Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj20.10.2009, 08:08 (UTC)    
Mesaj konusu: sİTENİZDE UYUMLU REKLERİ BELİRLETİN

Kod:

<style>.s{border:inset 1;width:50}.s2{border:outset 1;width:19;height:19;background-color:#E6E6E6;position:absolute;left:1;top:1}.t{font:11px tahoma;color:#555555}.t2{font:bold 36px verdana}</style>
</head>


<script language="JavaScript">var mover=moveg=moveb=moveh=0;var hs=new Object();var rg=new Object();rg.r=rg.g=rg.b=0;function click(x,s){if(x<10){x=10};if(x>265){x=265}x-=10;eval("h"+s+".style").left=x+1;eval("rg."+s+"="+x);rg2hs(rg);ud("0",rg);sw.style.backgroundColor="rgb("+rg.r+","+rg.g+","+rg.b+")";dom();}function bclick(s){x=window.event.offsetX+eval("h"+s+".style.pixelLeft-1");click(x,s);}function sc(s){x=window.event.offsetX;click(x,s);}function movee(s){eval("move"+s+"=0")}function rc(x,m){if(x>m){return m}if(x<0){return 0}else{return x}}function rg2hs(rg){m=rg.r;if(rg.g<m){m=rg.g};if(rg.b<m){m=rg.b};v=rg.r;if(rg.g>v){v=rg.g};if(rg.b>v){v=rg.b};value=100*v/255;delta=v-m;if(v==0.0){hs.s=0}else{hs.s=100*delta/v};if(hs.s==0){hs.h=0}else{if(rg.r==v){hs.h=60.0*(rg.g-rg.b)/delta}else if(rg.g==v){hs.h=120.0+60.0*(rg.b-rg.r)/delta}else if(rg.b=v){hs.h=240.0+60.0*(rg.r-rg.g)/delta}if(hs.h<0.0){hs.h=hs.h+360.0}}hs.v=Math.round(value);hs.h=Math.round(hs.h);hs.s=Math.round(hs.s);return(true);}function rg2html(z){return "#"+d2h(z.r)+d2h(z.g)+d2h(z.b);}function d2h(d){hch="0123456789ABCDEF";a=d%16;b=(d-a)/16;return hch.charAt(b)+hch.charAt(a);}function c2r(d){k=window.event.srcElement.style.backgroundColor;j=(k.substr(4,k.indexOf(")")-4)).split(",");click(parseInt(j[0])+10,"r");click(parseInt(j[1])+10,"g");click(parseInt(j[2])+10,"b");}function h2r(hs){var rg=new Object();if(hs.s==0){rg.r=rg.g=rg.b=Math.round(hs.v*2.55);return rg;}hs.s=hs.s/100;hs.v=hs.v/100;hs.h/=60;i=Math.floor(hs.h);f=hs.h-i;p=hs.v*(1-hs.s);q=hs.v*(1-hs.s*f);t=hs.v*(1-hs.s*(1-f));switch(i){case 0:rg.r=hs.v;rg.g=t;rg.b=p;break;case 1:rg.r=q;rg.g=hs.v;rg.b=p;break;case 2:rg.r=p;rg.g=hs.v;rg.b=t;break;case 3:rg.r=p;rg.g=q;rg.b=hs.v;break;case 4:rg.r=t;rg.g=p;rg.b=hs.v;break;default:rg.r=hs.v;rg.g=p;rg.b=q;}rg.r=Math.round(rg.r*255);rg.g=Math.round(rg.g*255);rg.b=Math.round(rg.b*255);return rg;}function ps(x){document.write('<td><div style="width:53;height:53;background-color:rgb(0,0,0);cursor:hand" class=s id="sw'+x+'" onClick="c2r()" title="Click to promote to primary color"></div></td>');}function ph(x){document.write('<td><div class=t id="hc'+x+'">#000000</div></td>');}function ud(x,c){eval("sw"+x).style.backgroundColor="rgb("+c.r+","+c.g+","+c.b+")";eval("hc"+x).innerHTML=rg2html(c)}function pl(t,c,l){document.write('<div style="position:absolute;left:30;top:'+t+';background-color:black"><div class=s style="width:276;height:21;background-color:'+c+';filter:alpha(style=1,startx=360,finishx=0);" onMouseDown="move'+l+'=1;sc(\''+l+'\');" onMouseMove="if(move'+l+'==1){sc(\''+l+'\');}"></div><div class=s2 id=h'+l+' onMouseDown="move'+l+'=1;bclick(\''+l+'\');" onMouseUp="movee(\''+l+'\');" onMouseMove="if(move'+l+'==1){bclick(\''+l+'\');}"></div></div>')}function dom(){z=new Object();y=new Object();yx=new Object();y.s=hs.s;y.h=hs.h;if(hs.v>70){y.v=hs.v-30}else{y.v=hs.v+30};z=h2r(y);ud("1",z);if((hs.h>=0)&&(hs.h<30)){yx.h=y.h=hs.h+20;yx.s=y.s=hs.s;y.v=hs.v;if(hs.v>70){yx.v=hs.v-30}else{yx.v=hs.v+30}}if((hs.h>=30)&&(hs.h<60)){yx.h=y.h=hs.h+150;y.s=rc(hs.s-30,100);y.v=rc(hs.v-20,100);yx.s=rc(hs.s-70,100);yx.v=rc(hs.v+20,100);}if((hs.h>=60)&&(hs.h<180)){yx.h=y.h=hs.h-40;y.s=yx.s=hs.s;y.v=hs.v;if(hs.v>70){yx.v=hs.v-30}else{yx.v=hs.v+30}}if((hs.h>=180)&&(hs.h<220)){yx.h=hs.h-170;y.h=hs.h-160;yx.s=y.s=hs.s;y.v=hs.v;if(hs.v>70){yx.v=hs.v-30}else{yx.v=hs.v+30}}if((hs.h>=220)&&(hs.h<300)){yx.h=y.h=hs.h;yx.s=y.s=rc(hs.s-60,100);y.v=hs.v;if(hs.v>70){yx.v=hs.v-30}else{yx.v=hs.v+30}}if(hs.h>=300){if(hs.s>50){y.s=yx.s=hs.s-40}else{y.s=yx.s=hs.s+40}yx.h=y.h=(hs.h+20)%360;y.v=hs.v;if(hs.v>70){yx.v=hs.v-30}else{yx.v=hs.v+30}}z=h2r(y);ud("2",z);z=h2r(yx);ud("3",z);y.h=0;y.s=0;y.v=100-hs.v;z=h2r(y);ud("4",z);y.h=0;y.s=0;y.v=hs.v;z=h2r(y);ud("5",z);}</script>
<body onMouseUp="mover=moveg=moveb=0;"  leftmargin=30 topmargin=30 class=t>

<div style="width:400px;"><span class=t2>Uyumlu Renkler</span><br><br>Bu uygulama kullanacağınız renklerin uyumlu olmasına yardımcı olacaktır.<br>Seçtiğiniz renkle uyumlu 6 rengi aşağıda görebilirsiniz.<br>Ve kod değerleride altlarında yazmaktadır.<br><br><b><br>Seçtiğiniz renk:<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>6 uyumlu renginiz:</div><script>pl(170,"red","r");pl(200,"green","g");pl(230,"blue","b")</script><div class=s id=sw style="position:absolute;left:316;top:170;height:81;width:82;background-color:black;"></div>
<div style="position:absolute;left:20;top:290;"><table cellspacing=10 cellpadding=0><tr><script>ps(0);ps(1);ps(2);ps(3);ps(4);ps(5);</script></tr><tr><script>ph(0);ph(1);ph(2);ph(3);ph(4);ph(5);</script></tr></table></div>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br>
 
Mesaj20.10.2009, 11:27 (UTC)    
Mesaj konusu:

fazla kasmaya gerek yok bence adobe kuler gibi siteler var
______________
Hey maan
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu