Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj17.08.2011, 12:25 (UTC)    
Mesaj konusu: || Önemli Bazı Konular ||

İLLUMİNATİ

Dünyayı her konuda büyük bir gizlilik içersinde yöneten bir grup Tanrı kompleksli insanın oluşturdukları koalisyonun ortak adıdır.
"Ve Allah'ın, Rabbin sana teslim edeceği bütün kavimleri bitireceksin, gözün onlara acımayacak." ( Tevrat, Tesniye Bölümü 7/ 16 )
" İşte benden ve miras olarak sana milletleri, mülkün olarak yeryüzünün uçlarını da vereceğim. Onları demir çomakla kıracaksın; bir çömlekçi kabı gibi onları parçalayacaksın." ( Tevrat, mezmurlar bölümü 2 / 8-9 )

Ve gözümüzün içine baka baka " Bakın ben aydınlanmayım !" yalanıyla yüzümüze sırıtan bu kurukafalar hayatımızın rengini kana bulayan gerçek mübessimlerdir.


İLLUMİNATİ'NİN GÜÇ KAYNAKLARI NELERDİR?


Kabala gibi meditasyon, simya gibi çok eski zamanlardan bu yana kullanılagelen bir büyü ilmi sayesinde döndürüyor çarkları şeytan ve onun bu zavallı dostları. İllimünati'nin gücü Kabala'dan geliyor.
Aslında bu onların dini.
Şeytan'a tapıyorlar, ayinler düzenliyorlar, masum kişiler kurban ediliyor ve kan içiyorlar.
"Et yeyin ve kan için yiğitlerin etini yiyeceksiniz ve dünya beylerinin kanını içeceksiniz. Sarhoş oluncaya dek kan içeceksiniz." ( Tevrat, Hezekiel Bölümü 39 / 18-20 )


İLLUMİNATİ'NİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ


Annuit Coeptis.
Bir piramit dizaynı içersinde yapılanmışlar. Işık noktası adını verdikleri tepe noktasında mason ilahı Lüzifer'in gözü bulunuyor. Ve hemen arkasında en üst yönetim meclisinde İLLUMİNATİ yer alıyor.
Texe Marks bu işleyişi çemberlerle açıklamış.
Pramitte de görüldüğü gibi üç kategori söz konusu.
1. kategoride; hiç görünmeyenler ( gizli olanlar )
2. kategoride; ucu görünen ancak büyük kısmı gizli olanlar
3. kategoride ise halkın içine giren ve yukarının emirlerini uygulayan saçaklar yer alıyor.


NASIL ÇALIŞIYORLAR?


İç çemberin on görünmez gizli adamının insiyatifine bağlı kaderlerimiz. Yılda iki kez bir araya geliyorlar ve toplantılarında nerede hangi savaş çıkarılacak, nasıl çıkarılacak, nerede ekonomik kriz patlak verecek, nerede salgın hastalıklar vücut bulacak en ince ayrıntısına kadar bunları planlıyorlar. Bilimsel keşifler ve devrimler de bunlara dahil.
" Onları kasaplık koyunlar gibi ayır ve öldürme günü için onları hazırla." ( Tevrat, Yeremya Bölümü 12 /3 )
" Ve onun içine veba ve sokaklarına kan göndereceğim ve çepeçevre onun üzerine gelen kılıçla içindeki yaralılar düşecekler ve bilecekler ki ben Rabbim." ( Tevrat, Hezekiel Bölümü,28 / 23 )On Aslan Kral !!!On kral, On güçlü adam, illuminati. Dünya'nın ipleri onların
ellerinde...

Büyük fikirlerin öne atıldığı neredeyse Dünya'ya kader biçtikleri
toplantıları büyük gizlilik içersinde gerçekleştirilirken gündem
pramitin diğer halkalarına tam olarak yansıtılmıyor.

Emir komuta zincirlerinin başında duran isim ise sanıldığı gibi A.B.D
değil, geldi mi gelecek mi gibi sorularla insanlık tarihi boyunca hep bir
merak konusu olmuş olan ve şu an Tibet'te yaşayan DECCAL ve onun en büyük
hizmetkarı da dünyaca ünlü meditasyon hocası Maharishi Mahesh
Yogi.

Şeytanın en büyük yanıltmacası olan meditasyon tuzağı şu an yeryüzünde bu
karanlık yüzler tarafından kurulmuş durumda.

ON ASLAN KRAL'IN ÖZELLİKLERİ

Kanlarındaki doğa ve kalite imanlarının en köklü dayanağı olmuş.
Biz tanrıyız diyor adamlar.
Bilgeliğin devleriyiz.
Yüksek bilincin yegane sahipleriyiz...
Buna iman ediyorlar; çünkü tanrı diye tapındıkları Lüzifer onlara böyle söylüyor.
Siz Tanrılarsınız!
Yüksek bilincin sahiplerisiniz...
Bilgeliğin devlerisiniz.

" Ben dedim, ilahlarsınız ve hepiniz yüce olanın oğullarısınız. Kalk ey Allah yeryüzüne hükmet. Zira milletlerin hepsine sen varis olacaksın." ( mezmurlar bölümü 82 / 6-8 )

Şeytanın bu pohpohlamalarıyla gerçekten tanrı olduklarına ikna olmuş olan bu zavallı illimünatlar hedefledikleri kötülükleri gerçekleştirmek konusunda gözlerini bile kırpmıyorlar.

NE AMAÇLA KURULMUŞTUR? HEDEFİ NEDİR?

Söz konusu komployu yürüten elit tabakanın hedefi;

Başkenti Kudüs olacak olan bir dünya devleti kurmak.
Yeryüzündeki tüm özgürlükleri ortadan kaldırmak.
Sonuç olarak ta dünyanın yegane hakimi olmak.

İşte o günlere ulaşmak için de ellerinde avuçlarında ne varsa (ki küçümsenmeyecek boyutlarda varlıklı insanlar bu insanlar.) bu uğurda harcıyorlar.

Öyle görünüyor ki; bekledikleri gün gelip çattığında hizmet ettikleri efendinin dünyanın tahtına geçip oturacağından zerre kadar şüphe etmiyorlar.

"Ve aranızda yürüyeceğim ve sizin Allah'ınız olacağım ve siz benim kavmim olacaksınız." ( Tevrat,Levlililer Bölümü,26/12 )

"Çünkü sana kulluk etmeyen millet harap olacak. Ve seni sıkıştıranların oğulları sana eğilerek gelecekler ve seni hor görenlerin hepsi senin ayaklarının tabanlarında yere kapanacaklar ve sana Rabbin şehri Kudüs'ün SİON'u diyecekler. Ve milletlerin sütünü emeceksin." ( İşaya Bölümü,60/10-16 )


İlluminati


İlluminati dünyanın en zengin 10 ailesinin, küresel hakimiyeti ele geçirmek için yönettikleri bir dünya komplosudur.
HEDEFİ NELER

Hedefleri nasıl ortaya çıkmıştır?Şeytan, insanların başına ördüğü bu çorabın neticesinde dünya hakimiyetini o insanların vasıtasıyla ele geçirmek istiyor. Bu korkunç küresel imparatorluk, ekonomik yönden ülkeleri çökerterek birer sömürge yaparken bir yandan da tüm dünyadaki insanlara mutluluk ve barış adı altında şeytani zehrini saçmaya devam ediyor.

Hatta bu işin başındaki isim de Maharishi'dir; şeytanın adamı. Onun adı geçiyorsa bilin ki o işte, bir zulmani koku var. Maharishi ve onun kurduğu gruplar "meditasyon" diye bir furyayla insanları akın akın iblise çağırıyorlar. Ama tam iblise yakışacağı gibi bunu çok sinsice yapıyorlar; "Rahatlama" maskesi altında..

"Transandantal meditasyon, yoga" terimlerini gördüğünüz heryerden uzak durmanız konusunda ben sizi uyarayım. Çünkü zamanla şeytanın tesiri altına gireceğiniz, "huzur ve mutluluk" vaadiyle başlanan ama sonu insanları intaharlara kadar sürükleyecek bunalımların yuvasıdır bu tarz yerler.

Bu konu üzerine yazılanları etraflıca araştırdığınızda daha önce meditasyon yapıp Maharishinin bu eğitimi sebebiyle psikolojik zarara uğramış insanların tazminat davalarına siz de rastlarsınız. İşin maddi kaybı bir yana, insanların beynini ele geçiren manen çöküntüye uğratan sinsice bir tuzak bu!!

Bu küresel imparatorluk dünyaya hakim olmak üzere büyük gayretlerin içerisinde. 8 tane uydudan dünyaya yayın yapıyorlar ve insanları bu yalanlara inandırıyorlar. İnsanları şeytanî bir hakimiyet altına almak için el birliğiyle gözümüzün önünde çalışıyorlar. Ve ne kadar sistemli çalıştıklarını gördükçe benim tüylerim ürperiyor!

Dünyanın en zengin insanları bu çetenin içinde. Ve korkunç bir faaliyet, bütün dünyayı hakimiyeti altına almak üzere hareket halinde. Küresel imparatorluğun ilk kralı da Raja Nader Raam'ın (Nadir Raam). Bu isime de dikkat edin. Maharishi ve grubu emirleri altına aldıkları liderlerle dünyayı şeytanî imparatorluğun kölesi haline getirmek niyetinde. Ve bunu da dünyada sulh ve sükûn yoluyla, bir maske altında yapıyorlar, sinsice...
Bütün insanlığı mahvetmek üzere, Şeytanî imparatorluklarını kurmak için korkunç bir tuzak hazırlamışlar. İnsanlar sırf cehaletlerinden ve mutluluğa olan açlıklarından önlerine çikolatalı pasta içinde sunulan bu zehri, "meditasyon, yoga ; rahatlama, aydınlanma"dır diye kapışıyorlar, kendi mahvoluşlarını hazırladıklarını bilmeden.

Eğer bütün bunları başarabilirlerse, şeytanî imparatorluk dünyaya hakim olabilirse, insanlar acıyı o zaman yaşarlar. Ama buna dur diyecek gerçekleri gören birileri elbette olacaktır. İnanıyorum ki onların gerçek yüzünü ortaya çıkaracak, bu zulmani tuzakları, Allah'ın nuruyla bozacak Allah dostlarının "biz buradayız" demesi yakındır.

Ben sizi bu zulmani meditasyon tuzağına ve bu Gizli Dünya Devletinin Para Tuzakları: IMF ve Dünya bankasının sömürge arayışlarıyla daha nice ülkelere vuracakları ekonomik darbelere, para oyunlarına karşı uyarayım.

Gelin, araştıralım ve bu gerçeklerle bilinçlenen, birlik olan bir toplum olup hem kendi ülkemizin, hem de dünya ülkelerinin gerçek aydınlıklara ulaşması için IMF'nin ve IMF gibi İlimunatinin benzer tuzaklarına düşmeyelim..
______________
Yaklaş bana yanmasın.Yansanda o senin içinde yangın..
Şu an aklına düştüm.Aklın yolu birdir dedim yürüdüm..
Mevzun dedin anlarsın.Arzum sana yalvarsın..
Şu an kendimi gördüm.Küçüldükçe küçüldüm..
Eyvah !
Mesaj17.08.2011, 12:44 (UTC)    
Mesaj konusu: HAARP

HAARP

Öncelikle HAARP yani Yüksek Frekanslı Aktif Auroral Araştırma Programı, ilk kez Sırp bilimadamı Nikola Tesla'nın ortaya attığı bir teoriye dayanmaktadır. Bu projede amaç atmosferin iyon ve serbest elektronlarınınbulunduğu iyonosfer katmanın yapısını incelemektir. Bu projenin yapay deprem ve iklim değişikliklerine yol açan bir silah olarak kullanılması tehlikesinden dolayı pekçok tartışmalara sebep olmuştur. Buna göre HAARP, belirli bir alan üzerinde güneşten binlerce kat miktarındaki bir enerjiyi dünyanın belli bir alanına yönlendirme özelliğine sahiptir. Ancak tüm bu tartışmalara rağmen, ABD, Pentagon destekli Alaska'da bir HAARP istasyonu kurmuştur. Bu istasyonda iyonosfere yüksek frekansta radyo sinyali gönderebilen 48 anten yer almaktadır. Proje kapsamında elektromanyetik dalgalar üretilerek iyonosfer incelenmektedir. Bu radyo dalgaları hava ulaşımı için tehlike arz ettiğinden herhangi bir hava taşıtının istasyon civarında görülmesi durumunda, dalga üretimi durdurulmaktadır.

Rusya'nın ülkesinde yaşadığı sıcak dalgasının sebebi olarak HAARP'ı göstermesiyle birlikte, bu proje tekrar gündeme geldi. Rus bilimadamlarının bu teorisine göre, ABD Alaska'daki istasyondan iyonosfere güçlü elektromanyetik dalgalar göndererek Rusya'yı kavurmakta ve dolayısıyla HAARP'ı bir iklim silahı olarak kullanmakta.

Nitekim iklim değişiklikleri üzerine araştırma yapan bilimadamları da HAARP'a işaret etmektedir. 1997'de çalıştırılmaya başlandığından bu yana da meydana gelen iklim değişikliklerine dikkati çekmektedirler. Ayrıca HAARP, güneşten misli büyük bir enerjinin metrelerce yükseklikten tekrar dünyanın herhangi bir bölgesine yansıtılması durumunda, yansıtılan bölgede mikrodalga fırın etkisi göstermektedir.
______________
Yaklaş bana yanmasın.Yansanda o senin içinde yangın..
Şu an aklına düştüm.Aklın yolu birdir dedim yürüdüm..
Mevzun dedin anlarsın.Arzum sana yalvarsın..
Şu an kendimi gördüm.Küçüldükçe küçüldüm..
Eyvah !
Mesaj17.08.2011, 14:08 (UTC)    
Mesaj konusu:

Çok güzel bir paylaşım arkadaşım bunlar her ülkeyi yönetiyorlar ama kimse haberdar deil bayramlarda filistinli çocukları kaçırıp onların kanlarıyla besleniyorlar Allah hepsinin belasını versin... Evil or Very Mad
Mesaj17.08.2011, 15:39 (UTC)    
Mesaj konusu:

Biliyorrdum bilmeyenler vardır onlar için güzel payllaşım bilmeyenler sonuna kadar okuyup araştırsın...
______________
Mesaj17.08.2011, 15:55 (UTC)    
Mesaj konusu:

Kod:
http://youtu.be/4EOuazrgWWk


VİDEOYU İZLEYİN ,TAROT KARTLARI GIBI YAPILMIS TOPLAM 300 TANE KART YAPILIP PIYASAYA 1982 YILINDA SÜRÜLMÜS.BU KARTLAR JAPONYADAKİ TSUNAMI DEN TUTUNDA 11 EYLÜLE KADAR BIRCOK SEYIN OLACAGINI SÖYLÜYOR.
Bu videoda ki kartlarda bahsedilen işaret edilen olaylara benzer şeyler yaşanmış.Anlatılan şeyler tesadüf sınırlarını zorluyor ,tabi hepsi dogru demiyoruz.Bu konuda bu ve benzeri olayları tartısıyoruz , sacma gelebilir ama önyargılı olmamak lazım .

Filmlerde Bulunan İlluminati Sembolleri ve 11 Eylül Gerçeği

Kod:
http://youtu.be/4zPgS9GH9JIÖzet olarak

Kod:
http://youtu.be/gzPFlp6T4dI

______________
Yaklaş bana yanmasın.Yansanda o senin içinde yangın..
Şu an aklına düştüm.Aklın yolu birdir dedim yürüdüm..
Mevzun dedin anlarsın.Arzum sana yalvarsın..
Şu an kendimi gördüm.Küçüldükçe küçüldüm..
Eyvah !
Mesaj17.08.2011, 16:05 (UTC)    
Mesaj konusu:

saydam-odalar yazmış:
Kod:
http://youtu.be/4EOuazrgWWk


VİDEOYU İZLEYİN ,TAROT KARTLARI GIBI YAPILMIS TOPLAM 300 TANE KART YAPILIP PIYASAYA 1982 YILINDA SÜRÜLMÜS.BU KARTLAR JAPONYADAKİ TSUNAMI DEN TUTUNDA 11 EYLÜLE KADAR BIRCOK SEYIN OLACAGINI SÖYLÜYOR.
Bu videoda ki kartlarda bahsedilen işaret edilen olaylara benzer şeyler yaşanmış.Anlatılan şeyler tesadüf sınırlarını zorluyor ,tabi hepsi dogru demiyoruz.Bu konuda bu ve benzeri olayları tartısıyoruz , sacma gelebilir ama önyargılı olmamak lazım .

Filmlerde Bulunan İlluminati Sembolleri ve 11 Eylül Gerçeği

Kod:
http://youtu.be/4zPgS9GH9JIÖzet olarak

Kod:
http://youtu.be/gzPFlp6T4dIgüzel paylaşım...
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu