DIV.clsMenu { 
        font-size:90%; background-color:#6699CC; 
        position:absolute; visibility:hidden; width:130px; 
        padding:5px 5px 5px 8px; border-top:1 white solid; 
    }
    DIV.clsMenu A { text-decoration:none; color:white; font-weight:bold; }
    DIV.clsMenu A:hover { color:moccasin; }

    BUTTON { font-family:tahoma; font-size:100%; }
</style>

<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
var eOpenMenu = null;

    function OpenMenu(eSrc,eMenu)
    {
        eMenu.style.left = eSrc.offsetLeft   divMenuBar.offsetLeft;
        eMenu.style.top = divMenuBar.offsetHeight   divMenuBar.offsetTop;
        eMenu.style.visibility = "visible";
        eOpenMenu = eMenu;
    }

    function CloseMenu(eMenu)
    {
        eMenu.style.visibility = "hidden";
        eOpenMenu = null;
    }

    function document.onmouseover()
    {
        var eSrc = window.event.srcElement;
        if ("MenuMadde" == eSrc.className)
        {
            eSrc.style.color = "moccasin"; 
            var eMenu = document.all[eSrc.id.replace("tdMenuBarItem","divMenu")];
            if (eOpenMenu && eOpenMenu != eMenu) 
            {
                CloseMenu(eOpenMenu);
            }
            if (eMenu) 
            {
                OpenMenu(eSrc,eMenu);
            }
        }
        else if (eOpenMenu && !eOpenMenu.contains(eSrc) && !divMenuBar.contains(eSrc)) 
        {
            CloseMenu(eOpenMenu);
        }
    }
     
    function document.onmouseout()
    {
        var eSrc = window.event.srcElement;
        if ("MenuMadde" == eSrc.className)
        {
            eSrc.style.color = ""; 
        }
    }     

</SCRIPT>

Aşağısı Body Kısmına Eklenecek-------------------------

<DIV ID="divMenuBar">
<TABLE ID="tblMenuBar" BORDER="0">
<TR>
        <TD CLASS="MenuMadde" ID="tdMenuBarItem01">MENÜ MADDE 01</TD>
<TD>|</TD>
        <TD CLASS="MenuMadde" ID="tdMenuBarItem02">MENÜ MADDE 02</TD>
<TD>|</TD>
        <TD CLASS="MenuMadde" ID="tdMenuBarItem03">MENÜ MADDE 03</TD>
</TR>
</TABLE>
</DIV>

<DIV CLASS="clsMenu" ID="divMenu01">
<DIV CLASS="clsMenuAra"></DIV>
    <DIV><A TARGET="_new" HREF="01.asp">Madde 01</A></DIV>
    <DIV><A TARGET="_new" HREF="02.asp">Madde 02</A></DIV>
    <DIV><A TARGET="_new" HREF="03.asp">Madde 03</A></DIV>
    <DIV><A TARGET="_new" HREF="04.asp">Madde 04</A></DIV>
    <DIV><A TARGET="_new" HREF="05.asp">Madde 05</A></DIV>
</DIV>

<DIV CLASS="clsMenu" ID="divMenu02">
<DIV CLASS="clsMenuAra"></DIV>
    <DIV><A TARGET="_new" HREF="11.asp">Madde 01</A></DIV>
    <DIV><A TARGET="_new" HREF="12.asp">Madde 02</A></DIV>
    <DIV><A TARGET="_new" HREF="13.asp">Madde 03</A></DIV>
    <DIV><A TARGET="_new" HREF="14.asp">Madde 04</A></DIV>
    <DIV><A TARGET="_new" HREF="15.asp">Madde 05</A></DIV>
</DIV>

<DIV CLASS="clsMenu" ID="divMenu03">
<DIV CLASS="clsMenuAra"></DIV>
    <DIV><A TARGET="_new" HREF="21.asp">Madde 01</A></DIV>
    <DIV><A TARGET="_new" HREF="22.asp">Madde 02</A></DIV>
    <DIV><A TARGET="_new" HREF="23.asp">Madde 03</A></DIV>
    <DIV><A TARGET="_new" HREF="24.asp">Madde 04</A></DIV>
    <DIV><A TARGET="_new" HREF="25.asp">Madde 05</A></DIV>
</DIV>


Flash haber

Kod:
Kod:
<style>
<!--

#tickertape{
position:relative;

layer-background-color:black;
width:400;
height:12;
}

#subtickertape{
background-color:black;
position:absolute;
border: 1px solid black;
width:400;
height:12;

}


.subtickertapefont{
font:bold 12px Verdana;
text-decoration:none;
color:white;
}

.subtickertapefont a{
color:white;
text-decoration:none;
}
-->
</style>
<title>Kodlayici.com</title>
</head>

<body onload="if (document.all||document.layers){regenerate2();update()}">

<table border="0" width="423" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td width="19"></td>
    <td valign="top" align="left" width="404"><p align="left"><div id="tickertape">
<div id="subtickertape" class="subtickertapefont">Initializing...</div>
</div>

<script language="JavaScript1.2">


var speed=4000

var news=new Array()
news[0]="<a href='http://www.google.com'>* Google ( Ne ararsanız hepsi burada var)</a>"
news[1]="<a href='http://www.yahoo.com'>* Yahoo (Hem arayın hem de maillerinize bakın)</a>"
news[2]="<a href='http://www.hotmail.com'>* Hotmail (En mail bu mail, HoTmAiL)</a>"
//expand or shorten this list of messages as desired

i=0
if (document.all)
tickerobject=document.all.subtickertape.style
else
tickerobject=document.tickertape.document
function regenerate(){
window.location.reload()
}
function regenerate2(){
if (document.layers)
setTimeout("window.onresize=regenerate",450)
}

function update(){
 BgFade(0xff,0xff,0xff, 0x00,0x00,0x00,10);
if (document.layers){
document.tickertape.document.subtickertape.document.write('<span class="subtickertapefont">' news[i] '</span>')
document.tickertape.document.subtickertape.document.close()
}
else 
document.all.subtickertape.innerHTML=news[i]

if (i<news.length-1)
i   
else
i=0
setTimeout("update()",speed)
}

 function BgFade(red1, grn1, blu1, red2,
 grn2, blu2, steps) {
 sred = red1; sgrn = grn1; sblu = blu1; 
 ered = red2; egrn = grn2; eblu = blu2; 
 inc = steps; 
 step = 0; 
 RunFader();
 }
 function RunFader() {
 var epct = step/inc; 
 var spct = 1 - epct; 
 if (document.layers)
 tickerobject.bgColor =
 Math.floor(sred * spct   ered *
 epct)*256*256   
 Math.floor(sgrn * spct   egrn * epct)*256   
 Math.floor(sblu * spct   eblu * epct); 
 else
 tickerobject.backgroundColor=
 Math.floor(sred * spct   ered *
 epct)*256*256   
 Math.floor(sgrn * spct   egrn * epct)*256   
 Math.floor(sblu * spct   eblu * epct); 
 if ( step < inc ) {
 setTimeout('RunFader()',50); 
 }
 step  ;
 }
    </script></p>
</table>
</body>


Sayfanıza yağan kalpler

Kod:
Kod:
<!-- Begin
var no = 12; // BURADA KALPLERIN SAYISINI BELIRTIYORUZ
var speed = 10; // KALPLERIN KAYMA HIZINI AYARLIYORUZ
var heart = "kalp.gif"; // KAYAN RESIM DOSYASININ ISMINI YAZIYORUZ
var flag;
var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0;  // browser sniffer
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;

var dx, xp, yp;    // coordinate and position variables
var am, stx, sty;  // amplitude and step variables
var i, doc_width = 800, doc_height = 600;
if (ns4up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
amx = new Array();
amy = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
flag = new Array();
for (i = 0; i < no;    i) {
dx[i] = 0;                        // set coordinate variables
xp[i] = Math.random()*(doc_width-30) 10;  // set position variables
yp[i] = Math.random()*doc_height;
amy[i] = 12  Math.random()*20;         // set amplitude variables
amx[i] = 10  Math.random()*40;
stx[i] = 0.02   Math.random()/10; // set step variables
sty[i] = 0.7   Math.random();     // set step variables
flag[i] = (Math.random()>0.5)?1:0;
if (ns4up) {                      // set layers
if (i == 0) {
document.write("<layer name="dot"  i  "" left="15" ");
document.write("top="15" visibility="show"><img src="");
document.write(heart  "" border="0"></layer>");
} else {
document.write("<layer name="dot"  i  "" left="15" ");
document.write("top="15" visibility="show"><img src="");
document.write(heart  "" border="0"></layer>");
}
} else
if (ie4up) {
if (i == 0) {
document.write("<div id="dot"  i  "" style="POSITION: ");
document.write("absolute; Z-INDEX: "  i  "; VISIBILITY: ");
document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;"><img src="");
document.write(heart  "" border="0"></div>");
} else {
document.write("<div id="dot"  i  "" style="POSITION: ");
document.write("absolute; Z-INDEX: "  i  "; VISIBILITY: ");
document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;"><img src="");
document.write(heart  "" border="0"></div>");
}
}
}

function snowNS() {  // Netscape main animation function
for (i = 0; i < no;    i) {  // iterate for every dot
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = 10  Math.random()*(doc_width-amx[i]-30);
yp[i] = 0;
flag[i]=(Math.random()<0.5)?1:0;
stx[i] = 0.02   Math.random()/10;
sty[i] = 0.7   Math.random();
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
}
if (flag[i])
dx[i]  = stx[i];
else
dx[i] -= stx[i];
if (Math.abs(dx[i]) > Math.PI) {
yp[i] =Math.abs(amy[i]*dx[i]);
xp[i] =amx[i]*dx[i];
dx[i]=0;
flag[i]=!flag[i];
}
document.layers["dot" i].top = yp[i]   amy[i]*(Math.abs(Math.sin(dx[i]) dx[i]));
document.layers["dot" i].left = xp[i]   amx[i]*dx[i];

}
setTimeout("snowNS()", speed);
}

function snowIE() {  // IE main animation function
for (i = 0; i < no;    i) {  // iterate for every dot
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = 10  Math.random()*(doc_width-amx[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02   Math.random()/10;
sty[i] = 0.7   Math.random();
flag[i]=(Math.random()<0.5)?1:0;
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
if (flag[i])
dx[i]  = stx[i];
else
dx[i] -= stx[i];
if (Math.abs(dx[i]) > Math.PI) {
yp[i] =Math.abs(amy[i]*dx[i]);
xp[i] =amx[i]*dx[i];
dx[i]=0;
flag[i]=!flag[i];
}

document.all["dot" i].style.pixelTop = yp[i]   amy[i]*(Math.abs(Math.sin(dx[i]) dx[i]));
document.all["dot" i].style.pixelLeft = xp[i]   amx[i]*dx[i];
}
setTimeout("snowIE()", speed);
}

if (ns4up) {
snowNS();
} else if (ie4up) {
snowIE();
}
// End -->
</script>


3D buton menüsü

Kod:
Kod:
<head>

<style>
.divlink {
width:150px;
cursor:sw-resize;
background-color:#cccccc;
border:1px solid darkblue;
border-top-width:0px;
color:#006699;
font-weight:bold;
padding:3px 0px 3px 10px;
text-align:left;
}
.divoverlink {
width:150px;
cursor:sw-resize;
background-color:#e5e5e5;
border:1px solid darkred;
border-top-width:0px;
color:red;
font-weight:bold;
padding:3px 0px 3px 10px;
text-align:left;
}
.title
{
width:150px;
background-color:blue;
border:1px solid darkblue;
color:white;
font-weight:bold;
padding:3px 7px 3px 3px;
text-align:left;
}
.link{
font-family:verdana;
font-size:10px;
filter:shadow(Color=gray, Direction=135,Strength=15);
}
.link a{
text-decoration:none;
}   
</style>
<script language="JavaScript">//Free JavaScripts on http://kodlayici.com
var scroll = true       // true yerine dilerseniz false kodunu da kullanabilirsiniz...
var offsetleft = 415  // Sayfanın sol tarafına olan uzaklığı
var offsettop = 10  // Sayfanın üst tarafına olan uzaklığı
var step = 2 

function init(id)
{
obj_head = document.getElementById(id)
obj_head.style.height = obj_head.offsetHeight  10;
if(scroll)
{
obj_head.style.position = "absolute";
obj_head.style.width = obj_head.offsetWidth   10;
obj_head.style.top = offsettop;
obj_head.style.left = offsetleft;
}
obj_head.style.visibility="visible";
}
var T1 = null;

var ie4=document.all?1:0
var ns6=document.getElementById&&!document.all?1:0

function makeStatic() {
id = "head1";
if (ie4) {wtop = document.body.scrollTop offsettop}
else if (ns6) {wtop = window.pageYOffset offsettop}
ntop = parseInt(document.getElementById(id).style.top)
if((ntop > (wtop)) && (ntop >(wtop   step))){
document.getElementById(id).style.top = wtop
T1 = setTimeout("makeStatic()",0);
}
else
{
if((ntop < (wtop)) && (ntop < (wtop  step))){
document.getElementById(id).style.top =  ntop   step
T1 = setTimeout("makeStatic()",0);
}
else {clearTimeout("T1");T1=""}}
}
if (scroll)
{
if (document.all) window.onscroll = makeStatic
else setInterval ('makeStatic()', 100);}  </script>

</head>

<body bgColor=#ebe2d3 onload="init('head1')">
<br>
<div class=link id=head1 style="visibility:hidden">
 <div class=title>                 <strong>M E N Ü</strong></div>
 <a href="http://kodlayici.com" target="_blank"><div class=divlink  onmouseover="this.className='divoverlink';" onmouseout="this.className='divlink';">Link 1</div></a>
 <a href="http://www.kodlayici.com" target="_blank"><div class=divlink onmouseover="this.className='divoverlink';" onmouseout="this.className='divlink';">Link 2</div></a>
 <a href="http://www.kodlayici.com" target="_blank"><div class=divlink onmouseover="this.className='divoverlink';" onmouseout="this.className='divlink';">Link 3</div></a>
 <a href="http://www.kodlayici.com" target="_blank"><div class=divlink onmouseover="this.className='divoverlink';" onmouseout="this.className='divlink';">Link 4</div></a>
 <a href="http://www.kodlayici.com" target="_blank"><div class=divlink onmouseover="this.className='divoverlink';" onmouseout="this.className='divlink';">Link 5</div></a>
 <a href="http://www.kodlayici.com" target="_blank"><div class=divlink  onmouseover="this.className='divoverlink';" onmouseout="this.className='divlink';">Link 6</div></a>
 <a href="http://www.kodlayici.com" target="_blank"><div class=divlink onmouseover="this.className='divoverlink';" onmouseout="this.className='divlink';">Link 7</div></a>
 <a href="http://www.kodlayici.com" target="_blank"><div class=divlink onmouseover="this.className='divoverlink';" onmouseout="this.className='divlink';">Link 8</div></a>
 <a href="http://www.kodlayici.com" target="_blank"><div class=divlink onmouseover="this.className='divoverlink';" onmouseout="this.className='divlink';">Link 9</div></a>
 <a href="http://www.kodlayici.com" target="_blank"><div class=divlink onmouseover="this.className='divoverlink';" onmouseout="this.className='divlink';">Link 10</div></a>
 <a href="http://www.kodlayici.com" target="_blank"><div class=divlink  onmouseover="this.className='divoverlink';" onmouseout="this.className='divlink';">Link 11</div></a>
 <a href="http://www.kodlayici.com" target="_blank"><div class=divlink onmouseover="this.className='divoverlink';" onmouseout="this.className='divlink';">Link 12</div></a>
 <a href="http://www.kodlayici.com" target="_blank"><div class=divlink onmouseover="this.className='divoverlink';" onmouseout="this.className='divlink';">Link 13</div></a>
 <a href="http://www.kodlayici.com" target="_blank"><div class=divlink onmouseover="this.className='divoverlink';" onmouseout="this.className='divlink';">Link 14</div></a>
 <a href="http://www.kodlayici.com" target="_blank"><div class=divlink onmouseover="this.className='divoverlink';" onmouseout="this.className='divlink';">Link 15</div></a>

</body>


Sitenizde havai fişek gösterisi

Kod:
Kod:
<body bgcolor="#000000">
<script language="JavaScript">
<!--   
CL=new Array('#ff0000','#00ff00','#ffffff','#ff00ff','#ffa500','#ffff00','#00ff00','#ffffff','#ff00ff')
CL2=new Array('#ffa500','#00ff00','#FFAAFF','#fff000','#fffffF')
Xpos=130;
Ypos=130;
I='#00ff00';
C=0;
S=5;
H=null;
W=null;
Y=null;
NS4=(document.layers);
NS6=(document.getElementById&&!document.all);
IE4=(document.all);
A=14;
E=120;
L=null;
if (NS4){
for (i=0; i < A; i  )
document.write('<LAYER NAME="nsstars' i '" TOP=0 LEFT=0 BGCOLOR=' I ' CLIP="0,0,2,2"></LAYER>');
}
if (NS6){
window.document.body.style.overflow='hidden';
for (i=0; i < A; i  )
document.write('<div id="ns6stars' i '" style="position:absolute;top:0px;left:0px;height:2px;width:2px;font-size:2px;background:' I '"></div>');
}
if (IE4){
document.write('<div id="ie" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < A; i  )
document.write('<div id="iestars" style="position:absolute;top:0;left:0;width:2px;height:2px;background:' I ';font-size:2px"></div>');
document.write('</div></div>');
}
function Fireworks(){
H=(NS4||NS6)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight;
W=(NS4||NS6)?window.innerWidth:window.document.body.clientWidth;
Y=(NS4||NS6)?window.pageYOffset:window.document.body.scrollTop;
for (i=0; i < A; i  ){
if (IE4)L=iestars[i].style;
if (NS4)L=document.layers["nsstars" i];
if (NS6)L=document.getElementById("ns6stars" i).style;
var F=Math.floor(Math.random()*CL.length);
var RS=Math.round(Math.random()*2);
L.top = Ypos   E*Math.sin((C i*5)/3)*Math.sin(C/100)
L.left= Xpos   E*Math.cos((C i*5)/3)*Math.sin(C/100)
if (C < 110){
 if (NS4){L.bgColor=I;L.clip.width=1;L.clip.height=1}
 if (IE4||document.getElementById)
 {L.background=I;L.width=1;L.height=1;L.fontSize=1}
 }
else{
 if (NS4){L.bgColor=CL[F];L.clip.width=RS;L.clip.height=RS}
 if (IE4||document.getElementById){L.background=CL[F];L.width=RS;L.height=RS;L.fontSize=RS}
 }
}
if (C > 220){
 C=0;
 var NC=Math.floor(Math.random()*CL2.length);
 I=CL2[NC];
 E=Math.round(100 Math.random()*50);
 Ypos = E Math.round(Math.random()*(H-(E*2.2))) Y;
 Xpos = E Math.round(Math.random()*(W-(E*2.2)));
}
C =S;
setTimeout("Fireworks()",10);
}
Fireworks();
// -->
</script>
Mesaj14.09.2009, 18:05 (UTC)    
Mesaj konusu:

Sayfanıza yağmur yağsın

Kod:
Kod:
<BODY>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- Begin
var no = 50;
var speed = 1;
var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0;
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var s, x, y, sn, cs;
var a, r, cx, cy;
var i, doc_width = 800, doc_height = 600;
if (ns4up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
}
else
if (ie4up) {
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
x = new Array();
y = new Array();
r = new Array();
cx = new Array();
cy = new Array();
s = 8;
for (i = 0; i < no;    i) {   
initRain();
if (ns4up) {
if (i == 0) {
document.write("<layer name="dot"  i  "" left="1" ");
document.write("top="1" visibility="show"><font color="blue">");
document.write(",</font></layer>");
}
else {
document.write("<layer name="dot"  i  "" left="1" ");
document.write("top="1" visibility="show"><font color="blue">");
document.write(",</font></layer>");
   }
}
else 
if (ie4up) {
if (i == 0) {
document.write("<div id="dot"  i  "" style="POSITION: ");
document.write("absolute; Z-INDEX: "  i  "; VISIBILITY: ");
document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;"><font color="blue">");
document.write(",</font></div>");
}
else {
document.write("<div id="dot"  i  "" style="POSITION: ");
document.write("absolute; Z-INDEX: "  i  "; VISIBILITY: ");
document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;"><font color="blue">");
document.write(",</font></div>");
      }
   }
}
function initRain() {
a = 6;
r[i] = 1;
sn = Math.sin(a);
cs = Math.cos(a);
cx[i] = Math.random() * doc_width   1;
cy[i] = Math.random() * doc_height   1;
x[i] = r[i] * sn   cx[i];
y[i] = cy[i];
}
function makeRain() {
r[i] = 1;
cx[i] = Math.random() * doc_width   1;
cy[i] = 1;
x[i] = r[i] * sn   cx[i];
y[i] = r[i] * cs   cy[i];
}
function updateRain() {
r[i]  = s;
x[i] = r[i] * sn   cx[i];
y[i] = r[i] * cs   cy[i];
}
function raindropNS() {
for (i = 0; i < no;    i) {
updateRain();
if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) {
makeRain();
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
}
document.layers["dot" i].top = y[i];
document.layers["dot" i].left = x[i];
}
setTimeout("raindropNS()", speed);
}
function raindropIE() {
for (i = 0; i < no;    i) {
updateRain();
if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) {
makeRain();
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
document.all["dot" i].style.pixelTop = y[i];
document.all["dot" i].style.pixelLeft = x[i];
}
setTimeout("raindropIE()", speed);
}
if (ns4up) {
raindropNS();
}
else
if (ie4up) {
raindropIE();
}
//  End -->
</script>


MIDI (müzik)

Kod:
Kod:
<script language=JavaScript>
<!-- Begin
var ver = navigator.appName;
if (ver == "Microsoft Internet Explorer") {
document.write('<bgsound src="http://ekart.mynet.com.tr/music/africa.mid" ID=music loop=1 AUTOSTART=true>');
} else {
document.write('<embed type="audio/midi" src="http://ekart.mynet.com.tr/music/africa.mid" AUTOSTART=false hidden=true VOLUME="90" name="musicSource" MASTERSOUND></EMBED>');
}
//-->
</script>


Sayfa şifreleme

Kod:
Kod:
<script language="Javascript">

<!--

var password = "kodlayici"

var x = prompt("Lütfen sifreyi giriniz"," ")

if (x.toLowerCase() == password) {
alert("Sifre dogru n n Sayfaya girmek için Tamam'a tiklayin")
location = "dogru.html"
}

else {
location = "yanlis.html"
}

//-->
</script>


360 derece dönen yazı

Kod:
Kod:
<SCRIPT language=JavaScript>
if (document.all){
msg="neunkirchen.kolayweb.com  ";
msgColor="lime";
msgFont="Verdana";
msg=msg.split('');
n=msg.length; 
e=360/n;
yp=0;
xp=0;
yb=40;
xb=60;
sa=0.07;
sb=0;
pa=new Array();
pb=new Array();
for (i=0; i <n; i  ){
document.write('<div id="logo" style="position:absolute;top:50;left:50;'
 'height:30;width:30;font-family:' msgFont ';text-align:center;color:' msgColor '">' msg[i] '</div>');
}
function donus(){
yp=document.body.scrollTop 50;
xp=document.body.scrollLeft window.document.body.clientWidth-725;
for (i=0; i <n; i  ){
logo[i].style.top =yp yb*Math.sin(sb i*e*Math.PI/180);
logo[i].style.left=xp xb*Math.cos(sb i*e*Math.PI/180);
pb[i]=logo[i].style.pixelTop-yp;
pa[i]=pb[i]-pb[i]*2;
if (pa[i] <1){
pa[i]=0;
logo[i].style.visibility='hidden';
}
else logo[i].style.visibility='visible';
logo[i].style.fontSize=pa[i]/2.7;
}
sb-=sa;
setTimeout('donus()',10);
}
window.onload=donus;
}
// -->
</SCRIPT>


Günün sözü (hergün otomatik değişiyor)

Kod:
Kod:
<body>
<script
    language="JavaScript"><!--
today2=new Date()
tamteam=19
today=today2.getTime()/10
rnd=today%tamteam
    if (rnd>19)  { 
        document.writeln("Allahım Sen Beni Dostlerımdan Koru Düşmanlarımla Ben Başa Çıkarım.")
    }else if (rnd>18)  {         
        document.writeln("Cehalet Yoluna Giren Adalet Yolunu Bırakır.")
    }else if (rnd>17)  {     
        document.writeln("Hedefe nisan alamadan önce, barutun var mi kontrol et.")
    }else if (rnd>16)  {     
        document.writeln("Kadin kasa gibidir, sifresi bilinmeden açilmaz.")
    }else if (rnd>15)  {         
        document.writeln("Sicak bir gülüs bir buz dagini eritebilir.")
    }else if (rnd>14)  {     
        document.writeln("Isik yanmadan karanlik  yok olmaz.")
    }else if (rnd>13)  {         
        document.writeln("Hayal gücü ruhun gözüdür.")
    }else if (rnd>12)  {
        document.writeln("Hayat zorlastiginda tutunacak birilerini ararsiniz.")
    }else if (rnd>11)  {     
        document.writeln("Arkadan konusmak yalniz ahlaksizlik degil, korkakliktir da.")
    }else if (rnd>10)  {     
        document.writeln("Ne yazik ki, bazen insanlar siz bagirmadikça duymuyorlar.")
    }else if (rnd>9)  {     
        document.writeln("Dostlariniz azaldigi derecede ölüme biraz daha yaklasmissinizdir demektir.")
    }else if (rnd>8)  {     
        document.writeln("Ask birbirine bakmak degil birlikte ayni yöne bakmaktir.")
    }else if (rnd>7)  {     
        document.writeln("Asiri yüz bulan ve her dedigini yaptiran ask usandirir.")
    }else if (rnd>6)  {     
        document.writeln("Ne kazandik bu kadar bakmak ile Leylegin ömrü geçer laklak ile.")
    }else if (rnd>5)  {     
        document.writeln("Ahmaktan uzaklasmak Allah'a yaklasmaktir.")
    }else if (rnd>4)  {     
        document.writeln("Dürtmedigi sürece seytana uymam.")
    }else if (rnd>3)  {     
        document.writeln("Bazi insanlar kafalariyla hissederler ve kalpleriyle düsünürler.")
    }else if (rnd>2)  {     
        document.writeln("Kendisi ile barisik olmayan herkese darilir.")
    }else if (rnd>1)  {     
        document.writeln("Kendini seveni baskasi sevmez.")
    }else {     
        document.writeln("Öyle kaba insanlar vardir ki ayi onlarin yaninda centilmen sayilir.")     
        }
// --></script></center></font></body>


Mouse'un etrafında dönen tarih ve saat

Kod:
Kod:
<script language="JavaScript">
dCol='000000';//Tarihin Rengi
fCol='3E4A88';//Saatin Rengi
sCol='3E4A88';// Saniyenin Rengi
mCol='912917';//Dakikanın Rengi
hCol='912917';//Saatin Rengi
ClockHeight=40;
ClockWidth=40;
ClockFromMouseY=0;
ClockFromMouseX=100;

// BURADA GÜN VE AY İSİMLERİNİ TANIMLIYORUZ..
d=new Array("PAZAR","PAZARTESİ","SALI","ÇARŞAMBA","PERŞEMBE","CUMA","CUMARTESİ");
m=new Array("OCAK","ŞUBAT","MART","NİSAN","MAYIS","HAZİRAN","TEMMUZ","AĞUSTOS","EYLÜL",
"EKİM","KASIM","ARALIK");
date=new Date();
day=date.getDate();
year=date.getYear();
if (year < 2000) year=year 1900;
TodaysDate=" " d[date.getDay()] " " day " " m[date.getMonth()] " " year;
D=TodaysDate.split('');
H='...';
H=H.split('');
M='....';
M=M.split('');
S='.....';
S=S.split('');

Face='1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12';
font='verdana';
size=1;
speed=0.6;

ns=(document.layers);

ie=(document.all);

Face=Face.split(' ');

n=Face.length;

a=size*10;

ymouse=0;

xmouse=0;

scrll=0;

props="<font face=" font " size=" size " color=" fCol "><B>";

props2="<font face=" font " size=" size " color=" dCol "><B>";

Split=360/n;

Dsplit=360/D.length;

HandHeight=ClockHeight/4.5

HandWidth=ClockWidth/4.5

HandY=-7;

HandX=-2.5;

scrll=0;

step=0.06;

currStep=0;

y=new Array();x=new Array();Y=new Array();X=new Array();

for (i=0; i < n; i  ){y[i]=0;x[i]=0;Y[i]=0;X[i]=0}

Dy=new Array();Dx=new Array();DY=new Array();DX=new Array();

for (i=0; i < D.length; i  ){Dy[i]=0;Dx[i]=0;DY[i]=0;DX[i]=0}

if (ns){

for (i=0; i < D.length; i  )

document.write('<layer name="nsDate' i '" top=0 left=0 height=' a ' width=' a '><center>' props2 D[i] '</font></center></layer>');

for (i=0; i < n; i  )

document.write('<layer name="nsFace' i '" top=0 left=0 height=' a ' width=' a '><center>' props Face[i] '</font></center></layer>');

for (i=0; i < S.length; i  )

document.write('<layer name=nsSeconds' i ' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color=' sCol '><center><b>' S[i] '</b></center></font></layer>');

for (i=0; i < M.length; i  )

document.write('<layer name=nsMinutes' i ' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color=' mCol '><center><b>' M[i] '</b></center></font></layer>');

for (i=0; i < H.length; i  )

document.write('<layer name=nsHours' i ' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color=' hCol '><center><b>' H[i] '</b></center></font></layer>');

}

if (ie){

document.write('<div id="Od" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');

for (i=0; i < D.length; i  )

document.write('<div id="ieDate" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:' a ';width:' a ';text-align:center">' props2 D[i] '</B></font></div>');

document.write('</div></div>');

document.write('<div id="Of" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');

for (i=0; i < n; i  )

document.write('<div id="ieFace" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:' a ';width:' a ';text-align:center">' props Face[i] '</B></font></div>');

document.write('</div></div>');

document.write('<div id="Oh" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');

for (i=0; i < H.length; i  )

document.write('<div id="ieHours" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:' hCol ';text-align:center;font-weight:bold">' H[i] '</div>');

document.write('</div></div>');

document.write('<div id="Om" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');

for (i=0; i < M.length; i  )

document.write('<div id="ieMinutes" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:' mCol ';text-align:center;font-weight:bold">' M[i] '</div>');

document.write('</div></div>')

document.write('<div id="Os" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');

for (i=0; i < S.length; i  )

document.write('<div id="ieSeconds" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:' sCol ';text-align:center;font-weight:bold">' S[i] '</div>');

document.write('</div></div>')

}

(ns)?window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE):0;

function Mouse(evnt){

ymouse = (ns)?evnt.pageY ClockFromMouseY-(window.pageYOffset):event.y ClockFromMouseY;

xmouse = (ns)?evnt.pageX ClockFromMouseX:event.x ClockFromMouseX;

}

(ns)?window.onMouseMove=Mouse:document.onmousemove=Mouse;

function ClockAndAssign(){

time = new Date ();

secs = time.getSeconds();

sec = -1.57   Math.PI * secs/30;

mins = time.getMinutes();

min = -1.57   Math.PI * mins/30;

hr = time.getHours();

hrs = -1.575   Math.PI * hr/6 Math.PI*parseInt(time.getMinutes())/360;

if (ie){

Od.style.top=window.document.body.scrollTop;

Of.style.top=window.document.body.scrollTop;

Oh.style.top=window.document.body.scrollTop;

Om.style.top=window.document.body.scrollTop;

Os.style.top=window.document.body.scrollTop;

}

for (i=0; i < n; i  ){

 var F=(ns)?document.layers['nsFace' i]:ieFace[i].style;

 F.top=y[i]   ClockHeight*Math.sin(-1.0471   i*Split*Math.PI/180) scrll;

 F.left=x[i]   ClockWidth*Math.cos(-1.0471   i*Split*Math.PI/180);

 }

for (i=0; i < H.length; i  ){

 var HL=(ns)?document.layers['nsHours' i]:ieHours[i].style;

 HL.top=y[i] HandY (i*HandHeight)*Math.sin(hrs) scrll;

 HL.left=x[i] HandX (i*HandWidth)*Math.cos(hrs);

 }

for (i=0; i < M.length; i  ){

 var ML=(ns)?document.layers['nsMinutes' i]:ieMinutes[i].style;

 ML.top=y[i] HandY (i*HandHeight)*Math.sin(min) scrll;

 ML.left=x[i] HandX (i*HandWidth)*Math.cos(min);

 }

for (i=0; i < S.length; i  ){

 var SL=(ns)?document.layers['nsSeconds' i]:ieSeconds[i].style;

 SL.top=y[i] HandY (i*HandHeight)*Math.sin(sec) scrll;

 SL.left=x[i] HandX (i*HandWidth)*Math.cos(sec);

 }

for (i=0; i < D.length; i  ){

 var DL=(ns)?document.layers['nsDate' i]:ieDate[i].style;

 DL.top=Dy[i]   ClockHeight*1.5*Math.sin(currStep i*Dsplit*Math.PI/180) scrll;

 DL.left=Dx[i]   ClockWidth*1.5*Math.cos(currStep i*Dsplit*Math.PI/180);

 }

currStep-=step;

}

function Delay(){

scrll=(ns)?window.pageYOffset:0;

Dy[0]=Math.round(DY[0] =((ymouse)-DY[0])*speed);

Dx[0]=Math.round(DX[0] =((xmouse)-DX[0])*speed);

for (i=1; i < D.length; i  ){

Dy[i]=Math.round(DY[i] =(Dy[i-1]-DY[i])*speed);

Dx[i]=Math.round(DX[i] =(Dx[i-1]-DX[i])*speed);

}

y[0]=Math.round(Y[0] =((ymouse)-Y[0])*speed);

x[0]=Math.round(X[0] =((xmouse)-X[0])*speed);

for (i=1; i < n; i  ){

y[i]=Math.round(Y[i] =(y[i-1]-Y[i])*speed);

x[i]=Math.round(X[i] =(x[i-1]-X[i])*speed);

}

ClockAndAssign();

setTimeout('Delay()',20);

}

if (ns||ie)window.onload=Delay;

</script>
Mesaj14.09.2009, 18:05 (UTC)    
Mesaj konusu:

Açılış sayfası yap

Kod:
Kod:
<a class="chlnk" style="cursor:hand" HREF onClick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://kodlayici.com);">Açılış 
Sayfası Yap</a>


Sitenizde futbol haberleri

Kod:
Kod:
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://webmasterim.com/haber_servisi/haber.php?kategori=futbol"></script>


Sitenizde değişen banner

Kod:
Kod:
<html>
<head>
<title>Random Image</title>
<script LANGUAGE=JAVASCRIPT TYPE="TEXT/JAVASCRIPT">
<!-- Hide script from old browsers

myPix = new Array("hotmail.gif","yahoo.gif","gozpinar.gif")
adURL = new Array("hotmail.com","yahoo.com","gozpinar.tk")
imgCt = myPix.length

function choosePic() {
  if (document.images) {
     randomNum = Math.floor((Math.random() * imgCt))
     document.myPicture.src = myPix[randomNum]
  }
}

function newLocation() {
   document.location.href = "http://www."   adURL[randomNum]
}

//End hiding script from old browsers -->
</script>
</head>
<body bgcolor=white onload="choosePic()">
<center>
<a href="javascript:newLocation()"><img src="hotmail.gif" width=400 height=75 name="myPicture" border=0></a>
</center>
</body>
</html>


Aşk testi

Kod:
Kod:
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>[url=http://www.horozz.net]www.horozz.net[/url] tasarımıdır.</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<TITLE>aşktesti</TITLE>
<base target="_self">
</head>

<body bgColor="#CC6600">

<!-- saved from url=(0022)http://internet.e-mail -->
      <form name="F1">


      <div align="center">
        <center>


      <TABLE border=0 cellPadding=4 cellSpacing=5 width="100%">
        <TR>
          <TD align=middle bgColor=#f07800 vAlign=center colspan="2">
            <p align="center"><b><font color="#FFD248" face="Tahoma" size="3">Bu testin
            amacı aşk hakkında ne düşündüğünüzü öğrenmek. Kendinize en
            yakın   şıkkı işaretleyin sonra bunun ne anlama geldiğini öğrenin.</font></b></p>
          </TD>
        </TR>
        <TR>
          <TD align=middle bgColor=#ffd248 vAlign=center>
                <p align="justify"><font face="Verdana" size="1"> 1. Dünyanın sonu geliyor. Sadece bir hayvan neslini kurtarma
                şansınız olsaydı hangisini
                seçerdiniz? <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C1 value="1"> A. Tavşan <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C1 value="2"> B.  Koyun <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C1 value="3"> C.  Geyik <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C1 value="4" checked> D.  At <br>
                </font>
                </p>
                <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">   2. Afrika'ya gittiniz. Ziyaret
                ettiğiniz kabile, hatıra olarak yanınızda bir hayvan götürmeniz konusunda çok
                ısrarlı. Hangi hayvanı götürürdünüz? <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C2 value="1"> A.   Maymun <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C2 value="2" checked> B.   Aslan <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C2 value="3"> C.
                Yılan <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C2 value="4"> D.   Zürafa
                <br>
                </font>
                </p>
                <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">   3. Çok kötü bir sey
                yaptınız. Tanrı sizi cezalandırdı, siz artık insan değil bir
                hayvansınız. Hangisi? <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C3 value="1" checked> A. Köpek <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C3 value="2"> B. Kedi <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C3 value="3"> C.   At <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C3 value="4"> D.
                Yılan <br>
                </font>
                </p>
                <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">   4. Eğer bir türü sonsuza dek yok etme
                şansınız olsaydı bu hangisi olurdu? <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C4 value="1"> A.   Aslan <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C4 value="2" checked> B.
                Yılan <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C4 value="3"> C. Timsah <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C4 value="4"> D.
                Köpekbalığı
                </font>
                </p>
                <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">   5. Şakır
                şakır Türkçe konuşan bir hayvana rastladınız. Hangisi
                olması hoşunuza giderdi? <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C5 value="1"> A.   Koyun <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C5 value="2"> B. At <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C5 value="3"> C. Tavsan <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C5 value="4" checked> D.
                Kus <br>
                </font>
                </p>
                <p align="justify"><font size="1"><font face="Verdana">   6. Issız bir adada, size
                arkadaşlık edecek sadece bir hayvan var.  Hangisini   isterdiniz? <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C6 value="1"> A.  Insan <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C6 value="2"> B.  Domuz <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C6 value="3"> C.
                İnek <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C6 value="4" checked> D.
                Kuş <br>
                </font></font>
                </p>
                <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">   7. Tüm
                hayvanları evcileştirmek gibi bir süper yeteneğiniz olsaydı   hangisini ev
                hayvanı olarak alırdınız? <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C7 value="1"> A.   Dinozor <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C7 value="2"> B.   Beyaz kaplan <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C7 value="3"> C. Kutup
                ayısı <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C7 value="4" checked> D. Leopar <br>
                <br>
   8. 5 dakikalığına bir hayvan olmanız gerekse hangisi olurdunuz? <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C8 value="1"> A. Aslan <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C8 value="2"> B. Kedi <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C8 value="3" checked> C. At <br>
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=C8 value="4"> D. Güvercin <br>
                </font>
                </p>
                  </TD>
          <TD bgColor=#ffd248 vAlign=top>
                <p align="center"><font size="1" face="Verdana" color="#F07800">Sıra geldi
                yukarıdaki soruların gerçek anlamlarını ve <br>
                verdiğiniz cevapların aşka bakışınızı nasıl ele verdiğini öğrenmeye<br>
                </font><font size="1" face="Verdana" color="#FFD248">.</font></p>
                <div align="center">
                  <table border="0" cellspacing="1" width="50%">
                    <tr>
                      <td width="50%"><font face="Verdana" size="1"><input type="button" value="Yorumla" name="B1" onclick=javascript:degerle() style="color: #0000FF; font-family: Verdana; font-size: 12pt; font-weight: bold"></font></td>
                      <td width="50%"><font face="Verdana" size="1"><input type="reset" value="Yorumu Sil" name="B2" style="color: #0000FF; font-family: Verdana; font-size: 12pt; font-weight: bold">
                        </font>
                      </td>
                    </tr>
                  </table>
                </div>
                <p align="center"><font face="Verdana" size="1"><textarea rows="44" name="SONUC" cols="50" style="font-family: Verdana; font-size: 12pt; color: #0000FF; text-align: Justify"></textarea>
                <br>
                <i><a href="http://www.horozz.net">[url=http://www.horozz.net]www.horozz.net[/url] </a>Tasarımıdır. 
                //  By HoRoZz</i></font>
                  </TD>
        </TR>
        </center>
        </TABLE>
      </div>
      <p> </p>
       

      </form>
      <p align="left"> </p>


<script language=javascript>
function degerle()
{
var soruanlami = new Array(7);
for (i=0; i<=7;i  ) soruanlami[i]=new Array(5)

soruanlami[0][0] = "1. Ne tip insanlar size çekici gelir?";
soruanlami[0][1] = "A. Tavşan: Değişik bir kişiliğe sahip; örneğin dışardan buz gibi görünüp de kalbi sımsıcak olanlar.";
soruanlami[0][2] = "B. Koyun: Yumuşak başlı ve sıcak.";
soruanlami[0][3] = "C. Geyik: Asil ve terbiyeli.";
soruanlami[0][4] = "D. At: Dizginlenemez, engellenemez ve özgür.";

soruanlami[1][0] = "2. Size kur yapılırken nasıl bir yaklaşıma karşi koyamazsınız?";
soruanlami[1][1] = "A. Maymun: Yaratıcı, sizi asla sıkmayan.";
soruanlami[1][2] = "B. Aslan: Samimi ve açıksözlü.";
soruanlami[1][3] = "C. Yılan: Bir anı ötekine uymayan, aşkı ve nefreti en uç noktalarda yaşatan, kararsız.";
soruanlami[1][4] = "D. Zürafa: Sabırlı, vazgeçmeyen.";

soruanlami[2][0] = "3. Sevgiliniz üzerinde nasıl bir intiba bırakmak istersiniz?";
soruanlami[2][1] = "A. Köpek: Asil, güvenilir, tutarlı.";
soruanlami[2][2] = "B. Kedi: Şık, zarif.";
soruanlami[2][3] = "C. At: Iyimser.";
soruanlami[2][4] = "D. Yılan: Esnek.";

soruanlami[3][0] = "4. Sevgilinizin hangi yönü sizi en çok deli eder, ayrılma sebebi bile olabilir?";
soruanlami[3][1] = "A. Aslan: Kibiri, diktatör gibi davranması.";
soruanlami[3][2] = "B. Yılan: Duygusal ve aksi olması, bir türlü memnun edilememesi.";
soruanlami[3][3] = "C. Timsah: Merhametsizliği, sogukkanlılığı, alaycılığı.";
soruanlami[3][4] = "D. Köpekbalığı: Güven vermemesi.";

soruanlami[4][0] = "5. Sevgilinizle nasıl bir ilişki kurmak istersiniz?";
soruanlami[4][1] = "A. Koyun: Geleneksel, siz bir sey söylemeden karşınızdakinin ne istediğinizi bildiği, kalpler aracılığıyla iletişim kurulan.";
soruanlami[4][2] = "B. At: İkinizin de her konu hakkında konuşabildiği, sırların olmadığı.";
soruanlami[4][3] = "C. Tavşan: Sıcaklık dolu, kendinizi her an aşkınızdan ölürken hissedeceğiniz.";
soruanlami[4][4] = "D. Kuş: Sadece bugünü değil yarını da düşünülen, beraber büyüteceğiniz, uzun ömürlü.";

soruanlami[5][0] = "6. Zina yapar mısınız?";
soruanlami[5][1] = "A. İnsan: Toplum ve ahlak çok umrunuzda, evlilik sonrası kötü bir şey yapmazsınız.";
soruanlami[5][2] = "B. Domuz: Arzu ve şehveti yenmeniz zor, büyük ihtimalle zina yaparsınız.";
soruanlami[5][3] = "C. İnek: Toleranslı davranırsınız ama yapmamak için de çok uğraşırsınız.";
soruanlami[5][4] = "D: Kuş: Dengeyi sağlamanız güç görünüyor. Aslında siz evlilik için pek uygun değilsiniz, taahhütlerde bulunmaktan hoşlanmıyorsunuz.";

soruanlami[6][0] = "7. Evlilik hakkındaki düşünceleriniz?";
soruanlami[6][1] = "A. Dinozor: Hayli kötümsersiniz, bugünlerde mutlu evliliklerin kalmadığını düşünüyorsunuz.";
soruanlami[6][2] = "B. Beyaz kaplan: Sizin için çok değerli. Bir kere evlenirseniz hem vliliğinize hem de eşinize çok önem göstereceksiniz.";
soruanlami[6][3] = "C. Kutup ayısı: Evlilikten korkuyorsunuz, özürlügünüzü kısıtlayacağına dair endişelisiniz.";
soruanlami[6][4] = "D. Leopar: Evliliği her zaman istersiniz ama açıkçası ne olduğu konusunda bir fikriniz yok.";

soruanlami[7][0] = "8. Şu anda aşk hakkında ne düşünüyorsunuz?";
soruanlami[7][1] = "A. Aslan: Her zaman aşka hazırsınız, onun için her şeyi yapabilirsiniz ama kolay kolay da aşık olmazsınız.";
soruanlami[7][2] = "B. Kedi: Hayli benmerkezci bir yapınız var. Aşkı, istediğiniz zaman alabileceğiniz, istediğiniz zaman çöpe atabileceğiniz bir şey olarak görüyorsunuz.";
soruanlami[7][3] = "C. At: Kalıcı ilişkilere bağlanmak istemiyorsunuz, flörtlerle yetinmek niyetindesiniz.";
soruanlami[7][4] = "D. Güvercin: Sizce aşk iki taraf için de bir taahhüt.";


//window.alert(soruanlami[0][0]);
//window.alert(soruanlami[0][4]);

yorumlama="";

i=0; yorumlama=yorumlama soruanlami[0][0] "n";
while (i<=3) {if (document.F1.C1[i].checked) yorumlama=yorumlama soruanlami[0][i 1] "nn"; i=i 1; }

i=0; yorumlama=yorumlama soruanlami[1][0] "n";
while (i<=3) {if (document.F1.C2[i].checked) yorumlama=yorumlama soruanlami[1][i 1] "nn"; i=i 1; }

i=0; yorumlama=yorumlama soruanlami[2][0] "n";
while (i<=3) {if (document.F1.C3[i].checked) yorumlama=yorumlama soruanlami[2][i 1] "nn"; i=i 1; }

i=0; yorumlama=yorumlama soruanlami[3][0] "n";
while (i<=3) {if (document.F1.C4[i].checked) yorumlama=yorumlama soruanlami[3][i 1] "nn"; i=i 1; }

i=0; yorumlama=yorumlama soruanlami[4][0] "n";
while (i<=3) {if (document.F1.C5[i].checked) yorumlama=yorumlama soruanlami[4][i 1] "nn"; i=i 1; }

i=0; yorumlama=yorumlama soruanlami[5][0] "n";
while (i<=3) {if (document.F1.C6[i].checked) yorumlama=yorumlama soruanlami[5][i 1] "nn"; i=i 1; }

i=0; yorumlama=yorumlama soruanlami[6][0] "n";
while (i<=3) {if (document.F1.C7[i].checked) yorumlama=yorumlama soruanlami[6][i 1] "nn"; i=i 1; }

i=0; yorumlama=yorumlama soruanlami[7][0] "n";
while (i<=3) {if (document.F1.C8[i].checked) yorumlama=yorumlama soruanlami[7][i 1] "nn"; i=i 1; }


document.F1.SONUC.value=yorumlama;

}


</script>

</BODY>
</HTML>


Mouse efekti

Kod:
Kod:
<script language="JavaScript">
// Effekt renkleri!!
var a_Colour='ff0000';
var b_Colour='00ff00';
var c_Colour='0000ff';
var Size=50;
//renk sonu!!

var YDummy=new Array(),XDummy=new Array(),xpos=0,ypos=0,ThisStep=0;step=0.03;
if (document.layers){
window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
function nsMouse(evnt){
xpos = window.pageYOffset evnt.pageX 6;
ypos = window.pageYOffset evnt.pageY 16;
}
window.onMouseMove = nsMouse;
}
else if (document.all)
{
function ieMouse(){
xpos = document.body.scrollLeft event.x 6;
ypos = document.body.scrollTop event.y 16;
}
document.onmousemove = ieMouse;
}

function swirl(){
for (i = 0; i < 3; i  )
 { 
  YDummy[i]=ypos Size*Math.cos(ThisStep i*2)*Math.sin((ThisStep)*6);
  XDummy[i]=xpos Size*Math.sin(ThisStep i*2)*Math.sin((ThisStep)*6);
 }
ThisStep =step;
setTimeout('swirl()',10);
}

var amount=10;
if (document.layers){
for (i = 0; i < amount; i  )
{
document.write('<layer name=nsa' i ' top=0 left=0 width=' i/2 ' height=' i/2 ' bgcolor=' a_Colour '></layer>');
document.write('<layer name=nsb' i ' top=0 left=0 width=' i/2 ' height=' i/2 ' bgcolor=' b_Colour '></layer>');
document.write('<layer name=nsc' i ' top=0 left=0 width=' i/2 ' height=' i/2 ' bgcolor=' c_Colour '></layer>');
}
}
else if (document.all){
document.write('<div id="ODiv" style="position:absolute;top:0px;left:0px">'
 '<div id="IDiv" style="position:relative">');
for (i = 0; i < amount; i  )
{
document.write('<div id=x style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:' i/2 ';height:' i/2 ';background:' a_Colour ';font-size:' i/2 '"></div>');
document.write('<div id=y style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:' i/2 ';height:' i/2 ';background:' b_Colour ';font-size:' i/2 '"></div>');
document.write('<div id=z style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:' i/2 ';height:' i/2 ';background:' c_Colour ';font-size:' i/2 '"></div>');
}
document.write('</div></div>');
}
function prepos(){
var ntscp=document.layers;
var msie=document.all;
if (document.layers){
for (i = 0; i < amount; i  )
{
 if (i < amount-1) 
 {
 ntscp['nsa' i].top=ntscp['nsa' (i 1)].top;ntscp['nsa' i].left=ntscp['nsa' (i 1)].left;
 ntscp['nsb' i].top=ntscp['nsb' (i 1)].top;ntscp['nsb' i].left=ntscp['nsb' (i 1)].left;
 ntscp['nsc' i].top=ntscp['nsc' (i 1)].top;ntscp['nsc' i].left=ntscp['nsc' (i 1)].left;
 } 
else   
 {
 ntscp['nsa' i].top=YDummy[0];ntscp['nsa' i].left=XDummy[0];
 ntscp['nsb' i].top=YDummy[1];ntscp['nsb' i].left=XDummy[1];
 ntscp['nsc' i].top=YDummy[2];ntscp['nsc' i].left=XDummy[2];
 }
}
}
else if (document.all){
for (i = 0; i <  amount; i  )
{
 if (i < amount-1) 
 {
 msie.x[i].style.top=msie.x[i 1].style.top;msie.x[i].style.left=msie.x[i 1].style.left;
 msie.y[i].style.top=msie.y[i 1].style.top;msie.y[i].style.left=msie.y[i 1].style.left;
 msie.z[i].style.top=msie.z[i 1].style.top;msie.z[i].style.left=msie.z[i 1].style.left;
 } 
else 
 {
 msie.x[i].style.top=YDummy[0];msie.x[i].style.left=XDummy[0];
 msie.y[i].style.top=YDummy[1];msie.y[i].style.left=XDummy[1];
 msie.z[i].style.top=YDummy[2];msie.z[i].style.left=XDummy[2];
 }
}
}
setTimeout("prepos()",10);
}
function Start(){
swirl(),prepos()
}
window.onload=Start;
</script>


Sitenizde aktif online kullanıcılar

Kod:
Kod:

 

<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>
sub Application_OnStart
application("ServerStart") = now
end sub
function Decrypt(sText)
Decrypt = sText
end function 

function adZero(sText)
if isNull(sText) then exit function
adZero = string(5 - len(sText), "0") & sText
end function

Sub Session_OnStart


Session.TimeOut = 5
sAktifUsrList = application("AktifUsrList")

sNewUserName = Decrypt(request.cookies("isim")  request.cookies("soyisim"))

if sNewUserName = "" then sNewUserName = "Ziyaretci-" & AdZero(CInt(application("Ziyaretci")))

sLastActionTime = Time

sUserInfo = sNewUserName & "<|>" & sLastActionTime & "<|>" & sLastPageViewed


dOnlineUsers.Add Session.SessionID, sUserInfo

application.lock
application("AktifUsr") = application("AktifUsr")   1
application("Ziyaretci") = application("Ziyaretci")   1

if application("TodaysDate") <> Date() then
application("PageViewsToday") = 0
application("ZiyaretciToday") = 0
end if
application("ZiyaretciToday") = application("ZiyaretciToday")   1
application("TodaysDate") = Date()
application.unlock

End Sub

Sub Session_OnEnd

on error resume next
dOnlineUsers.Remove Session.SessionID

application.lock
application("AktifUsr") = application("AktifUsr") - 1
application.unlock

End Sub
</SCRIPT>


Son dakika haberleri

Kod:
Kod:
#!/usr/bin/perl
print "Content-type:text/plainnn";

read(STDIN, $gecici_alan, $ENV{'CONTENT_LENGTH'});

@alan_deger_ciftleri = split(/&/, $gecici_alan);

foreach $alan_deger (@alan_deger_ciftleri) {
($alan, $deger) = split(/=/, $alan_deger);
$deger =~ tr/ / /;#   karakteri boşluk karakterine dönüştü
$deger =~ s/%(..)/pack("C", hex($1))/eg;
# $deger =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))
$FORM{$alan} = $deger;
}

{

open (DOSYAM, ">>./dosyam.dat") || die ("HATALI iSLEM..!");
print DOSYAM "$FORM{'ad'}:$FORM{'email'}:$FORM{'not'}n"; 
# yukarda bulunan : karakteri her alanı bir diğerinden ayırır.
# bu karakteri, alan ayıracı olarak kendimiz belirledik
close(DOSYAM);
}

print "<HTML>n<HEAD>n<TITLE>Teşekkürler</TITLE>n</HEAD>";
print "nn<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#CC0000">n";
print "<p><br><center><H3>İşlem Tamam !!!</H3><p><br>";
print "<PALIGN="CENTER">nn";
print "<FORM>n";
print "<INPUT onclick=history.go(-1) type=button value=Geri>n";
print "</FONT></FORM></center><p><br>n";
print "</center></BODY>n</HTML>n";

Şimdi aşağıdaki formu dolduralım ve yollayalım.

Form tanımındaki form adı ile ilgili satırın tanımı şöyle olacak: 

<form action="http://sirius.gazi.edu.tr/cgi-bin/ornek3.pl" method="POST">

Sonuçta bilgilerin sistemde bulunan dosyam.dat ' a yazıldığını ve her bir veri alanının da

birbirinden : karakteri ile ayrıldığını göreceksiniz. Adınız : 
E-mail : 
Notunuz: 

Dosyalardan Okuma


Dosyalara yazma işlemini sanırım anladık.Şimdi sıra sistemdeki dosyadan bilgileri almak(okutmak) ve

bu bilgileri değerlendirmekte... Bir önceki konuda formdan yolladığımız bilgiler dosyam.dat adlı dosyaya

yazmıştı.Şimdi bu dosyadan okutma yaparak hem okuma işlemini hem de bir önceki yazdırma işleminin

doğruluğunu test etmiş olacağız.

Aşağıdaki örnekte dosyam.dat dan okunan satırlar(kayıtlar) sırayla bir browser'ın sayfasına

yazdırılmaktadır. İnceleyelim.Programın adı ornek4.pl olsun.#!/usr/bin/perl

print "Content-type:text/htmlnn";

{

print "<HTML>n<HEAD>n<TITLE>KAYITLAR</TITLE>n</HEAD>";

print "nn<BODY BGCOLOR="#FFdd00" LINK="#CC0000">n";

open (DOSYAM, "./dosyam.dat") || die ("HATALI iSLEM..!"); 

print "<p><br><center><H4>Dosyaya girilen kayıtlar aşağıdadır !</H4><p><br>"; 

print "<PALIGN="CENTER">nn";

@tumkayitlar = <DOSYAM>; 

close(DOSYAM); 

foreach $herbirkayit (@tumkayitlar){

chomp($herbirkayit);

print "$herbirkayit<br>n";

print "<FORM>n";

print "<INPUT onclick=history.go(-1) type=button value=Geri>n";

print "</FONT></FORM></center><p><br>n";

print "</center></BODY>n</HTML>n"; 


Şimdi bu programı çalıştıralım

Bir de daha farklı bir çıktısı olan bu programı deneyiniz ve farkı inceleyip anlayınız.
Program kodu aşağıdadır.(ornek5.pl)

#!/usr/bin/perl
print "Content-type:text/htmlnn";

{
print "<HTML>n<HEAD>n<TITLE>KAYITLAR</TITLE>n</HEAD>";
print "nn<BODY BGCOLOR="#FFdd00" LINK="#CC0000">n";
open (DOSYAM, "./dosyam.dat") || die ("HATALI iSLEM..!");
print "<p><br><center><H4>Dosyaya girilen kayıtlar aşağıdadır
!</H4><p><br>"; 
print "nn";
print "<table bgcolor=ffffff border=1 bordercolor=dc6000><tr>"; # Çıktının düzenli olması
#için table tanımları yapılıyor
@adlar = ("AD VE SOYAD","E-MAIL ADRESI","BIRAKILAN NOT"); #çıktı 
#başlıkları oluşturuluyor
foreach $ad (@adlar)
{
print "<td bgcolor=ff3300>";
print "$ad"; # başlıklar bastırılıyor
print "</td>";
}
print "<br>nn";
print "</tr>";

@tumkayitlar = <DOSYAM>;
close(DOSYAM);

foreach $kayit (@tumkayitlar){
chomp($kayit);
@degerler = split(/:/, $kayit);
print "<tr>"; # alan içerikleri bastırılıyor
print "<td>$degerler[0]</td>";
print "<td>$degerler[1]</td>";
print "<td>$degerler[2]</td>";
print "</tr>";


print "</tr></table>n";
print "<FORM>n"; 
print "<INPUT onclick=history.go(-1) type=button value=Geri>n";
print "</FONT></FORM></center><p><br>n";
print "</center></BODY>n</HTML>n";
}


Dosyada String Arama String bildiğiniz gibi içinde her türlü karakterleri barındırabilen karakterler dizisidir(boşluk v.b dahil).

Dosyalara yazma,okuma örneklerimizden sonra şimdi de bir dosyanın içerisinde belli bir string aratma konusunu inceleyelim.Yine konuyu daha iyi kavramak için daha önceki örneklerimize sadık kalacağız.Onceki örneklerde hatırlarsanız dosyam.dat isimli dosya üzerinde çalışmıştık yine aynı dosyada bu sefer string (metin) taraması yapacağız. Dosyada arama yaptırmak için daha önce gördüğümüz konulardan faydalanarak (özellikle patternler)her bir kayıtta örnek stringi tarayacağız.

Bu arada sadece metin aratacağımız için GET metodunu kullanacağız. Şimdi web sayfasında görünümü aşağıdaki gibi olan bir form tanımlayalım.Arayacağınız kelimeyi giriniz : 
KODU: <table width=60% border=1 bordercolor=#000055 bgcolor=#ff7700> <tr><td> 

<form action="http://sirius.gazi.edu.tr/cgi-bin/ornek6.pl" method="GET">

Aradığınız kelimeyi giriniz : <input type="Text" name="kelime">

<input type="submit" value="Ara !">

<input type="reset" value="Sil">

</form>

</td></tr> </table> Yukardaki forma aratacağımız kelimeyi girip Ara ! tuşuna basınca, formun action alanında tanımlandığı üzere ornek6.pl programı çalıştırılacak ve yine o programda adı verilen dosyam.dat dosyasında kelime taranacak ve sonuclar listelenecektir.

Programın kodu ise aşağıdadır.Formu doldurarak çalışmasını görünüz ve aşağıdaki kodu inceleyiniz.

Bu arada taramada kolaylık olsun diye dosyam.dat daki bazı kelimeleri vereyim. 

Sevgi kaya(boşluk dahil),Atilla,Sevgi,sev,ali ... Bu kelimeleri sorgulayabilirsiniz.#!/usr/bin/perl 

print "Content-type:text/htmlnn";

$veriler = $ENV{'QUERY_STRING'}; #formdan alan-adı ve içeriği geldi ve aktarıldı

#standart dışı karakterler düşünülerek aşağıdaki 2 satır eklendi 

$veriler =~ tr/ / /; 

$veriler =~ s/%(..)/pack("C",hex($1))/eig;

# string normale dönüştü

($alan, $deger) = split(/=/, $veriler); #alan-adı ve içeriği ayrıştırıldı

$deger =~ tr/a-z/A-Z/; #buyuk harfe cevrildi..Amac:formdan nasıl girilirse girilsin farketmesin

$deger =~ s/ / /g; #   işareti boşluğa dönüştü

print "<HTML>n<HEAD>n<TITLE>TARAMA SONUCLARI</TITLE>n</HEAD>"; 

print "nn<BODY BGCOLOR="#FFdd00" LINK="#CC0000">n"; 

print "Sorgulanan Kelime:$deger<hr nosize>"; 

print "<center>"; 

print "<table width=100% bgcolor=33ff00 border=1 bordercolor=ff0000>";

# düzemli çıktı amacıyla web sayfası tanımlandı

open (DOSYAM, "./dosyam.dat") || die ("HATALI iSLEM..!");

@tumkayitlar = <DOSYAM>; close(DOSYAM);

@adlar = ("AD VE SOYAD","E-MAIL ADRESI","BIRAKILAN NOT"); 

#sistemdeki dosya açıldı kayıtlar diziye alındı Başlıklar ise bastırılmak uzere bir baska diziye alındı

foreach $ad (@adlar) {

print "<td bgcolor=ff3300>";

print "$ad"; # başlıklar bastırıldı

print "</td>"; 

}

print "<br>nn";

print "</tr>";

foreach $kayit (@tumkayitlar){ 

chomp($kayit); 

$kayit=~ s/s*##.*$//;

$kayit =~ tr/a-z/A-Z/;

# dosyam.dat kayıtları normal olmayan karakterlerden 

#arındırılıp buyuk harfe cevrildi

if ($kayit =~/$deger/){ #formdan gelen taranacak kelime kayıttamı? Evet ise aşağıya geç

@degerler = split(/:/, $kayit); #kaydı alanlarına böl(ad,email,not)

print "<tr>";

print "<td>$degerler[0]";

print "<td>$degerler[1]";

print "<td>$degerler[2]"; 

# kelimenin bulunduğu kayıt (Alanlar ayrı ayrı olmak üzere) bastırıldı

print "</tr>"; 

}print "</table>"; 

print "</center></body></html>n"; #web sayfası sonu


Dosyada tam kelime sorgulama

Bir önceki örnekte string taraması yapan programı inceledik.Biliyorsunuz şunların her biri string örnekleridir;"ali",ali ak","0lp96?" v.b.
Bunlar anlamlı yada anlamsız olabilir.Bu defa herhangi bir stringi değil bir kelimeyi, taranan dosyada tam örneği varsa bulan bir program kodlayalım.

Formumuz önceki form ile aynı olsun.Sadece program adını ornek6.pl değil ornek7.pl olarak düzelteceğiz.Aşağıdaki formda bu düzenlemeyi yaptım.Kodu ise formun altındadır.Aradığınız kelimeyi giriniz : KODU:

<table width=60% border=1 bordercolor=#000055 bgcolor=#ff7700>
<tr><td>
<form action="http://sirius.gazi.edu.tr/cgi-bin/ornek7.pl" method="GET">
Aradığınız kelimeyi giriniz : <input type="Text" name="kelime"> 
<input type="submit" value="Ara !">
<input type="reset" value="Sil">
</form> 
</td></tr>
</table>

Yukardaki forma aratacağımız kelimeyi girip Ara ! tuşuna basınca,ornek7.pl programı, dosyam.dat
dosyasında(bir önceki programda da kullanmıştık) aranan tam kelime örneğini tarar ve sonucu
listeler.Formu doldurarak çalışmasını görünüz ve aşağıdaki kodu inceleyiniz.
Bu arada aranacak kelime tam kelime olmalıdır.Kelimeden sonta yanlışlıkla boşluk dahi girseniz
Kelimeyi bozmuş olacağınızdan sorgulama başarısız olur.Örneğin atilla yazıp boşluk tuşuna da
dokunursanız kelimeniz atilla  olacaktır ve dosyam.dat dosyasındaki atilla kelimesine
uymayacağından sorgulama başarısız olacaktır.Amacımız tam kelime sorgulaması olduğundan 
bu derece katı önlem aldık.

Örnek7.pl

#!/usr/bin/perl

print "Content-type:text/htmlnn";

$veriler = $ENV{'QUERY_STRING'}; #formdan girilen alan-adı ve içeriği
#standart dışı karakterler düşünülerek aşağıdaki satırlar eklendi
$veriler =~ tr/ / /;
$veriler =~ s/%(..)/pack("C",hex($1))/eig;

($alan, $deger) = split(/=/, $veriler);
$deger =~ tr/a-z/A-Z/;
$deger =~ s/ / /g;
print "<HTML>n<HEAD>n<TITLE>TARAMA SONUCLARI</TITLE>n</HEAD>";
print "nn<BODY BGCOLOR="#FFdd00" LINK="#CC0000">n";
print "Sorgulanan Kelime:$deger<hr nosize>"; 
if ($deger eq "" or $deger =~ /^s /){ #Boş geçilmesin
print "<h1>Sorgulanacak Kelime Girilmedi ..!<h1>";
exit;
}
print "<center>";
print "<table width=100% bgcolor=33ff00 border=1 bordercolor=ff0000>";
open (DOSYAM, "./dosyam.dat") || die ("HATALI iSLEM..!");
@tumkayitlar = <DOSYAM>;
close(DOSYAM);
@adlar = ("AD VE SOYAD","E-MAIL ADRESI","BIRAKILAN NOT");
foreach $ad (@adlar)
{
print "<td bgcolor=ff3300>";
print "$ad"; 
print "</td>";
}
print "<br>nn";
print "</tr>";
$test=0;
$kontrol=0;
foreach $kayit (@tumkayitlar)
{
chomp($kayit);
@degerler = split(/:/, $kayit); #Dosyadan diziye aktarılıyor sonradan bu diziden bastırılacak
$kayit=~ s/s*##.*$//; #kayıt lüzumsuz karakterlerden ayıklandı
$kayit =~ tr/a-z/A-Z/; #kayıt büyük harfe çevrildi
@kelimeler = split(/[t ] /, $kayit); #tab ve boşluklar varsa kayıt oradan bölündü ve diziye #kondu ve tam kelimeye erişim tedbirleri tamamlandı
foreach $tam (0..$#kelimeler) {
if (@kelimeler[$tam] =~ /b$degerb/) #formdan gelen kelimenin tam örneği varmı?
{
$test=1;
$kontrol=1; 
last; #gerekli kontrol değişkenleri ayarlandı ve bu döngüden çıkıldı
}
}
if ($kontrol == 1){ # kelime bulundu ve tüm kayıt bastırılıyor
print "<tr>";
print "<td>$degerler[0]</td>"; 
print "<td>$degerler[1]</td>";
print "<td>$degerler[2]</td>";
print "</tr>";
$kontrol=0;
}
}

if ($test == 0){
print "<tr>";
print "<td>Aranan KelimeBulunamadi..</td>";
print "</tr>";}

print "</table>";
print "</center></body></html>n";


Sık kullanılanlara ekle

Kod:
Kod:
<body><font face="Tahoma" size="2"><br>
<a href="javascript:window.external.AddFavorite('http://webmaster79.50megs.com', 'webmaster79')">Sik kullanilanlara ekle</a>
</font></body


Sayfanıza renkli çerçeve

Kod:
Kod:
<html>
<!--Dynamic Drive DHTML Scripts, examples, and tutorials. Copyrighted © 1998-->

<head>
<meta name="description" content="Live Background Previewer Script">
<meta name="keywords" content="background previewer, thumbnail viewer, ">
<title>M.M.S</title>
</head>

<body tppabs="http://dynamicdrive.com/dynamicback2.gif" leftmargin="0" marginwidth="0">

<table border="0" width="619" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td width="144" valign="middle" align="left"><p align="center">  </td>
    <td width="5" valign="middle" align="left"></td>
    <td width="470"><p align="center"> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="144" valign="middle" align="left"><script language="JavaScript1.2">
if (document.all)
document.body.style.cssText="border:25 ridge violet"
</script> </td>
    <td width="5" valign="middle" align="left"></td>
    <td width="470"><br>
    <p align="left"> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="144" valign="middle" align="left"></td>
    <td width="5" valign="middle" align="left"></td>
    <td width="470"><font color="#FFFFFF"></font></td>
  </tr>
</table>


Matrix arkaplan

Kod:
Kod:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta name="Microsoft Theme" content="none">
</head>
<body bgcolor="#000000">
<p align="center"><font color="#00FF00">Forumca.Net 21_edy
</body>
</html>
<script language="JavaScript">
if (document.all){
Cols=7;
Cl=15; //Peşpeşe geliş mesafeleri!
Cs=140; //Sayfaya enine yayılış mesafeleri!
Ts=10; //Rakamların büyüklükleri!
Tc='#008800';//Renk
Tc1='#00ff00';//Renk1
MnS=20; //Akış hızları!
MxS=10; //Akış hızları!
I=Cs;
Sp=new Array();S=new Array();Y=new Array();
C=new Array();M=new Array();B=new Array();
RC=new Array();E=new Array();Tcc=new Array(0,1,7,9,3,2,8,4,6,8,5);
document.write("<div id='Container' style='position:absolute;top:0;left:-" Cs "'>");
document.write("<div style='position:relative'>");
for(i=0; i < Cols; i  ){
S[i]=I =Cs;
document.write("<div id='A' style='position:absolute;top:0;font-family:Arial;font-size:"
 Ts "px;left:" S[i] ";width:" Ts "px;height:0px;color:" Tc ";visibili ty:hidden'></div>");
}
document.write("</div></div>");
for(j=0; j < Cols; j  ){
RC[j]=1 Math.round(Math.random()*Cl);
Y[j]=0;
Sp[j]=Math.round(MnS Math.random()*MxS);
for(i=0; i < RC[j]; i  ){
B[i]='';
C[i]=Math.round(Math.random()*1) ' ';
M[j]=B[0] =C[i];
}
}
function Cycle(){
Container.style.top=window.document.body.scrollTop ;
for (i=0; i < Cols; i  ){
var r = Math.floor(Math.random()*Tcc.length);
E[i] = '<font color=' Tc1 '>' Tcc[r] '</font>';
Y[i] =Sp[i];
if (Y[i] > window.document.body.clientHeight){
for(i2=0; i2 < Cols; i2  ){
RC[i2]=1 Math.round(Math.random()*Cl);
for(i3=0; i3 < RC[i2]; i3  ){
B[i3]='';
C[i3]=Math.round(Math.random()*1) ' ';
C[Math.floor(Math.random()*i2)]=' ' ' ';
M[i]=B[0] =C[i3];
Y[i]=-Ts*M[i].length/1.5;
A[i].style.visibility='visible';
}
Sp[i]=Math.round(MnS Math.random()*MxS);
}
}
A[i].style.top=Y[i];
A[i].innerHTML=M[i] ' ' E[i] ' ';
}
setTimeout('Cycle()',20)
}
Cycle();
}
</script>
</font></p>


Sitede online kişi sayısı

Kod:
Kod:
<html>
<head>
<title>Daily Counter</title>
<script language="JavaScript">
<!--
function closeWin() {
self.close();
}
function openWindow() {
window.open('visitors.php','Visitors','scrollbars=yes,width=420,height=210');
}
//-->
</script>
<style type="text/css">
<!--
.links { color: #000000}
-->
</style>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<center>
<br>
<br>

<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="2" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">

<!--Cut here -->

<?php
// Daily Counter 1.1
// Copyright (c)2000 Chi Kien Uong
// URL: http://www.proxy2.de

// - chmod this document to 755! -

$fpt = "daily.txt"; // path to counter log file - chmod it to 666

// optional configuration settings

$lock_ip =0; // IP locking and logging 1=yes 0=no
$ip_lock_timeout =30; // in minutes
$fpt_ip = "ip.txt"; // IP log file - chmod it to 666

// end configuration

function checkIP($rem_addr) {
global $fpt_ip,$ip_lock_timeout;
$ip_array = @file($fpt_ip);
$reload_dat = fopen($fpt_ip,"w");
$this_time = time();
for ($i=0; $i<sizeof($ip_array); $i  ) {
list($time_stamp,$ip_addr,$hostname) = split("|",$ip_array[$i]);
if ($this_time < ($time_stamp 60*$ip_lock_timeout)) {
if ($ip_addr == $rem_addr) {
$found=1;
}
else {
fwrite($reload_dat,"$time_stamp|$ip_addr|$hostname");
}
}
}
$host = gethostbyaddr($rem_addr);
if (!$host) { $host = $rem_addr; }
fwrite($reload_dat,"$this_time|$rem_addr|$hostn");
fclose($reload_dat);
return ($found==1) ? 1 : 0;
}

$this_day=(date("D, j F Y"));
if (!file_exists($fpt)) {
$count_dat = fopen($fpt,"w ");
$count = 1;
fwrite($count_dat,$count);
fclose($count_dat);
}
else {
$row = file($fpt);
$test = chop($row[0]);
$count = $row[1];
if ($this_day == $test) {
if ($lock_ip==0 || ($lock_ip==1 && checkIP($REMOTE_ADDR)==0)) {
$count  ;
}
}
else {
$count = 1;
}
$count_dat = fopen($fpt,"w ");
fwrite($count_dat,"$this_dayn");
fwrite($count_dat,$count);
fclose($count_dat);
}
echo "$this_day<br><b><a href="javascript:openWindow()" class="links">Bugün</a> <font color=#CC0066>$count</font> ziyaretçi</b>";

?>

<!--Cut here -->
</font>
</td>
</tr>
</table>
</center>
</body>
</html>


Sık kullanılanlara ekle

Kod:
Kod:
<body><font face="Tahoma" size="2"><br>
<a href="javascript:window.external.AddFavorite('http://webmaster79.50megs.com', 'webmaster79')">Sik kullanilanlara ekle</a>
</font></body


Diyalog kutusu

Kod:
Kod:
<form>
<input TYPE="button" VALUE="Butona bas ve gör" onClick="alert("WEBMASTER79" DASIN")'>
</form></script>


Sayfanıza renki çerçeve

Kod:
Kod:
<html>
<!--Dynamic Drive DHTML Scripts, examples, and tutorials. Copyrighted © 1998-->

<head>
<meta name="description" content="Live Background Previewer Script">
<meta name="keywords" content="background previewer, thumbnail viewer, ">
<title>M.M.S</title>
</head>

<body tppabs="http://dynamicdrive.com/dynamicback2.gif" leftmargin="0" marginwidth="0">

<table border="0" width="619" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td width="144" valign="middle" align="left"><p align="center">  </td>
    <td width="5" valign="middle" align="left"></td>
    <td width="470"><p align="center"> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="144" valign="middle" align="left"><script language="JavaScript1.2">
if (document.all)
document.body.style.cssText="border:25 ridge violet"
</script> </td>
    <td width="5" valign="middle" align="left"></td>
    <td width="470"><br>
    <p align="left"> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="144" valign="middle" align="left"></td>
    <td width="5" valign="middle" align="left"></td>
    <td width="470"><font color="#FFFFFF"></font></td>
  </tr>
</table>


Renkli scrool (yandaki çizgiye renk ver)

Kod:
Kod:
<style TYPE="text/css">BODY {
   SCROLLBAR-FACE-COLOR: #660066; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #880088; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #000000}
</style>


Sayfada Dönen Yazı

Kod:
Kod:
<script language="JavaScript">
if (document.all){
msg="www.cokuzaklarda.com  ";
msgColor="lime";
msgFont="Verdana";
msg=msg.split('');
n=msg.length;
e=360/n;
yp=0;
xp=0;
yb=40;
xb=60;
sa=0.07;
sb=0;
pa=new Array();
pb=new Array();
for (i=0; i <n; i  ){
document.write('<div id="logo" style="position:absolute;top:50;left:50;'
 'height:30;width:30;font-family:' msgFont ';text-align:center;color:' msgColor '">' msg[i] '</div>');
}
function donus(){
yp=document.body.scrollTop 50;
xp=document.body.scrollLeft window.document.body.clientWidth-725;
for (i=0; i <n; i  ){
logo[i].style.top =yp yb*Math.sin(sb i*e*Math.PI/180);
logo[i].style.left=xp xb*Math.cos(sb i*e*Math.PI/180);
pb[i]=logo[i].style.pixelTop-yp;
pa[i]=pb[i]-pb[i]*2;
if (pa[i] <1){
pa[i]=0;
logo[i].style.visibility='hidden';
}
else logo[i].style.visibility='visible';
logo[i].style.fontSize=pa[i]/2.7;
}
sb-=sa;
setTimeout('donus()',10);
}
window.onload=donus;
}
// -->
</script>[size=30pt]Devam edecek ÇooK Yakında[/size]Smile
Mesaj14.09.2009, 18:05 (UTC)    
Mesaj konusu:

ii gidiosun Very Happy
______________
www.netdiba.com yeni sitem!
Mesaj14.09.2009, 22:13 (UTC)    
Mesaj konusu:

Bence Hiç İyi gitmio Çünkü Kodları %80 nini denedm ama çalışmıo boşuna yoruyosn kendını !
______________
Mesaj15.09.2009, 18:22 (UTC)    
Mesaj konusu:

mega-ipek yazmış:
Bence Hiç İyi gitmio Çünkü Kodları %80 nini denedm ama çalışmıo boşuna yoruyosn kendını !


:s nasıl yani bende bizim forumdaki paylaşımları buraya taşıyordum Very Happy
Mesaj15.09.2009, 18:23 (UTC)    
Mesaj konusu:

endless-world yazmış:
mega-ipek yazmış:
Bence Hiç İyi gitmio Çünkü Kodları %80 nini denedm ama çalışmıo boşuna yoruyosn kendını !


:s nasıl yani bende bizim forumdaki paylaşımları buraya taşıyordum Very Happy


bik kaçını denedim açlışıo !!! bence sen kullanamıyorsun
Mesaj17.09.2009, 20:09 (UTC)    
Mesaj konusu:

öok yakında manyaq kodlarla sizlerleyim ....
Mesaj29.09.2009, 17:26 (UTC)    
Mesaj konusu:

kodların hepsi kırık lan bu neee
Mesaj29.09.2009, 17:34 (UTC)    
Mesaj konusu:

kardes bu emailini paylaş kodu tmm olarka nasıl calsıyor bı yardımcı olabılrmısın

Kod:
<form method="POST" action="ekle.asp" name="">
  <table width="51%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
      <td width="42%" height="32"> 
        <div align="right"><font size="2">E-Mail Listemize Katılın:</font></div>
      </td>
      <td width="58%" height="32"> 
        <input type="text" name="EMail" size="20">
        <input type="submit" value="Ekle" name="B1">
      </td>
    </tr>
  </table>
</form>
bu kodu paylasmıssın ama bi acıklama yaparsann kulanmak isitiyorum ilgimi çektıı
Mesaj29.09.2009, 17:50 (UTC)    
Mesaj konusu:

KOdlarımızı Sabit Başlıkta Paylaşalım Lütfen ... !!
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu