Forum'da ara:
AraSitem Nasıl
Güzel
  0%
[ 0 ]
İdare Eder
  100%
[ 2 ]
Toplam Oylar : 2

Yazar Mesaj
Mesaj08.03.2011, 15:54 (UTC)    
Mesaj konusu: Tıklayınca Açılan Yazı Oku Mutlaka YarDım Edin!!!

Arkadaslar Benim Aslında Tam İstediğim Tr.gg Download sitesi Yapacam Ben Program Yarcım Neyin Şu Kodu Uyguladım Hoşuma Gitmedi Varsa Sizde Boyle Yazı Kodu Verebilirmisiniz...
Kod:
<h1>007 Spy Software (Keylogger) 3.82</h1>
<h2>Casus Programı</h2>
<br />
Bir t&uuml;r casus programı olan 007 Keylogger, bilgisayarda yapılan işemleri takip eder ve kayda alır<br />
<br />
<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Program Hakkında</strong></span>
<p>007 Keylogger; tamamen gizli bir modda &ccedil;alışarak diğer kullanıcıların bilgisayarınızda ger&ccedil;ekleştirdikleri eylemleri, onlara fark ettirmeden  kaydedebilen bir g&ouml;zetleme programıdır. G&ouml;nderilen e-postalar, ziyaret edilen internet siteleri, ger&ccedil;ekleştirilen dosya işlemleri, klavyeden girilen tuşlar, kullanıcı adları ve parolaları, &ccedil;evrimi&ccedil;i sohbetler (ICQ, MSN, AIM) ve &ccedil;eşitli aralıklar ile alınan ekran g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leri gibi belirli alanları kaydedebilen program; yaptığı kayıtları size e-posta ya da FTP yoluyla otomatik olarak ulaştırabilir. 007 Keylogger; kayda başlama ve kaydı bitirme işlemlerinin zamanlanması, kayıtların uzaktaki konumlara g&ouml;nderilebilmesi, gizli modda &ccedil;alışabilme, kullanıcı hesabı s&uuml;zgeci, parola koruması, sisteminiz boştayken kaydı durdurma,<span style="font-weight: bold;"> g&uuml;&ccedil;l&uuml;</span>
<linkz id="linkz1"><nobr></nobr></linkz>
bir klavye takibi, HTML bi&ccedil;iminde raporlama ve kayıtların listelenmesi gibi &ouml;zelliklere sahiptir. Bu harika g&ouml;zetleme
<linkz id="linkz0">aracı</linkz>
sayesinde artık siz yokken bilgisayarınızda hangi eylemlerin ger&ccedil;ekleştiğinden haberdar olabilirsiniz.</p>
<p>Programın 3.82 s&uuml;r&uuml;m&uuml;nde, e- posta ile g&ouml;nderim konusundaki hata ortadan kaldırılmıştır.</p>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>  <script type="text/javascript" src="http://www.fileden.com/files/2009/1/4/2252344/accordion.java">
</script>   <style type="text/css">  .mypets{ /*header of 1st demo*/ cursor: hand; cursor: pointer; padding: 2px 5px; border: 1px solid gray; background: #E1E1E1; }  .openpet{ /*class added to contents of 1st demo when they are open*/ background: yellow; }  .technology{ /*header of 2nd demo*/ cursor: hand; cursor: pointer; font: bold 14px Verdana; margin: 10px 0; }   .openlanguage{ /*class added to contents of 2nd demo when they are open*/ color: green; }  .closedlanguage{ /*class added to contents of 2nd demo when they are closed*/ color: red; }  </style>  <script type="text/javascript">

//Initialize first demo:
ddaccordion.init({
   headerclass: "mypets", //Shared CSS class name of headers group
   contentclass: "thepet", //Shared CSS class name of contents group
   revealtype: "mouseover", //Reveal content when user clicks or onmouseover the header? Valid value: "click", "clickgo", or "mouseover"
   mouseoverdelay: 200, //if revealtype="mouseover", set delay in milliseconds before header expands onMouseover
   collapseprev: true, //Collapse previous content (so only one open at any time)? true/false
   defaultexpanded: [0], //index of content(s) open by default [index1, index2, etc]. [] denotes no content.
   onemustopen: false, //Specify whether at least one header should be open always (so never all headers closed)
   animatedefault: false, //Should contents open by default be animated into view?
   persiststate: true, //persist state of opened contents within browser session?
   toggleclass: ["", "openpet"], //Two CSS classes to be applied to the header when it's collapsed and expanded, respectively ["class1", "class2"]
   togglehtml: ["none", "", ""], //Additional HTML added to the header when it's collapsed and expanded, respectively  ["position", "html1", "html2"] (see docs)
   animatespeed: "fast", //speed of animation: integer in milliseconds (ie: 200), or keywords "fast", "normal", or "slow"
   oninit:function(expandedindices){ //custom code to run when headers have initalized
      //do nothing
   },
   onopenclose:function(header, index, state, isuseractivated){ //custom code to run whenever a header is opened or closed
      //do nothing
   }
})

//Initialize 2nd demo:
ddaccordion.init({
   headerclass: "technology", //Shared CSS class name of headers group
   contentclass: "thelanguage", //Shared CSS class name of contents group
   revealtype: "click", //Reveal content when user clicks or onmouseover the header? Valid value: "click", "clickgo", or "mouseover"
   mouseoverdelay: 200, //if revealtype="mouseover", set delay in milliseconds before header expands onMouseover
   collapseprev: false, //Collapse previous content (so only one open at any time)? true/false
   defaultexpanded: [], //index of content(s) open by default [index1, index2, etc]. [] denotes no content.
   onemustopen: false, //Specify whether at least one header should be open always (so never all headers closed)
   animatedefault: false, //Should contents open by default be animated into view?
   persiststate: false, //persist state of opened contents within browser session?
   toggleclass: ["closedlanguage", "openlanguage"], //Two CSS classes to be applied to the header when it's collapsed and expanded, respectively ["class1", "class2"]
   togglehtml: ["prefix", "<img src='http://img.webme.com/pic/b/bilgisayarxp/down.png' style='width:13px; height:13px' /> ", "<img src='http://img.webme.com/pic/b/bilgisayarxp/up.png' style='width:13px; height:13px' /> "], //Additional HTML added to the header when it's collapsed and expanded, respectively  ["position", "html1", "html2"] (see docs)
   animatespeed: "fast", //speed of animation: integer in milliseconds (ie: 200), or keywords "fast", "normal", or "slow"
   oninit:function(expandedindices){ //custom code to run when headers have initalized
      //do nothing
   },
   onopenclose:function(header, index, state, isuseractivated){ //custom code to run whenever a header is opened or closed
      //do nothing
   }
})

</script><style type="text/css">
.thepet{display: none}

</style><style type="text/css">
.thelanguage{display: none}
</style>
<div headerindex="0h" class="technology closedlanguage"><span class="accordprefix"><img height="13" width="13" alt="" src="http://www.famfamfam.com/lab/icons/mini/icons/action_save.gif" /> </span>Download İ&ccedil;in Tıklayınız....</div>
<div style="display: none;" contentindex="0c" class="thelanguage"><style type="text/css">
<!--

   font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
   font-size: medium;
   color: #FF0000;
}
a:visited {
   color: #0000FF;
   text-decoration: none;
}
a:hover {
   color: #000000;
   text-decoration: underline;
}
a:active {
   color: #FFFF00;
   text-decoration: none;
}
a:link {
   text-decoration: none;
}
.style5 {color: #FF0000}
-->
</style>
<table height="311" width="440" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td height="115" valign="top" background="http://img.webme.com/pic/b/bilgisayarxp/downloadarka.jpg" align="left">
            <ul>
                <li>
                <h4 align="left" class="style2 style3">Adı :<span class="style5">007 Spy kelloger hack </span></h4>
                </li>
                <li>
                <h4 align="left" class="style4"><strong>Bilgi : Bu Program Sayesinde Bilgisayarda Neler Yapılmış &Ouml;ğrenebilirsiniz...<br />
                </strong></h4>
                </li>
            </ul>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="25" bgcolor="#000000">
            <ul>
                <li>
                <h4 align="left"><font color="blue"><strong>&Ouml;zellikler : Windows Xp</strong></font><strong> </strong></h4>
                </li>
            </ul>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="25" bgcolor="#999999">
            <ul>
                <li>
                <h4 align="left" class="style4"><strong>Ekleyen : UfqKs </strong></h4>
                </li>
            </ul>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="25" bgcolor="#ff0000">
            <ul>
                <li>
                <h4 align="left" class="style4"><strong>Dosya Boyutu : 1.72 MB </strong></h4>
                </li>
            </ul>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="25" bgcolor="#999999">
            <ul>
                <li>
                <h4 align="left" class="style4"><strong>Kaynak Site  : <a href="http://www.e-spy-software.com/" onclick="window.open(this.href,'','resizable=no,location=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no,status'); return false"><span style="text-decoration: underline;">www.spy-software.com</span></a></strong></h4>
                </li>
            </ul>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="25" bgcolor="#666666">
            <ul>
                <li>
                <h4 align="left" class="style4"><strong>İndirme Adresi : <a href="http://s2.dosya.tc/downloads/UFYlbp/007SPY.rar.html" target="_blank">Dosya.tc/Bilgisayarxp.Tr.GG</a> </strong></h4>
                </li>
            </ul>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="25" bgcolor="#3366ff">
            <ul>
                <li>
                <h4 align="left" class="style4"><strong>Lisans : &Uuml;cretsiz.. </strong></h4>
                </li>
            </ul>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="25" bgcolor="#33ff33">
            <ul>
                <li>
                <h4 align="left" class="style4"><strong>Dil :İngilizce</strong></h4>
                </li>
            </ul>
            </td>
            <br />
        </tr>
    </tbody>
</table>
<table width="438" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td bgcolor="#ff0000"><span class="style5"><font color="white">Rar Pasword [Rar Şifresi] : www.bilgisayarxp.tr.gg</font></span></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
<div headerindex="1h" class="technology closedlanguage"><span class="accordprefix"><img alt="" src="http://img.webme.com/pic/t/tasarimcievi/yardimicon.png" style="width: 13px; height: 13px;" /> </span>Resimli Anlatım İ&ccedil;in Tıklayınız...</div>
<div style="display: none;" contentindex="1c" class="thelanguage">
<div id="counter">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
007 Nasıl Y&uuml;klenir?
<ul>
    <li>Kolayca y&uuml;kleyebilmek i&ccedil;in sadece y&uuml;kleme işlemi s&uuml;resince  bilgisayarınızın vir&uuml;s tarama programını kapatın. Bu yazılım vir&uuml;s  değildir sadece dosya .exe uzantılı oldugu i&ccedil;in vir&uuml;s tarama programı  yazılımı indirmenize izin vermeyebilir.</li>
    <li>Sonra indirme işlemini başlatın.</li>
    <li>Kaydet se&ccedil;enegini tıklayın.</li>
    <li>Masa &uuml;st&uuml;ne kaydet se&ccedil;eneğini tıklayın.</li>
    <li>&Ccedil;alıştır se&ccedil;enegini tıklayın.</li>
    <li>&rdquo; NEXT &rdquo; butonunu tıklayın.</li>
    <li>&rdquo; l ACCEPT THE AGREEMENT &rdquo; butonunu işaretleyin ve &rdquo; NEXT &rdquo; butonunu tıklayın.</li>
    <li>&rdquo; NEXT &rdquo; butonunu tıklayın.</li>
    <li>&rdquo; INSTALL &rdquo; butonunu tıklayın.</li>
    <li>Masa&uuml;st&uuml;nde kayıtlı olan &rdquo; 007 install &rdquo; dosyasını silin.</li>
</ul>
<p><strong>Kurulumdan Bittikten Sonra:</strong></p>
<p>CTRL + ALT + F7 tuşlarına aynı anda basarak programa ulaşabilirsiniz.</p>
<a class="toc-anchor" name="toc-anchor-10359-2"></a> <a class="toc-anchor" name="resimli-anlatim"></a><a class="toc-anchor" name="toc-anchor-10359-3"></a>
<h2>Resimli Anlatım</h2>
<p><strong><img height="508" width="630" title="www.indir32.com" src="http://www.e-spy-software.com/images/007scrshot/keylog.jpg" alt="" /><br />
</strong></p>
<p><img height="508" width="630" title="g" src="http://www.e-spy-software.com/images/007scrshot/keylogD.jpg" alt="" /></p>
<p><img height="508" width="630" title="32" src="http://www.e-spy-software.com/images/007scrshot/app.jpg" alt="" /></p>
<p><img height="508" width="630" title="32" src="http://www.e-spy-software.com/images/007scrshot/settings.jpg" alt="" /></p>
<p><img height="508" width="630" title="32" src="http://www.e-spy-software.com/images/007scrshot/advopt.jpg" alt="" /></p>
<p><img height="508" width="630" title="32" src="http://www.e-spy-software.com/images/007scrshot/about.jpg" alt="" /></p>
<a class="toc-anchor" name="program-nasil-kaldirilir"></a><a class="toc-anchor" name="toc-anchor-10359-4"></a>
<h2>Program Nasıl Kaldırılır?</h2>
<p><strong>Programı bilgisayarından kaldıramayan kullanıcılar i&ccedil;in &ldquo;uninstall&rdquo; (kaldırma) a&ccedil;ıklaması:</strong></p>
<p>&Ouml;ncelikle programın &ccedil;alışır durumda olması gerekiyor. Belirlenen  kısayol ile programın aray&uuml;z&uuml;ne ulaşıyoruz ve ardından &ldquo;Advanced Option&rdquo;  b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne girip &ldquo;Uninstall 007 Spy Software&rdquo; buttonuna basarak karşımıza  &ccedil;ıkan onay sekmesinde &ldquo;Evet&rdquo; diyerek kaldırma işlemini tamamlıyoruz.</p>
<p><span style="font-family: trebuchet ms,geneva; font-size: x-small;"><img height="679" width="717" border="0" src="http://img.tamindir.com/ti_e_ul/Dramacydal/007jamesbondti.jpg" alt="" /> </span></p>
</div>
Mesaj10.03.2011, 13:07 (UTC)    
Mesaj konusu:

Nerede Bu bedava Sitem Yönetimi Cevap Yok mu
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu