Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj29.09.2008, 16:51 (UTC)    
Mesaj konusu: JavaScript Arka Plan Efektleri..

Renklerin üzerine gelindikçe arkaplan rengini değiştiriyor. Ayrıca üzerinde durduğunuzrengin size kodlarını da veriyor.

Kod:
<html>
<head>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- JavaScripts.com http://javascripts.com -->

<!--//Heres the code for the RGB in paint.
function rgb(x)
  {
  var value=0;
  var value_array=new Array("0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","a","b","c","d","e","f");
  var first=x.charAt(0);
  var second=x.charAt(1);
  var a=0;
  var b=0;
  while (value_array[value]!=first)
    {
    value++;
    a=a+16;
    }
  value="0";
  while (value_array[value]!=second)
    {
    value++;
    b++;
    }
  x=a+b;
  return x;
  }
// end RGB in paint-->
</script>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Heres the code to type in you own Hexadecimal value
function changeBack()
  {
  var hex=window.document.f.c.value;
  document.bgColor=hex;
  var hex1=hex.charAt(0);
  if (hex1!="#")
    {
    hex=document.bgColor;
    }
  var red=hex.substring (1,3);
  var rdd=rgb(red);
  document.bb.re.value=rdd;
  var green=hex.substring (3,5);
  var grn=rgb(green);
  document.cc.gr.value=grn;
  var blue=hex.substring (5,7);
  var blue1=rgb(blue);
  document.dd.bl.value=blue1;
  }
// End own Hexadecimal-->
</script>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--Here\'s the code to type in your own RGB
  function changeBackRGB()
  {
  var red=window.document.bb.re.value;
  var green=window.document.cc.gr.value;
  var blue=window.document.dd.bl.value;
  red1=rgb_hex(red);
  green1=rgb_hex(green);
  blue1=rgb_hex(blue);
  var hex="#"+red1+green1+blue1;
  document.bgColor=hex;
  document.f.c.value=hex;
  }
// End your own RGB-->

//<!-- Change from RGB to hexadecimal
function rgb_hex(colour)
{
 var rgb_array=new Array("0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","a","b","c","d","e","f");
if (colour==0)
  {
  var colour="00";
  return colour;
  }
else
  {
  var y=colour/16;
  var y=y+"a";
  if (y.indexOf(".")==-1)
    {
    var hex2="0";
    var u=y.indexOf("a");
    var q=y.substring(0,u);
    var hex1=rgb_array[q];
    }
  else
    {
    var l=y.split(".");
    var q=l[0];
    var z=q*16;
    var xyz=colour-z;
    var hex1=rgb_array[q];
    var hex2=rgb_array[xyz];
    }
  var colour=hex1+hex2;
  return colour;
  }
}
// end-->
</script>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--Here\'s the background changer for the cube
leftclick=0;

function r(hval)
  {
    if (leftclick==0)
      {
      document.bgColor=hval;
      document.f.c.value=hval;
      var red=hval.substring (1,3);
      var rdd=rgb(red);
      document.bb.re.value=rdd;
      var green=hval.substring (3,5);
      var grn=rgb(green);
      document.cc.gr.value=grn;
      var blue=hval.substring (5,7);
      var blue1=rgb(blue);
      document.dd.bl.value=blue1;
      document.colour1.colour2.value="";
      }
  }
//end changer
//Heres the lock button
function lock()
  {
  if (leftclick==0)
    {
    leftclick=1;
    }
  else
    {
    leftclick=0;
    }
  }
//end lock-->
</script>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--  Reverse Lookup Color
function changeColor()
{
var clr=window.document.colour1.colour2.value;
document.f.c.value=clr;
var clr=changeBack();
var clr=changeBackRGB();
}
// End Reverse Lookup Color-->
</script>
</head>
<body>
<center>
<h3>Color Cube</H3></center>
<center>Click on a color to lock it.<br>Click on any square to unlock.</center>
<center>
<table>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Cube Maker
var hex_Red=new Array("00","33","66","99","cc","ff");
var hex_Green=new Array("00","33","66","99","cc","ff");
var hex_Blue=new Array("00","33","66","99","cc","ff");
var hexred="00";
var hexgreen="00";
var hexblue="00";
var red=0;
var green=0;
var blue=0;
var x=0;
var y=0;
var z=0;
var xyz=0;

while (y<6)
  {
  window.document.write("<tr>");
  var x=0;
  var hexblue=hex_Blue[blue];
    while (x<6)
    {
    var z=0;
    var hexgreen=hex_Green[green];
      while (z<6)
      {
      var hexred=hex_Red[red];
      var hexadecimal="#"+hexred+hexgreen+hexblue;
      window.document.write("<td bgColor="+hexadecimal+"><a href=\"javascript:lock()\" onmouseover=\"r(\'"+hexadecimal+"\'); return true\"><img src=\"\" border=\"0\" height=\"20\" width=\"20\"/></a></td>");
      z++;
      red++;
      if (red==6)
      {
      red=0;
      }
      }
    x++;
    green++;
    if (green==6)
    {
    green=0;
    }
    xyz++;
    if (xyz==3)
    {
    window.document.write("</tr>");
    xyz=0;
    }
    }
  y++;
  blue++
  if (blue==6)
  {
  blue=0;
  }
  }
// End color cube. -->
</script>

</table>
</center>

<center><form name="f" onSubmit="changeBack(); return false;"><input type="text" name="c" size="7"></form></center>

<center>Here's the color code to match up the RGB in paint.</center>
<table align="center">
  <tr>
     <td align="center" width="100">Red</td>
     <td align="center" width="100">Green</td>
     <td align="center" width="100">Blue</td>
  </tr>
  <tr>
     <td align="center"><form name="bb" onSubmit="changeBackRGB(); return false;"><input type="text" name="re" size="2"></form></td>
     <td align="center"><form name="cc" onSubmit="changeBackRGB(); return false;"><input type="text" name="gr" size="2"></form></td>
     <td align="center"><form name="dd" onSubmit="changeBackRGB(); return false;"><input type="text" name="bl" size="2"></form></td>
  </tr>
</table>

<center>
<table>

<tr><td align="center"><form><input type="button" value="Reverse Lookup - Hexadecimal" size="10" onClick="changeBack(); return false;"></form></td>
<td align="center"><form><input type="button" value="Reverse Lookup - RGB" size="10" onClick="changeBackRGB(); return false;" ></form></td></tr>

<tr><td align="center" colspan="2"><form><input type="button" value="Reverse Lookup - Color (ex. Red, Green...)" size="15" onClick="changeColor()"; return false;"></form></td></tr>

<tr><td align="center" colspan="2"><form name="colour1" onSubmit="changeColor(); return false;"><input type="text" name="colour2" size="7"></form></td></tr>

</table>
</center>
</body>
</html>
Mesaj29.09.2008, 16:52 (UTC)    
Mesaj konusu:

Sayfalar Arası Geçiş Efekti Sayfa değiştiğinde karıncalanarak yönlendiren sayfaya gider güzel bir efekt
meta ve body içine eklenecek tagları yazmayı unutmayın.


Kod:
<html>
<head>
<meta HTTP-EQUIV="Page-Exit" content="revealTrans(Duration=2.0,Transition=12)">
<title></title>
</head>

<body onLoad="if (document.layers){changecontent();moveImg();};clearTimeout(stt);window.status=''">
<script>
<!--
// <meta HTTP-EQUIV="Page-Exit" content="revealTrans(Duration=2.0,Transition=12)"> ve
// <body onLoad="if (document.layers){changecontent();moveImg();};clearTimeout(stt);window.status=''"> tagını eklemeyi unutmayın.!!!

stt=setTimeout("Sayfa Yükleniyor Lütfen Bekleyin....",60);

top.window.moveTo(0,0);
if (document.all)  {top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight);}
else if (document.layers||document.getElementById)
 {if (top.window.outerHeight<screen.availHeight||top.window.outerWidth<screen.availWidth)
  {
   top.window.outerHeight = screen.availHeight;
   top.window.outerWidth = screen.availWidth;
  }
}
//-->
</script>
</body>
</html>
Mesaj29.09.2008, 16:53 (UTC)    
Mesaj konusu:

Sayfalarınıza kar yağma efekti yerleştirmenizi sağlar.

Kod:
<html>
<body bgcolor="blue">
<style>
.drop { position: absolute; width: 3;  filter: flipV(), flipH(); font-size: 40; color: blue }
</style>
<script language="javascript">
snow = true;
snowsym = " * "
rainsym = " ' "
howmany = 25
if(snow){sym = snowsym; speed=1; angle=10; drops=howmany}
else{sym = rainsym; speed=50; drops=howmany; angle=6}
movex = -speed/angle; movey = speed; count = 999;

function moverain(){
for(move = 0; move < drops; move++){
xx[move]+=movex;  yy[move]+=mv[move];
hmm = Math.round(Math.random()*1);
if(xx[move] < 0){xx[move] = maxx+10;}
if(yy[move] > maxy){yy[move] = 10;}
drop[move].left = xx[move]
drop[move].top = yy[move]+document.body.scrollTop;
}setTimeout('moverain()','1')}

</script>
<script language="javascript">

if (document.all){
drop = new Array(); xx = new Array(); yy = new Array(); mv = new Array()
ly = "document.all[\'"; st = "\'].style"
for(make = 0; make < drops; make++){
document.write('<div id="drop'+make+'" class=drop>'+sym+'</div>');
drop[make] = eval(ly+'drop'+make+st);
maxx = document.body.clientWidth-40
maxy = document.body.clientHeight-40
xx[make] = Math.random()*maxx;
yy[make] = -100-Math.random()*maxy;
drop[make].left = xx[make]
drop[make].top = yy[make]
mv[make] = (Math.random()*5)+speed/4;
drop[make].fontSize = (Math.random()*10)+20;
//*Change (col = 'white) to (col =YOUR COLOR)*//
if(snow){col = 'white'}else{col = 'blue'}
drop[make].color = col;
}
window.onload=moverain
}
</script>
</html>
Mesaj29.09.2008, 16:54 (UTC)    
Mesaj konusu:

Arkaplan renginizin devamlı olarak hoş bir şekilde değişmesini sağlar.

Kod:
<script type="text/javascript">
<!--
function mouseMoving(e){
  if( window.event){   
    actual_x = document.body.scrollLeft+window.event.clientX;
    actual_y = document.body.scrollTop+window.event.clientY;
    }else{
    actual_x = e.pageX;         
    actual_y = e.pageY;
    }   
                                       
    actual_x = Math.abs((Math.round(actual_x/4)%256)-122)*2;
    actual_y = Math.abs((Math.round(actual_y/4)%256)-122)*2;
    green = Math.round(((255-actual_x) + (255-actual_y))/2);
    body_elm = document.getElementsByTagName('body')[0].style;
    body_elm.backgroundColor="rgb("+actual_y+","+green+","+actual_x+")";
    }
   
    document.onmousemove = mouseMoving;
// -->
</script>
[b][/b]
Mesaj29.09.2008, 16:54 (UTC)    
Mesaj konusu:

Sitenizin her açılışında farklı bir arkaplan rengi ile açılmasını sağlar.

Kod:
<script>

/*Random background color- by javascriptkit.com
Visit JavaScript Kit (http://javascriptkit.com) for script
Credit must stay intact for use*/

//Enter list of bgcolors:
var bgcolorlist=new Array("#DFDFFF", "#FFFFBF", "#80FF80", "#EAEAFF", "#C9FFA8", "#F7F7F7", "#FFFFFF", "#DDDD00")

document.bgColor=bgcolorlist[Math.floor(Math.random()*bgcolorlist.length)]
</script>
Mesaj29.09.2008, 16:55 (UTC)    
Mesaj konusu:

Arkaplan renginizin devamlı olarak değişmesini sağlar.

Kod:
<script language="JavaScript">
<!--
//you can assign the initial color of the background here
r=255;
g=255;
b=255;
flag=0;
t=new Array;
o=new Array;
d=new Array;

function hex(a,c)
{
t[a]=Math.floor(c/16)
o[a]=c%16
switch (t[a])
{
case 10:
t[a]='A';
break;
case 11:
t[a]='B';
break;
case 12:
t[a]='C';
break;
case 13:
t[a]='D';
break;
case 14:
t[a]='E';
break;
case 15:
t[a]='F';
break;
default:
break;
}
switch (o[a])
{
case 10:
o[a]='A';
break;
case 11:
o[a]='B';
break;
case 12:
o[a]='C';
break;
case 13:
o[a]='D';
break;
case 14:
o[a]='E';
break;
case 15:
o[a]='F';
break;
default:
break;
}
}

function ran(a,c)
{
if ((Math.random()>2/3||c==0)&&c<255)
{
c++
d[a]=2;
}
else
{
if ((Math.random()<=1/2||c==255)&&c>0)
{
c--
d[a]=1;
}
else d[a]=0;
}
return c
}
function do_it(a,c)
{
if ((d[a]==2&&c<255)||c==0)
{
c++
d[a]=2
}
else
if ((d[a]==1&&c>0)||c==255)
{
c--;
d[a]=1;
}
if (a==3)
{
if (d[1]==0&&d[2]==0&&d[3]==0)
flag=1
}
return c
}
function disco()
{
if (flag==0)
{
r=ran(1, r);
g=ran(2, g);
b=ran(3, b);
hex(1,r)
hex(2,g)
hex(3,b)
document.bgColor="#"+t[1]+o[1]+t[2]+o[2]+t[3]+o[3]
flag=50
}
else
{
r=do_it(1, r)
g=do_it(2,g)
b=do_it(3,b)
hex(1,r)
hex(2,g)
hex(3,b)
document.bgColor="#"+t[1]+o[1]+t[2]+o[2]+t[3]+o[3]
flag--
}
if (document.all)
setTimeout('disco()',50)
}
//-->
</script>

<body onload="disco()">
Mesaj29.09.2008, 16:57 (UTC)    
Mesaj konusu:

Sayfanızın arkaplanında sizin belirlediğiniz bir yazının görünür olup kaybolmasını bu kod ile sağlayabilirsiniz.

Kod:
<html>
<head>
<title>Blinking text</title>
<META NAME="Generator" CONTENT="Microsoft FrontPage 5.0">
<style type="text/css">
#divNewsCont {position:absolute; left:100px; top:200px; width:300px; height:80px; clip:rect(0px 300px 80px 0px); visibility:hidden; overflow:hidden;}
#divNews     {position:absolute;}
</style>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function lib_bwcheck(){ //Browsercheck (needed)
   this.ver=navigator.appVersion
   this.agent=navigator.userAgent
   this.dom=document.getElementById?1:0
   this.opera5=this.agent.indexOf("Opera 5")>-1
   this.ie5=(this.ver.indexOf("MSIE 5")>-1 && this.dom && !this.opera5)?1:0;
   this.ie6=(this.ver.indexOf("MSIE 6")>-1 && this.dom && !this.opera5)?1:0;
   this.ie4=(document.all && !this.dom && !this.opera5)?1:0;
   this.ie=this.ie4||this.ie5||this.ie6
   this.mac=this.agent.indexOf("Mac")>-1
   this.ns6=(this.dom && parseInt(this.ver) >= 5) ?1:0;
   this.ns4=(document.layers && !this.dom)?1:0;
   this.bw=(this.ie6 || this.ie5 || this.ie4 || this.ns4 || this.ns6 || this.opera5)
   return this
}
var bw=new lib_bwcheck()

/***************************************************************************
Use the style tag to change the placement and width of the layers.
If you are trying to place this into a table cell or something make the
position of the divNewsCont layer relative...Remeber that that might crash
Netscape 4 though, Good luck!
********************************************************************************/

/****
Variables to set
****/

//How do you want the script to work?
//0 = Fade in - Fade out
//1 = Slide in - Fade out
//2 = Random
nWorks = 0

//If you use the slide set these variables:
nSlidespeed = 5      //in px
nNewsheight = 80    //This is how long down it should start the slide.

nBetweendelay = 1000         //The delay before fading out.
nFont = 'arial,helvetiva'    //The font for the news.
nFontsize = 22               //Font size in pixel.
nFadespeed = 100             //The speed to fade in, in milliseconds.

//Set the colors, first color is same as background, last color is the color it stops at:
//You can have as many colors you want
nColor=new Array('#FFFFFF', '#EEEEEE','#CCCCCC','#999999','#666666','#333333','#000000')

//This is the news you wanna have, set the link and the text. If you don't wan't it to link anywhere
//use a # as the link
nNews=new Array()
//Copy there three lines and change the info and numbers to get more news.
nNews[0]=new Array()
nNews[0]["text"]="Enjoy this script!"
nNews[0]["link"]="/"

nNews[1]=new Array()
nNews[1]["text"]="Dynamic HTML scripts can be found here! Javascripts.com"
nNews[1]["link"]="http://www.javascripts.com"

nNews[2]=new Array()
nNews[2]["text"]="Search the my site here!"
nNews[2]["link"]="http://www.shvaika.ic.ck.ua"

/********************************************************************************
Object code...Object constructors and functions...
********************************************************************************/
function makeNewsObj(obj,nest,font,size,color,news,fadespeed,betweendelay,slidespeed,works,newsheight){
    nest=(!nest) ? "":'document.'+nest+'.'
      this.css=bw.dom? document.getElementById(obj).style:bw.ie4?document.all[obj].style:bw.ns4?eval(nest+"document.layers." +obj):0;   
      this.writeref=bw.dom? document.getElementById(obj):bw.ie4?document.all[obj]:bw.ns4?eval(nest+"document.layers." +obj+".document"):0;
   if(font){this.color=new Array(); this.color=eval(color); this.news=new Array(); this.news=eval(news)
      this.font=font; this.size=size; this.speed=fadespeed; this.delay=betweendelay; this.newsheight=newsheight;
      this.fadeIn=b_fadeIn;this.fadeOut=b_fadeOut; this.newsWrite=b_newsWrite; this.y=1
      this.slideIn=b_slideIn; this.moveIt=b_moveIt; this.slideSpeed=slidespeed; this.works=works
      if(bw.dom || bw.ie4){this.css.fontFamily=this.font; this.css.fontSize=this.size; this.css.color=this.color[0]}
   }
   this.obj = obj + "Object";    eval(this.obj + "=this"); return this
}

// A unit of measure that will be added when setting the position of a layer.
var px = bw.ns4||window.opera?"":"px";

function b_moveIt(x,y){this.x=x; this.y=y; this.css.left=this.x+px; this.css.top=this.y+px;}

function b_newsWrite(num,i){
   if (bw.ns4){
      this.writeref.write("<a href=\""+this.news[num]['link']+"\" target=\"myTarget\" style=\"text-decoration:none; font-size:"+this.size+"px\">"
         +"<font face=\""+this.font+"\" color=\""+this.color[i]+"\">"+this.news[num]['text']+"</font></a>")
      this.writeref.close()
   }else this.writeref.innerHTML = '<a id="'+this.obj+'link' +'" target="myTarget"  style="text-decoration:none; font-size:'+this.size+'px; color:'+this.color[i]+'" href="'+this.news[num]['link']+'">'+this.news[num]['text']+'</a>'
}
//Slide in
function b_slideIn(num,i){
   if (this.y>0){
      if (i==0){this.moveIt(0,this.newsheight); this.newsWrite(num,this.color.length-1)}
      this.moveIt(this.x,this.y-this.slideSpeed)
      i ++
      setTimeout(this.obj+".slideIn("+num+","+i+");",50)
   }else setTimeout(this.obj+".fadeOut("+num+","+(this.color.length-1)+")",this.delay)
}
//The fade functions
function b_fadeIn(num,i){
   if (i<this.color.length){
      if (i==0 || bw.ns4) this.newsWrite(num,i)
      else{
         obj = bw.ie4?eval(this.obj+"link"):document.getElementById(this.obj+"link")
         obj.style.color = this.color[i]
      }
      i ++
      setTimeout(this.obj+".fadeIn("+num+","+i+")",this.speed)
   }else setTimeout(this.obj+".fadeOut("+num+","+(this.color.length-1)+")",this.delay)
}

function b_fadeOut(num,i){
   if (i>=0){
      if (i==0 || bw.ns4) this.newsWrite(num,i)   
      else{
         obj = bw.ie4?eval(this.obj+"link"):document.getElementById(this.obj+"link")
         obj.style.color = this.color[i]
      }
      i --
      setTimeout(this.obj+".fadeOut("+num+","+i+")",this.speed)
   }else{
      num ++
      if(num==this.news.length) num=0
      works = !this.works?0:this.works==1?1:Math.round(Math.random())
      if(works==0) setTimeout(this.obj+".fadeIn("+num+",0)",500)
      else if (works==1){this.y=1; setTimeout(this.obj+".slideIn("+num+",0)",500)
      }
   }
}
/********************************************************************************************
The init function. Calls the object constructor and set some properties and starts the fade
*********************************************************************************************/
function fadeInit(){
   oNews = new makeNewsObj('divNews','divNewsCont',nFont,nFontsize,"nColor","nNews",nFadespeed,nBetweendelay,nSlidespeed,nWorks,nNewsheight)
   oNewsCont = new makeNewsObj('divNewsCont')
   works = !oNews.works?0:oNews.works==1?1:Math.round(Math.random())
   if (works==0) oNews.fadeIn(0,0)
   else if (works==1) oNews.slideIn(0,0)
   oNewsCont.css.visibility = "visible"
}

//Calls the init function on pageload.
if(bw.bw) onload = fadeInit
</script>
</head>

<body marginleft="0" marginheight="0">

<div id="divNewsCont">
<div id="divNews">
Default text; this is the text that 3.x browsers will see. You can have lots of text here instead. Or, you can use a script to write in text only if it's Netscape 4 (you have to do that so that the layer gets some content or the written in text won't show correctly).
</div>
</div>

<p><a href="http://www.shvaika.ic.ck.ua/" target="new">My site here</a></p>


</body>
</html>
Mesaj29.09.2008, 16:58 (UTC)    
Mesaj konusu:

Sayfanızın arkaplanında havaifişek gösterisi yapmanızı sağlıyor.


Kod:
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
var bits=100; // how many bits
var intensity=7; // how 'powerful' is the explosion (from 3 to 10 is best)
var speed=20; // how fast - smaller is faster
var colours=new Array("#03f", "#f03", "#0e0", "#93f", "#0cc", "#f93");
//                     blue    red     green   purple  cyan    orange
/****************************
*      Fireworks Effect     *
*(c) 2004-6 mf2fm web-design*
*  http://www.mf2fm.com/rv  *
* DON'T EDIT BELOW THIS BOX *
****************************/
var dx, xpos, ypos, bangheight;
var Xpos=new Array();
var Ypos=new Array();
var dX=new Array();
var dY=new Array();
var decay=new Array();
var colour=0;
var swide=800;
var shigh=600;
function write_fire() {
  var b, s;
  b=document.createElement("div");
  s=b.style;
  s.position="absolute";
  b.setAttribute("id", "bod");
  document.body.appendChild(b);
  set_scroll();
  set_width();
  b.appendChild(div("lg", 3, 4));
  b.appendChild(div("tg", 2, 3));
  for (var i=0; i<bits; i++) b.appendChild(div("bg"+i, 1, 1));
}
function div(id, w, h) {
  var d=document.createElement("div");
  d.style.position="absolute";
  d.style.overflow="hidden";
  d.style.width=w+"px";
  d.style.height=h+"px";
  d.setAttribute("id", id);
  return (d);
}
function bang() {
  var i, X, Y, Z, A=0;
  for (i=0; i<bits; i++) {
    X=Math.round(Xpos[i]);
    Y=Math.round(Ypos[i]);
    Z=document.getElementById("bg"+i).style;
    if((X>=0)&&(X<swide)&&(Y>=0)&&(Y<shigh)) {
      Z.left=X+"px";
      Z.top=Y+"px";
   }
    if ((decay[i]-=1)>14) {
     Z.width="3px";
     Z.height="3px";
    }
    else if (decay[i]>7) {
     Z.width="2px";
     Z.height="2px";
    }
    else if (decay[i]>3) {
     Z.width="1px";
     Z.height="1px";
    }
    else if (++A) Z.visibility="hidden";
    Xpos[i]+=dX[i];
    Ypos[i]+=(dY[i]+=1.25/intensity);
  }
  if (A!=bits) setTimeout("bang()", speed);
}
 
function stepthrough() {
  var i, Z;
  var oldx=xpos;
  var oldy=ypos;
  xpos+=dx;
  ypos-=4;
  if (ypos<bangheight||xpos<0||xpos>=swide||ypos>=shigh) {
    for (i=0; i<bits; i++) {
      Xpos[i]=xpos;
      Ypos[i]=ypos;
      dY[i]=(Math.random()-0.5)*intensity;
      dX[i]=(Math.random()-0.5)*(intensity-Math.abs(dY[i]))*1.25;
      decay[i]=Math.floor((Math.random()*16)+16);
      Z=document.getElementById("bg"+i).style;
      Z.backgroundColor=colours[colour];
     Z.visibility="visible";
    }
    bang();
    launch();
  }
  document.getElementById("lg").style.left=xpos+"px";
  document.getElementById("lg").style.top=ypos+"px";
  document.getElementById("tg").style.left=oldx+"px";
  document.getElementById("tg").style.top=oldy+"px";
}
function launch() {
  colour=Math.floor(Math.random()*colours.length);
  xpos=Math.round((0.5+Math.random())*swide*0.5);
  ypos=shigh-5;
  dx=(Math.random()-0.5)*4;
  bangheight=Math.round((0.5+Math.random())*shigh*0.4);
  document.getElementById("lg").style.backgroundColor=colours[colour];
  document.getElementById("tg").style.backgroundColor=colours[colour];
}
window.onscroll=set_scroll;
function set_scroll() {
  var sleft, sdown;
  if (typeof(self.pageYOffset)=="number") {
    sdown=self.pageYOffset;
    sleft=self.pageXOffset;
  }
  else if (document.body.scrollTop || document.body.scrollLeft) {
    sdown=document.body.scrollTop;
    sleft=document.body.scrollLeft;
  }
  else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollTop || document.documentElement.scrollLeft)) {
    sleft=document.documentElement.scrollLeft;
   sdown=document.documentElement.scrollTop;
  }
  else {
    sdown=0;
    sleft=0;
  }
  var s=document.getElementById("bod").style;
  s.top=sdown+"px";
  s.left=sleft+"px";
}
window.onresize=set_width;
function set_width() {
  if (typeof(self.innerWidth)=="number") {
    swide=self.innerWidth;
    shigh=self.innerHeight;
  }
  else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) {
    swide=document.documentElement.clientWidth;
    shigh=document.documentElement.clientHeight;
  }
  else if (document.body.clientWidth) {
    swide=document.body.clientWidth;
    shigh=document.body.clientHeight;
  }
}
window.onload=function() { if (document.getElementById) {
  set_width();
  write_fire();
  launch();
  setInterval('stepthrough()', speed);
}}
// ]]>
</script>
Mesaj29.09.2008, 17:00 (UTC)    
Mesaj konusu:

Sayfa açılışında arkaplanın 4 farklı renge bürünmesini sağlıyor.


Kod:
<script language="JavaScript">
<!--

// Copyright 2001 by www.CodeBelly.com
// Please do *not* remove this notice.

var backColor = new Array(); // don't change this

// Set the speed (in milliseconds).

var dwellTime = 500;

// Enter the colors you wish to use. The final
// backColor[4] should be the fixed color of the
// page.

backColor[0]  = '#FF0000';
backColor[1]  = '#008000';
backColor[2]  = '#000099';
backColor[3]  = '#000000';
backColor[4]  = '#FFFFFF';

// Do not edit below this line.
//-----------------------------

function flashBG(whichColor){
document.bgColor = backColor[whichColor];
}

var t = null;
var d = dwellTime;

t = setTimeout('flashBG(0)',(d-d));
t = setTimeout('flashBG(1)',(d));
t = setTimeout('flashBG(2)',(d*2));
t = setTimeout('flashBG(3)',(d*3));
t = setTimeout('flashBG(4)',(d*4));

t =  null;

//-->
</script>
Mesaj29.09.2008, 17:00 (UTC)    
Mesaj konusu:

Sayfanızın arkaplanında rastgele yazılar çıkmasını sağlıyor. Sadece INTERNET EXPLORER ile çalışmaktadır.

Kod:
<html>
<head>
<meta http-equiv=Site-Enter content=revealTrans(Duration=2,Transition=12)>
</head>
<title>RandomizedText by MUFFASO</title>

<body scroll="no" bgcolor="#000000" text="#FFFFFF">
<script language="JavaScript1.2">
//Here's the atributes
var texto="«ExampleText»"     //Text to display. You can use HTML code ;)
var divnum="25"               //Quantity to appear
var rostro="Tempus Sans ITC"  //Font face
var tamano=1                  //Font size
var letra="#444444"           //Font color
var velocidad=100             //Speed faster or slower
var divancho=50               //Width of div table
var divalto=10                //Height of div table
//||||||||||||¤ Don't edit under this line ¤||||||||||||
var alto=document.body.clientHeight;var ancho=document.body.clientWidth;divnum==divnum--;var cont=0;var conta=0;var fin=new Array();var tmp
while (cont <= divnum) {;   document.write('<div id="under'+cont+'prod" style="position:absolute;height:'+divalto+';width:'+divancho+';top:'+10*cont+';left:0;"><font color='+letra+' size='+tamano+' face='+rostro+'>'+texto+'</font></div>');NueObj('document.all.under'+cont+'prod',cont);fin[cont]=eval(tmp);cont++;move();}
function NueObj(dir,num) {;eval('var crea'+num+'=dir');tmp=eval("crea"+num);}
function move() {;var suffa=Math.random()*alto;var suffb=Math.random()*ancho;fin[conta].style.top=suffa;fin[conta].style.left=suffb;   conta++;if (conta>divnum) conta=0;}
setInterval("move()", velocidad)
</script>

<br><br><br><br><center><div style="position:relative;background-color:#000000;width:280">* Written by MUFFASO<br>Only for IE5+<br><br>Did you like it?<br>Do you need help?<br>Do you have some suggestions?<br>
Please write me: <a href="mailto:paveda9( at )yahoo.com.ar">paveda9( at )yahoo.com.ar</a><br><br>
Have fun!</div></center>
</body>
</html>
Mesaj29.09.2008, 17:01 (UTC)    
Mesaj konusu:

Butona tıklanıldığında yazı ekranın bir köşesinden gelerek sayfa içerisinde yerini alıyor.


Kod:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>
<head>
   <title>Dynamic Move Objects</title>
</head>

<body>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
//      [DynamicMovement v1.2]
//               
//              date: 10/26/98
//
//      This script ables you to easily move
//      objects dynamically around the screen.
//
//  NEW! for version 1.2:
//
//  Cross-browser functionality, the script
//  now delivers DynamicMovement to both
//  MSIE 4.x and Netscape 4.x
//
//  Commercial use prohibited.
//
//      (C) Copyright Jari Aarniala, 1998
//              [foo( at )dlc.fi - www.dlc.fi/~foo]

IE4 = navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer" && parseInt(navigator.appVersion) >= 4;
NS4 = navigator.appName.substring(0,8) == "Netscape" && parseInt(navigator.appVersion) >= 4;

// checkBrowser() -- Checks whether the browser is new enough for some DynamicMovement ...

function checkBrowser(){
        if(IE4 || NS4){
                return true;
        }
        return false;
}

// movableObj() -- Creates a new movable object

function movableObj(startX, startY, endX, endY, delay, speed, refId){
        this.sX = startX; this.sY = startY;     this.eX = endX;
        this.eY = endY; this.de = delay; this.sp = speed;
        this.ref = refId;
        xL = endX - startX;
        yL = endY - startY;
        with (Math){
                if(abs(xL) > abs(yL)){
                        this.xS = (xL > 0)?1:-1;
                        this.yS = (yL > 0)?abs(yL / xL):-abs(yL / xL);
                        this.howManySteps = abs(xL / speed);
                } else if(abs(yL) > abs(xL)){
                        this.yS = (yL > 0)?1:-1;
                        this.xS = (xL > 0)?abs(xL / yL):-abs(xL / yL);
                        this.howManySteps = abs(yL / speed);
                } else {
                        this.yS = (yL > 0)?1:-1;
                        this.xS = (xL > 0)?1:-1;
                        this.howManySteps = abs(xL / speed);
                }
        }
        this.startMovement = startMovement;
}

// startMovement() -- starts the movement

function startMovement(){
        if(checkBrowser()){
                if(IE4){
                        ref = document.all(this.ref).style;
                } else {
                        ref = document[this.ref];
                }
                doDynamicMovement(this.sX, this.sY, this.eX, this.eY, this.de, this.xS, this.yS, ref, this.sp, this.howManySteps);
        }
}

// doDynamicMovement() -- does the Dynamic Movement

function doDynamicMovement(curX, curY, eX, eY, sp, xS, yS, ref, speed, hS){
        if(Math.floor(hS - 1) != 0){
                hS--;
                curX += xS * speed;
                curY += yS * speed;
                ref.left = Math.round(curX);
                ref.top = Math.round(curY);
                setTimeout("doDynamicMovement(" + curX + ", " + curY + ", " + eX + ", " + eY + ", " + sp + ", " + xS + ", " + yS + ", ref, " + speed + ", " + hS + ")", sp);
        } else {
                setPos(eX, eY, ref);   
        }
}

// setPos() -- sets the end position accurately when doDynamicMovement has done its job

function setPos(x, y, ref){
        ref.left = x;
        ref.top = y;
}

// -->
</script>

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
// Here we define the movable object
dynaText = new movableObj(-100,-100,180,280,10,10,"wow");
// -->
</script>

<body>
<div align="center"><h1>Dynamic Movement</h1></div>
<p>Dynamic Movement brings you some very cool DHTML functionality in both Netscape 4.0+ and MSIE 4.0+. You can basically move any object that is positioned absolutely from any point to another.</p>
<p>In this demo, we move a DIV object from point (-100,-100) (in other words, off the screen and therefore invisible) to (180,280).</p>
<form>
<input type="button" onClick="dynaText.startMovement()" value="Do the movement!">
</form>
<div id="wow" style="position: absolute; left: -100; top: -100; width: 300; font-family: Verdana, Arial, Helvetica; font-size: 20pt; color: #ff0000">
This is a dynamic object in motion.</div><br><br><br><br>


</body>
</html>
Mesaj29.09.2008, 17:02 (UTC)    
Mesaj konusu:

Sayfanızın arkaplanı için hazırlanmış efekt açısından hareketli bir kod.


Kod:
<!-- STEP ONE: Paste this code into the HEAD of your HTML document  -->

<HEAD>

<script type="text/javascript">
<!-- Begin
/* This script and many more are available free online at
The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com
Created by: Tony Tschopp :: http://www.goodturnwebdesign.com */

/* comp = name (ID="comp") of the HTML page component to fade
cbeg = start value for color in #rrggbb format
cend = end value for color in #rrggbb format
iter = number of steps in the fade from start color to end color
time = number of milliseconds to display each step
rbeg = start value for red component of rbg color
gbeg = start value for green component of rbg color
bbeg = start value for blue component of rbg color
rend = end value for red component of rbg color
gend = end value for green component of rbg color
bend = end value for blue component of rbg color */

var hstr = '#';
var hdig = "0123456789abcdef";
function mOvr(comp, cbeg, cend, iter, time) {
  var rbeg = hdig.indexOf(cbeg.substr(1,1))*16 + hdig.indexOf(cbeg.substr(2,1));
  var gbeg = hdig.indexOf(cbeg.substr(3,1))*16 + hdig.indexOf(cbeg.substr(4,1));
  var bbeg = hdig.indexOf(cbeg.substr(5,1))*16 + hdig.indexOf(cbeg.substr(6,1));
  var rend = hdig.indexOf(cend.substr(1,1))*16 + hdig.indexOf(cend.substr(2,1));
  var gend = hdig.indexOf(cend.substr(3,1))*16 + hdig.indexOf(cend.substr(4,1));
  var bend = hdig.indexOf(cend.substr(5,1))*16 + hdig.indexOf(cend.substr(6,1));
  for ( i = 1, r = rbeg, g = gbeg, b = bbeg;
    i <= iter;
    r = Math.round(rbeg + i * ((rend - rbeg) / (iter-1))),
    g = Math.round(gbeg + i * ((gend - gbeg) / (iter-1))),
    b = Math.round(bbeg + i * ((bend - bbeg) / (iter-1))), i++ )    {
    hstr = '#' + hdig.charAt(Math.floor(r/16)) + hdig.charAt(r%16) +
      hdig.charAt(Math.floor(g/16)) + hdig.charAt(g%16) +
      hdig.charAt(Math.floor(b/16)) + hdig.charAt(b%16);
    setTimeout('var el = document.getElementById("' + comp + '"); el.style.backgroundColor = "' + hstr + '";', i * time);
  }
}

function mOut(comp, cbeg, cend, iter, time) {
  var rbeg = hdig.indexOf(cbeg.substr(1,1))*16 + hdig.indexOf(cbeg.substr(2,1));
  var gbeg = hdig.indexOf(cbeg.substr(3,1))*16 + hdig.indexOf(cbeg.substr(4,1));
  var bbeg = hdig.indexOf(cbeg.substr(5,1))*16 + hdig.indexOf(cbeg.substr(6,1));
  var rend = hdig.indexOf(cend.substr(1,1))*16 + hdig.indexOf(cend.substr(2,1));
  var gend = hdig.indexOf(cend.substr(3,1))*16 + hdig.indexOf(cend.substr(4,1));
  var bend = hdig.indexOf(cend.substr(5,1))*16 + hdig.indexOf(cend.substr(6,1));
  for ( i = 1, r = rend, g = gend, b = bend;
    i <= iter;
    r = Math.round(rend - i * ((rend - rbeg) / (iter-1))),
    g = Math.round(gend - i * ((gend - gbeg) / (iter-1))),
    b = Math.round(bend - i * ((bend - bbeg) / (iter-1))), i++ )    {
    hstr = '#' + hdig.charAt(Math.floor(r/16)) + hdig.charAt(r%16) +
      hdig.charAt(Math.floor(g/16)) + hdig.charAt(g%16) +
      hdig.charAt(Math.floor(b/16)) + hdig.charAt(b%16);
    setTimeout('var el = document.getElementById("' + comp + '"); el.style.backgroundColor = "' + hstr + '";', i * time);
  }
}
// End -->
</script>

</HEAD><!-- STEP TWO: Insert the id property into your BODY tag  -->

<BODY id="myPage">

<!-- STEP THREE: Copy this code into the BODY of your HTML document  -->

<form id="myForm" name="myForm" style="border: 3px dashed blue; width: 250px">
<div align="center">
<br>
<input type=button id="button1" style="background: #cc9933"
  value="Fade this button"
  onMouseOver="mOvr('button1','#cc9933','#6699cc',10,100)"
  onMouseOut="mOut('button1','#cc9933','#6699cc',10,100)"
  onMouseDown="document.myForm.button1.value='Thank You!'">
<br>
<input type=button id="button2" value="Fade the text box"
  onMouseOver="mOvr('myText','#996633','#cccc99',10,40)"
  onMouseOut="mOut('myText','#996633','#cccc99',10,40)"
  onMouseDown="document.myForm.button2.value='Gracias!'">
<br>
<input type=button id="button3" value="Fade this page"
  onMouseOver="mOvr('myPage','#ffffff','#758642',10,100)"
  onMouseOut="mOut('myPage','#ffffff','#758642',10,100)"
  onMouseDown="document.myForm.button3.value='Merci!'">
<br>
</div>
</form>

<div align="center" id="myText" style="border: 3px solid #c0c0c0; display: block; width: 250; background-color: #996633; padding: 4px;">

Text Box<br><br>Free JavaScripts provided by<br>
The JavaScript Source
</div>

<p><center>
<font face="arial, helvetica" size"-2">Free JavaScripts provided<br>
by <a href="http://javascriptsource.com">The JavaScript Source</a></font>
</center><p>

<!-- Script Size:  4.76 KB -->
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu