Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj22.08.2008, 19:02 (UTC)    
Mesaj konusu: veda hutbesi

arkadaşlar bana böyle kucuk bi veda hutbesi html si lazım bana kodunu verebilecek olan varmı yardımcı olursanız sevinirim
Mesaj22.08.2008, 19:12 (UTC)    
Mesaj konusu:

buyrun [/code]<a name='e3748903'></a>
<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr><td>
<P><div style="border-right:# px solid;border-top:# px solid;scrollbar-face-color: #;


560px;scrollbar-shadow-color:red;scrollbar-arrow-color:sand;border-bottom:# px solid;font-family:ariel;scrollbar-darkshadow-color:black;height:1348Px; bgcolor=#; color:">


<center>
<div class='author'><b>Kategori:</b> <a href='http://yapaz.tr.gg/Veda-Hutbesi.htm'>Veda-hutbesi</a></div></center>
<STRONG><FONT color=#3333ff size=4>
<P align=center>
<OBJECT codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0 height=455 width=543 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000><PARAM NAME="_cx" VALUE="14367"><PARAM NAME="_cy" VALUE="12039"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE=""><PARAM NAME="Movie" VALUE="http://www.islamkent.com/modules/Veda/01.swf"><PARAM NAME="Src" VALUE="http://www.islamkent.com/modules/Veda/01.swf"><PARAM NAME="WMode" VALUE="Window"><PARAM NAME="Play" VALUE="-1"><PARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" VALUE=""><PARAM NAME="Menu" VALUE="0"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM NAME="AllowScriptAccess" VALUE="always"><PARAM NAME="Scale" VALUE="ShowAll"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE=""><PARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><PARAM NAME="MovieData" VALUE=""><PARAM NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"><PARAM NAME="Profile" VALUE="0"><PARAM NAME="ProfileAddress" VALUE=""><PARAM NAME="ProfilePort" VALUE="0"><PARAM NAME="AllowNetworking" VALUE="all"><PARAM NAME="AllowFullScreen" VALUE="false">

<embed src="http://www.islamkent.com/modules/Veda/01.swf"
width="500" height="600" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash" menu="false"></embed></OBJECT></P></FONT></STRONG>
<P style="MARGIN: 0px" align=center><STRONG><FONT color=#3333ff size=4>::Veda HUTBESi::</FONT></STRONG></P>
<P style="MARGIN: 0px" align=center><FONT style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: verdana" face=Verdana,Tahoma,Arial size=2> </P>
<P align=center><FONT style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: verdana" color=#009900 size=1><STRONG>Bu hutbe, M.S. 632 yılında Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimiz tarafından yüz bini aşkın müslümana irad edilmiştir. Hz. Muhammed (S.A.V.) Allaha hamd ve senâdan sonra şöyle buyurmuştur.</STRONG></FONT></P>
<P align=justify><B> <FONT color=#cc0000>EY İNSANLAR!</FONT><BR></B> Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha buluşamayacağım. </P>
<P align=justify><B> <FONT color=#cc0000>EY İNSANLAR!</FONT><BR></B> Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur. </P>
<P align=justify><B> <FONT color=#cc0000>ASHABIM<BR></FONT></B> Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildirilen kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. </P>
<P align=justify><B> <FONT color=#cc0000>EY İNSANLAR!</FONT><BR></B> Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerekir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allahın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz de Abdulmuttalibin oğlu (amcam) Abbasın faizidir. </P>
<P align=justify><B> <FONT color=#cc0000>ASHABIM!<BR></FONT></B> Cahilliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalibin torunu (yeğenim) Rebîanın kan davasıdır. </P>
<P align=justify><B> <FONT color=#cc0000>İNSANLAR!<BR></FONT></B> Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız! </P>
<P align=justify><B> <FONT color=#cc0000>EY İNSANLAR!<BR></FONT></B> Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allahtan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde haklarınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. </P>
<P align=justify><B> <FONT color=#cc0000>MÜMİNLER!<BR></FONT></B> Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kurandır. </P>
<P align=justify><B> <FONT color=#cc0000>MÜMİNLER!<BR></FONT></B> Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun... </P>
<P align=justify><B> <FONT color=#cc0000>ASHABIM!<BR></FONT></B> Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır. </P>
<P align=justify><B> <FONT color=#cc0000>EY İNSANLAR!</FONT><BR></B> Allah Teala her hak sahibine hakkını vermiştir. Varis için vasiyete gerek yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina yapan için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait olduğunu iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allahın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların düşmanlığına uğrasın! Cenab-ı Hak bu insanların ne tevbelerini ne de şehadetlerini kabul eder. </P>
<P align=justify><B> <FONT color=#cc0000>İNSANLAR!</FONT><BR></B> Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? </P>
<P align=center><B> <FONT color=#009900>Allahın risâletini tebliğ ettin, görevini yerine getirdin, bize vasiyet ve nasihatte bulundun diye şehadet ederiz.</FONT> </P>
<P align=center> <FONT style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: verdana" color=#6600cc size=1>(Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)</FONT> </P>
<P align=center><FONT color=#00cccc>Şahid ol yâ Rab!</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#00cccc>Şahid ol yâ Rab!</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#00cccc>Şahid ol yâ Rab!</FONT></B></FONT></P>
</td></tr>
</table>
Mesaj22.08.2008, 19:14 (UTC)    
Mesaj konusu:

veda hutbesi video
Kod:
<embed id="VideoPlayback" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-250948460050042531&hl=tr&fs=true" style="width:400px;height:326px" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"> </embed>
Mesaj22.08.2008, 19:20 (UTC)    
Mesaj konusu:

@Düzenlendi..
Kod:
<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr><td>
<P><div style="border-right:# px solid;border-top:# px solid;scrollbar-face-color: #;


560px;scrollbar-shadow-color:red;scrollbar-arrow-color:sand;border-bottom:# px solid;font-family:ariel;scrollbar-darkshadow-color:black;height:1348Px; bgcolor=#; color:">


<center>
<div class='author'><b>Kategori:</b> <a href='http://yapaz.tr.gg/Veda-Hutbesi.htm'>Veda-hutbesi</a></div></center>
<STRONG><FONT color=#3333ff size=4>
<P align=center>
<OBJECT codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0 height=455 width=543 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000><PARAM NAME="_cx" VALUE="14367"><PARAM NAME="_cy" VALUE="12039"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE=""><PARAM NAME="Movie" VALUE="http://www.islamkent.com/modules/Veda/01.swf"><PARAM NAME="Src" VALUE="http://www.islamkent.com/modules/Veda/01.swf"><PARAM NAME="WMode" VALUE="Window"><PARAM NAME="Play" VALUE="-1"><PARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" VALUE=""><PARAM NAME="Menu" VALUE="0"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM NAME="AllowScriptAccess" VALUE="always"><PARAM NAME="Scale" VALUE="ShowAll"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE=""><PARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><PARAM NAME="MovieData" VALUE=""><PARAM NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"><PARAM NAME="Profile" VALUE="0"><PARAM NAME="ProfileAddress" VALUE=""><PARAM NAME="ProfilePort" VALUE="0"><PARAM NAME="AllowNetworking" VALUE="all"><PARAM NAME="AllowFullScreen" VALUE="false">
                                                                                 
               <embed src="http://www.islamkent.com/modules/Veda/01.swf"
width="500" height="600" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash" menu="false"></embed></OBJECT></P></FONT></STRONG>
<P style="MARGIN: 0px" align=center><STRONG><FONT color=#3333ff size=4>::Veda HUTBESi::</FONT></STRONG></P>
<P style="MARGIN: 0px" align=center><FONT style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: verdana" face=Verdana,Tahoma,Arial size=2> </P>
<P align=center><FONT style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: verdana" color=#009900 size=1><STRONG>Bu hutbe, M.S. 632 yılında Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimiz tarafından yüz bini aşkın müslümana irad edilmiştir. Hz. Muhammed (S.A.V.) Allaha hamd ve senâdan sonra şöyle buyurmuştur.</STRONG></FONT></P>
<P align=justify><B>  <FONT color=#cc0000>EY İNSANLAR!</FONT><BR></B>  Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha buluşamayacağım. </P>
<P align=justify><B>  <FONT color=#cc0000>EY İNSANLAR!</FONT><BR></B>  Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur. </P>
<P align=justify><B>  <FONT color=#cc0000>ASHABIM<BR></FONT></B>  Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildirilen kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. </P>
<P align=justify><B>  <FONT color=#cc0000>EY İNSANLAR!</FONT><BR></B>  Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerekir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allahın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz de Abdulmuttalibin oğlu (amcam) Abbasın faizidir. </P>
<P align=justify><B>  <FONT color=#cc0000>ASHABIM!<BR></FONT></B>  Cahilliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalibin torunu (yeğenim) Rebîanın kan davasıdır. </P>
<P align=justify><B>  <FONT color=#cc0000>İNSANLAR!<BR></FONT></B>  Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız! </P>
<P align=justify><B>  <FONT color=#cc0000>EY İNSANLAR!<BR></FONT></B>  Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allahtan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde haklarınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. </P>
<P align=justify><B>  <FONT color=#cc0000>MÜMİNLER!<BR></FONT></B>  Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kurandır. </P>
<P align=justify><B>  <FONT color=#cc0000>MÜMİNLER!<BR></FONT></B>  Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun... </P>
<P align=justify><B>  <FONT color=#cc0000>ASHABIM!<BR></FONT></B>  Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır. </P>
<P align=justify><B>  <FONT color=#cc0000>EY İNSANLAR!</FONT><BR></B>  Allah Teala her hak sahibine hakkını vermiştir. Varis için vasiyete gerek yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina yapan için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait olduğunu iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allahın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların düşmanlığına uğrasın! Cenab-ı Hak bu insanların ne tevbelerini ne de şehadetlerini kabul eder. </P>
<P align=justify><B>  <FONT color=#cc0000>İNSANLAR!</FONT><BR></B>  Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? </P>
<P align=center><B>  <FONT color=#009900>Allahın risâletini tebliğ ettin, görevini yerine getirdin, bize vasiyet ve nasihatte bulundun diye şehadet ederiz.</FONT> </P>
<P align=center>  <FONT style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: verdana" color=#6600cc size=1>(Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)</FONT> </P>
<P align=center><FONT color=#00cccc>Şahid ol yâ Rab!</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#00cccc>Şahid ol yâ Rab!</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#00cccc>Şahid ol yâ Rab!</FONT></B></FONT></P>
</td></tr>
</table>[/quote]
Mesaj23.08.2008, 09:35 (UTC)    
Mesaj konusu:

Güzel paylaşım
______________
Mesaj23.08.2008, 16:08 (UTC)    
Mesaj konusu:

çok sağolun bakıyım bi
Mesaj23.08.2008, 19:53 (UTC)    
Mesaj konusu:

Harika Paylaşım Allah razı olsun
Mesaj23.08.2008, 20:12 (UTC)    
Mesaj konusu:

sizlerdende Allah razı olsun kolay gelsin Wink
Mesaj24.08.2008, 09:32 (UTC)    
Mesaj konusu:

arkadaşlar bu gnlar güzelde bi sitede görmüştüm küçük biişey kayan yazılı veda hutbesi tasarıma ekliyecem ben bana küçük olanından lazım
______________

Siz de Toplistimize Katılın Gunluk 500 Tekil istatistiklerimiz acık pr 2 ilk 3 ana sayfada http://naatlar.tr.gg/toplist.htm
Mesaj24.08.2008, 10:24 (UTC)    
Mesaj konusu:

naatlar yazmış:
arkadaşlar bu gnlar güzelde bi sitede görmüştüm küçük biişey kayan yazılı veda hutbesi tasarıma ekliyecem ben bana küçük olanından lazım


Wink

Kod:
<TABLE borderColor=#99ccff width=200 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD bgColor=#99ccff><A href="http://dualar.blogcu.com/">
<CENTER><FONT face="Tahoma, sans-serif" color=#993399><STRONG>Veda Hutbesi</STRONG></FONT></CENTER></A></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#eeffee><A href="http://dualar.blogcu.com/"><FONT class=content>
<META http-equiv=Content-Language content=tr>
<META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR>
<META content=FrontPage.Editor.Document name=ProgId></FONT>
<MARQUEE onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() scrollAmount=1 scrollDelay=10 direction=up width=190 height=170 align="center">
<CENTER><FONT face="Tahoma, sans-serif" color=#006600>Veda Hutbesi<BR>Bismillahirrahmanirrahim<BR><BR>EY İNSANLAR! <BR><BR>Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz. <BR>İNSANLAR! <BR><BR>Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.<BR><BR><BR>ASHABIM! <BR><BR>Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur. <BR><BR><BR>ASHABIM! <BR><BR>Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir. <BR><BR>ASHABIM! <BR><BR>Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.<BR><BR><BR>İNSANLAR! <BR><BR>Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız! <BR><BR>İNSANLAR!<BR><BR><BR>Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki <BR>hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.<BR><BR><BR>MÜ'MİNLER!<BR><BR><BR>Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır. <BR>MÜ'MİNLER! <BR>Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...<BR><BR><BR>ASHABIM! <BR><BR>Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır. <BR><BR>İNSANLAR! <BR><BR>Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder. <BR><BR>İNSANLAR! <BR><BR>Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur. <BR>İNSANLAR! <BR>Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?<BR><BR>"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.) <BR><BR>Şahid ol yâ Rab! <BR>Şahid ol yâ Rab! <BR>Şahid ol yâ Rab!</FONT></CENTER></MARQUEE></A></TD></TR></TBODY></TABLE>
Mesaj24.08.2008, 10:26 (UTC)    
Mesaj konusu:

BUNLARİ YAZMAYİ UNUTMUŞUM Idea


Kod içinde bulunan "width" ve "height" değerlerini değiştirerek, tablonun boyutlarını sitenizin tasarımına göre ayarlayabilir, "bg" değerini değiştirerek, sayfanızın arka plan rengi ile tablonun arka plan rengini aynı yapabilir, "fn" değerini değiştirerek, tablonun font rengini değiştirebilir, "sz" değerini değiştirerek, tablonun font büyüklüğünü, "ln" değerini değiştirerek, tablonun arka plan renginden farklı olan satır rengini sayfanıza göre ayarlayabilirsiniz. Wink
______________

NETTURK DEĞİŞİYOR COK YAKINDA...
Mesaj24.08.2008, 11:58 (UTC)    
Mesaj konusu:

tmm çok sağol bi deneyim
______________

Siz de Toplistimize Katılın Gunluk 500 Tekil istatistiklerimiz acık pr 2 ilk 3 ana sayfada http://naatlar.tr.gg/toplist.htm
Mesaj25.08.2008, 09:07 (UTC)    
Mesaj konusu:

naatlar yazmış:
tmm çok sağol bi deneyim
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu