Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj28.08.2008, 19:44 (UTC)    
Mesaj konusu: Adobe Photoshop

ADOBE PHOTOSHOPDERS 1Çalışma Alanın TanıtımıGiriş


Fotoğraflar üzerinde işlemler yapmamızı sağlayan gelişmiş bir programdır. Photoshop, resimlerle piksel olarak adlandırılan bir dizi küçük karelerle çalışır.Araçların Kullanılması


Bir aracı seçmek için, araç kutusunda ilgili aracı tıklayabilir ya da bu araca kısayol tuşunu kullanabilirsiniz. Örneğin klavyede M tuşuna basarak marquee aracını seçebilirsiniz. Seçtiğiniz araç siz diğer bir aracı seçene kadar etkin kalacaktır. Bir aracın üzerine imleci tutarak adını ve kısa yolunu görebiliriz.Araç kutusunda sağ alt köşesinde küçük bir üçgen varsa, ilgili aracın altında gizlenmiş bazı ek araçlar vardır. a-) Gizlenmiş araçları bulunan bir aracın üzerinde iken fareye basılı tutarak, istediğimiz aracın üzerine gidip fareyi bırakarak seçebiliriz. b-) Alt tuşuna basılı tutup, araç kutusuna tıklarsak her tıklamayla bir sonraki gizli araç seçilir. c-) İstediğimiz araç seçilene kadar ilgili aracın kısa yol tuşuna tekrar tekrar basılır.Araç Seçenekleri Çubuğunun Kullanılması


Çoğu aracın araç seçenekleri adı verilen bir çubukta görüntülenen çeşitli seçenekleri vardır. Farklı araçlar seçildikçe, buna uygun olarak değişir. Araç seçenekleri, çubuğundaki bazı ayarlar çeşitli araçlar için aynı iken (Mode ve opacity gibi), bazıları da belli bir araca özgüdür.Araç seçenekleri çubuğu ekranın istenilen yerine taşınabilir, genelde ekranın alt veya üst kısmına yerleştirilir.Araç çubukları araç simgesine tıklayarak, Reset Tool ya da Reset All Tolls komutunu kullanarak seçtiğiniz araç ya da tüm araçlar varsayılan ayarlara getirilebilir.Ekrana getirmek için Windowà Show Options .Resimlerin Görüntülenmesi


Resimlerimizizin görüntüsünü Photoshop’ta % 0.25 ile % 1600 arasında değiştirebiliriz. Resmin geçerli görünüm yüzdesi başlık çubuğunda gösterilir. % 100’de resmi kullanmak istediğimiz yerde gözükeceği şekliyle ve kalitesiyle görebiliriz.View Menüsünün Kullanımı


Resmin görüntüsünü büyütmek için View --> Zoom In ( Ctrl + +) , küçültmek için Zoom --> Out (Ctrl + - )View --> Fit on Screen,resmi çalışılan ekrana sığacak şekilde büyüterek görüntüler. ( Ctrl + 0)Resmin görüntüsünü % 100 yapmak için Zoom aracına çift tıklayabiliriz.

Resmi ekrana sığdırmak için Hand aracına çift tıklyabiliriz.

Zoom Aracının Kullanılması


Zoom aracını seçin, imleci resmin üzerine getirin ve zoom aracının ortasında bir artı işaretinin belirdiğine dikkat edin. Resmin büyütmek istediğiniz kısmı üzerinde tıklayın.
Zoom aracı seçili ve resmin üzerinde iken Alt tuşuna basılı tutun, zoom aracının ortasında bir eksi işaretinin belirdiğine dikkat edin ve bir kere tıklayın, resmin küçüldüğünü görecekseniz.
Resmin belirli bir alanının etrafında Zoom aracıyla bir çerçeve çizerek de bu alanı büyütebilirsiniz. Zoom aracını kullanarak, büyütmek istediğimiz alanı içine alan çerçeve oluşturup fareyi bırakıyoruz.
Klavyeyi kullanarak Zoom-In aracını seçmek için Boşluk + Ctrl tuşlarına basılı tutup, istediğiniz alanı büyütebiliriz ve fareyi bırakırız.
Klavyeyi kullanarak Zoom-Out aracını seçmek için Boşluk + Alt tuşlarına basılı tutup, resmin üzerinde tıklayıp fareyi bırakırız.


Resmin kaydırılması


Etkin pencereye sığmayan bir resmi Hand aracını kullanarak ekranda kaydırabiliriz. Hand aracını seçin, imleci resim üzerinde sürükleyerek resmimizin gözükmeyen kısımlarını etkin pencere içerisine getirip görebiliriz.Hand aracı dışında başka bir araç aktif ise, Klavye’den boşluk tuşuna basılı tutup resmi kaydırmak için resmi tıklayıp,sürükleriz..

Navigator Paletinin Kullanılması


Ekranda görünmüyorsa Window à Show Navigator komutuna seçerek Navigator paletini açın.Navigator paletinde sürgüyü sola ya da sağa kaydırarak görüntü yüzdesini değiştirebiliriz. Büyütme oranı artırıldığında Kırmızı çerçevinin boyutu küçülecektir.Fare imlecini Kırmızı çerçevenin içine getirin, imleç bir el şeklini alır. Resmin farklı bölümlerini görüntülemek için el şeklindeki imleci sürükleyin.İmleç Navigator penceresinde iken Ctrl tuşuna basılı tutun ve resmin belirli bir alanını büyüterek görmek için çerçeve çizin ve bırakın.

Duırum Çubuğunun Kullanılması


Durum çubuğu, uygulama penceresinin sol alt köşesinde bulunur. Durum çubuğundaki açılır menülerden faydalanarak bir dosyanın boyutu (Document Size), Profili(Document Profile), geçici bellek boyutu (Scratch Sizes), programın çalışma verimi (Efficiency), son gerçekleştirilen işlem için harcanan zaman (Timing) ve etkin araç (Current Tool) hakkındaki bilgileri görebilirsiniz.Fare imlecini durum çubuğundaki üçgenin üzerine getirin ve açılır menüyü görüntülemek için tıklayın ve listeden görüntülemek istediğimiz seçeneği tıklayarak seçeriz.Paletlerle Çalışmak


Paletler resimleri izlemenize ve değiştirmenize yardım eden araçlardır. Çalışırken paletleri görüntülemek ya da gizlemek için Window à Show ya da Window à Hide komutlarını kullanabiliriz.Paletleri ve araç kutusunu görüntülemek ya da gizlemek için Tab tuşuna basın.Sadece paletleri görüntülemek için ya da gizlemek için Shift + Tab tuşlarına basın.Bir paleti kendi grubunda etkinleştirmek için ilgili paletin sekmesine tıklayın , taşımak için sürükleyerek taşıyın.Bir paletin menüsünü görüntülemek için fare imlecini paletin sağ üst köşesindeki üçgenin üzerine getirin ve farenin düğmesine tıklayın.Bütün açık paletlerin ve taşınabilir iletişim kutularının en son konumları programdan çıktığınızda varsayılan olarak kaydedilir. Programı paletleri varsayılan konumlarıyla başlatabilir ya da istediğiniz zaman paletleri varsayılan konumlarına getirebilirsiniz. Varsayılan konuma getirmek için Window à Reset Palette Locations. Programı daima önceden belirlenmiş palet ve iletişim kutusu konumlarıyla açılması için Edit à Prefencesà General’ ı seçin ve Save Palette Location seçeneğinin onay imini kaldırın.DERS 2Seçim AraçlarıPhotoshop’ta dört temel araç grubunu kullanarak (Marquee, Lasso, Magic Wand ve Pen) büyüklüğe, şekle ve renge göre seçim yapabiliriz. Move aracını kullanarak seçimlerimizin yerini değiştirebiliriz.Marquee ve Lasso araçlarının simgeleri altında gizlenmiş bazı araçlar bulunur. Fare imlecini araç kutusunda bu araçlardan birinin simgesi üzerinde basılı tutarken açılan menüden istediğiniz aracı seçebilirsiniz.Rectangular Marquee aracı ile dikdörtgen, Elliptical Marquee aracı ile elips şeklinde resim araçları seçebiliriz. Rectangular Marquee aracını seçip, resmimizin seçmek istediğimiz sol üst köşesinden sağ alt köşesine doğru sürükleyerek bir seçim oluşturalım. Seçim sınırını çizdikten sonra fare imlecini seçim alanına getirip sürükleyerek sınırı taşıyabiliriz. Seçim sınırının sadece konumunu değiştirdiğine, boyutunu ya da şeklini etkilemediğine dikkat edin.Seçimi iptal etmek için Select à Deselect komutunu seçin ve Marquee aracı aktifken sınırının dışında bir nokta tıklayın.Seçim sınırı istediğiniz şekilde yerleşmediyse, sınırı oluştururken konumunu ayarlayabilirsiniz. Farenin tuşunu basmaya devam ederek boşluk tuşunu basılı tutun ve seçimi sürükleyin.Seçim sınırı siz sürüklerken hareket edecektir.Bazen nesnein orta noktasından kenarlarına doğru bir seçim sınırı çizerek eliptik ya da dikdörtgen seçimler oluşturmak daha kolaydır. Fareyi seçmek istediğimiz kısmın orta noktasına getirin ve Alt tuşuna basılı tutup seçim yaparsak seçimin başlangıç noktasını merkez alarak genişlediğine dikkat edin. Shift tuşuna basılı tutarak seçim alanı oluşturursak da tam Kare ya da Daire şeklinde seçim alanları oluşur.· Seçimin TaşınmasıSeçili olan alandaki kısmı taşımak için, Move aracına seçin ve fare imlecini seçimin üzerine getirin. İmleç, yanında makas bulunan bir ok simgesine dönüşecektir. Bu, sürüklediğinizde seçimin mevcut yerinden kesilerek yeni konumuna taşınacağını gösterir.· Seçimin KopyalanmasıSeçili alan içindeki kısmın kopyasını almak için Move aracı aktif iken, Alt tuşuna basılı tutup imleci seçimin içine getirin. İmleç çift ok simgesine dönüşecektir. Bu, seçimi taşıdığımızda bir kopyası oluşacağını gösterir. Seçimi taşırken Shift tuşuna basılı tutarak yatay ya da dikey olarak kısıtlayabiliriz.Marquee aracı seçili iken Ctrl tuşuna basılı tutun ve imleci seçimin içine getirin. İmlecin yanında seçimin bulunduğu yerden kesileceğini gösteren bir makas simgesi belirecektir. Sürükleyerek taşıyabiliriz ve böylelikle Move araçını aktif hale getirmeden taşıma yapabiliriz.Ok tuşlarını kullanarak seçimin konumu ile ilgili ince ayar yapabilirsiniz. Ok tuşları ile seçimi bir seferde bir ya da on piksel hareket ettirmek mümkündür. Ok tuşuna her basışımızda ağzın bir piksellik artırımlarla dikkat edin. Shift tuşuna basılı tutarak ok tuşlarını kullanırsak 10 piksellik artırımlarla taşıyabiliriz.Seçilen alanın etrafındaki sınır ayarlama kimi zaman sizi zorlayabilir. Seçimin sınırlarını iptal etmeden geçici olarak gizleyebilir ve gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra tekrar görünür hale getirilebilir. View à Show à Selection Edges ( Ctrl + H ).

· Magic Wand Aracı ile SeçimResimdeki komşu pikselleri renk açısından benzerliklerini temel alarak seçmemizi sağlar. Magic Wand aracının seçenekler çubuğunda yer alan Tolerance ayarı, tıkladığınız alanda bir rengin kaç benzer tonunun seçileceğini kontrol eder. Bunun için varsayılan değer 32’dir. Yani tıklanan bir alandaki rengin kendisine benzeyen 32 daha açık ve 32 daha koyu tonu seçilecektir. Seçilecek benzer tonların sayısını artırmak için araç seçenekleri çubuğundaki Tolernce değerini mesela 50 yapabiliriz.· Lasso Aracı ile SeçimHem serbest çizim, hem de düzgün çizgiler gerektiren seçimlerde Lasso aracı kullanılabilir. Lasso aracı seçin, seçilecek kısmın üzerinde serbest bir çizimle bir çizgi oluşturmak üzere sürükleyerek seçim alanı oluşturulur. Alt tuşuna basılı tuturak fareye tıklarsak Polygon Lasso moduna geçer, tıkladığımız noktalardan geçecek şekilde çokgen şeklinde seçim alanları oluşturulur. Lasso aracı bir seçim oluştururken farenin düğmesini bırakırsanız, seçim başlangıç noktası ve farenin düğmesi bıraktığınız nokta arasında düz bir çizgi çizerek kendini birleştirir. Daha düzgün bir sınır oluşturmak için seçimi başlangıç noktasıyla kesiştiği yerde sonlandırın.· Seçime Ekleme ve Seçimden Çıkarma YapmakBir alanı seçerken Shift tuşuna basılı tutarak, seçtiğimiz alan geçerli seçime eklenecektir. Alt tuşuna basılı tutarak seçtiğimiz alan, geçerli seçili alandan çıkartılacaktır.· Magnetic Lasso Aracı ile Seçim OluşturmakPhotoshop’ta yüksek konstrastlı (renk zıtlığı) kenarlara sahip alanlarda serbest çizim seçimleri yapmak için Magnetic Lasso aracı kullanılır. Magnetic Lasso aracını kullanırken sınır otomatik olarak izlediğiniz kenara yapışacaktır. Fareyi tıklayarak seçim sınırı üzerine tutunma noktaları (fastening point) yerleştirmek suretiyle aracın izlediği aracın izlediği yolun doğrultusunu da kontrol edebilirsiniz. Aracın kenarı yeterince yakından takip etmediğini düşünüyorsanız, farenin düğmesine tıklayarak kendi tutunma noktalarınızı yerleştirebilirsiniz. Gerekli gördüğünüz durumlarda istediğiniz kadar tutunma noktası yerleştirmekte serbestsiniz. Delete tuşuna basıp imleci en son tutunma noktasına geri götürerek tutunma noktalarını silebilir ve geri gidebilirsiniz.· Seçime Transform UygulamakSeçilen alanı döndürmek ve ölçeklendirmek için Free Transform komutunu kullanırız. Edità Free Transform komutunu seçin. Seçimin etrafında bir sınırlayıcı kutu (Bounding box) belirecektir.Döndürmek için, fare imlecini köşe tutamaçlarından birinin dış kısmında çift yönlü eğri bir ok belirene kadar tutun ve imleci kulağı döndürmek istediğiniz yönde sürükleyin. Kulağın seçimin merkez noktası etrafında döndüğüne dikkat edin.Seçilen alanı ölçeklemek için fare imlecini doğrudan köşe tutamaçlarından birinin üzerine götürün ve küçültmek ya da büyütmek için imleci sürükleyin. Orantılı büyütme ve küçültme yapmak için sürükleme esnasında Shift tuşuna basılı tutun.Seçilen alanın konumunu değiştirmek için fare imlecini sınırlayıcı kutunun içinde (orta nokta dışında) ve sürükleyin. ( Fare imlecini orta noktaya getirip sürüklerseniz orta noktayı taşırsınız.) Transform’u uygulamak için Enter tuşuna basın.Seçili alanını simetrik olacak şekilde çevirmek önce Edità Free Transform ya da Edità Transformà Rotate sonra da Edità Transform à Flip Horizontal diyoruz, ve transform işlemini bitirmek için Enter diyoruz.· Resmin Kesilip ÇıkarılmasıPhotoshop’ta resmin bir bölümünü kesip çıkarmak için Crop aracı ya da crop komutunu kullanırız. Ayrıca dikdörtgen seçim sınırı dışında kalan alanı silmek ya da seçim dışında kalan alanı gizlemek de mümkündür. Resmin kenarları etrafında saydamlığa ya da renk kenar rengine dayalı olarak bir sınır oluşturmak için Trim aracını kullanabiliriz.Crop aracını seçin ya da C tuşuna basın. Fare imlecini resim penceresinin içine getirin ve tamamlamış olduğumuz resmi kesip çıkarmak için imleci resmin sol üst köşesinden sağ alt köşesine sürükleyerek bir çerçeve oluşturun. İmleci sürükledikten sonra Crop aracının seçenekler çubuğunda perspektif’inin seçili olmadığından emin olun.Çerçevenin konumu değiştirmek gerekiyorsa, fare imlecini çerçeve içinde herhangi bir yere getirin ve sürükleyin. Çerçevenin boyutunu değiştirmek için, tutamaçlardan birini sürükleyerek bunu gerçekleştirebilirsiniz. Çerçeve istediğiniz yere geldiğinde, resmin asılı kısmını kesip çıkarmak için Enter tuşuna basın. Bu işlemden vazgeçmek için ise Esc tuşuna basın.KATMANLAR İLGİLİ TEMELLER· Resimlerin Katmanlarla DüzenlenmesiHer photoshop dosyası bir ya da daha çok katman içerir. Yeni dosyalar genellikle bir arka planla birlikte oluşturulur. Layers paletini kullanarak katmanları inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.Bir resimdeki yeni katmanlar siz bir çizim, resim eklyene saydamdır. Katmanlarla çalışmayı, bir resmin çeşitli öğelerini asetat kağıtları üzerine yerleştirmeye benzer. Her bir asetat kağıdını diğerlerini değiştirmeden ayrı ayrı düzenleyebilir, konumları değiştirebilir, silebilir ve bütün asetatları üstüste koyduğumuzda resmin tamamını görebiliriz.· Katmanların Oluşturulması ve GörüntülenmesiEkranda görünmüyorsa Windowà Showà Show Layers komutuna girerek ya da F7 fonksiyon tuşuna basarak getirebiliriz. Layers panelini kullanarak katmanları gizleyebilir, görünür kılınabilir, konumlarını değiştirebilir, silebilir, yeniden adlandırabilir ve birleştirebiliriz. Layers paletinde tüm katmanlar adları ve resimlerinin küçük birer örneği de otomatik olarak güncellencektir.

MASKELEME VE KANALLARMaskeler, üzerinde çalıştığımız resmin belirli bölümlerini izole ederek bu bölümlerin korunmasını sağlar. Seçimi temel alan bir maske oluşturduğunuzda, seçili olamayan alan yapılan düzenlemelere karşı maskelenir ya da korunur. Oluşturulması uzun süren seçimleri maske kullanarak kaydedebilir, daha sonra aynı seçimleri tekrar kullanabilirsiniz. Ayrıca, diğer karmaşık düzenleme işlemleri için de (resimde renk değişikleri yapmak ya da filtre efektleri oluşturmak gibi) maskelerden faydalanabilirsiniz.Photoshop’ta, Quick mask olarak adlandırılan geçici maskeler oluşturabilir, ya da sürekli maskeler oluşturarak bunları alpha kanalları adıyla bilinen özel gri tonlu kanallar şeklinde saklayabilirsiniz.· Bir Quick Mask OluşturmakQuick Mask modunu kullanarak bir seçim sınırını geçici bir maskeye, sonraki bölümlerde de bu geçici Quick Mask’ı tekrar bir seçim sınırına dönüştürebiliriz. Bir Quick Mask’ı daha kalıcı olan bir alpha kanalı maskesi olarak kaydetmezseniz, seçime çevirdiğinizde bu geçici maske kaybolacaktır.Resmimizin bir bölümünü seçelim. Sonra araç kutusundaki Quick Mask düğmesine basalım. Quick Mask moduna geçtiğimizde, seçim dışında kalan alanı maskelemek ve korumak için kırmızı bir örtü belirecektir. Sadece görünür ve seçili olan ve korunmayan alanda değişiklik yapabiliriz.Masklenen alanın bazı bölümlerini silerek ya da bu alana yeni bölümler ekleyerek düzenleyeceğiz Quick Mask’ta değişiklik yapmak için Paintbrush aracını kullanacağız. Quick Mask modundaki bütün düzenlemeleri resim penceresinde yapacağız.Photoshop Quick Mask modunda otomatik olarak Grayscale moduna geçer. Ön plan rengi siyaha, arka plan rengi de beyaza döner. Quick Mask modunda boyama ya da düzenleme araçlarını kullanırken aşağıdaki prensipleri aklınızdan çıkarmayın.Beyaz renkle boyamak maskeyi(kırmızı örtü) siler ve seçilen alanı büyütür.Siyah renkle boyamak maskeyi(kırmızı örtü)boyunu büyütür ve seçilen alanı küçültür.· Maskelenmiş Alanların Silinerek Seçim Alanın BüyütülmesiŞimdi beyaz renkle boyayarak seçili alanı büyüteceğiz. Bu işlem maskenin bir kısmını silecektir. Ön plan rengini beyaz yapmak için Set Foreround Color ve set Background color seçim kutularının üst köşesinde bulunan Switch Foreground and Background Colors simgesine tıklayın. Paintbrush aracını seçin. Ortaboy bir fırça seçin. Oluşturduğunuz Quick mask’ı düzenlerken zaman zaman resmimizin görüntüsünü büyütüp küçültmemiz gerekecektir. Paintbrush aracını kullanarak seçtiğimiz alana yakın olan kırmızı alanları boyamaya başlayın. Beyaz renkle boyadığımız alanlar silinecektir. İstenmeyen alanları boyuyorum diye endişilenmeyin. Daha sonra resmin gereken alanlarını maskeleyerek düzeltme yapabiliriz. Silmek istediğimiz bütün kırmızı alanları sildikten sonra Quick mask’inizi tekrar bir seçim olarak görmek için Standart moda geçebilirsiniz.· Bir seçimin Maske olarak kaydedilmesiSeçilen bir bölümü bir alpha kanalı olarak kaydedeceğiz. Böylece uzun süren bu çalışmalarımız boşa gitmeyecek ve aynı seçimi daha sonra tekrar kullanabileceğiz.Quick mask’lar geçici maskedir. Seçimlerini iptal ettiğinizde kaybolurlar. Bununla birlikte, herhangi bir seçimi bir alpha kanalında maske olarak kaydetmek mümkündür. Alpha kanallarını bilgilerin saklanabileceği depolar olarak düşünün. Bir seçimi maske olarak kaydettiğinizde Channels paletinde yeni bir alpha kanalı oluşur. ( Bir resimde bütün renk ve alpha kanallları dahil olmak üzere en fazla 24 kanal olabilir.) Bu maskeleri aynı ya da farklı resimde tekrar kullanabiliriz.Channels paletinde, resminizin(varsayılan olarak) renk bilgisi kanallarına (RGB resmi için bütün renklerin bulunduğu bir ön izleme kanalı ve kırmızı,yeşil, mavi kanalları için ayrı bir kanal) sahip olduğunu göreceksiniz.Bir seçimi kaydetmek için Selecetà Save Selection komutuna gireceğiz. Karşımıza çıkan kutuda geçerli dosyamızın adı ve Channel açılır menüsünde de varsayılan olarak New yazısını göreceksiniz. Varsayılan ayarları kabul etmek için OK diyelim. Channals paletinin en altına Alpha 1 isimli yeni bir kanal eklenecektir. Bütün yeni kanallar orijinal resimle aynı boyutlara ve pixel sayısına sahiptir. Bu yeni kanalın adını daha sonra değiştireceğiz.Kanalları tek tek inceleyin. Görünür hale getirmek için ya da gizlemek için kaanalın soluındaki göz simgesini tıklayın. Birden fazla görünür getirmek ya da gizlemek için , fare imlecini paletteki göz simgesinin bulubduğu sütun boyunca sürükleyin.Alpha kanallarını silebilir, yenilerini ekleyebilir ve Quick Mask’lerde olduğu gibi boyama ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca her bir kanal için ad, renk, maske seçeneği ve Opacity değeri (resmin değil kanalın önizlmesi üzerinde etkilidir.) belirleyebilirsiniz.Kanallarla katmanları birbirine karıştırmamak için, kanalları resmin renk ve seçim bilgilerinin, katmanları da boyama ve efektlerin saklandığı bölümler olarak düşünebilirsiniz. Bütün renk kanallarını ve yeni alpha maske kanalını birlikte görüntülerseniz, resim penceresinin görüntüsü daha çok Quick Mask modundakine (seçim maskelendiğinde kırmızı örtü görünürken) benzeyecektir. Şimdi bu maske kanalını başka bir yöntemle düzenleyeceğiz.Kanalları incelemeyi bitirdikten sonra Channaels paletinde RGB kanalının yanında yer alan göz simgesine tıklayın. Tekrar bütün kanallar birarada görüntülenecektir. Kanalı yeniden adlnadırmak için Channels paletindeki Alpha 1 kanalına çift tıklayın. Channels Options penceresine yeni adını girip, ok deyin.· Maskenin DüzenlenmesiŞimdi maske kanalını düzenlyerek seçimi düzelteceğiz. Seçimi yaparken küçük alanlar gözünüzden kaçabilir. Kaydettiğiniz seçimi bir kanal maskesi olarak görüntülemeden bu hataları göremeyebiliriz.Bir kanal maskesini düzenlerken Quick mask modunda olduğu gibi çoğu boyama ve düzenleme aracını kullanabiliriz. Bu kez maskeyi gri tonlu bir resim olarak görüntüleyecek ve düzenleyeceğiz. Çalıştığımız kanal dışındaki tüm kanalları kapatalım. Sadece kanalımız seçili halde iken, resim penceresinde kanalımıza ait seçimin siyah beyaz bir maskesi görüntülenecektir.Seçili kanaldaki alan üzerinde siyah ya da gri benekleri bulun. Şimdi seçilen alanı büyütmek için bu benekleri beyaza boyayarak sileceğiz.Beyaz renkle boyamak maskeyi siler ve seçilen alanı büyütür.

Siyah renkle boyamak maskenin boyunu büyütür ve seçilen alanı küçültür.

Gri değerleri ile boyamak, boyamada kullanılan gri seviyesiyle orantılı olarak opaklığı değiştirerek maskeyi büyütür ya da küçültür.Channals paletinde ilgili kanalı seçelim, Önplan renginin beyaz, arka plan renginin siyah olduğundan emin olun. Sonra da Brushes paletinden küçük bir fırça seçin ve siyah ya da gri tüm benekleri boyayın. Kanalın siyah alanında herhangi bir beyaz nokta görürseniz, ön plan rengini siyah yapın ve bu beyazlıkların üzerini boyayın. Siyahla boyarken maskelenmiş alanı büyüttüğünü ve seçim alanını küçülttüğünüzü unutmayın.· Kısayol Tuşlarıyla Seçimin YüklenmesiBir alpha kanalındadeğişiklik yaptıktan sonra ya da daha önce kaydetmiş olduğunuz bir seçimi kullanmak isterseniz, bu seçimi resminize yükleyebilirsiniz. Kaydedilen bir seçimi kısayol tuşları ile yüklemek için, Channels paletini kullanarak aşağıdaki işlemlerden birini uygulayın.Alpha kanalını seçin. Paletin altındaki Load Channels As Selection düğmesine tıklayın. Sonra da paletin üst tarafında yer alan kompozit(birleşik) renk kanalını seçin.Ctrl tuşuna basılı tutarak yüklemek istediğiniz seçimin bulunduğu kanala tıklayın.Maskeyi mevcut seçime eklemek isterseniz, Ctrl + Shift tuşuna basılı tutun ve ilgili kanala tıklayın.Maskeyi mevcut seçimden çıkartmak isterseniz, Ctrl + Alt tuşuna basılı tutun ve ilgili kanala tıklayın.· Maskenin Seçim Olarak Yüklenmesi ve Bu Seçimdeki Ton Dengesinin AyarlanmasıŞimdi bir kanal maskesini bir seçim olarak yükleyeceğiz. Kanal maskesi, bir seçim yüklendikten sonra bile Channels paletinde saklanır. Yani bu maskeyi istediğiniz zaman tekrar kullanabilirsiniz. Channels paletinde RGB önizleme kanalını tıklayarak resmin tamamı görüntüleyin. Select à Load Selection komutunu seçin ve ok deyin. Imageà Adjustà Auto Levels komutunu seçin. Seçimdeki renklerin ton dengesi otomatik olarak ayarlanacaktır.Auto Levels her kanaldaki en koyu ve en açık pikselleri siyah ve beyaz olarak tanımlar ve ortalama piksel değerlerini orantılı olarak dağıtır.

· Resmin Dekupe Edilmesi (Extract)Biraz daha zor seçimler yapmak için farklı bir maskeleme ve seçim aracı olan Extract komutunu kullanacağız. Extract komutu, bir önplan nesnesini arka plandan ayırmak için daha gelişmiş bir yöntem sunar. Bu yöntemle saçaklı, karmaşık ya da kenarları kolayca tanımlanamayan nesneleri bile fazla uğraşmadan arka plandan ayırmak mümkündür.· Nesnenin Arka Plandan AyrılmasıFarklı resimlerdeki bir araya getirirken beklenmedik sonuçlarla karşılaşmamak için, aynı çözünürlüğe sahip resimler kullanmanız ya da resimlerin resimlerin çözünürlükleri farklı ise, önce çözünürlükleri dengelememiz gerekir.Örneğin, orijinal resmin çözünürlüğü 72 Dpi ise ve 144 Dpi’lık çözünürlüğe sahip bir resimdeki bir öğeyi bu resme eklediğinizde, eklenen öğe diğerinin iki katı kadar piksele sahip olduğu için orijinal resmin iki katı büyüklükte olacaktır.Image à Extract komutunu seçin. Extract iletişim kutusu ekrana gelecektir. Kutuda yer alan Edge Highlighter aracının seçili olduğunu görecekseniz.Bir nesneyi dekupe etmek için önce Extract iletişim kutusu kullanarak nesnenin kenarları vurgulanır. Sonra nesnenin iç kısmı tanımlanır ve dekupe (Extration) oluşturulur. Dekupe işlemi uygulandığında arka plan silinerek saydam bir hale gelir ve sadece dekupe edilen nesne kalır. Brush size kutusuna 20 yazın. Kenarları önce büyük bir fırça kullanarak kaba hatlarıyla vurgulamak, sonra da küçük bir fırçayla düzeltmler yapmak en kolayıdır. Yanlışlıkla istediğinizden daha büyük bir alanı vurgularsanız, iletişim kutusundan Eraser aracını seçin ve önizleme penceresini kullanarak vurguladğınız bölümün üzerine sürükleyin. Exract iletişim kutusundan Fill aracını seçin. Sonra da nesnenin iç kısmını tıklayarak bu bölümü doldurun. Dekupe önizlemesini oluşturmadan önce nesnenin iç kısmını tanımlamanız gerekir. Varsayılan dolgu renginin (parlak mavi), vurgulama rengi (yeşil) ile oluşturduğu kontrast oldukça belirgindir. Resmin renkleriyle aralarında daha belirgin bir konstrast oluşturmak isterseniz, Extract iletişim kutusundaki Highlight ve Fill menülerini kullanarak bu iki rengi de değiştirebiliriz. Dekupe edilen resmi görmek için Preiew düğmesine tıklayın. Önizleme görüntüsünü büyütmek için zoom aracını seçin ve önizleme penceresinin içine tıklayın.Extract iletişim kutusundaki Show menüsünü kullanarak orijinal (original) ve dekupe medilmiş (extracted) görüntü arasında geçiş yapın.

Dolguyu silmek için doldurduğunuz alanı Fill aracı ile tıklayın.

Extract iletişim kutusundaki Eraser aracını seçin ve istenmyen bir vurgulama çizgisini imleci üzerine sürükleyerek silin.

Vurgulama dolgu renklerini görmek için Show Highlight ve Show Fill kutularına onay imi koyun. Bu kutulardaki onay imini kaldırarak vurgulama ve dolgu renklerini gizleyebilirsiniz.· Resmin Karmaşık Bir Bölümünün Dekupe EdilmesiImageà Extract komutunu seçin. Extract iletişim kutusunda Force Foreground kutusuna onay imi koyun. Burada, seçime temel oluşturacak rengi seçerek işe başlayacağız. Force Foreground yöntemi, tek renkli ya da tek renkli sayılabilecek nesnelerde en iyi sonucu verir. Extract iletişim kutusundaki Eyedropper aracını seçin ve ön plan rengi olarak kullanacağımız rengi örneklemek için bir yere tıklayın. Extract iletişim kutusundaki Edge Highlighter aracını seçin. Brush size sürgüsünü kullanarak ya da klavyeden bir değer girerek büyük bir fırça seçin(20,30 gibi).Koyu renkli zemin üzerine gelen kısımlarını vurgulayın. Sonra imleci sürükleyerek alt kısmını tamamen vurgulayın. Vurgunun boşluk bırakılmadan yapılması gerekmektedir. Extract iletişim kutusundaki Display menüsünden Black matte’i seçin. Black matte, açık renkli seçimlerde iyi kontrast oluşturur. Koyu renkli bir seçim için, Gray ya da White Matte deneyin. None seçeneği saydam bir arka plan önünde gösterir. Dekupe edeceğeniz nesneyi görüntülemek için Preview düğmesine tıklayın ve Ok diyerek çıkın.· Maskelenmiş Seçime Bir Filtre Efektinin UygulanmasıChannels paletindeki ilgili kanalın altındaki Load Channel As Selecetin düğmesinin üzerine sürükleyin. Kanal resme yüklenecektir. Bunu korumak ve arka plan üzerinde çalışmak için seçimi ters çevireceğiz. Selecet à Inverse. Filter à Artistic à Colored Pencil. Filtreyi uygulmadan önce buradaki sürgülerle oynayarak resimdeki değişikleri izleyin.· Degrade Maskesi OluşturmakMaskede gizlenen alanlar için siyah, seçilenler için beyaz kullanmak yerine, kısmı saydamlığı göstermek için gri gölgeleriyle de boyayabilirsiniz. Bu bölümde kanallardan birine degrade (siyahtan girye ve beyaza) ekleyecek ve degradedeki siyah, beyaz ve gri saydamlık seviyelerinin resmi nasıl etkilediğini görmek için seçimi bir renkle dolduracağız.Channels paletinde paletin alt kısmında yer alan Create New Channel düğmesine tıklayarak yeni bir kanal oluşturun. Alpha 1 olarak adlandırılan yeni kanal Channels paletinin en altında belirecektir. Diğer kanallar gizli durumdadır. Yeni kanalı çift tıklyarak ismini değiştirelim. Gradient aracını seçelim.Araç seçeneklerinden Buradan Black ve White’ı seçin. Degradenin düşey dogrultuda olması için Shift tuşuna basılı tutun ve gradient pencesinin üst kısmından alt kısmına doğru sürükleyin. Değrade kanala uygulanacaktır.Şimdi de degradeyi bir seçim olarak yükleyecek ve buı seçimi bir renkle dolduracağız. Bir degradeyi seçim olarak yükleyip bu seçimi de bir renkle doldurduğunuzda dolgu renginin opaklığı degrade bouynca farklılık gösterecektir. Degradenin siyah olduğu yerlerde dolgu rengi yoktur. Degradenin gri olduğu yerlerde kısmen, beyaz olduğu yerlerde de tamamen gözükür. Channels paletinden RGB kanalını tıklayın. Bir sonraki adımda degradeyi bir seçim olarak yükleyeceğiz. RGB kanalını iptal etmeden , farenin imlecini Gradient kanalaına getirip tıklayın ve aşağıdan Load Channel As selection dügmesine tıklayın. Pencerede bir seçim sınırı belirecektir. Bu sınır resmin yaklaşık yarısının üzerinde gözükmesine rağmen dogrudur. Ön ve Arka Planın varsayılan renklere ayarlanmış olduğunda emin olun. Delete tuşuna basın degrade seçimini geçerli arka plan rengi ile beyazla doldurun.RÖTÜŞLAMA· Kullanım AmacıBir resme uygulayacağınız rötüş işlemi biraz da rsmin hangi amaçla kullanılacak olması, resmin resmin ilk taranmadaki çözünürlüğünden ton aralığı tipine ve resmin gerektirdiği renk düzeltimine kadar her şeyi etkiler. Photoshop, RGB’yi ve diğer modlarını olduğu gibi CMYK renk moudunu destekler.· Çözünürlük ve Resim BüyüklüğüPhotoshop’ta bir resmi rötüşlarken ilk yapılması gereken resmin doğru çözünürlüğe sahip olup olmadığıdır. Çözünürlük (resolution) kelimesi, bir resmi tanımlayan ve ayrıntıları oluşturan piksel adındaki küçük karelerin sayısını gösterir.· ÇözünürlükBilgisayar grafiklerinde farklı tipte çözünürlükler kullanılır. Bir resmin uzunluk birimi boyunca yer alan piksel sayısı resim çözünürlüğü olarak adlandırılır ve genellikle inç başına düşen pixel yani pixels per inch (ppi) ile gösterilir. Yüksek çözünürlüklü bir resimde, aynı boyutlara sahip düşük çözünürlüklü bir resimdekinden daha fazla piksel bulunur ve dolayısıyla bu resmin dosya boyutu diğerinden daha büyüktür. Photoshop’ta resimler yüksek (300 ppi ya da daha büyük) ile düşük (72 ppi ya da 96 ppi) olarak adlandırılan çözünürlük değerlerinde görüntülenir.Bir monitörün uzunluk birimi boyunca yer alan piksel sayısı ise monitör çözünürlüğü olarak adlandırılır ve genellikle inç başına düşen nokta yani dots per inch (dpi) ile gösterilir. Resim pikselleri doğrudan monitör piksellerine çevrilir. Phohotoshop’ta resim çözünürlüğü monitörün çözünürlüğünden büyükse, resim ekranda belirlenen baskı boyutundan daha büyük görünür.Bir fotoyazıcı ya da lazer yazıcı da inç başına kullanılan mürekkep noktası sayısına yazıcı çözünürlüğü ya da çıktı çözünürlüğü denir. En iyi sonuç yüksek çözünürlüklü resimler yüksek çözünürlüklü yazıcılarda basıldığında elde edilir. Basılacak bir resmin çözünürlüğü, yazıcı çözünürlüğüne ve ekran frekansına ya da resimleri yeniden oluşturmak için kullanılan halftone screen yöntemindeki inç başına düşen satıra yani lines per inch’e (lpi) göre belirlenir.

· Resmin Kesilip ÇıkarılmasıÖnce resmi Crop aracı ile resmi kendisne ayrılan yere sığacak şekilde ölçekleyecek ve keseceğiz. Bir resmi kesip çıkarırken Crop aracını ya da Crop komutunu kullanabiliriz. Dikdörtgen şeklindeki seçimin dışında kalan alanı silebilir ya da gizleyebilirsiniz. Crop aracını seçin. Araç seçenekleri çubuğuna resmi sayfada kullanılacağı boyutlarını girin. Resmin etrafına bir çerçeve çizin . Sürüklerken çerçevenin hedef dosya boyutu için belirlediğiniz boyutlarla aynı oranı koruduğuna dikkat edin. Farenin düğmesini bıraktığınızda araç seçenekleri çubuğundaki seçenekler değişecek ve seçili alanın dışında gölgeli bir alan belirecektir. Bu alanı görmek istemiyorsanız araç çubuğunu kullanarak ilgili seçeneği (Shield Cropped Area) iptal edebiliriz.Resmi hafif eğik olarak tarandığından yeni boyutlarını uygulamadan önce Crop aracını kullanarak resmi düzelteceğiz. Fare imlecini çerçevenin dışında bir yere getirin. İmleç çift uçlu eğri bir oka dönüştüğünde, çerçeveyi resimle paralel oluncaya kadar sürükleyin. Gerekiyorsa köşe tutamaçlarını kullanarak çerçevenin büyüklüğünü hassas bir şekilde ayarlayın ya da çerçeveyi içine gelip hafif taşıyın. Enter tuşuna basın. Resim bulunduğu yerden kesilip çıkarılacaktır.· Ton Aralığının AyarlanmasıBir resmin ton aralığı, resimdeki kontrast ya da ayrıntı miktarını gösterir ve resimdeki piksel dağılımı ile (en koyu (siyah) piksellerden en açık (beyaz) piksellere kadar belirlenir. Bu bölümde Levels komutunu kullanarak resmin kontrastını düzelteceğiz.Image à Adjust à Levels komutunu seçin ve Levels iletişim kutusundaki Preview kutusunun seçili olduğundan emin olun.Levels iletişim kutusundaki histogramı inceleyin. Alt yer alan üçgenler gölgeleri ( siyah üçgen), aydınlık yerleri (beyaz üçgen) ve ara tonları(midtone) ya da gammayı’yı (gir üçgen) göstermektedir. Resimdeki renkler tüm aydınlık aralığını kapsıyorsa, grafik siyah üçgenden beyaz üçgene kadar histogramın tüm genişliğini kaplayacaktır. Resimde çok koyu ya da çok açık renklerin olmaması durumunda ise grafik merkeze doğru toplanmış halde göreceğiz.Ton aralığını genişletmek için resmin siyah ve beyaz noktalarını ayarlayabilirsiniz. Soldaki ve sağdaki üçgenleri histogramda en koyu ve en açık renklerin başladığı noktalara doğru sürükleyin. Değişiklerin uygulanması ok deyin. Histogramın yeni halini görmek için Imageà Histogram deyin.Image à Adjust à Auto Contrast komutunu kullanarak da kontrast ve resimdeki renklerin tüm karışımını otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Kontrastın ayarlanması resimdeki en koyu ve en açık pikselleri siyah ve beyaza eşler. Yeniden eşleme işlemi aydınlık yerlerin daha açık, gölgelerin daha koyu görünmesini sağlar ve fotografların ya da sürekli tonlu resimlerin görüntüsünü daha da düzeltebilir. Auto Contrast komutu siyah ve beyaz pikselleri % 0.5 oranında kırpar. Yani resimdeki en açık ve en koyu renkli pikselleri belirlerken bu piksellerin ilk % 0.5’lik bölümünü dikkate almaz. Renk değerlerinin bu şekildekırpılması, resimdeki uç piksel değerlerinin yerini siyah ve beyazın almasını sağlar.· Renk Dengesizliğinin GiderilmesiBazı resimlerde, tarama esnasında oluşan ya da resmin orjinalinden kaynaklanan bazı renk dengesizlikleri (color cast) bulunur. Mesela elimizdeki resmin fazla kırmızı olduğunu görüyoruz. Bunun için resimdeki renk dengesizliklerini gidermek için bir Color Blance ayarlama katmanı kullanacağız. Bir ayarlama katmanı ile orijinal piksel değerlerini kalıcı olarak değiştirmeden resmi istediğiniz kadar düzenleyebilirsiniz. Renk dengesini sağlamak için bir ayarlama katmanı kullanmak, basmak istediğiniz resimler konusunda size özel avantajlar sağlar. Renk ayrımı provasını ya da basılan kopyanın renklerini gördükten sonra gerekirse resim üzerinde ek düzeltmeler yapabiliriz.Layer à New Adjusment layer à Color balance komutuna girin. Ayarlama katmanı oluşturmak ve Color Balance iletişim kutusunu açmak için New Layer iletişim kutusunda Ok deyin. Ara tonları daha az kırmızı olacak şekilde ayarlamak için üstteki sürgüyü sola (biz –15) ve ortadaki sürgüyü de sağa ( biz +Cool getirin ve ok deyin. Layers paletinde bir Color Balnce katmanı belirdiğine dikkat edin. Layers paletinde Color Balance katmanın yanındaki göz simgesini tıklayarak katmanı gizleyin ve sonra tekrar tıklayarak görünür hale getirin. Orijinal renklerle, ayarlama sonrasındaki renkler arasındaki farkı göreceksiniz.

· Resimdeki bir rengin DeğiştirilmesiReplace Color komutunu kullanarak belirli renkleri temel alan geçici maskeler oluşturabilir ve bu renkleri yerlerini değiştirebilirsiniz. Maskeler resmin belirli bir bölümünü izole etmenizi ve geri kalan kısma zarar vermeden sadece bu seçili alanda değişiklik yapmanızı sağlar. Replace Color komutunun iletişim kutusundaki seçenekleri kullanarak seçili alanın Hue, Saturation ve Lightness bileşenlerini ayarlayabilirsiniz. Hue rengi, Saturation rengin saflığı ve Lightness resimdeki saiyah ya da beyaz miktarını gösterir. Rengini değiştireceğimiz kısmı seçtik. Image à Adjust à Replace Color komutuna girdik. Replace Color iletişim kutusundaki selection alanında, varsayılan olarak geçerli seçimi gösteren siyah bir dikdörtgen görürsünüz. Burada Eyedropper aracını kullanarak maskelenecek ve yerine başka renk konulacak olan alanı seçeceğiz. Replace color kutusunda üç farklı Eyedropper aracının bulunduğunu göreceksiniz. İlk eyedropper tek bir renk seçmek, yanında artı simgesi bulunan Eyedropper aracı renk eklemek, yanında eksi simgesi bulunana Eyedropper aracı da seçimden renk çıkarmak için kullanılır. Replace Color iletişim kutusundaki Eyedropper aracını seçin ve bir tıklayarak seçili alan içinde tıklayın. Yanında artı simgesi olan Eyedropper aracını seçin, fare imlecini seçilecek kısım beyaz renkle tamamen vurgulanıncaya kadar tıklayarak üzerinde sürükleyin. Fuziness sürgüsünü 61’ getirerek maskenin tolerans seviyesini ayarlayın. Sonra da aşağıdan Hue, saturation ve Lightness değerlei ile oynayarak rengini değiştirin.· Sponge Aracıyla Doygunluğun AyarlanmasıBu bölümde Sponge aracını kullanarak ön plandaki kısımların rengini doygunlaştıracağız. Sponge aracı, resmin belirli bölümlerinde hassas doygunluk değişikleri yaparken oldukça faydalıdır. Dodge aracının altına gizlenmiş olan Sponge aracını seçin. Araç seçenekleri çubuğundaki Mode menüsünden Saturate’i seçin. Pressure kutusuna 90 yazarak doygunluk efektinin yoğunluğunu ayarlayın. Sol taraftaki oku tıklayarak Brush paletini açın ve paletin ikinci sırasından yumuşak bir fırça seçin. Sponge aracını resmin üzerinde sürükleyerek renklerini doygunlaştırın. Aracı bir alanın üzerinde ne kadar çok sürüklerseniz renk o kadar doygunlaşır.· Dodge Aracıyla Aydınlık Ayarı YapmakŞimdi de Dodge aracını kullanarak resmin parlaklıkları aydınlatacak ve yansımayı belirginleştireceğiz. Dodge aracı, fotografçıların kullandığı ve pozlama sırasında ışığın ayarlanarak resmin bir bölümünün aydınlatılması şeklinde tanımlayabilceğimiz klasik yöntemi esas alır. Araç seçenekerli kısmından Range menüsündeki Highlights’ı seçin ve Exposure kutusuna 50 girin. Brush paletindeki ikinci sıradan yumuşak orta boy bir fırça seçin. Dodge aracını resim üzerinde ileri geri sürükleyerek parlak bölgeleri belirginleştirin.· Resmin Bir Bölümünün DeğiştirilmesiResimdeki bir bölümü başka bir dosyada yer alan bir resimle değiştireceğiz. Değiştirilecek kısmı seçin. Sonra diğer dosyadaki resmi seçin.Edità Copy(ctrl+C) deyin ,sonra eski dosyaya gelip seçili yerin içine resmi koymak için Edità Paste İnto (Ctrl+Shift+V) deyin. Getirdiğimiz resmin geri kalan kısımla uyumlu olması için Opactiy değerini değiştireceğiz. Mesela % 55 yapın.· Unsharp Mask Filtresinin KullanılmasıBir resmi net rötüşlerken uygulanan son adım, kenar ayrıntılarının kontrastını ayarlamak ve resmin daha net görünmesini sağlamak için Unsharpen Mask filterisini kullanmaktır.Filter à Sharpen à Unsharp MaskUnsharpen Mask iletişim kutusunda Preview kutusunun işaretli olduğundan emin olun. Böylece uygulamdan önce efekti görebilirsiniz. Önizleme, Unsharp Mask iletişim kutusunda küçük bir resim olarak ya da resim penceresinde görüntülenir. Fare imlecini önizleme penceresinin içine getirip sürükleyerek resmin farklı bölümlerini görebilir, pencerenin altında yer alan + ve – düğmelerini kullanarak önizlemenin büyütme oranını değiştirebilirsiniz. Amount sürgüsünü kullanarak resmi istediğiniz şekilde netleştirin (biz % 60 yaptık),Radius sürgüsünü kullanarak netlik üzerinde etkili olan ve kenar piksellerini çevreleyen piksel sayısını belirleyin. Çözünürlük ne kadar yüksekse Radius değeri de o kadar yüksek olmalıdır. Resmin çözünürlüğü 72 dpi olduğu için biz de 0.5 lik bir değer girebiliriz.İsterseniz Threshold değerini de ayarlayabilirsiniz. Threshold, netleştirilen piksellerin kenar pikselleri olarak belirlenmesinden ve ardından Unsharp Mask filtresiyle netleştirilmesinden önce kendilerini çevreleyen alandan ne kadar farklı olmaları gerektiğini belirler. Varsayılan Threshold değeri olan sıfır resimdeki tüm pikselleri netleştirir.Unsharp Mask aslında resimdeki kenarları netleştirmek için kullanılan klasik bir bir film kompozitleme tekniğidir.Unsharp Mask filtresi; resim çekilirken, taranırken, tekrar örnekleme yapılırken ya da baskı sırasında oluşan bulanıklıkları düzeltir.Unsharp Maske filtresi, çevre piksellerinden belirlediğiniz Threhold değeri oranında farklı olan pikselleri bulurve yine belirlediğiniz Amount değeri oranında piksellerin konstrastını artırır. Ayrıca piksellerin karşılaştırılacağı bölümün yarıçapını da belirleyebilirsiniz.

· Resmin Dört Renk Baskıya Uygun Şeiklde KaydedilmesiBir photoshop dosyasını renkli bir yayında kullanmak üzere basmadan önce, düzgün bir dört renk baskı için CMYK renk moduna dönüştürmeniz gerekir. Imageà Mode à CMYK seçin. Şimdi dosyayı basılcak uygun formatta kaydedebiliriz. Baskıda dört renk ya da CMYK renklerinde basılcacak resimler için Tagged-Image-File-Format’ı kullandığı için biz de resmimizi bir TIFF dosyası olarak kaydedeceğiz.· Resmin Dört Renk Baskıya Uygun Şeiklde KaydedilmesiPhotoshop’ta Art History Brush aracını kullanarak, farklı renklerle ve artistik stillerle boyanarak gerçekleştirilebilen dokuların benzerlerini oluşturabilirsiniz. Art History Brush belirli bir aşamdaki ya da enstantanedeki(snapshot) kaynak bilgisini kullanarak stilize fırça darbeleriyle boyar. Bu aracı kullanarak gerçekçi bir resimler üzerinde bir ressam gibi empresyonist tadlar oluşturmak mümkündür. Farklı ayarları deneyerek aynı resim üzerinde oluşturabileceğiniz efektlerin çeşitliliğini görebilirsiniz.Araç seçenekleri çubuğunda Brush açılır paletinden bir fırça seçin. İlginç efektler oluşturmak için; dairesel olmayan, doku özellikli ya da özel bir fırça kullanmayı deneyin. Fırça, boya ile kaplanan tüm alanı değil, resim üzerinde uyguladığınız her bir fırça darbesinin büyüklüğünü gösterir. Boyamak için aracı resmin üzerinde sürükleyin.TEMEL PEN ARACI TEKNİKLERİPen aracı yol(path) adı verilen düz ve eğri çizgiler çizer. Pen ya da Freeform pen aracını kullanarak çizdiğimiz herhangi bir çizgi ya da şekil bir yoldur. Buı araçların içinde yolları en düzgün çizen Pen aracıdır.Yollar açık ya da kapalı olabilir. Açık yolların iki ayrı bitiş noktası vardır. Kapalı yollar süreklidir. Örneğin çember kapalı bir yoldur. Çizdiğiniz yolun tipi yolun nasıl seçileceği ve düzenleneceği konusunda etkilidir. Doldurulamayan ya da ya da çevrelenemeyen yollar, çalışma basıldığında çıktıda görünmezler.Pen aracını seçin. Araç seçenekleri çubuğunda Create New Work Path düğmesinin basılı ve Auto Add / Delete kutusunun seçili olduğundan emin olun. Sekmesine tıklayarak Path paletini etkinleştirin. Paths paletinde, çizdiğiniz yolların küçük birer önizleme resmi yer alır.· Düz Yolar ÇizmekDüz yollar fare düğmesi tıklanarak oluşturulur. Bundan sonraki her tıklamada bir önceki ile yeni nokta arasında düz bir çizgi çizilir. Bir yol çizerken, çizdiğiniz yolun izlenmesi amacıyla Path paletinde Work path adıyla geçici bir saklama alanı oluşturulur. Pen aracını kullanmaya başladığınızda araç seçenekleri çubuğunda biraz daha farklı seçeneklerin yer aldığını görecekseniz. Add To Shape Area düğmesinin basılı durumda olması gerekir, yol çizme işlemini bitirelim.Yolları birleştiren noktalar bağlantı noktaları (anchor points) olarak adlandırılır. Bağlantı noktalarını tek tek sürükleyerek yolun parçalarını(segment) düzenleyebilir ya da tüm bağlantı noktalarını seçerek yolun tamamını seçili hale getirebilirsiniz. Paths paletinde Work Path’i çift tıklayarak Save Path iletişim kutusunu açın. Name kutusuna Staright Lines (düz çizgiler) yazın ve Ok deyin.İçeriklerinin kaybolmaması için çalışma yollarını (work path) olarak kaydetmeniz gerekir. Kaydetmeden bir çalışma yolunu iptal eder ve yeniden çizime başlarsanız yeni çalışma yolu eskisinin yerini alır.· Yolların Taşınması ve DüzenlenmesiDirect Selection aracını kullanarak bir bağlantı noktasını, yolun bir parçasını ya da tüm yolu seçebilir ve düzenleyebilirsiniz.Path Component selection aracının altına gizlenmiş olan Direct seletion aracını seçin. Pencerede görünen yolu tıklayarak seçin. Sonra da Direct Selection aracı ile yolu herhangi bir yerinden tutup sürükleyerek taşıyın. Direct selection aracı ile bağlantı noktalarından birini sürükleyerek yolun açısını ve uzunluğunu ayarlayın. Shift tuşuna basılı tutarak noktaları tıklarsak yol 45 derece bir açıyla kısıtlanacaktır.Direct selection aracını seçin. Bağlantı noktalarını yıklayarak yolun parçalarını düzenleyebiliriz. Yolun tamamını seçmek için Alt tuşuna basılı tuturak Direct selecetion aracılığıyla yolu tıklayın.· Yolları BoyamakBir yolu boyadığınızda resme pikseller eklemiş olursunuz. Resmi basarsanız bu pikseller görünecektir. Kapalı bir yola doldurma işlemi (Filling) uyguladığınızda, yolun içi bir renk, bir resim ya da desenle boyanır. Çevreleme işleminde ise yolun kendisi boyanır. Doldurmak ya da çevrelemek istediğinizde bir yolu önce seçmeniz gerekir. Swatches palet sekmesini tıklayarak, bir önplan rengi seçin. Direct selection aracını seçin. Resim penceresindeki bir yolu seçin. Sonra da Paths palet menüsünden Stroke Path komutunu seçin. Sonra iletişim kutusundaki menüyğ açın Airbrush seçin ve Ok deyin. Yol geçerli Airbrush ayarlarıyla çerçevelendirilecektir.Şimdi , çizdiğimiz yollardan birini dolduralım. Direct Selection aracını kullanarak kapalı bir yolu tıklayarak seçelim. Sonra paths palet menüsünden Fill path kutusunu açalım, ayarları değiştirmeden ok diyelim. Kapalın yolun içi ön plan rengiyle doldurulacaktır. Paths paletinde, yol adlarının yazılı olduğu bölümün altındaki boş alanı tıklayarak yolları gizleyin.· Eğri Yollar ÇizmekEğri yollar, tıklama ve sürükleme işlemleriyle oluşturulur. İlk tıklayıp sürüklemede eğri yol için bir başlangıç noktası oluşturulur ve aynı zamanda eğrinin yönünü belirlersiniz. Siz sürüklemeye devam ederken önceki nokta ile yeni nokta arasında bir eğri yol oluşturulur.Pen aracı sürüklenirken photoshop bağlantı noktalarından geçen ve yön çizgileri (direction line) olarak adlandırılan çizgiler çizer ve bu çizgilerin üzerinde de yön noktaları(direction points) adı verilen noktalar oluşur. Yön çizgileri ve yön noktaları eğrilerin şeklini düzenlemek ve yönünü değiştirmek için kullanılır.· Ayrı Yollar OluştuırmakPaths paletinde yeni bir yol oluşturduktan sonra yolu çizmeye devam ederseniz, birbirine bağlı yeni parçalar(segment) ya da alt-yollar(subpath) oluşturursunuz. Alt yollar otomatik olarak kaydedilir.Yeni yollar oluşturmak için, Paths paletinde etkin yolun dışında bir yeri tıklamanız gerekir. Paths paletinde bir yolun seçimini iptal ettiğinizde, seçimde yer alan bütün yollar gizlenecektir. Yeni bir yol çizmeye başladığımızda, bu paths paletinde Work Path adında yeni bir yol oluşacaktır. Üzerinde çift tıklayarak ismini değiştirin.Kaydettiğimiz yolu daha önce Paths palet menüsündeki komutları kullanarak çerçevelemiş ve doldurmuştuk. Aynı işlemleri, yolu paths paletinin altında yer alan düğmelerin üzerine sürükleyerek de gerçekleştirmek mümkündür. Bir yolu çevrelerken hangi boyama seçeneğini kullanacağınızı belirlemek için, yolu Strokes Path With Foreground color düğmesinin üzerine sürüklemeden önce istediğiniz boyama aracını seçmeniz gerekir. Paintbrush aracını seçin ve sürükleyip bırakın. Geçerli ön plan rengiyle doldurmak için yolu Fills path Width Foreground Color düğmesinin üzerine sürükleyin.· Bağlantı Noktası Eklemek ve ÇıkarmakBir yoldaki parça sayısını artırmak için yola yeni noktalar eklemek ya da gereksiz veya istenmeyen noktalar silinebilir. Pen aracının altına gizlenmiş olan Add-Anchor- Point aracını seçin. Sonra da fare imlecini yolun içine getirin ve tıklayın. Yeni bir nokta eklendi ve bu noktayı sürükleyebilirsiniz. Add-Anchor –Point aracının altına gizlenmiş olan Delete-Anchor-Ponit aracını seçin. Farenin imlecini silmek istediğiniz bağlantı noktasının üzerine götürüp tıklayın.· Noktaların DönüştürülmesiBazen yumuşak bir noktayı bir köşe noktasına ya da bir köşe noktasını yumuşak bir noktaya dönüştürmek isteyebilirsiniz. Convert-Point aracı kullanılarak bu işlemler kolayca gerçekleştirilebilir. Convert-point aracının kullanılışı : Yumuşak bir noktayı bir köşeye dönüştürmek için ilgili noktayı tıklamanız, bir köşe noktasını yumuşak bir noktaya dönüştürmek için ilgili noktayı tutup sürüklemeniz gerekir.· Seçimlerin Yollara DönüştürülmesiÖnce bir alan seçelim. Sekmesini tıklayarak Paths paletini etkinleştirin. Paletin alt kısmında yer alan Makes Form Selection düğmesine tıklayın.Seçim yola dönüşecek ve Work Path adıyla yeni bir yol oluşacaktır. Work path isimli yolu üzerinde çift tıklayarak ismini değiştirebiliriz.· Yolların Seçime DönüştürülmesiPaths paletindeki yollardan birini tıklayarak etkinleştirin. Paths palet menüsünden Make selection komutunu seçin ve ok deyin. Ya da paths paletinin alt kısmında yer alan Load path As Selection düğmesinin üzerine sürükleyin.Bir yoldaki kısmı o anda seçili olan alandan çıkarmak için ilgili yol etkinken make selection kutuusndaki Operetion alanında Subtract From Selection seçeneğini tıklayın ve ok deyin.

VEKTÖR TABANLI ŞEKİLLER VE KESME YOLLARI (CLIPPING PATHS)Vektör tabanlı şekiller ve kesme yolları ile çalışmaya başlamadan önce bitmap resimleri ve vektör tabanlı grafikler arasındaki farkları öğreneceğiz.Bilgisayar grafikleri bitmap ve vektör tabanlı olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Photoshop’ta her iki grafik türüyle de çalışabilirsiniz.Teknik olaral Raster Images olarak adlandırılan bitmap resimleri piksel adıyla bilinen renk ızgaralarından oluşur. Her bir piksele belirli bir konum ve renk değeri atanır. Bitmap resimleri ile çalışırken nesneler veya şekiller yerine piksel grupları düzenlenir. Bitmap tabanlı grafikler, gölge ve renkler arasındaki hafif geçişleri gösterebildikleri için fotoğraflar veya grafik programları kullanılırak oluşturulan çalışmalar gibi sürekli tonlu resimler için kullanılır. Dezanvantajları, içerdikleri piksel sayısının sabit olmasıdır. Bunun sonucu olarak ekrandaki büyütüldüğünde veya oluşturuldukları değerden daha düşük bir çözünürlükte basıldıklarında ayrıntı kaybı olabilir ve tırtıklı olarak görünebilir.Vektör garfikleri, vektör adı verilen matematiksel nesnelerle tanımlanan çizgiler ve eğrilerden oluşurlar. Bu grafikler taşındıklarında, ya da büyüklükleri veya renkleri değiştirildiğinde netliklerini kaybetmezler. Vektör tabanlı grafikler; illüstrasyonlar, yazılar ya da boyutları değiştirilebilen logolar vb. çalışmalar için uygundur.· Logonun OluşturulmasıLogoların ölçeklenebilir olmaları ve ölçeklendirildiklerinde de netliklerini koruyabilmeleri gerekir. Bu derste önce yollarla bazı şekiller oluşturacak ve sonra da logo içeriğini kontrol etmek için kesme yollarını kullanacağız.Bir şekli yeni bir katmanda oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz bu şekil daha sonra otomatik olarak ön plan rengi ile doldurulacaktır. İsterseniz bu dolguyu farklı bir renkle, degradeyle ya da desenle kolayca değiştirebilirsiniz. Şeklin dış çizgisi Paths paletinde görebileceğiniz bir katman yolunda (layer clipping path) saklanır. Katman kesme yolunu düzenleyerek bir şeklin dış çizgisini değiştirebilirsiniz.Fileà New diyerek yeni bir dosya açalım. Paths paletini Layers palet grubundan dışarı sürükleyin. Bu paletleri sıkça kullanacağımız için ayrı ayrı durmaları işimizi kolaylaştıracaktır. Ön plan rengi için bir renk oluşturun. Rectange aracının altına gizlenmiş olan Rounded Rectangle aracını seçin. Araç seçenekleri çubuğunda Radius kısmına yuvarlatma miktarın girin ve Create New Shape layer düğmesine tıklayın. Shift tuşuna basılı tutup sürükleyerek resmin beyaz alanını neredeyse dolduran bir kare çizin.Belirlediğiniz ön plan rengine sahip kareyi çizdikten sonra Layers paletinde Shape 1 adıyla yeni bir katman oluştuğunu göreceksiniz. Palette solda yer alan küçük resim tüm katmanın ön plan rengiyle doldurulduğunu göstermektedir. Sağdaki küçük resim ise katman kesme yolunu gösterir. Kesme yollarındaki, beyaz renk resmin görünen, siyah renk ise görünmeyen alanlarını gösterir.· Şekil Katmanından Şekiller Çıkarmak

Bir şekil katmanı(vektör tabanlı) oluşturulduktan sonra, bu vektör tabanlı grafikten yeni şekiller çıkarmak için ilgili seçenekleri ayarlayabilirisiniz. Şekilleri taşımak, ölçeklemek ve düzenlemek için Path Component Selection ve Direct selection araçlarını kullanabilirsiniz. Rounded Rectangle aracının altına gizlenmiş olan Rectangle aracını seçin. Araç seçenekleri çubuğunda Subtract From Shape Area düğmesine tıklayın. Shift tuşuna basılı tutup imleci sürükleyerek bir kare çizin. Çizdiğiniz kare, ön plan renginin bir kısmını silerek beyaz arka planı gösterdiği için beyaz renktedir. Path Component Selection aracını seçin ve imleci küçük karenin üzerine getirin. Alt tuşuna basılı tutup imleci sürükleyerek yeni bir kare oluşturun. Shift tuşuna basılı tutup Path Component Selection aracı ile tıklayarak küçük karelerin ikisini birden seçin. Sonra da araç seçenekleri çubuğunda Align Top Edges düğmesini tıklayın. Alt tuşuna basarak, yen ikareler oluşturmaya devam edin. Kareleri hizalamak için Align Top edges düğmesini ve kare aralıklarının eşit olmasını sağlamak için de Distribute Horizontal Centers düğmesi kullanın.Bir sonraki aşamada logomuza birkaç öğe daha ekleyecek fakat bu öğelerle farklı katmanlarda çalışacağız.· Doldurulmuş Yollardan Şekiller Oluşturmak

Daha önce şekil araçlarını şekil katmanları oluşturmak için kullanıyorduk. Şimdi de bir şekil aracını kullanarak şekilleri birer yol olarak oluşturacağız. Layers paletinde Create A new Layer düğmesini tıklayarak yeni bir katman oluşturun. Ellipse aracını seçin. Araç seçenekleri çubuğunda Create New Work Path düğmesine tıklayın. Shift tuşuna basılı tutup Ellipse aracını sürükleyerek bir çember çizin. Araç seçenekleri çubuğunda Exclude Overlapping Shape Areas düğmesini tıklayın ve sonra da ilkinin içine ikinci bir çember çizin. Gerekiyorsa Path Component Selection aracını seçin ve çemberleri taşıyın. Paths paletindeki küçük resimde, aralarında beyaz bir alan bulunan iki kesme yolunu görüyorsunuz. Bu resmi daha iyi görmek isterseniz, Paths palette menüsünden Palette Options’ seçin ve buıradaki Thumbnail Size alanından en büyük seçeneği işaretleyin. Path Component Selection aracını seçin, shift tuşuna basılı tutup tıklayarak iki çemberi de seçin ve araç seçenekleri çubuğundaki Combine düğmesine tıklayın. Çember şeklindeki iki yol bileşeni tek bir şekil gibi işlem görecektir. Araç kutusunda Set Foreground Color kutusunu tıklayarak Color Picker iletişim kutusunu açın. Ön plan rengini beyaz seçin ve Ok düğmesine tıklayın. Paths paletinde Work Path adlı yolu paletin alt kısmında yer alan Fill Path With Foreground Color düğmesinin üzerine sürükleyin. Layers paletinde layer 1 etkinken opactiy değerini 40 değerini girin. Gerekirse Path Component Selection aracını kullanarak çemberleri taşıyın.· Özel Oluşturmak ve Bu Şekillerle ÇalışmakOluşturduğunuz bir şekli daha sonra tekrar kullanmak üzere özel bir şekil olarak kaydedebilirsiniz. Kaydedilen şekil Custom Shape açılır paletinde belirecektir. Ellipse aracının altında gizlenmiş olan Custom Shape aracını seçin. Araç seçenekleri çubuğunda Shape kutusunun yanındaki oku tıklayarak Custom Shape paletini açın. Açılan paletin sağ üst köşesindeki üçgeni tıklayın ve açılan palet menüsünden Custom Shapes.csh’i seçin. Custom Shape açılır paletine daha fazla şekil eklemek için iletişim kutusunda Append düğmesine tıklayın. Gerekirse, palet içinde daha rahat dolaşabilmek için Palet menüsünden Small List’i seçin. Custom Shape açılır paletinden taç şeklini gösteren Crown’ı seçin. Sonra da araç seçenekleri çubuğunda Add to Shape Area düğmesini tıklayın. Çalışma yolunda bir taç çizmek için Shift tuşuna basılı tutarak imleci sürükleyin. Path Component Selection aracını kullanarak tacı istediğiniz yere yerleştirin. Taç şekli iki çemberin de içinde yer aldığı Work Path yolunun bir öğesidir.Yeni bir katman oluşturmak için Layers paletinde Create A New Layer düğmesine tıklayın. Bu yeni katmanda hem çalışma yolunda oluşturduğunuz taç şekli hem de bu şekle uygulayacağınız efekt yer alacaktır. Path Component Selection aracını kullanarak yalnızca taç şeklini seçin. Paint brush aracını seçin ve araç seçenekleri çubuğundaki Brush açılır paletinden küçük bir fırça ( örneğin Hard round 3 pixels) seçin. Bu küçük fırçayı Stroke Subpath seçtiğimiz zaman kullanacağız. Paths palet menüsünden Stroke Subpath komutunu seçin. Stroke subpath iletişim kutusundaki Tool menüsünden paintbrush’ı seçin ve OK düğmesine tıklayın. Layers paletinden Layer 2’yi çift tıklayarak Layer Style iletişim kutusunu açın. Layer Style iletişim kutusunda Outer Glow ve Bevel and Emboss seçeneklerini işaretleyin. Sonra da Bevel and Emboss’u seçerek ilgili seçeneklerin iletişim kutusunun sağ tarafında görünmesini sağlayın. Layer Style iletişim kutusunun Structure alanındabulunan Style açılır menüsünden Inner Bevel’ı seçin. Depth kutusuna 71 değerini girin ve Direction içinde Down seçeneğini işaretleyin. Outer Glow seçeneğindeki varsayılan ayarları değiştirmeden ok diyelim. Paths paletinde Work Path’i çift tıklayarak save Path ileteşim kutusunu açın. Name kutusuna Grup logosu yazın ve ok deyin. Edit --> Define Custom komutunu seçin seçerek bu logoyu araç seçenekleri çubuğundaki Custom Shape açılır paletine ekleyin. Şekli Logo olarak adlandırın ve ok deyin.· Yazılarla ÇalışmakBir resmi Type aracı ile tıkladığınızda araç düzenleme moduna geçer. Type aracı düzenleme modundayken karakterleri girebilir ve düzenleyebilirsiniz, ancak diğer işlemlere geçmeden önce değişikleri yazı katmanına işlemeniz gerekir. Başka bir araç seçtiğinizde yazıda yaptığınız değişiklikler otomatik olarak işlenecektir. Araç seçenekleri çubuğunda Commit Any Current ve cancel Any Current Edits düğmeleri görünüyorsa Type aracı düzenleme modunda demektir. Type aracını seçin. Araç seçenekleri çubuğunda bir sans serif fontu seçin. Araç seçenekleri çubuğunda Set The Text Color kutusunu tıklayarak Color Picker’i açın ve bir renk seçip OK diyelim. Yazınızı yazın. Yazı yazarken yeni bir katman oluştuğuna dikkat edin. Araç seçenekleri çubuğunda Create Warped Text düğmesini tıklayarak warp Text iletişim kutusunu açın. Style menüsünden Shell Lower’ı seçin, bend değerini 20 yapı ok deyin.· Metne Bir Katman Stili UygulamakVarsayılan katman stillerini kullanabilir, çeşitli katman stillerinin yer aldığı kütüphaneleri yükleyebilir ya da Styles paletini kullanarak kendi katman stillerini oluşturabilirsiniz. Layers paletinde yazı katmanı seçili durumdayken harmanlama modu olarak Overlay’ı seçin. Layers paletinin altında yer alan Add A Layer Style düğmesini ve açılır menüden Drop Shadow’u seçin. Layer Style iletişim kutusu Drop Shadow harmanlama seçenekleriyle birlikte açılacaktır. Opacity değerini 27 yapın ve OK deyin. Styles paletini açın ve boş bir karenin içinde tıklayın New Style ileteşim kutusunu açın.Name kutusuna yeni bir stil adı verin ve Ok deyin.· Yolların Seçimini İptal EtmekBir vektör aracını seçtiğinizde, ilgili araç seçenekleri çubuğunu görebilmek için bazen yolların seçimini iptal etmeniz gerekir. Yolların seçimini iptal etmek için, vurgulanmış bir yolda belirginliklerini kaybeden bazı efektleri görebilmenize de yardımcı olur. Path Component Selection aracını seçin. Araç seçenekleri çubuğunda Dismiss Target Path düğmesine tıklayın.· Katmanların Yazıyla ve Bir Şekille BirleştirilmesiKatmanları, katman kesme yollarını, kesme gruplarını, bağlı katmanları, ya da ayar katmanlarını birleştirerek birden fazla katmanı tek bir katman haline getirebilir ve dosyanızın büyüklüğünü makul bir seviyede tutabilirsiniz.Bu bölümde, ayrı ayrı katmanlarda bir yazı ve şekil oluşturacak ve sonra bu katmanları birleştireceğiz. Yeni bir katman oluşturmak için Layers paletindeki Create New Layer düğmesini tıklayın. Custom Shape aracının altında gizlenmiş olan Polygon aracını seçin. Araç seçenekleri çubuğunda Create Filled Region düğmesini tıklayın ve sides kutusuna 8 değerini girin. Set Foreground Color tıklayarak kırmızıya yakın bir renk seçin. Şimdi bir dur(stop) levhası oluşturmak için kırmızı renkli ve sekiz kenarlı bir poligon çizeceğiz. Polygon aracını sürükleyerek levha çizin.Type aracın seçin. Sans Serif fontu seçin ve puntoyu 30 pt yapın. Color picker iletişim kutusunu açın ve beyaz rengi seçin ve Ok deyin.Resmin herhangi bir yerine Stop yazın. Stop katmanın seçili olduğundan emin olun ve layers palet seçenekleri menüsünden Merge Linked komutunu seçin. Stop katmanı ve poligon tek bir katmanda birleşecektir.İlgili layer seçiliyken Edità Transformà Distort komutunu seçin. Dur levhasını çekiştrirerek isteğiniz şekle getirin, dönüşümü uygulamak için Enter ‘a basın.Yazıdan Bir Çalışma Yolu Oluşturmak


Yazıdan bir çalışma yolu (work path) oluşturmak, karakterlerle çalışırken karakterlerin vektör tabanlı şekiller olarak işlem görmesini sağlar. Bir çalışma yolunu da diğer yollar gibi kaydedebilir ve düzenleyebilirsiniz. Orijinal yazı katmanı değişmeden, yazı olarak düzenlenebilir şekilde kalır. Type aracını seçin. Resmin herhangi bir yerine “The Millenium” yazın. Araç seçenekleri çubuğunda Right Align Text tıklayın. Araç seçenekleri çubuğunda Commit Any Current Edits tıklayarak yazı değişikliğini işleyin. Yazımızın bulunduğu katman seçili durumdayken Layerà Type à Create Work Path komutunu seçin. Path paletinde Work Path adıyla yeni bir çalışma yolu belirecektir.Yeni Bir Hareketi Kaydetmek İçin hazırlanmak


Yaptığınız hareketleri Actions paletini kullanarak kaydedebilir, uygulayabilir, düzenleyebilir ve tek tek silebilirsiniz. Ayrıca Actions paletini kullanarak hareket dosyalarını saklamak ve yüklemek de mümkündür. Bu bölümde önce yeni bir belge açacak ve sonra da Actions paletinde yeni bir hareketi kaydetmek için hazırlık yapacağız. Yeni bir doysa açın. Gerekiyorsa Windowà Actions komutunu seçerek Actions paletini açın. Actions paletinde Create Nwe Set düğmesini tıklayın. Name kutusuna hareketlerim adını verin ve Ok deyin. Actions paletinde Hareketlerim adında yeni bir küme belirecektir.Yeni Bir Hareketi Kaydedilmesi


Yeni bir hareket oluştururken kullandığınız araç ve komutlar siz kaydı durdurana kadar harekete eklenir. Actions paletinde Create New Action düğmesini tıklayın, name kutusuna logo yazın ve record düğmesine tıklayın. Kayıt işlmei otomatik olarak başlayacaktır.Layers paletinde New layer düğmesini tıklayarak yeni bir katman oluşturun. Custom Shape aracını seçin. Araç seçenekleri çubuğunda Custom Shape Picker’dan Logo’yu seçin. Gerekiyorsa araç kutusunda Set Foreground Color tıklayarak Color picker iletişim kutusunu açın. Ön plan rengini siyah yapıp ok deyin. Shift tuşuna basılı tutup logo oluşturun. Katmanımız seçili iken Add A layer Style düğmesine basın ve açılan m
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu