Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj12.03.2012, 14:52 (UTC)    
Mesaj konusu: Kayan resim

Merhaba arkadaşlar.Bana sağdan sola veya soldan sağa kayacak resim kodu lazım.Fakat resmin üstüne geldiğinde duracak...Oyun veya Film sitelrinde görmüşsünüzdür.. Resmin üzerine gelince resimler durur..Daha sonra tıkladığınızda verilen adrese gidecek.... Bana böyle bir kod lazım...

Şimdiden Teşekkürler.
Mesaj12.03.2012, 18:55 (UTC)    
Mesaj konusu:

<script type="text/javascript">

/***********************************************
* Conveyor belt slideshow script- © Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com)
* This notice MUST stay intact for legal use
* Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
***********************************************/

//Specify the slider's width (in pixels)
var sliderwidth="780px"
//Specify the slider's height
var sliderheight="220px"
//Specify the slider's slide speed (larger is faster 1-10)
var slidespeed=2
//configure background color:
slidebgcolor="transparent"

//Specify the slider's images
var leftrightslide=new Array()
var finalslide=''
leftrightslide[0]='<a href="http://img.webme.com/pic/f/full-bild/blska.jpg" border=0> </a>'
leftrightslide[1]='<a href="" border=0><img alt="" src="RESİM URL" style="width: 200px; height: 220px;" /></a>'
leftrightslide[2]='<a href="http://""border=0><img alt="" src="RESİM URL" style="width: 200px; height: 220px;" /></a>'
leftrightslide[3]='<a href=" " border=0><img alt="" src="RESİM URL" style="width: 200px; height: 220px;" /></a>'
leftrightslide[4]='<a href=" " border=0><img alt="" src="RESİM URL" style="width: 200px; height: 220px;" /></a>'
leftrightslide[5]='<a href="http:// "" border=0><img alt="" src="RESİM URL" style="width: 200px; height: 220px;" /></a>'
leftrightslide[6]='<a href="http://""border=0><img alt="" src="RESİM URL" style="width: 200px; height: 220px;" /></a>'
leftrightslide[7]='<a href="http://"border=0><img alt="" src="RESİM URL" style="width: 200px; height: 220px;" /></a>'
leftrightslide[8]='<a href="http://"" border=0><img alt="" src="RESİM URL" style="width: 200px; height: 220px;" /></a>'

//Specify gap between each image (use HTML):
var imagegap=" "

//Specify pixels gap between each slideshow rotation (use integer):
var slideshowgap=5


////NO NEED TO EDIT BELOW THIS LINE////////////

var copyspeed=slidespeed
leftrightslide='<nobr>'+leftrightslide.join(imagegap)+'</nobr>'
var iedom=document.all||document.getElementById
if (iedom)
document.write('<span id="temp" style="visibility:hidden;position:absolute;top:-100px;left:-9000px">'+leftrightslide+'</span>')
var actualwidth=''
var cross_slide, ns_slide

function fillup(){
if (iedom){
cross_slide=document.getElementById? document.getElementById("test2") : document.all.test2
cross_slide2=document.getElementById? document.getElementById("test3") : document.all.test3
cross_slide.innerHTML=cross_slide2.innerHTML=leftrightslide
actualwidth=document.all? cross_slide.offsetWidth : document.getElementById("temp").offsetWidth
cross_slide2.style.left=actualwidth+slideshowgap+"px"
}
else if (document.layers){
ns_slide=document.ns_slidemenu.document.ns_slidemenu2
ns_slide2=document.ns_slidemenu.document.ns_slidemenu3
ns_slide.document.write(leftrightslide)
ns_slide.document.close()
actualwidth=ns_slide.document.width
ns_slide2.left=actualwidth+slideshowgap
ns_slide2.document.write(leftrightslide)
ns_slide2.document.close()
}
lefttime=setInterval("slideleft()",30)
}
window.onload=fillup

function slideleft(){
if (iedom){
if (parseInt(cross_slide.style.left)>(actualwidth*(-1)+Cool)
cross_slide.style.left=parseInt(cross_slide.style.left)-copyspeed+"px"
else
cross_slide.style.left=parseInt(cross_slide2.style.left)+actualwidth+slideshowgap+"px"

if (parseInt(cross_slide2.style.left)>(actualwidth*(-1)+Cool)
cross_slide2.style.left=parseInt(cross_slide2.style.left)-copyspeed+"px"
else
cross_slide2.style.left=parseInt(cross_slide.style.left)+actualwidth+slideshowgap+"px"

}
else if (document.layers){
if (ns_slide.left>(actualwidth*(-1)+Cool)
ns_slide.left-=copyspeed
else
ns_slide.left=ns_slide2.left+actualwidth+slideshowgap

if (ns_slide2.left>(actualwidth*(-1)+Cool)
ns_slide2.left-=copyspeed
else
ns_slide2.left=ns_slide.left+actualwidth+slideshowgap
}
}


if (iedom||document.layers){
with (document){
document.write('<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><td>')
if (iedom){
write('<div style="position:relative;width:'+sliderwidth+';height:'+sliderheight+';overflow:hidden">')
write('<div style="position:absolute;width:'+sliderwidth+';height:'+sliderheight+';background-color:'+slidebgcolor+'" onMouseover="copyspeed=0" onMouseout="copyspeed=slidespeed">')
write('<div id="test2" style="position:absolute;left:0px;top:0px"></div>')
write('<div id="test3" style="position:absolute;left:-1000px;top:0px"></div>')
write('</div></div>')
}
else if (document.layers){
write('<ilayer width='+sliderwidth+' height='+sliderheight+' name="ns_slidemenu" bgColor='+slidebgcolor+'>')
write('<layer name="ns_slidemenu2" left=0 top=0 onMouseover="copyspeed=0" onMouseout="copyspeed=slidespeed"></layer>')
write('<layer name="ns_slidemenu3" left=0 top=0 onMouseover="copyspeed=0" onMouseout="copyspeed=slidespeed"></layer>')
write('</ilayer>')
}
document.write('</td></table>')
}
}
</script>

İŞİNİ BU GÖRÜRMÜ?
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu