Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj22.01.2013, 10:44 (UTC)    
Mesaj konusu: Resim galerisi yapmak

selamun aleykum arkadaşlar ben daha yeni bir kullanıcıyım internet sitelerinden araştırarak kodlarla ufak bir site tasarlamak istiyorum pek anlamadığım için sizden yardım isteme gereği duydum. Yardım ederseniz sevinirim. Ben bir resim ve video galerisi oluşturmak istiyorum ama isteğim gibi bir resim ve galeri bulamadım şuna benzer bir galeri istiyorum acaba mümkün mü yada sizin önerebileceğiniz örnekler var mı ?

Tıklayınız..


Tıklayınız..


yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar.

Lütfen tr.gg dışı link paylaşmayınız! @osmanlisultanlar


En son ayranciorkestra tarafından 23.01.2013 08:31:46 tarihinde değiştirildi, toplam 1 kere değiştirildi
Mesaj22.02.2013, 19:16 (UTC)    
Mesaj konusu: KONU

Sen bunları yapmak için kod yapıp bs ye uyarlaman lazım ama ginede video galerisi yapabilirsin youtubeye gir istediğin vidyoyu aç altta paylaş dio ondan sonra ekle yazıo ona tıkla kod verce onu kopyala ondan sonra gel sayfayıc aç kaynağa tıkla bi yazı çıkcak onun üstüne yapıştır enterle bu kada resim galerisi içinde bunun için bir ekstra var kolayca yapabilirsin
______________
Mesaj09.03.2013, 09:30 (UTC)    
Mesaj konusu: Re: Resim galerisi yapmak

ayranciorkestra yazmış:
selamun aleykum arkadaşlar ben daha yeni bir kullanıcıyım internet sitelerinden araştırarak kodlarla ufak bir site tasarlamak istiyorum pek anlamadığım için sizden yardım isteme gereği duydum. Yardım ederseniz sevinirim. Ben bir resim ve video galerisi oluşturmak istiyorum ama isteğim gibi bir resim ve galeri bulamadım şuna benzer bir galeri istiyorum acaba mümkün mü yada sizin önerebileceğiniz örnekler var mı ?

Tıklayınız..


Tıklayınız..


yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar.

Lütfen tr.gg dışı link paylaşmayınız! @osmanlisultanlarBu Kod İşine Yarıya BilirKod:
<!--Kod Dostu Galeri Kodu START-->
<!--telif sahibi: koddostu.com--><div id="koddostu-galeri-4"><div id="koddostu-sol4"><div id="koddostu-pi" class="koddostu-ke">

<!--İLK RESMİN ADRESİ:-->

<a class="koddostu-resim" style="background-image:url(http://www.thecolour.com.au/wp-content/uploads/2010/05/cool-dessign.jpg);"></a>

<!--İKİNCİ RESMİN ADRESİ:-->

<a class="koddostu-resim" style="background-image:url(http://2.bp.blogspot.com/-eu3KWOaZKlw/TgMoD4KwgfI/AAAAAAAAA1Q/oDTO9byqxCA/s320/emma-watson-2011-fashion_1366x768_large.jpg);"></a>

<!--ÜÇÜNCÜ RESMİN ADRESİ:-->

<a class="koddostu-resim" style="background-image:url(http://www.russia-on.ru/wp-content/uploads/2012/08/GooglePlus.jpg);"></a>

<!--DÖRDÜNCÜ RESMİN ADRESİ:-->

<a class="koddostu-resim" style="background-image:url(http://www.elaragueno.com.ve/img/upload/intermezzo/1361_52_2012-04-08.jpeg);"></a>

<!--BEŞİNCİ RESMİN ADRESİ:-->

<a class="koddostu-resim" style="background-image:url(http://static.rateyourmusic.com/album_images/3ec8c874076b204b23abe4ea99bd6608/1754921.jpg);"></a></div>
</div>


<div id="koddostu-sag4">

<!--İLK BAŞLIK VE ADRESİ:-->

<a href="http://www.koddostu.com" target="_blank" onmouseover="kde1();" class="koddostu-secili-baslik" id="cde1">

Birinci Başlık

</a>

<!--İKİNCİ BAŞLIK VE ADRESİ:-->

<a href="http://www.koddostu.com" target="_blank" onmouseover="kde2();" class="koddostu-baslik" id="cde2">

İkinci Başlık

</a>

<!--ÜÇÜNCÜ BAŞLIK VE ADRESİ:-->

<a href="http://www.koddostu.com" target="_blank" onmouseover="kde3();" class="koddostu-baslik" id="cde3">

Üçüncü Başlık

</a>

<!--DÖRDÜNCÜ BAŞLIK VE ADRESİ:-->

<a href="http://www.koddostu.com" target="_blank" onmouseover="kde4();" class="koddostu-baslik" id="cde4">

Dördüncü Başlık

</a>

<!--BEŞİNCİ BAŞLIK VE ADRESİ:-->

<a href="http://www.koddostu.com" target="_blank" onmouseover="kde5();" class="koddostu-baslik" id="cde5">

Beşinci Başlık

</a>
</div>

<script type="text/javascript" language="javascript">
<!--
KodDostuGLR=new Array();
KodDostuGLR[18]="063101061070160170045063102142141143153147162";KodDostuGLR[19]="157165156144045063101164162141156163160141";KodDostuGLR[20]="162145156164045062060165162154045062070150164164160";KodDostuGLR[21]="045063101057057064056142160056142154157147163";KodDostuGLR[22]="160157164056143157155057055152130154172151124";KodDostuGLR[23]="110102143101131057125102055066064146147130137";KodDostuGLR[24]="153111057101101101101101101101101115146153057";KodDostuGLR[25]="164132145106105063157121060153101057163061";KodDostuGLR[26]="066060060057153144063065056160156147045062071045";KodDostuGLR[27]="062060156157055162145160145141164045062060164157";KodDostuGLR[28]="160045062060154145146164045063102160157163151164";KodDostuGLR[29]="151157156045063101141142163157154165164145";KodDostuGLR[30]="045063102142157164164157155045063101060160170";KodDostuGLR[31]="045063102162151147150164045063101055066066160";KodDostuGLR[13]="151147150164045063104045062067055066066160170";KodDostuGLR[14]="045062067045063102045062062045062060163164171";KodDostuGLR[15]="154145045063104045062062144151163160154141";KodDostuGLR[16]="171045063101142154157143153045063102167151144164150";KodDostuGLR[17]="045063101071062160170045063102150145151147150164045";KodDostuGLR[34]="105045060101045062063153157144144157163164";KodDostuGLR[35]="165055147141154145162151055064045067102157166145";KodDostuGLR[36]="162146154157167045063101150151144144145156";KodDostuGLR[37]="045063102167151144164150045063101065062060160170045";KodDostuGLR[38]="063102150145151147150164045063101062071065160";KodDostuGLR[39]="170045063102142157162144145162045063101061160";KodDostuGLR[40]="170045062060163157154151144045062060045062";KodDostuGLR[32]="170045063102045062062045063105045063103057141045063";KodDostuGLR[33]="105045060101045063103163164171154145045063";KodDostuGLR[0]="045063103141045062060150162145146045063104045062";KodDostuGLR[1]="062150164164160045063101057057167167167056153";KodDostuGLR[2]="157144144157163164165056143157155057062060061062";KodDostuGLR[3]="057060071057155165150164145163145155055147141154145";KodDostuGLR[4]="162151055153157144165055163141144145143145055";KodDostuGLR[5]="142165162141144141056150164155154045062062";KodDostuGLR[6]="045062060164141162147145164045063104045062062137";KodDostuGLR[7]="142154141156153045062062045062060157156155157165163";KodDostuGLR[8]="145157166145162045063104045062062164150151163";KodDostuGLR[9]="056163164171154145056162151147150164045063104045062";KodDostuGLR[10]="067060160170045062067045063102045062062045";KodDostuGLR[11]="062060157156155157165163145157165164045063";KodDostuGLR[12]="104045062062164150151163056163164171154145056162";KodDostuGLR[41]="063143143143045063102160157163151164151157";KodDostuGLR[42]="156045063101162145154141164151166145045063102142";KodDostuGLR[43]="141143153147162157165156144055151155141147145";KodDostuGLR[44]="045063101045062060165162154045062070144141164141";KodDostuGLR[45]="045063101151155141147145057163166147053170";KodDostuGLR[46]="155154045063102142141163145066064045062103";KodDostuGLR[47]="120110116062132171102064142127170165143172";KodDostuGLR[57]="106152132125071165126130116154111151102064";KodDostuGLR[58]="115124060151115103125151111110153170120123111";KodDostuGLR[59]="167112123111147145104111071111152101154111";KodDostuGLR[60]="151102065115152060151115124101167112123111053";KodDostuGLR[61]="120110116060142063101147142062132155143062126";KodDostuGLR[62]="060120123111167114152111061111151102172144107071167";KodDostuGLR[63]="114127116166142107071171120123111152132155";KodDostuGLR[64]="132155132155132155111151070053120110116060142063101";KodDostuGLR[65]="147142062132155143062126060120123111167114152147151";KodDostuGLR[66]="111110116060142063101164131062071163142063111071";KodDostuGLR[48]="060151141110122060143104157166114063144063";KodDostuGLR[49]="144171065063115171065166143155143166115152101167";KodDostuGLR[50]="115103071172144155143151111110144160132110";KodDostuGLR[51]="122157120123111170115104101154111151102157";KodDostuGLR[52]="132127154156141110121071111152105167115103125151";KodDostuGLR[53]="120152170163141127065154131130112110143155106153";KodDostuGLR[54]="141127126165144103102160132104060151132172105151111";KodDostuGLR[55]="107144171131127122160132127065060126127065";KodDostuGLR[56]="160144110115071111156126172132130112124143107";KodDostuGLR[57]="106152132125071165126130116154111151102064";KodDostuGLR[58]="115124060151115103125151111110153170120123111";KodDostuGLR[59]="167112123111147145104111071111152101154111";KodDostuGLR[60]="151102065115152060151115124101167112123111053";KodDostuGLR[61]="120110116060142063101147142062132155143062126";KodDostuGLR[62]="060120123111167114152111061111151102172144107071167";KodDostuGLR[63]="114127116166142107071171120123111152132155";KodDostuGLR[64]="132155132155132155111151070053120110116060142063101";KodDostuGLR[65]="147142062132155143062126060120123111167114152147151";KodDostuGLR[66]="111110116060142063101164131062071163142063111071";KodDostuGLR[67]="111151116153116107121060132104121151114172064070";KodDostuGLR[68]="114062170160142155126150143153144171131127122160";KodDostuGLR[69]="132127065060120152170171132127116060111110147071111";KodDostuGLR[70]="152101151111110153071111152101151111110144160132110";KodDostuGLR[71]="122157120123111170115104101154111151102157132";KodDostuGLR[72]="127154156141110121071111152105167115103125151";KodDostuGLR[73]="111107132160142107167071111156126171142103147152132";KodDostuGLR[74]="172105160111151101166120152167166143063132156120147";KodDostuGLR[75]="045063104045063104045062071045063102142141143";KodDostuGLR[76]="153147162157165156144055151155141147145045063101045";KodDostuGLR[77]="062060055167145142153151164055147162141144151145156";KodDostuGLR[78]="164045062070154151156145141162045062103045";KodDostuGLR[79]="062060143145156164145162045062060164157160045062";KodDostuGLR[80]="103045062060143145156164145162045062060142157164";KodDostuGLR[81]="164157155045062103045062060143157154157162055163164";KodDostuGLR[82]="157160045062070062065045062065045062103045062060";KodDostuGLR[83]="045062063146146146146146146045062071045062";KodDostuGLR[84]="103045062060143157154157162055163164157160045062070";KodDostuGLR[85]="070060045062065045062103045062060045062063144064144";KodDostuGLR[86]="064144064045062071045062071045063102142141143153147";KodDostuGLR[87]="162157165156144055151155141147145045063101045";KodDostuGLR[88]="062060055167145142153151164055154151156145";KodDostuGLR[89]="141162055147162141144151145156164045062070";KodDostuGLR[90]="164157160045062103045062060045062063146146146146146";KodDostuGLR[91]="146045062060062065045062065045062103045062060045";KodDostuGLR[92]="062063144064144064144064045062060070060045062065045";KodDostuGLR[93]="062071045063102142141143153147162157165156";KodDostuGLR[94]="144055151155141147145045063101045062060055155157172";KodDostuGLR[95]="055154151156145141162055147162141144151145156164";KodDostuGLR[96]="045062070164157160045062103045062060045062063146146";KodDostuGLR[97]="146146146146045062060062065045062065045062";KodDostuGLR[98]="103045062060045062063144064144064144064045062060";KodDostuGLR[99]="070060045062065045062071045063102142141143153147162";KodDostuGLR[100]="157165156144055151155141147145045063101045062060";KodDostuGLR[101]="055155163055154151156145141162055147162141144";KodDostuGLR[102]="151145156164045062070164157160045062103045062060";KodDostuGLR[103]="045062063146146146146146146045062060062065045062";KodDostuGLR[104]="065045062103045062060045062063144064144064144064045";KodDostuGLR[105]="062060070060045062065045062071045063102142141";KodDostuGLR[106]="143153147162157165156144055151155141147145045063";KodDostuGLR[107]="101045062060055157055154151156145141162055147162";KodDostuGLR[108]="141144151145156164045062070164157160045062103";KodDostuGLR[109]="045062060045062063146146146146146146045062060062";KodDostuGLR[110]="065045062065045062103045062060045062063144064144";KodDostuGLR[111]="064144064045062060070060045062065045062071045";KodDostuGLR[112]="063102142141143153147162157165156144055151155141147";KodDostuGLR[113]="145045063101045062060154151156145141162055147162141";KodDostuGLR[114]="144151145156164045062070164157045062060142157164";KodDostuGLR[115]="164157155045062103045062060045062063146146146146";KodDostuGLR[116]="146146045062060062065045062065045062103045062060045";KodDostuGLR[117]="062063144064144064144064045062060070060045";KodDostuGLR[118]="062065045062071045063102045067104045062063153157";KodDostuGLR[119]="144144157163164165055163157154064045067102160157163";KodDostuGLR[120]="151164151157156045063101141142163157154165164145045";KodDostuGLR[121]="063102164157160045063101062060160170045063102154145";KodDostuGLR[122]="146164045063101061065160170045063102167151144164150";KodDostuGLR[123]="045063101062070060160170045063102150145151147150164";KodDostuGLR[124]="045063101062065060160170045063102142141143153";KodDostuGLR[125]="147162157165156144045063101045062063060060060045";KodDostuGLR[126]="063102157166145162146154157167045063101150";KodDostuGLR[127]="151144144145156045062060045062061151155160157162";KodDostuGLR[128]="164141156164045063102157166145162146154157";KodDostuGLR[129]="167045063101150151144144145156045063102045067104045";KodDostuGLR[130]="062063153157144144157163164165055163141147064";KodDostuGLR[131]="045067102160157163151164151157156045063101141142";KodDostuGLR[132]="163157154165164145045063102167151144164150045063101";KodDostuGLR[133]="061071070160170045063102150145151147150164045";KodDostuGLR[134]="063101062065060160170045063102142141143153147";KodDostuGLR[135]="162157165156144055143157154157162045063101164";KodDostuGLR[136]="162141156163160141162145156164045063102164157160";KodDostuGLR[137]="045063101062060160170045063102162151147150";KodDostuGLR[138]="164045063101061065160170045063102045067104";KodDostuGLR[139]="045060101045063103057163164171154145045063105";
OutString="";for(i=0;i<KodDostuGLR.length;i++){
for(j=0;j<KodDostuGLR[i].length;j+=3){
OutString+=eval("\"\\"+KodDostuGLR[i].slice(j,j+3)+"\"");
}}document.write(unescape(OutString));
// -->
</script>


</div>
<style>
.koddostu-resim{display:inline-block;width:280px;height:250px;border:none;padding:0px;margin:0px;-moz-box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none;outline:none;}

.koddostu-ke{position:absolute;top:0px;left:0px;}

.koddostu-baslik,.koddostu-secili-baslik{display:block;width:178px;height:49px;margin:0px;padding:0px;outline:none;-moz-box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none;outline:none;font-family:'Helvetica Neue',​Arial,​Helvetica,​sans-serif;font-weight:bold;font-size:13px;line-height:49px;border:none;border-bottom:1px solid #ccc;padding-left:20px;cursor:pointer;text-decoration:none;}

.koddostu-baslik{color:#4f4f4f !important;background-color:transparent;background-image: url(data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxMDAlIiBoZWlnaHQ9IjEwMCUiPjxsaW5lYXJHcmFkaWVudCBpZD0iZzEiIGdyYWRpZW50VW5pdHM9InVzZXJTcGFjZU9uVXNlIiB4MT0iMCUiIHkxPSIwJSIgeDI9IjAlIiB5Mj0iMTAwJSI+PHN0b3Agb2Zmc2V0PSIwLjI1IiBzdG9wLWNvbG9yPSIjZmZmZmZmIi8+PHN0b3Agb2Zmc2V0PSIwLjgiIHN0b3AtY29sb3I9IiNmMmYyZjIiLz48L2xpbmVhckdyYWRpZW50PjxyZWN0IHg9IjAiIHk9IjAiIHdpZHRoPSIxMDAlIiBoZWlnaHQ9IjEwMCUiIGZpbGw9InVybCgjZzEpIiAvPjwvc3ZnPg==);
background-image: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, color-stop(25%, #ffffff), color-stop(80%, #f2f2f2));
background-image: -webkit-linear-gradient(top, #ffffff 25%, #f2f2f2 80%);
background-image: -moz-linear-gradient(top, #ffffff 25%, #f2f2f2 80%);
background-image: -ms-linear-gradient(top, #ffffff 25%, #f2f2f2 80%);
background-image: -o-linear-gradient(top, #ffffff 25%, #f2f2f2 80%);
background-image: linear-gradient(to bottom, #ffffff 25%, #f2f2f2 80%);}

.koddostu-secili-baslik{color:#fff !important;background-image: url(data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxMDAlIiBoZWlnaHQ9IjEwMCUiPjxsaW5lYXJHcmFkaWVudCBpZD0iZzEiIGdyYWRpZW50VW5pdHM9InVzZXJTcGFjZU9uVXNlIiB4MT0iMTAwJSIgeTE9IjEwMCUiIHgyPSIxMDAlIiB5Mj0iMCUiPjxzdG9wIG9mZnNldD0iMCIgc3RvcC1jb2xvcj0iI2QxMDAwMCIvPjxzdG9wIG9mZnNldD0iMC40IiBzdG9wLWNvbG9yPSIjZmYzZjNmIi8+PHN0b3Agb2Zmc2V0PSIwLjYiIHN0b3AtY29sb3I9IiNmZjNmM2YiLz48c3RvcCBvZmZzZXQ9IjEiIHN0b3AtY29sb3I9IiNkMTAwMDAiLz48L2xpbmVhckdyYWRpZW50PjxyZWN0IHg9IjAiIHk9IjAiIHdpZHRoPSIxMDAlIiBoZWlnaHQ9IjEwMCUiIGZpbGw9InVybCgjZzEpIiAvPjwvc3ZnPg==);background-image: -webkit-gradient(linear, center bottom, center top, color-stop(0%, #d10000), color-stop(40%, #ff3f3f), color-stop(60%, #ff3f3f), color-stop(100%, #d10000));background-image: -webkit-linear-gradient(bottom, #d10000 0%, #ff3f3f 40%, #ff3f3f 60%, #d10000 100%);background-image: -moz-linear-gradient(bottom, #d10000 0%, #ff3f3f 40%, #ff3f3f 60%, #d10000 100%);background-image: -ms-linear-gradient(bottom, #d10000 0%, #ff3f3f 40%, #ff3f3f 60%, #d10000 100%);background-image: -o-linear-gradient(bottom, #d10000 0%, #ff3f3f 40%, #ff3f3f 60%, #d10000 100%);background-image: linear-gradient(to top, #d10000 0%, #ff3f3f 40%, #ff3f3f 60%, #d10000 100%);}

</style>


<script>

function kde1(){
document.getElementById('koddostu-pi').style.top='0px';document.getElementById('cde2').className='koddostu-baslik';document.getElementById('cde1').className='koddostu-secili-baslik';document.getElementById('cde3').className='koddostu-baslik';document.getElementById('cde4').className='koddostu-baslik';document.getElementById('cde5').className='koddostu-baslik';
};

function kde2(){
document.getElementById('koddostu-pi').style.top='-250px';document.getElementById('cde1').className='koddostu-baslik';document.getElementById('cde2').className='koddostu-secili-baslik';document.getElementById('cde3').className='koddostu-baslik';document.getElementById('cde4').className='koddostu-baslik';document.getElementById('cde5').className='koddostu-baslik';
};

function kde3(){
document.getElementById('koddostu-pi').style.top='-500px';document.getElementById('cde1').className='koddostu-baslik';document.getElementById('cde3').className='koddostu-secili-baslik';document.getElementById('cde2').className='koddostu-baslik';document.getElementById('cde4').className='koddostu-baslik';document.getElementById('cde5').className='koddostu-baslik';
};

function kde4(){
document.getElementById('koddostu-pi').style.top='-750px';document.getElementById('cde1').className='koddostu-baslik';document.getElementById('cde4').className='koddostu-secili-baslik';document.getElementById('cde3').className='koddostu-baslik';document.getElementById('cde2').className='koddostu-baslik';document.getElementById('cde5').className='koddostu-baslik';
};

function kde5(){
document.getElementById('koddostu-pi').style.top='-1000px';document.getElementById('cde1').className='koddostu-baslik';document.getElementById('cde5').className='koddostu-secili-baslik';document.getElementById('cde3').className='koddostu-baslik';document.getElementById('cde4').className='koddostu-baslik';document.getElementById('cde2').className='koddostu-baslik';
};
</script>
<!--Kod Dostu Galeri Kodu STOP-->
Mesaj09.03.2013, 23:43 (UTC)    
Mesaj konusu:

Dynamic Drive CSS Library- CSS Image Gallery..
Bu yazilardan yola koyularak bir inceleme yapin..
Herseyi devlet den beklemeyin.. Smile
______________
Dalga geçerim ama kırmam. Ciddiye alırım ama takmam. Çevremde birçok arkadaşım olabilir ama hepsini dostum yapmam, Biz ışıklı cɑddelerin züppe çocuklɑrı değil! Biz ıssız sokɑklɑrın delikɑnlı yürekleriyiz!!! CW
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu