Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj03.04.2010, 11:59 (UTC)    
Mesaj konusu: içerik sağ menüye kayıyor ?

arkadaşlar bu olayı nasıl düzelticem acaba ? içerik sağ menüye dogru kayıyorda ?

http://osmtarihim.tr.gg/-MURAD-H-Ue-DAVEND%26%23304%3BGAR.htm
Mesaj03.04.2010, 12:00 (UTC)    
Mesaj konusu:

tablo ile yaptıysan genişliğini küçült düzelir.
Mesaj03.04.2010, 13:54 (UTC)    
Mesaj konusu:

cevap alamadım arkadaşlar.
Mesaj03.04.2010, 13:57 (UTC)    
Mesaj konusu:

Yazının Boyuunu Küçült Ve Yazıyı Tablo İçine Al.
______________
Mesaj03.04.2010, 14:01 (UTC)    
Mesaj konusu:

Bak O Yazıyı Ben Düzelterek Verim Sana Sende O Kodu Yapıştır O Bölüme Buyur Kod;
Kod:
<head>
<title>HTML clipboard</title>
<title>HTML clipboard</title>
</head>

<div id="content">
   <div id="container">
      <div id="content_container">
         <div id="content">
            <table border="1" width="41%" id="table1">
               <tr>
                  <td>
                  <div id="pre_content">
&nbsp;</div>
                  <div id="content0">
                     <h2 id="title" align="left"><font size="2">MURAD</font><font size="2">
                     HÜDAVENDİGAR</font></h2>
                     <p align="left"><u>
                     <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">
                     MURAD HÜDAVENDİGAR</font></span></u><font size="2"><br>
                     <br>
                     <img alt="" src="http://www.osmanli700.gen.tr/tr_images/padisahlar/03padisah.gif"><br>
                     <br>
                     </font><span style="font-family: Comic Sans MS">
                     <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><u>
                     <font size="2">HAYATI</font></u></span><font size="2"><br>
                     <br>
                     Sultan Birinci Murad 1326'da Bursa'da doğdu. Babası
                     Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarından birinin
                     kızı olan Nilüfer Hatun'dur (Holofira). Sultan
                     Birinci Murad uzun boylu, değirmi yüzlü ve iri
                     burunluydu. Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti.<br>
                     <br>
                     Başına mevlevi sikkesi üzerine testar sarılı bir
                     başlık giyerdi. Çok sade giyinir ve kırmızı zeminli
                     beyaz elbiseden hoşlanırdı. İlk eğitimini annesi
                     Nilüfer Hatun'dan aldı. Daha sonra tahsilini
                     tamamlamak için gittiği Bursa Medreselerinde ilim ve
                     sanat adamları ile beraber yaşadı. <br>
                     <br>
                     Sultan Birinci Murad, gayet nazik, sevimli ve çok
                     halim selimdi. Alim ve sanatkarlara hürmet gösterir,
                     fakirlere ve kimsesizlere şefkatli davranırdı. Dahi
                     bir asker ve devlet adamıydı. &quot;Derviş Gazilerin
                     Şeyhlerinin Kralı Murad Gazi&quot; diye anılan Sultan
                     Birinci Murad, bütün hayatı boyunca planlı ve
                     programlı hareket etti.<br>
                     <br>
                     </font><font size="2" face="Verdana">Sultan Birinci
                     Murad, Bizans Kilisesi'ne göre bir kafir ve İsa
                     düşmanı olarak görülse de, fethettiği yerlerde
                     yaşayan Hıristiyan halka Papa'dan daha iyi
                     davrandığı için onların sevgisini kazanmıştı. 1382
                     yılından itibaren &quot;Murad Hüdavendigar&quot; diye anılan
                     Sultan Birinci Murad, Birinci Kosova Savaşı'ndan
                     sonra savaş alanını gezerken, Sırp Kralı Lazar'ın
                     damadı tarafından haince hançerlenerek şehit oldu
                     (1389).<br>
                     <br>
                     <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><u>İDARİ
                     DÜZENLEMELER</u></span><u><br>
                     </u><br>
&nbsp;</font></span></p>
                     <p style="text-align: left">
                     <span style="font-family: Comic Sans MS">
                     <font face="Verdana" size="2">İlk kazasker tayinleri
                     Sultan Murad Hüdavendigar devrinde başladı. Çandarlı
                     Kara Halil Paşa ilk kazasker, Lala Şahin Paşa da
                     padişah ailesi dışından ilk beylerbeyi olarak tayin
                     edildiler. <br>
                     <br>
                     Sultan Murad Hüdavendigar'ın yaptığı önemli işlerden
                     birisi de Tımar Kanunu'nu çıkarmasıydı. Buna göre
                     17. asıra kadar devam eden ve Osmanlı ordusunun
                     belkemiğini teşkil eden eyalet askerleri de denilen
                     tımarlı sipahiler oluşturuyordu. Sipahiler barış
                     zamanı eyaletlerde, köylerinde oturarak taşrada
                     asayişi temin ediyor, savaş zamanı ise hemen sefere
                     çıkabilecek bir askeri kuvveti oluşturuyorlardı.
                     Bunlar köylerindeki yapılan ziraattan aldıkları
                     öşürle geçindiklerinden dolayı devlet de hiç masraf
                     etmeden daimi bir orduyu elinde tutabiliyordu.
                     Ayrıca Yeniçeri Ocağı'nın temeli sayılabilecek olan
                     Pencik Kanunu, yine onun döneminde çıkartıldı
                     (1361). Bu kanunla, fethedilen yerlerden esir alınan
                     Hıristiyan çocukları, Osmanlı ordusuna &quot;devşirme&quot;
                     olarak alınmaya başlandı. Çandarlı Kara Halil Paşa
                     ve Kara Rüstem Paşa Osmanlı Devleti içindeki ilk
                     mali düzenlemeleri onun devrinde yaptılar.<br>
                     <br>
                     Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır
                     boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den
                     Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan
                     dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad
                     Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini
                     kazandı. Emrindeki kumandan ve valilerle uyum içinde
                     çalıştı.<br>
                     <br>
                     Sultan Murad Hüdavendigar, 1360 yılında Karadeniz
                     Ereğlisi'ni fethetti. Taht değişikliği sırasında
                     elden çıkan Ankara ve Sultanönü'nü de 1361 yılında
                     Ahilerden geri aldı. Komşu devletlerle dostluğa önem
                     veren, ama fırsatlardan yararlanmasını da iyi bilen
                     Murad Hüdavendigar, aynı yıl içinde Çorlu, Keşan,
                     Dimetoka, Pınarhisar, Babaeski, Lüleburgaz
                     kalelerini ve Gümülcine, Eski Zağra ile Yenice
                     dolaylarını fethetti.<br>
                     <br>
                     Sultan Murad Hüdavendigar'ın Trakya'daki asıl
                     hedefi, stratejik bir öneme sahip olan Edirne'yi
                     almaktı. Trakya'da daha önce yaptığı fetihler
                     sayesinde Edirne'ye yapılabilecek bir Bizans yardımı
                     engellenmiş oluyordu. Lala Şahin Paşa komutasındaki
                     Türk birlikleri Edirne'yi kuşattı. Rum ve Bulgar
                     kuvvetleri yapılan çatışmada yenildiler. Bir süre
                     yardım gelmesini bekleyen şehir, umudunu kesince
                     teslim olmak zorunda kaldı (1362).<br>
                     <br>
                     <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><u>SIRPSINDI
                     SAVAŞI</u><br>
                     </span><br>
&nbsp;</font></span></p>
                     <p style="text-align: left">
                     <span style="font-family: Comic Sans MS">
                     <font face="Verdana" size="2">Edirne'nin fethi
                     Türklere Balkan fetihlerinin yolunu açtı. Lala Şahin
                     Paşa, Bulgaristan'a girerek Filibe'yi,
                     komutanlarından Evrenos Bey ise Serez'i aldılar
                     (1363). Yeni fethedilen yerlere Türkler
                     yerleştirildi. Edirne ve Filibe'nin fethi bir haçlı
                     seferinin düzenlenmesine neden oldu. </font></span>
                     </p>
                     <p align="left">
                     <span style="font-family: Comic Sans MS">
                     <font face="Verdana" size="2">Papa V. Urban'ın
                     teşvikiyle Sırplar ve Bulgarlar başta olmak üzere
                     Macar, Bosna ve Eflaklılar, büyük bir haçlı ordusu
                     hazırlayarak Edirne üzerine harekete geçtiler.
                     Osmanlı komutanlarından Hacı İlbey, ordusu ile
                     beraber Meriç vadisi boyunca düzensiz bir şekilde
                     ilerleyen düşmanların bu durumundan yararlandı.
                     Kuvvetlerini üçe ayırarak bir gece baskını
                     düzenleyen Hacı İlbey, büyük bir zafer elde etti
                     (1364).</font></span></p>
                     <p align="left">
                     <span style="font-family: Comic Sans MS">
                     <font face="Verdana" size="2">Tarihe 'Sırp Sındığı
                     Savaşı' olarak geçen bu zaferle, Rumeli'deki Türk
                     hakimiyeti kesinleşti ve ilk Haçlı Ordusu etkisiz
                     hale getirildi. Osmanlı birlikleri Sırp Sındığı
                     Savaşından sonra Bulgaristan'a girdiler ve yukarı
                     Bulgaristan'ı fethettiler. Karşı koyamayacağını
                     anlayan Bulgar Kralı Yuvan Şişman, Osmanlı
                     Hakimiyetini kabul etti ve kız kardeşi Maria'yı
                     Murad Hüdavendigar'a verdi (1369).</font></span></p>
                     <p align="left">
                     <span style="font-family: Comic Sans MS">
                     <font face="Verdana" size="2">Osmanlı Ordusu
                     Makedonya üzerine yürüdü. 1371 yılında kazanılan
                     Çirmen Zaferi ile Makedonya Osmanlı topraklarına
                     katıldı.</font></span></p>
                     <p align="left">
                     <span style="font-family: Comic Sans MS">
                     <font face="Verdana" size="2">Sırp Kralı Lazar da,
                     Bulgaristan Kralı gibi Osmanlı hakimiyetini kabul
                     etti ve yıllık vergiye bağlandı.</font></span></p>
                     <p align="left">
                     <span style="font-family: Comic Sans MS">
                     <font face="Verdana" size="2">Çandarlı Hayreddin
                     Paşa komutasındaki Türk birlikleri Selanik Zaferini
                     kazandı (1374), Niş (1375), İştip, Manastır, Pirlepe
                     (1382) fethedildi. Osmanlı birlikleri Arnavutluk ve
                     Bosna-Hersek içlerine akınlar düzenledi. 1385
                     yılında Ohri fethedildi. Aynı yıl Arnavutluk'da
                     Savra zaferi kazanıldı. Bir yıl sonra Sofya'nın
                     fethi gerçekleştirildi.</font></span></p>
                     <p align="left">
                     <span style="font-family: Comic Sans MS">
                     <font face="Verdana" size="2">1381 yılında Şehzade
                     Bayezid'ın Germiyan Hükümdarı Süleyman Şah'ın Kızı
                     Devlet Hatun'la evlenmesi dolayısıyla, Kütahya,
                     Simav, Eğrigöz ve Tavşanlı Osmanlılara verildi.</font></span></p>
                     <p align="left">
                     <span style="font-family: Comic Sans MS">
                     <font face="Verdana" size="2">Aynı yıl,
                     Hamidoğulları Beyliği'nden altı şehir parayla satın
                     alındı. Balkanlardaki fetihler devam ederken, Murad
                     Hüdavendigar bir yandan da Anadolu taraflarına
                     yöneldi. 1386 yılında Konya Ovası'nda ilk Osmanlı
                     Karaman Savaşı yapıldı.<br>
                     <br>
                     <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><u>I.KOSOVA
                     SAVAŞI</u></span></font></span></p>
                     <p style="text-align: left">
                     <span style="font-family: Comic Sans MS">
                     <font face="Verdana" size="2">Türklerin
                     Balkanlardaki ilerlemeleri yeni bir Haçlı seferinin
                     düzenlenmesine sebep oldu. Vezir Çandarlı Ali Paşa
                     komutasındaki Osmanlı Ordusu, Bulgarları etkisiz
                     hale getirdi. Türk Ordusu ilerleyerek Kosova'da
                     Haçlılarla karşılaştı. Üstün haçlı ordusu Sultan
                     Murad Hüdavendigar'ın kurdurduğu &quot;Topçu Ocağı&quot;nın
                     kullandığı topun etkisi ile dağıldı.</font></span></p>
                     <p align="left">
                     <span style="font-family: Comic Sans MS">
                     <font face="Verdana" size="2">Top, tarihte Türkler
                     tarafından ilk kez Birinci Kosova Savaşı'nda
                     kullanıldı.</font></span></p>
                     <p align="left">
                     <span style="font-family: Comic Sans MS">
                     <font face="Verdana" size="2">Bu savaştan sonra
                     Balkanlardaki Türk hakimiyeti güçlendi ancak Sultan
                     Murad Hüdavendigar şehit oldu. Babası Orhan Gazi'nin
                     ölümünde 95.000 km.kare olan devlet topraklarını
                     500.000 km.kare'ye çıkarmayı başaran Sultan Murad
                     Hüdavendigar büyük bir padişahtı.</font></span></div>
                  <p>&nbsp;</td>
               </tr>
            </table>
         </div>
      </div>
   </div>
</div>

<p align="left">
<font size="2">&nbsp;</font></p>

______________
Mesaj03.04.2010, 14:18 (UTC)    
Mesaj konusu:

kardeş , çok güzel yaptın da Smile benim istegim sadece bu sayfa için değildi tüm site içindi .. css üzerinde bir deyişiklik gerekiyor yani Smile istersen css yi atıyım sana ?
Mesaj03.04.2010, 14:40 (UTC)    
Mesaj konusu:

Sayfa Genişletme Kdounu bide Dene Kod;
Kod:
<style type="text/css">
            <!--
table.edit_main_table{width: 100% !important;}
td.edit_main_tr{width: 100% !important;}
table.edit_second_table{width: 100% !important;}
td.edit_header_full{width: 100% !important;}
td.edit_header_full table{width: 100% !important;}
table.edit_third_table{width: 100% !important;}
td.edit_navi_headbg{width: 15% !important;}
table.edit_rechts_tabelle{width: 100% !important;}
td.edit_rechts_bottom{width: 15% !important;}
td.edit_rechts_cbg{width:100%;}
-->
            </style>

Tasarım Üstü Bölümüne Ekle
______________
Mesaj03.04.2010, 16:00 (UTC)    
Mesaj konusu:

olmadı Sad

http://osmtarihim.tr.gg/ziyaretci_defteri.htm

bu linkten bak veya konuyu açıtıgım linkten bak aynı..
Mesaj03.04.2010, 17:03 (UTC)    
Mesaj konusu:

Merhaba kullandığınız css fre tamplet tasarımının orta genişlik alanını belirleye bir genişlik değeri vardır bu değeri bulmanız ve orta alana oturtacak şekilde rakam girerek ayarlamanız lazım

Eğer bunun yerini tesbit edemezseniz yazılarınızı tablo içinde paylaşmanız gerekiyorr
______________
Destek: support-tr( at )webme.com not:(at) değil @ Arrow Sıkça Sorulan Sorular Arrow Googleye Kayıt Resimli Anlatım
PROFESYONEL KENDİSİNİN YAPTIĞI YARDIMLARI DEĞİL, KENDİNE YAPILAN YARDIMLARI HATIRLAYANDIR.
Mesaj05.04.2010, 16:36 (UTC)    
Mesaj konusu:

cevap hala alınamadı ??
Mesaj05.04.2010, 16:47 (UTC)    
Mesaj konusu:

fbmltr yazmış:
cevap hala alınamadı ??

bana gönder düzelteyim
______________
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu