Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj13.10.2009, 07:49 (UTC)    
Mesaj konusu: Sitene farklı mesajlar verebileceğin ilginç java script kodu

Sanırım sitenizde farklılık yaratabilecek bir kod,siz mesaj yerine istediğiniz mesajları yazın yeterli...
Kod:
<SCRIPT>

// Distributed by http://rainbow.arch.scriptmania.com

var text=new Array()
var textsplashcolors=new Array()

// Buraya istediginiz mesaji yazabilirsiniz.......!
text[0]="Siteme hos geldiniz."
text[1]="Umarim iyi vakit gecirirsiniz ..."
text[2]="Sitemi dostlariniza tavsiye edin."
text[3]="Her turlu isinize yarayacak kodlar,animasyonlar ..."
text[4]="Sevgi ile kalin!."

// Change the letter colors here
textsplashcolors[0]="#FFFF00"
textsplashcolors[1]="#FF0000"
textsplashcolors[2]="#00FF00"
textsplashcolors[3]="#00FFFF"
textsplashcolors[4]="#FF00FF"
textsplashcolors[5]="#FFAA00"
textsplashcolors[6]="#0088FF"

// Change the font
var textfont="Arial"

// Change the font-size for IE4x/5x/6x and NS6x (CSS-standard)
var textfontsize=18

// Change the font size for NS4x (HTML-standard)
var textfontsizeHTML=4

// Change the pause between the messages (seconds)
var textpause=3

// DO NOT EDIT BELOW THIS LINE

// CREDITS:
// Letter Magnet
// By Urs Dudli and Peter Gehrig
// Copyright (c) 2002 Peter Gehrig and Urs Dudli. All rights reserved.
// Permission given to use the script provided that this notice remains as is.

var textweight="bold"
var textweightA="<b>"
var textweightB="</b>"
var textitalic="normal"
var textitalicA=""
var textitalicB=""
var textalignabsolute="topleft"
var letterwidth=new Array()
var messagewidth=0
var messageheight=0
var i_colors=0
var letterspace=Math.floor(textfontsize/1.3)
var timer
var i_text=0
var textsplitted
var i_textpath=0
var endpause=1
var endpausemilli=endpause*10
var maxtextlength=0
var i_endposition=0
var windowwidth=0
var windowheight=0
var windowwidthfactor=1
var windowheightfactor=1
var i_span=0
var startposmax_x=0
var startposmax_y=0
textpause*=1000
var x_step=new Array()
var y_step=new Array()
var x_finalpos=new Array()
var y_finalpos=0
var max_loop=20
var i_loop=0

var ns4=document.layers?1:0
var ns6=document.getElementById&&!document.all?1:0
var ie=document.all?1:0

for (i=0;i<=text.length-1;i++) {
   if (text[i].length>=maxtextlength) {maxtextlength=text[i].length}
}
for (i=0;i<=text.length-1;i++) {
   text[i]=text[i]+" "
}

var xpos=new Array()
for (i=0;i<=maxtextlength;i++) {
   xpos[i]=5000
}

var ypos=new Array()
for (i=0;i<=maxtextlength;i++) {
   ypos[i]=5000
}

function randomizer(range) {      
   return Math.floor(range*Math.random())
}

function getpagesize() {
   if (ie) {
      windowheight=parseInt(document.body.clientHeight)
      windowwidth=parseInt(document.body.clientWidth)
   }
   if (ns4 || ns6) {
      windowheight=parseInt(window.innerHeight)
      windowwidth=parseInt(window.innerWidth)
   }
   startposmax_x=windowwidth-2*parseInt(textfontsize)
   startposmax_y=windowheight-2*parseInt(textfontsize)

   changecontent()
}

function changecontent() {
      messagewidth=0
      var textsa=text[i_text]
      textsplitted=textsa.split("")
      if (ie) {
         for (i=0;i<=textsplitted.length-1;i++) {
            var thisspan=eval("document.all.span"+i)
             thisspan.innerHTML="<span style='font-family:"+textfont+";font-size:"+textfontsize+";font-style:"+textitalic+";font-weight:"+textweight+";color:"+textsplashcolors[i_colors]+";text-align:center'>"+textsplitted[i]+"</span>"
            i_colors++
            if (i_colors>textsplashcolors.length-1) {i_colors=0}
            letterwidth[i]=Math.round(thisspan.offsetWidth*1.2)
            
            if (letterwidth[i]==0) {letterwidth[i]=parseInt(textfontsize)}
            messagewidth+=letterwidth[i]
            messageheight=Math.round(document.all.span0.offsetHeight)
         }
      }
      if (ns6) {
         for (i=0;i<=textsplitted.length-1;i++) {
            var thisspan=eval(document.getElementById('span'+i))
             thisspan.innerHTML="<span style='font-family:"+textfont+";font-size:"+textfontsize+";font-style:"+textitalic+";font-weight:"+textweight+";color:"+textsplashcolors[i_colors]+"'>"+textsplitted[i]+"</span>"
            i_colors++
            if (i_colors>textsplashcolors.length-1) {i_colors=0}
            letterwidth[i]=Math.round(parseInt(thisspan.offsetWidth)*1.2)
            if (letterwidth[i]==0) {letterwidth[i]=textfontsize}
            messagewidth+=letterwidth[i]
            messageheight=Math.round(document.getElementById('span0').offsetHeight)
         }
         
      }
      if (ns4) {
         for (i=0; i<textsplitted.length-1; i++) {
             var thisspan=eval("document.span"+i+".document")
             thisspan.write("<p><font size="+textfontsizeHTML+" color="+textsplashcolors[i_colors]+" face="+textfont+">"+textitalicA+textweightA+textsplitted[i]+textweightB+textitalicB+"</font></p>")
            thisspan.close()
            letterwidth[i]=Math.round(thisspan.width*1.2)
            if (letterwidth[i]==0) {letterwidth[i]=textfontsize}
            messagewidth+=letterwidth[i]
            messageheight=Math.round(document.span0.document.height)
            thisspan.clear()
            i_colors++
            if (i_colors>textsplashcolors.length-1) {i_colors=0}
          }
         for (i=0; i<textsplitted.length-1; i++) {
             var thisspan=eval("document.span"+i)
             thisspan.visibility="show"
          }
      }
      i_text++
      if (i_text>=text.length) {i_text=0}
      getfinalpos()
}

function getfinalpos() {
   if (ie || ns6) {var padding_x=100}; if (ns4) {var padding_x=40};
   if (ie || ns6) {var padding_y=80}; if (ns4) {var padding_y=40};
   if (textalignabsolute=="middlecenter") {
      x_finalpos[0]=(windowwidth-messagewidth)/2
      y_finalpos=(windowheight-messageheight)/2
   }
   else if (textalignabsolute=="topleft") {
      x_finalpos[0]=5
      y_finalpos=0
   }
   else if (textalignabsolute=="topcenter") {
      x_finalpos[0]=(windowwidth-messagewidth)/2
      y_finalpos=0
   }
   else if (textalignabsolute=="topright") {
      x_finalpos[0]=windowwidth-messagewidth
      y_finalpos=0
   }
   else if (textalignabsolute=="bottomleft") {
      x_finalpos[0]=5
      y_finalpos=windowheight-messageheight
   }
   else if (textalignabsolute=="bottomcenter") {
      x_finalpos[0]=(windowwidth-messagewidth)/2
      y_finalpos=windowheight-messageheight
   }
   else if (textalignabsolute=="bottomright") {
      x_finalpos[0]=windowwidth-messagewidth
      y_finalpos=windowheight-messageheight
   }
   for (i=1;i<textsplitted.length-1;i++) {
      x_finalpos[i]=x_finalpos[i-1]+letterwidth[i-1]
   }
   gotostartpos()
}

function gotostartpos() {
   if (ie) {
      for (i=0;i<textsplitted.length-1;i++) {
         var thisspan=eval("document.all.span"+i+".style")
         thisspan.posLeft=randomizer(startposmax_x)
         thisspan.posTop=randomizer(startposmax_y)
      }
   }
   if (ns4) {
      for (i=0;i<textsplitted.length-1;i++) {
         var thisspan=eval("document.span"+i)
         thisspan.left=randomizer(startposmax_x)
         thisspan.top=randomizer(startposmax_y)
      }
   }
   if (ns6) {
      for (i=0;i<textsplitted.length-1;i++) {
         var thisspan=eval("document.getElementById('span'+i).style")
         thisspan.left=randomizer(startposmax_x)
         thisspan.top=randomizer(startposmax_y)
      }
   }
   gotostandstillpos()
}

function gotostandstillpos() {
   if (ie) {
      if (i_loop<=max_loop-1) {
         for (i=0;i<textsplitted.length-1;i++) {
            var thisspan=eval("document.all.span"+i+".style")
            x_step[i]=(x_finalpos[i]-thisspan.posLeft)/(max_loop-i_loop)
            y_step[i]=(y_finalpos-thisspan.posTop)/(max_loop-i_loop)      
            thisspan.posLeft+=x_step[i]
            thisspan.posTop+=y_step[i]
         }
         i_loop++
         var timer=setTimeout("gotostandstillpos()",20)
      }
      else {
         i_loop=0
         clearTimeout(timer)
         timer=setTimeout("gotoendpos()",textpause)
      }
   }
   if (ns4) {
      if (i_loop<=max_loop-1) {
         for (i=0;i<textsplitted.length-1;i++) {
            var thisspan=eval("document.span"+i)
            x_step[i]=(x_finalpos[i]-thisspan.left)/(max_loop-i_loop)
            y_step[i]=(y_finalpos-thisspan.top)/(max_loop-i_loop)      
            thisspan.left+=x_step[i]
            thisspan.top+=y_step[i]
         }
         i_loop++
         var timer=setTimeout("gotostandstillpos()",20)
      }
      else {
         i_loop=0
         clearTimeout(timer)
         timer=setTimeout("gotoendpos()",textpause)
      }
   }
   if (ns6) {
      if (i_loop<=max_loop-1) {
         for (i=0;i<textsplitted.length-1;i++) {
            var thisspan=eval("document.getElementById('span'+i).style")
            x_step[i]=(x_finalpos[i]-parseInt(thisspan.left))/(max_loop-i_loop)
            y_step[i]=(y_finalpos-parseInt(thisspan.top))/(max_loop-i_loop)      
            thisspan.left=parseInt(thisspan.left)+x_step[i]
            thisspan.top=parseInt(thisspan.top)+y_step[i]
         }
         i_loop++
         var timer=setTimeout("gotostandstillpos()",20)
      }
      else {
         i_loop=0
         clearTimeout(timer)
         timer=setTimeout("gotoendpos()",textpause)
      }
   }
}

function gotoendpos() {
   if (ie) {
      if (i_loop<=textsplitted.length-1) {
         var thisspan=eval("document.all.span"+i_loop+".style")
         thisspan.posLeft=-1000
         i_loop++
         var timer=setTimeout("gotoendpos()",10)
      }
      else {
         clearTimeout(timer)
         i_loop=0
         var timer=setTimeout("changecontent()",400)
      }
   }
   if (ns4) {
      if (i_loop<=textsplitted.length-1) {
         var thisspan=eval("document.span"+i_loop)
         thisspan.left=-1000
         i_loop++
         var timer=setTimeout("gotoendpos()",10)
      }
      else {
         clearTimeout(timer)
         i_loop=0
         changecontent()
      }
   }
   
   if (ns6) {
      if (i_loop<=textsplitted.length-1) {
         var thisspan=eval("document.getElementById('span'+i_loop).style")
         thisspan.left=-1000
         i_loop++
         var timer=setTimeout("gotoendpos()",10)
      }
      else {
         clearTimeout(timer)
         i_loop=0
         changecontent()
      }
   }
}

if (ie) {
   for (i=0;i<=maxtextlength;i++) {
       document.write("<span id='span"+i+"' style='position:absolute'>")
      
       document.write("</span>")
   }
   window.onload=getpagesize
}
if (ns6) {
   for (i=0;i<=maxtextlength;i++) {
       document.write("<span id='span"+i+"' style='position:absolute'>")
      document.write(textsplitted)
       document.write("</span>")
   }
   window.onload=getpagesize
}
if (ns4) {
   for (i=0;i<=maxtextlength;i++) {
       document.write("<layer name='span"+i+"' visibility=hide>")
      document.write(textsplitted)
       document.write("</layer>")
   }
   window.onload=getpagesize
}
</script><br />
<p align="left"><font face="arial" size="-2">Sitenize java scriptler<br />
by KingHAN </font><br />
<font face="arial, helvetica" size="-2"><a href="http://kinghaninyeri.tr.gg/" _fcksavedurl="http://kinghaninyeri.tr.gg/">to KingHAN</a></font></p>

______________
Mesaj29.10.2009, 09:18 (UTC)    
Mesaj konusu:

teşekkürler çok güzel ve yararlı oldu benim için
Mesaj29.10.2009, 09:20 (UTC)    
Mesaj konusu:

teşekkürler çok güzel ve yararlı oldu benim için
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu