Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj13.04.2012, 17:38 (UTC)    
Mesaj konusu: Bilişim Suçlusuna Giden Yol – İp -

Giriş : Bilgi teknolojilerinin gelişimine paralel olarak bilişim suçları diye tabir edilmeye çalışan yeni suç türleri ortaya çıkmaya başladı. Bu çalışma bilişim suçlularına ulaşmak için bugüne kadar kullanılan en etkili yol olan İP takibi hakkındaki tartışmalara bir alt zemin oluşturması amacıyla hazırlanmıştır.

################################################## #########

1) Bilişim suçlarında ispat sorunu:

Türk hukukunda bilişim suçlarının sınırı her ne kadar TCK md 525 ile çizilmeye çalışılmışsa da usul ve suçun tespiti ve suçlunun yakalanma usullerini belirten kuralların ve yöntemlerin belirgin olamaması konuyu bir çıkmaza sokmuştur.

Bilişim suçlarını konu alan hazırlık soruşturmalarının çoğunun takipsizlikle sonuçlanması, yargılama aşamasında ise delillerin yetersizlikleri, delillerin toplanması halinde bile söz konusu delillerin hukuken geçerli olamamaları nedeniyle bilişim suçları yargı sistemi içinde çözülemez hale gelmiştir.

Dar anlamda bilgisayar ve internet bağlantısı yoluyla işlenebileceği varsayılan bilişim suçları ile ilgili delillerin çoğu şüphesiz yine bilgisayar ve internet ortamlarında bulunabilecektir.

Ancak delil olarak elde edilen bu veriler bilgisayar ortamında tutulduğu için silinebilir, değiştirilebilir veya yenilenebilir olması nedeniyle hukuki anlamda pek de sağlam delil olarak görülememektedirler.

Oysa sanıldığının aksine bilgisayar ve internet dünyası kontrolsüz, herkesin başına uyruk hareket ettiği, yapılan işlemlerin anonim nitelikte olduğu türden bir dünya değildir. En azından konunun uzmanları için öyle değildir.

İnternette yapılan işlemler İP numarasının öğrenilmesi ve daha sonra bu numaradan internet bağlantısı yapılan telefonun ve dolayısıyla mekanın tespit edilmesiyle bir anlamda takip edilebilmektedir.

Teknoloji sorunu yarattığı gibi beraberinde çözümünü de sunabilmektedir. Ancak bu sorunları çözmek için kullanılacak metodlar da çağın gerektirdiği normlara ulaşılabilmesiyle mümkün olabilecektir. Konuya ilişkin çarpıcı bir örnek vermek gerekirse;

TCK md.525’in ihlal edildiğinden bahisle bilişim suçları konulu bir suç duyurusunda bulunmanız halinde Savcı doğal olarak konun araştırılması için Emniyete bir yazı yazacaktır. Uygulamada bu genellikle adi suçların takibi için hazırlanan matbu bir formun doldurulması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Genellikle bu formlarda ilgili emniyet biriminden;

Yakınıcının yakınma ve kanıtlarının tesbiti
Sanığın yüklenen suçtan savunmasının alınması
Tanıkların olaya ilişkin ifadelerinin alınması
Suçtan zarar görenin doktora sevki ile kesin raporunun alınması
Olayın meydana geldiği yerin basit krokisinin çizilmesi
Suçta kullanılan ya da suçtan elde edilen eşyaın zapt edilmesi
Tamamlanacak soruşturma evrakının mevcutlu/ikmalen gönderilmesi
Talep edilmektedir. Görüldüğü üzere bu aşamada bu istemler doğrultusunda elde edilebilecek delillerin neler olduğu tartışmalıdır.

2) İnternet protokolleri:

"Bilgi Ağı" üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır. Bu kurallara kısaca "internet protokolleri", ya da TCP/IP protokoller ailesi denir. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel addır. Bir başka değişle, TCP/IP protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar.[1]

Bu protokollere örnek olarak, internet üzerindeki bilgisayarlar arasında dosya alma/gönderme protokolü (FTP, File Transfer Protocol), Elektronik posta iletişim protokolü (SMTP Simple Mail Transfer Protocol), TELNET protokolü (Internet üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma için geliştirilen *login* protokolü) verilebilir. Adını sıkça duyduğumuz WWW (ya da web) ortamında birbirine bağlanmış farklı türden objelerin iletilmesini sağlayan protokol ise Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) olarak adlandırılmaktadır. TCP/IP protokolü aynı zamanda, diğer iletişim ağlarında da kullanılabilir. Özellikle pek çok farklı tipte bilgisayarı veya iş istasyonlarını birbirine bağlayan yerel ağlarda (LAN) kullanımıyaygındır.
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu