Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj29.05.2010, 11:40 (UTC)    
Mesaj konusu: Türk Güreş Tarihi - Güreşte Türk Sitilleri

Tarihi güreşlerimizden olan karakucak güreşleri asırlardır hiç bir değişiklik yapılmadan özüne uygun yapılagelmiştir.Bazı araştırmacılara göre 10 asırdır yapılmaktadır.Karakucak güreşleri Çim zeminlerde, toprak alanlarda, harman yerlerinde yapılmaktadır.Yukarıdaki resimde görülen ve diz kapağı altına kadar gelen PIRPIT denen bir giysi giyilerek yapılır.Ayaklar çıplaktır.Karakucak güreşi Türk'lerin öz ve milli güreşidir.Orta asyadan kaynaklanan bu güreşte günümüze kadar çok az küçük değişiklikler dışında aslına uygun olarak icra edilmektedir.Karakucak başka bir deyişle de serbest güreş Mancu'dan Yakut Türklerinden Moğolistan'dan Azerbeycan'dan Doğu ve Batı Türkistan'dan, Kazak ve Kırım Türk'lerine varıncaya kadar bilinen bir spordur.Oğuzlarda ve Eski Türk'lerdeki güreşin aynısı olan Karakucak güreş günümüzde daha çok yağlı güreşin olmadığı bölgelerimizde yapılmaktadır.Düğünler , Bayramlar,Festivaller, Kültürel şenliklerin en önemli organizasyonlarından birisidir.Karakucak güreşleri Davul zurna eşliğinde yapılır.Karakucak güreşlerinde giyilen Kıspet ismi bazı yörelerde pırpıt diye adlandırılır.Bu tamamen yöresel isimlendirmeden kaynaklanmaktadır.Pırpıt genelde Kamyon branda çadır bezi, yelken bezinden yapılır.Kasnağa kesinlikle deri dikilmez.Ayrıca hiç bir bölgeye yağ sürülmesine müsaade edilmez.Karakucak Güreşleri 1925'lerden günümüze kadar Türk Güreşine gerçek manada büyük şampiyonlar kazandırmıştır.Yapılış tarzı ile Serbest güreşe benzediği için genelde festival güreşlerinde. Türkiye Şampiyonalarında Minder kiloları üzerinden : 48-53-57-62-68-74-82-90-100-130 olmak üzere 10 boy üzerinden yapıldığı olmuştur.Ayrıca organizasyonlar son derece ciddi olmakta Minderdeki usuller hemen uygulanmakta Tolerans ise 1 veya 2 kg verilmek sureti ile gerekli müsabaka titizliği sergilenmektedir.Karakucak güreşlerini Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Komitesi üyeleri uluslar arası kariyere sahip Milli ve Üst kategori hakemler tarafından yönetilmektedir.

Güreş Federasyonu tarafından karakucak güreş yönetmenliği hazırlanmış olup müsabakalar bu yönetmelik esasasları dahilinde tüm Türkiye genelinde yapılmaktadır.

KARAKUCAK GÜREŞLERİNİN GENELDE YOĞUN YAPILDIĞI BÖLGELER

1-KAHRAMANMARAŞ
2-SİVAS
3-TOKAT
4-ÇORUM
5-AMASYA
6-ANKARA
7-ADANA
8-MERSİN
9-KAYSERİ
10-SAMSUN
11-ARTVİN
12-ERZİNCAN
13-MALATYA
14-ERZURUM
15-KARS
16-YOZGAT
VE DİĞER İL VE İLÇELERİMİZ

MÜSABAKA SÜRELERİ :
Genelde minder usulu 6 k sonra 3 dk uzatma şeklined yapılır

DÜZENLENEN KATEGORİLER

A-BÜYÜKLER B-GENÇLER C-YILDIZLARYÖRESEL FARKLILIKLAR

1-KÖPRÜLÜ KARAKUCAK GÜREŞLERİ : Minder güreşinin hemen hemen aynısı olan bu güreşlere genelde Çukurova bölgesinde rastlanır.Minder güreşine çok önemli bir benzerlik arzettiği için mutlaka yapılmasında büyük fayda vardır.

2-Diğer yörelerde ise Köprü ye gelen güreşci ve göbeği gün gören yenilmiş sayılır.

Karakucak güreşi Kahramanmaraş merkezli olup Doğu Akdeniz (Hatay, Kahramanmaraş), İç Anadolu (Sıvas) ve Orta Karadeniz (Amasya, Tokat, Çorum) özgü yağsız güreşlerdir. Bu güreşte pehlivanlar yağlı güreşlerde olduğu gibi yaş, kuvvet ve ustalıklarına göre boylara ayrılır. “Deste” boyunun yerine “ayak” boyu dışında diğer boylar yörelere göre değişmekle birlikte yağlı güreşlerle aynıdır. Karakucakta pehlivanlar, keçi kılından dokunan kumaştan yapılan kısa bir pantolon olan “Pırtpıt” (ya da pitpit) giyerler.

Türklerin en eski sporlarından biridir. Güreş sözcüğünün kökeni, Özbek ve Başkurt Türklerinin "kures" sözcüğünden gelmektedir.

Zorlu doğa koşulları ile mücadele eden ilk insanların çoğunda olduğu gibi Türklerde de güreş, adeta günlük hayatın bir parça olmuştur.Türkler ayrıca totem inanış ve göçebe yaşam biçiminin de etkileri ile, doğaya ve kuvvete düşkün kişiler olduklarından yakın mücadeleyi her zaman ön planda tutmuşlar, güçlerini topluma kanıtlamak amacıyla güreşe çok sık başvurmuşlardır. Düğünlerde, ünlü kişilerin cenaze törenlerinde, ölüm yıldönümlerinde ve diğer özel günlerde at yarışları ve koşuların yanında güreş, çok önemli bir yer tutmuştur.

Eski Türklerde büyük bir tutku olan ve günlük yaşamdan ayrılmayan güreşin, başlangıç yılları tam olarak belirlenememiştir. Ancak Koryakların tahtadan yaptıkları süs eşyalarının üzerinde güreşçi figürlerinin bulunmasına bakılırsa, güreşin ne kadar eski bir spor olduğu anlaşılabilir. M.Ö. 13. yy.da yaşamış Hiyung-Nu Türkleri'nde güreş, en yaygın mücadele sporuydu. Sümerlerde de güreşin yaygın olduğu ve hatta yılın belli dönemlerinde güreş bayramları yapıldığı tarihi buluntularla kanıtlanmıştır. Oğuz Türkleri'nde güreşin her türüne yer verildiği de Dede Korkut Destanları'ndan anlaşılmaktadır. Gılgamış ve Dede Korkut Destanları, Sümer, Akat tarihleri ve tüm buluntular, güreşin ilk kez Türkler tarafından yapıldığının kesin kanıtlarıdır.

Göç yolları aracılığıyla batıya yayılan güreş, Türklerin Anadolu'ya göçü ile birlikte Anadolu'ya getirilmiştir. Türklerin getirdikleri güreş stilleri, bu yöredeki güreş stilleri ile kaynaşmış, özellikle Ege ve Trakya'da yaygın olan yağlı güreş, Türkler arasında da benimsenmiştir. Selçuklular ile başlayan yağlı güreş, Osmanlılarda bir gelenek haline gelmiş ve günümüze kadar sürdürülmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nda da güreşe özel önem verilmiş, vakıf niteliğinde olan özerk güreş örgütleri oluşturularak bu sporun örgütlenmesi sağlanmıştır. Çeşitli bölgelerde kurulan güreş tekkelerinin çalışma yöntemlerinin günümüzde bile geçerliliğini koruyacak kadar ileri ve modern olduğu görülmüştür.

Halk arasında en çok ilgi gören güreş türleri, Karakucak Güreşi ve Yağlı Güreş olmuş, halk dilinde Karakucak "Anadolu Güreşi", Yağlı Güreş ise "Rumeli Güreşi" olarak adlandırılmıştır.

Tanzimat Dönemi'ne kadar ödül olarak büyükbaş ya ad küçükbaş hayvan, tarıma elverişli arazi, halı, kilim gibi teşvik amaçlı ödüllerin ortaya konduğu güreş karşılaşmaları Tanzimat Dönemi'nden sonra para için yapılmaya başlandı. Bu durum profesyonel güreşin yapılmaya başlandığının açık bir ifadesi oluyordu. Osmanlılarda genç bir pehlivanın ilk defa kısbet giymesi, tıpkı sünnet gibi hayatının önemli bir olayını oluşturuyor ve bu özel gün çeşitli törenlerle kutlanıyordu. İyi pehlivanlar da, yetiştikleri bölge için önemli bir övünç kaynağı sayılır ve bu nedenle çevresi tarafından sürekli maddi, manevi destek görürdü.

Osmanlı saraylarında özel padişah gösterileri için "Hasan Pehlivan Bölüğü" kurulmuş; özellikle, Sultan IV. Murat ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde, ülke pehlivanlarına büyük önem verilmiştir. Padişah huzurunda yapılan güreşlere "Huzur Güreşi" denilmiştir. 19. yy. padişahlarından Sultan Abdülaziz 'in güreşe duyduğu ilgi sayesinde, güreş altın çağını yaşamıştır. Bu dönemin güreşçileri arasında Koca Yusuf, Adalı Halil, Filiz Nurullah, Kurtdereli Mehmet ve Kara Ahmet bütün dünyada ; Kel Aliço, Çolak Molla Mümin, Kavasoğlu İbrahim, Pomak Hasan, Hergeleci İbrahim, Tophaneli Yusuf ve Kızılcıklı pehlivanlardır.

Avrupa'da ilk defa yabancı pehlivanlarla boy ölçüşen güreşçimiz, Koca Yusuf'tur.1898 yılında Paris'te Fransız Paul Pons'u hiç bilmediği grekoromen stilinde güreşerek mağlup etmiştir. 1899 'da da Amerika'ya giden Koca Yusuf, Amerika'nın en ünlü pehlivanlarını teker teker yenmiştir. Aynı yıl Kara Ahmet Paris'te, Paul Pons ve Laurent de Bakerca'yı yenerek grekoromende Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmıştır. Bunlar, dünya güreşindeki ilk önemli başarılarımızdır.

KARAKUCAK GÜREŞLERİ TÜRK GÜREŞİNİN VAZGEÇİLMEZ ALT YAPI KAYNAĞININ BİLHASSA MİNDER GÜREŞİNE EN ÖNEMLİ ALT YAPI KAYNAĞIDIR.
Son yıllarda meydana gelen ekonomik hadiseler nedeni ile düzenlenme sayısında çok büyük düşüşler olmuş ve bunun mutlaka önüne geçilmesi yeniden bu güreşlerin ihya edilmesi için gerekli çabanın gösterilmesi gerekmektedir


Üzülerek söylemeliyimki şimdiki nesilden hiç umudumuz yok, çünki her kültürde olduğu gibi ata sporumuzdada yozlaşma başladı ve gerek tv gerekse internet yüzünden gençlerimiz yabancı devletlerin adına güreş dedikleri saçmalıklara özendirilmeye ve bu şekilde kültür yozlaşmasına genç nesli sokmaya başladılar,
Ununtmayınızki koskoca bir S.S.C.B Yıkıldı savaşla yada kanla değil Blucin(kod pantolon) ve hamburger tarzı yiyeceklerle yozlaştırılıp alkol esiri yapılan bu koskoca devlet dahi yıkıldı artık günümüzde savaşlar bu şekilde yapılıyor, üzülerek söylemeliyimki Atatürkün bize emanet ettiği genç nesli bizler koruyamadık ve medeniyet denilen tek dişi kalmış canavara teslim ettik, unutmayınızki kültürü yozlaştırılmş ve yok edilmiş bir toplum yıkılmaya,yok edilmeye yüz tutar ve zamanı geldimide bu dış mihraplar tarafından yok edilir.
Belki bu yazdıklarım bazılarınızın hoşuna gitmez ama bu gerçektir belkide bu yazdıklarım yüzünden sitem silinir, silinsin umrumda bile değil, bu sözlerim yozlaşmış amerikan güreşi adı altında binbir saygısızlık ve terbiyesizlikle dolu o show programlarıyla avunan kendi adet ve töresindeki güreşten bihaber olan toplum topluluk ve kişileredir.


Onlarada kızmıyorum çünki sorumlusu biz büyükleriz öğretmedik öğretemedik bütün suç biz büyüklerdedir.
Saygılarımla Yusuf.


Kimseye kızmıyorum yada gücenmiyorum eleştiri yada yorumlarınızı saygı çerçevesi içinde yapınız çünki çoğunuzdan büyüğüm bunu hak ediyorum, bütün büyükler bunu hak eder yaşım 27.
______________

Hv.Svn. Kd. Er
Mesaj29.05.2010, 19:13 (UTC)    
Mesaj konusu:

Güzel Paylaşım ..

Teşekkürler Wink

______________

www.wwe-yayin.tr.gg
Mesaj29.05.2010, 19:20 (UTC)    
Mesaj konusu:

wwe-yayin yazmış:
Güzel Paylaşım ..

Teşekkürler Wink
Mesaj02.06.2010, 12:37 (UTC)    
Mesaj konusu:

Teşekkur ederim...
Ama
Birisi Amerikan güreşi saçmalıgı hakkında konu açsa yüzlerce yorum yapılır ve herkez o soytarıların aile şecerelerine kadar yazar ama nedense sadece 2kişi yorum yapmış buda ne denli yozlaştıgımızın göstergesidir.

Şimdi diyeceksinizki herkez yorum yapmak zorunda değil ama işler böyle yürümüyor maksat safınızı belli etmektir...
______________

Hv.Svn. Kd. Er
Mesaj02.06.2010, 12:45 (UTC)    
Mesaj konusu:

wwe-yayin yazmış:
Güzel Paylaşım ..

Teşekkürler Wink

______________

Ne mutlu Türküm diyene! M. Kemal Atatürk
Mesaj02.06.2010, 18:10 (UTC)    
Mesaj konusu:

Paylaşım İçin Teşekkürler.
______________
Mesaj02.06.2010, 18:12 (UTC)    
Mesaj konusu:

Bilmiyordum öğrendim. Smile
______________
Mesaj02.06.2010, 19:19 (UTC)    
Mesaj konusu:

Paylaşım İçin Teşekkürler.
______________
Mesaj03.06.2010, 09:30 (UTC)    
Mesaj konusu:

Güzel Paylasım ! Rolling Eyes
Mesaj08.07.2010, 16:01 (UTC)    
Mesaj konusu:

Türk güreşine sahip çıkan herkeze tesekkurler
______________

Hv.Svn. Kd. Er
Mesaj08.07.2010, 17:01 (UTC)    
Mesaj konusu:

gezginportal yazmış:
wwe-yayin yazmış:
Güzel Paylaşım ..

Teşekkürler Wink
Mesaj08.07.2010, 17:02 (UTC)    
Mesaj konusu:

yougars yazmış:
Paylaşım İçin Teşekkürler.

______________
Arrow Halen bir başlık açmadan evvel bölüm kurallarını okurum Smile
Arrow Sinirlenince çoooook güzel oluyorsun Türkiye!
Mesaj08.07.2010, 18:05 (UTC)    
Mesaj konusu:

yusufck18 yazmış:
yougars yazmış:
Paylaşım İçin Teşekkürler.


Bi insan msj. yazmay bile üşenirmi ??

Bide seviniyosunuz en çok üye bizde diye Mr. Green

Üye var - üye var Wink
______________
Facebook ta Yönetici olmak isteyen ö.m atsın.
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu