Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj15.04.2011, 11:30 (UTC)    
Mesaj konusu: Sayfaya java eklemek

sayfalarımı dğeiştirsen her hangi bir sayfaya java nasıl ekleriz. Java adresi var örneğin:
<script src="http://www.fileden.com/files/2008/11/15/2187742//SpryTabbedPanels.java" type="text/javascript"></script>
<link href="http://www.fileden.com/files/2008/11/15/2187742//style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

yardımlarınız gerekli
Mesaj15.04.2011, 20:18 (UTC)    
Mesaj konusu:

Direk bu şekilde yazsan çalışır ama yazdığın adres yanlış. İki tane taksim işareti mevcut. 1 tane olması gerekiyor.

http://www.fileden.com/files/2008/11/15/2187742//SpryTabbedPanels.java
http://www.fileden.com/files/2008/11/15/2187742//style.css

Yinede fileden.com'a yüklediğin java kodu ve Css kodunun yüklediğin adresten silinme olasılığı olması nedeniyle açık hallenini sitene yükle. Bunu şu şekilde yapacaksın.

JavaScript Kodu:

Kod:
<script type="text/javascript">
(function() { // BeginSpryComponent

if (typeof Spry == "undefined") window.Spry = {}; if (!Spry.Widget) Spry.Widget = {};

Spry.Widget.TabbedPanels = function(element, opts)
{
   this.element = this.getElement(element);
   this.defaultTab = 0; // Show the first panel by default.
   this.tabSelectedClass = "TabbedPanelsTabSelected";
   this.tabHoverClass = "TabbedPanelsTabHover";
   this.tabFocusedClass = "TabbedPanelsTabFocused";
   this.panelVisibleClass = "TabbedPanelsContentVisible";
   this.focusElement = null;
   this.hasFocus = false;
   this.currentTabIndex = 0;
   this.enableKeyboardNavigation = true;
   this.nextPanelKeyCode = Spry.Widget.TabbedPanels.KEY_RIGHT;
   this.previousPanelKeyCode = Spry.Widget.TabbedPanels.KEY_LEFT;

   Spry.Widget.TabbedPanels.setOptions(this, opts);

   // If the defaultTab is expressed as a number/index, convert
   // it to an element.

   if (typeof (this.defaultTab) == "number")
   {
      if (this.defaultTab < 0)
         this.defaultTab = 0;
      else
      {
         var count = this.getTabbedPanelCount();
         if (this.defaultTab >= count)
            this.defaultTab = (count > 1) ? (count - 1) : 0;
      }

      this.defaultTab = this.getTabs()[this.defaultTab];
   }

   // The defaultTab property is supposed to be the tab element for the tab content
   // to show by default. The caller is allowed to pass in the element itself or the
   // element's id, so we need to convert the current value to an element if necessary.

   if (this.defaultTab)
      this.defaultTab = this.getElement(this.defaultTab);

   this.attachBehaviors();
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.getElement = function(ele)
{
   if (ele && typeof ele == "string")
      return document.getElementById(ele);
   return ele;
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.getElementChildren = function(element)
{
   var children = [];
   var child = element.firstChild;
   while (child)
   {
      if (child.nodeType == 1 /* Node.ELEMENT_NODE */)
         children.push(child);
      child = child.nextSibling;
   }
   return children;
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.addClassName = function(ele, className)
{
   if (!ele || !className || (ele.className && ele.className.search(new RegExp("\\b" + className + "\\b")) != -1))
      return;
   ele.className += (ele.className ? " " : "") + className;
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.removeClassName = function(ele, className)
{
   if (!ele || !className || (ele.className && ele.className.search(new RegExp("\\b" + className + "\\b")) == -1))
      return;
   ele.className = ele.className.replace(new RegExp("\\s*\\b" + className + "\\b", "g"), "");
};

Spry.Widget.TabbedPanels.setOptions = function(obj, optionsObj, ignoreUndefinedProps)
{
   if (!optionsObj)
      return;
   for (var optionName in optionsObj)
   {
      if (ignoreUndefinedProps && optionsObj[optionName] == undefined)
         continue;
      obj[optionName] = optionsObj[optionName];
   }
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.getTabGroup = function()
{
   if (this.element)
   {
      var children = this.getElementChildren(this.element);
      if (children.length)
         return children[0];
   }
   return null;
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.getTabs = function()
{
   var tabs = [];
   var tg = this.getTabGroup();
   if (tg)
      tabs = this.getElementChildren(tg);
   return tabs;
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.getContentPanelGroup = function()
{
   if (this.element)
   {
      var children = this.getElementChildren(this.element);
      if (children.length > 1)
         return children[1];
   }
   return null;
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.getContentPanels = function()
{
   var panels = [];
   var pg = this.getContentPanelGroup();
   if (pg)
      panels = this.getElementChildren(pg);
   return panels;
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.getIndex = function(ele, arr)
{
   ele = this.getElement(ele);
   if (ele && arr && arr.length)
   {
      for (var i = 0; i < arr.length; i++)
      {
         if (ele == arr[i])
            return i;
      }
   }
   return -1;
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.getTabIndex = function(ele)
{
   var i = this.getIndex(ele, this.getTabs());
   if (i < 0)
      i = this.getIndex(ele, this.getContentPanels());
   return i;
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.getCurrentTabIndex = function()
{
   return this.currentTabIndex;
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.getTabbedPanelCount = function(ele)
{
   return Math.min(this.getTabs().length, this.getContentPanels().length);
};

Spry.Widget.TabbedPanels.addEventListener = function(element, eventType, handler, capture)
{
   try
   {
      if (element.addEventListener)
         element.addEventListener(eventType, handler, capture);
      else if (element.attachEvent)
         element.attachEvent("on" + eventType, handler);
   }
   catch (e) {}
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.cancelEvent = function(e)
{
   if (e.preventDefault) e.preventDefault();
   else e.returnValue = false;
   if (e.stopPropagation) e.stopPropagation();
   else e.cancelBubble = true;

   return false;
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.onTabClick = function(e, tab)
{
   this.showPanel(tab);
   return this.cancelEvent(e);
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.onTabMouseOver = function(e, tab)
{
   this.addClassName(tab, this.tabHoverClass);
   return false;
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.onTabMouseOut = function(e, tab)
{
   this.removeClassName(tab, this.tabHoverClass);
   return false;
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.onTabFocus = function(e, tab)
{
   this.hasFocus = true;
   this.addClassName(tab, this.tabFocusedClass);
   return false;
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.onTabBlur = function(e, tab)
{
   this.hasFocus = false;
   this.removeClassName(tab, this.tabFocusedClass);
   return false;
};

Spry.Widget.TabbedPanels.KEY_UP = 38;
Spry.Widget.TabbedPanels.KEY_DOWN = 40;
Spry.Widget.TabbedPanels.KEY_LEFT = 37;
Spry.Widget.TabbedPanels.KEY_RIGHT = 39;Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.onTabKeyDown = function(e, tab)
{
   var key = e.keyCode;
   if (!this.hasFocus || (key != this.previousPanelKeyCode && key != this.nextPanelKeyCode))
      return true;

   var tabs = this.getTabs();
   for (var i =0; i < tabs.length; i++)
      if (tabs[i] == tab)
      {
         var el = false;
         if (key == this.previousPanelKeyCode && i > 0)
            el = tabs[i-1];
         else if (key == this.nextPanelKeyCode && i < tabs.length-1)
            el = tabs[i+1];

         if (el)
         {
            this.showPanel(el);
            el.focus();
            break;
         }
      }

   return this.cancelEvent(e);
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.preorderTraversal = function(root, func)
{
   var stopTraversal = false;
   if (root)
   {
      stopTraversal = func(root);
      if (root.hasChildNodes())
      {
         var child = root.firstChild;
         while (!stopTraversal && child)
         {
            stopTraversal = this.preorderTraversal(child, func);
            try { child = child.nextSibling; } catch (e) { child = null; }
         }
      }
   }
   return stopTraversal;
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.addPanelEventListeners = function(tab, panel)
{
   var self = this;
   Spry.Widget.TabbedPanels.addEventListener(tab, "click", function(e) { return self.onTabClick(e, tab); }, false);
   Spry.Widget.TabbedPanels.addEventListener(tab, "mouseover", function(e) { return self.onTabMouseOver(e, tab); }, false);
   Spry.Widget.TabbedPanels.addEventListener(tab, "mouseout", function(e) { return self.onTabMouseOut(e, tab); }, false);

   if (this.enableKeyboardNavigation)
   {
      // XXX: IE doesn't allow the setting of tabindex dynamically. This means we can't
      // rely on adding the tabindex attribute if it is missing to enable keyboard navigation
      // by default.

      // Find the first element within the tab container that has a tabindex or the first
      // anchor tag.
      
      var tabIndexEle = null;
      var tabAnchorEle = null;

      this.preorderTraversal(tab, function(node) {
         if (node.nodeType == 1 /* NODE.ELEMENT_NODE */)
         {
            var tabIndexAttr = tab.attributes.getNamedItem("tabindex");
            if (tabIndexAttr)
            {
               tabIndexEle = node;
               return true;
            }
            if (!tabAnchorEle && node.nodeName.toLowerCase() == "a")
               tabAnchorEle = node;
         }
         return false;
      });

      if (tabIndexEle)
         this.focusElement = tabIndexEle;
      else if (tabAnchorEle)
         this.focusElement = tabAnchorEle;

      if (this.focusElement)
      {
         Spry.Widget.TabbedPanels.addEventListener(this.focusElement, "focus", function(e) { return self.onTabFocus(e, tab); }, false);
         Spry.Widget.TabbedPanels.addEventListener(this.focusElement, "blur", function(e) { return self.onTabBlur(e, tab); }, false);
         Spry.Widget.TabbedPanels.addEventListener(this.focusElement, "keydown", function(e) { return self.onTabKeyDown(e, tab); }, false);
      }
   }
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.showPanel = function(elementOrIndex)
{
   var tpIndex = -1;
   
   if (typeof elementOrIndex == "number")
      tpIndex = elementOrIndex;
   else // Must be the element for the tab or content panel.
      tpIndex = this.getTabIndex(elementOrIndex);
   
   if (!tpIndex < 0 || tpIndex >= this.getTabbedPanelCount())
      return;

   var tabs = this.getTabs();
   var panels = this.getContentPanels();

   var numTabbedPanels = Math.max(tabs.length, panels.length);

   for (var i = 0; i < numTabbedPanels; i++)
   {
      if (i != tpIndex)
      {
         if (tabs[i])
            this.removeClassName(tabs[i], this.tabSelectedClass);
         if (panels[i])
         {
            this.removeClassName(panels[i], this.panelVisibleClass);
            panels[i].style.display = "none";
         }
      }
   }

   this.addClassName(tabs[tpIndex], this.tabSelectedClass);
   this.addClassName(panels[tpIndex], this.panelVisibleClass);
   panels[tpIndex].style.display = "block";

   this.currentTabIndex = tpIndex;
};

Spry.Widget.TabbedPanels.prototype.attachBehaviors = function(element)
{
   var tabs = this.getTabs();
   var panels = this.getContentPanels();
   var panelCount = this.getTabbedPanelCount();

   for (var i = 0; i < panelCount; i++)
      this.addPanelEventListeners(tabs[i], panels[i]);

   this.showPanel(this.defaultTab);
};

})(); // EndSpryComponent
</script>


CSS Kodu:

Kod:
<style type="text/css">

.social ul, .social_small ul {list-style:none;margin:0 auto;padding:0;}
.social ul.inlined, .social_small ul.inlined {float:left;}
.social ul li{width:32px;height:32px;margin: 5px; text-indent:-9999px;}
.social ul li a, .social_small ul li a{display:block;width:100%;height:100%;opacity: 0.8;-moz-opacity: 0.8;filter:alpha(opacity=80);}
.social ul li a:hover, .social_small ul li a:hover{opacity: 1;-moz-opacity: 1;filter:alpha(opacity=1);}

.social_small ul li{width:16px;height:16px;margin: 5px; text-indent:-9999px;}

/*========================================*/
/*========SOCIAL LARGE SIZE===============*/
/*========================================*/
.social ul a.twitter, a.facebook, a.flickr, a.friendfeed, a.delicious, a.digg, a.lastfm, a.youtube, a.feed, a.linked-in{background:url(../images/social_icons.png);}

.social ul a.twitter{background-position: 0px 0px;}
.social ul a.facebook{background-position: 0px -42px;}
.social ul a.flickr{background-position: 0px -84px;}
.social ul a.friendfeed{background-position: 0px -126px;}
.social ul a.delicious{background-position: 0px -168px;}
.social ul a.digg{background-position: 0px -210px;}
.social ul a.lastfm{background-position: 0px -252px;}
.social ul a.linked-in{background-position: 0px -294px;}
.social ul a.youtube{background-position: 0px -336px;}
.social ul a.feed{background-position: 0px -378px;}

/*========================================*/
/*========SOCIAL SMALL SIZE===============*/
/*========================================*/
.social_small ul a.twitter, .social_small ul a.facebook, .social_small ul a.flickr, .social_small ul a.friendfeed, .social_small ul a.delicious, .social_small ul a.digg, .social_small ul a.lastfm, .social_small ul a.youtube, .social_small ul a.feed, .social_small ul a.linked-in{background:url(../images/social_icons_small.png);}

.social_small ul a.twitter{background-position: 0px 0px;}
.social_small ul a.facebook{background-position: 0px -26px;}
.social_small ul a.flickr{background-position: 0px -52px;}
.social_small ul a.friendfeed{background-position: 0px -78px;}
.social_small ul a.delicious{background-position: 0px -104px;}
.social_small ul a.digg{background-position: 0px -130px;}
.social_small ul a.lastfm{background-position: 0px -156px;}
.social_small ul a.linked-in{background-position: 0px -182px;}
.social_small ul a.youtube{background-position: 0px -208px;}
.social_small ul a.feed{background-position: 0px -234px;}
</style>


veya direk olarak "Tasarım Ayarlarında" bulunan CSS kodu kısmına yapıştırabilirsin.
Kod:
<style type="text/css"> ve </style>
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu