Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj03.10.2008, 16:34 (UTC)    
Mesaj konusu: Cüneyt Hocamdan istek

arkadaşlar ben siteme drop down menü eklemek istiyorum bi kod buldum ancak kod istediğim gibi değil http://cunobag.tr.gg/ sitesindeki gibi olmasını istiyorum Cüneyt Hocam yardımcı olabilirmi acaba

teşekkürler

______________
DERS EĞLENCE VE BİLGİNİN DEĞİŞMEZ ADRESİ
Mesaj03.10.2008, 16:56 (UTC)    
Mesaj konusu:

pardon kodu yazmayı unutmuşum
Kod:
<!--- KAYNAK: http://www.gezginler.net --->
<head>
<style>.m0l0i {
   font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
   font-size: 12px;
   text-decoration : none;
   padding: 4px;
}
.m0l0o {
   text-decoration : none;
   border : 1px solid #ffffff;
}
.m0l1i {
   font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
   font-size: 12px;
   text-decoration : none;
   padding: 4px;
}
.m0l1o {
   text-decoration : none;
   border : 1px solid #ffffff;
}
.m0l2i {
   font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
   font-size: 12px;
   text-decoration : none;
   padding: 4px;
}
.m0l2o {
   text-decoration : none;
   border : 1px solid #ffffff;
}</style>
</head>

<body leftmargin="5" marginheight="5" marginwidth="5" topmargin="5">

   
<script language="JavaScript">// Title: tigra menu
// URL: http://menu.softcomplex.com/
// Author: Denis Gritcyuk <denis( at )softcomplex.com>
var menus = [];


function menu (item_struct, pos, styles) {
   
   this.item_struct = item_struct;
   this.pos = pos;
   this.styles = styles;
   this.id = menus.length;
   this.items = [];
   this.children = [];
   
   this.add_item = menu_add_item;
   this.hide = menu_hide;
   
   this.onclick = menu_onclick;
   this.onmouseout = menu_onmouseout;
   this.onmouseover = menu_onmouseover;
   this.onmousedown = menu_onmousedown;
   
   var i;
   for (i = 0; i < this.item_struct.length; i++)
      new menu_item(i, this, this);
   for (i = 0; i < this.children.length; i++)
      this.children[i].visibility(true);
   menus[this.id] = this;
}
function menu_add_item (item) {
   var id = this.items.length;
   this.items[id] = item;
   return (id);
}
function menu_hide () {
   for (var i = 0; i < this.items.length; i++) {
      this.items[i].visibility(false);
      this.items[i].switch_style('onmouseout');
   }
}
function menu_onclick (id) {
   var item = this.items[id];
   return (item.fields[1] ? true : false);
}
function menu_onmouseout (id) {
   this.hide_timer = setTimeout('menus['+ this.id +'].hide();',
      this.pos['hide_delay'][this.active_item.depth]);
   if (this.active_item.id == id)
      this.active_item = null;
}
function menu_onmouseover (id) {
   this.active_item = this.items[id];
   clearTimeout(this.hide_timer);
   var curr_item, visib;
   for (var i = 0; i < this.items.length; i++) {
      curr_item = this.items[i];
      visib = (curr_item.arrpath.slice(0, curr_item.depth).join('_') ==
         this.active_item.arrpath.slice(0, curr_item.depth).join('_'));
      if (visib)
         curr_item.switch_style (
            curr_item == this.active_item ? 'onmouseover' : 'onmouseout');
      curr_item.visibility(visib);
   }
}
function menu_onmousedown (id) {
   this.items[id].switch_style('onmousedown');
}

function menu_item (path, parent, container) {
   this.path = new String (path);
   this.parent = parent;
   this.container = container;
   this.arrpath = this.path.split('_');
   this.depth = this.arrpath.length - 1;

   var struct_path = '', i;
   for (i = 0; i <= this.depth; i++)
      struct_path += '[' + (Number(this.arrpath[i]) + (i ? 2 : 0)) + ']';
   eval('this.fields = this.container.item_struct' + struct_path);
   if (!this.fields) return;
   
   
   this.get_x = mitem_get_x;
   this.get_y = mitem_get_y;
   
   this.init = mitem_init;
   this.visibility = mitem_visibility;
   this.switch_style = mitem_switch_style;
   
   this.id = this.container.add_item(this);
   parent.children[parent.children.length] = this;
   
   this.init();
   this.children = [];
   var child_count = this.fields.length - 2;
   for (i = 0; i < child_count; i++)
      new menu_item (this.path + '_' + i, this, this.container);
   this.switch_style('onmouseout');
}
function mitem_init() {
   document.write (
      '<a id="mi_' + this.container.id + '_'
         + this.id +'" class="m' + this.container.id + 'l' + this.depth
         +'o" href="' + this.fields[1] + '" style="position: absolute; top: '
         + this.get_y() + 'px; left: '   + this.get_x() + 'px; width: '
         + this.container.pos['width'][this.depth] + 'px; height: '
         + this.container.pos['height'][this.depth] + 'px; visibility: hidden;'
         +' background: black; color: white; z-index: ' + this.depth + ';" '
         + 'onclick="return menus[' + this.container.id + '].onclick('
         + this.id + ');" onmouseout="menus[' + this.container.id + '].onmouseout('
         + this.id + ');" onmouseover="menus[' + this.container.id + '].onmouseover('
         + this.id + ');" onmousedown="menus[' + this.container.id + '].onmousedown('
         + this.id + ');"><div class="m'  + this.container.id + 'l' + this.depth + 'i">'
         + this.fields[0] + "</div></a>\n"
      );
   this.element = document.getElementById('mi_' + this.container.id + '_' + this.id);
}
function mitem_visibility(make_visible) {
   if (make_visible != null) {
      if (this.visible == make_visible) return;
      this.visible = make_visible;
      if (make_visible)
         this.element.style.visibility = 'visible';
      else if (this.depth)
         this.element.style.visibility = 'hidden';
   }
   return (this.visible);
}
function mitem_get_x() {
   var value = 0;
   for (var i = 0; i <= this.depth; i++)
      value += this.container.pos['block_left'][i]
      + this.arrpath[i] * this.container.pos['left'][i];
   return (value);
}
function mitem_get_y() {
   var value = 0;
   for (var i = 0; i <= this.depth; i++)
      value += this.container.pos['block_top'][i]
      + this.arrpath[i] * this.container.pos['top'][i];
   return (value);
}
function mitem_switch_style(state) {
   if (this.state == state) return;
   this.state = state;
   var style = this.container.styles[state];
   for (var i = 0; i < style.length; i += 2)
      if (style[i] && style[i+1])
         eval('this.element.style.' + style[i] + "='"
         + style[i+1][this.depth] + "';");
}
</script>

<script language="JavaScript">/* --- menu başlangıcı --- */
var MENU_ITEMS = [
   ['BAŞLIK 1', 'http://www.adresiniz.com/',
      ['LİNK 1', 'http://www.adresiniz.com/'],
      ['LİNK 2', 'http://www.adresiniz.com/',
         ['Link 1', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 2', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 3', 'http://www.adresiniz.com'],
      ],
      ['LİNK 3', 'http://www.adresiniz.com/'],
   ],
   ['BAŞLIK 2', 'http://www.adresiniz.com/',
         ['LİNK 1', 'http://www.adresiniz.com/',
         ['Link 1', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 2', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 3', 'http://www.adresiniz.com'],
         ['Link 4', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 5', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 6', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 7', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 8', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ],
         ['LİNK 2', 'http://www.adresiniz.com/',
               ['Link 1', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 2', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 3', 'http://www.adresiniz.com'],
         ],
         ['LİNK 3', 'http://www.adresiniz.com/'],
   ],
   ['BAŞLIK 3','http://www.adresiniz.com/',
         ['Link 1', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 2', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 3', 'http://www.adresiniz.com'],
         ['Link 4', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 5', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 6', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 7', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 8', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 9', 'http://www.adresiniz.com/'],
         
   ],
   ['BAŞLIK 4', 'http://www.adresiniz.com/',
      ['LİNK 1', 'http://www.adresiniz.com/',
         ['Link 1', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 2', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 3', 'http://www.adresiniz.com'],
      ],
      ['LİNK 2', 'http://www.adresiniz.com/',
            ['Link 1', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 2', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 3', 'http://www.adresiniz.com'],
         ['Link 4', 'http://www.adresiniz.com/'],
      ],
      ['LİNK 3', 'http://www.adresiniz.com/'],
   ],
];</script>

<script language="JavaScript">/* --- koordinatlar --- */
var MENU_POS1 = new Array();
   
   MENU_POS1['height'] = [25, 20, 20];
   MENU_POS1['width'] = [130, 170, 170];
   
   MENU_POS1['block_top'] = [80, 25, 0];
   MENU_POS1['block_left'] = [12, 0, 171];
   
   MENU_POS1['top'] = [0, 21, 21];
   MENU_POS1['left'] = [131, 0, 0];
   
   MENU_POS1['hide_delay'] = [200, 200, 200];
   
var MENU_STYLES1 = new Array();
   
   MENU_STYLES1['onmouseout'] = [
      'color', ['#ffffff', '#ffffff', '#ffffff'], //yazı rengi
      'background', ['#000066', '#000066', '#000066'],//yazı arkaplanı
      'fontWeight', ['normal', 'normal', 'normal'],
      'textDecoration', ['none', 'none', 'none'],
   ];
   
   MENU_STYLES1['onmouseover'] = [
      'color', ['#d3d17a', '#d3d17a', '#d3d17a'],
      'background', ['#115585', '#115585', '#115585'],//hover rengi
      'fontWeight', ['normal', 'bold', 'normal'],
      'textDecoration', ['none', 'none', 'none'],
   ];
   
   MENU_STYLES1['onmousedown'] = [
      'color', ['#ffffff', '#000000', '#000000'],
      'background', ['#99ccff', '#99ffcc', '#cc99ff'],
      'fontWeight', ['normal', 'bold', 'normal'],
      'textDecoration', ['underline', 'none', 'none'],
   ];</script>

<script language="JavaScript">
      new menu (MENU_ITEMS, MENU_POS1, MENU_STYLES1);
      </script>
<!--- KAYNAK: http://www.gezginler.net --->
Mesaj03.10.2008, 17:18 (UTC)    
Mesaj konusu:

Merhaba,
Benim kullandığım kod bu.
Düzenleyerek kullanabilirsiniz.
İyi eğlenceler.

Kod:

<style type="text/css" media="screen">
<!--
body
{
background-color: #F9CCE7;
background-attachment: fixed;

text-align: center;
font-family: Verdana, sans-serif;
font-size: 14px;
overflow: auto;
padding: 10px;
margin: 0px;
}

ul, li
{
list-style-type: none;
padding: 0px;
margin: 0px;
}

li a
{
padding-right: 20px;padding-top: 5px;
}

div.menu
{
position: absolute;

top: 150px;
left: 2%;
margin: 0 auto;
width: 100%;
}

.menu li
{
width: 160px;
float: left;
}

.menu a
{
border: 3px solid #777777;
background-color: transparent;
background-image: url(http://80.190.202.79/pic/c/creative-design/tutnav.png);
text-decoration: none;
text-align: center;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
margin: 0px;
display: block;
height: 23px;
color: #3c3c3c;
}

.menu a:hover
{
background-color: #C2D3E3;
background-image: url(URL);
}

#smenu1, #smenu2, #smenu3, #smenu4, #smenu5, #smenu6
{
font-size: 14px;
display: none;
width: 160px;
float: left;
}

#smenu1 a, #smenu2 a, #smenu3 a, #smenu4 a, #smenu5 a, #smenu6 a

{
font-weight: bold;
padding-top: 5px;
border-top: 0px;
cursor: pointer;
color: #7C97B0;
}
//-->

</style>

</head>

<script type="text/javascript">
<!--
function montre(id)
{
with (document)
{
if (getElementById)
getElementById(id).style.display = 'block';
else if (all)
all[id].style.display = 'block';
else
layers[id].display = 'block';
}
}

function cache(id)
{
with (document)
{
if (getElementById)
getElementById(id).style.display = 'none';
else if (all)
all[id].style.display = 'none';
else
layers[id].display = 'none';
}
}
//-->
</script>
<div class="menu">
<li><a onmouseout="cache('smenu1');" onmouseover="montre('smenu1');" href="http://www.cunobag.tr.gg/yaz%26%23305%3Blar%26%23305%3Bm-.htm">yazilarim</a>
<ul onmouseout="cache('smenu1');" onmouseover="montre('smenu1');" id="smenu1">
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/d.ue.%26%23351%3Blerde.htm">duslerde</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/d.ue.%26%23351%3B-kapmaca.htm">düs kapmaca</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/bir-ihtimal.htm">bir ihtimal</a></li>
<li>

<a href="http://www.cunobag.tr.gg/yaln%26%23305%3Bz%26%23305%3Bm.htm">yalnızım</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/duman-alt%26%23305%3B.htm">duman altı</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/mola.htm">mola</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/cunta.htm">cunta</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/arkana-bakma.htm">arkana bakma</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/tensel-ili%26%23351%3Bkiler.htm">tensel ilişkiler</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/onu-aramak.htm">onu aramak</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/tohum.htm">tohum</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/susarak-.oe.zl.ue.yorum.htm">susarak özlüyorum</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/bir-g.ue.n-.--.--.-.htm">bir gün</a></li>
</ul>
</li>
<li><a onmouseout="cache('smenu2');" onmouseover="montre('smenu2');" href="http://www.cunobag.tr.gg/HEAVY-METAL.htm">heavy metal</a>
<ul onmouseout="cache('smenu2');" onmouseover="montre('smenu2');" id="smenu2">
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/HEAVY-METAL-.--.--ar--ar--ar--.htm">metallica</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/IRON-MAIDEN.htm">ıron maiden</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/MANOWAR.htm">manowar</a></li>

<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/SLAYER.htm">slayer</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/ICE-EARTH.htm">ıce earth</a></li>
<li><a href="http://www.cunobag.tr.gg/OVERKILL.htm">overkill</a></li>
<li><a href="http://www.cunobag.tr.gg/ROTT%26%23304%3BNG-CHR%26%23304%3BST.htm">rotting christ</a></li>
<li><a href="http://www.cunobag.tr.gg/THER%26%23304%3BON.htm">therion</a></li>
<li><a href="http://www.cunobag.tr.gg/PANTERA.htm">pantera</a></li>
<li><a href="http://www.cunobag.tr.gg/CRADLE-OF-F%26%23304%3BLTH.htm">cradle of filth</a></li>
<li><a href="http://www.cunobag.tr.gg/STRATOVARIUS.htm">stratovarius</a></li>

<li><a href="http://www.cunobag.tr.gg/SENTENCED.htm">sentenced</a></li>
</ul>
</li>
<li><a onmouseout="cache('smenu3');" onmouseover="montre('smenu3');" href="http://www.cunobag.tr.gg/ziyaretci-defteri.htm">ziyaretçiler</a>
<ul onmouseout="cache('smenu3');" onmouseover="montre('smenu3');" id="smenu3">
<li><a href="http://cunobag.tr.gg/filmler--%3Ca%3E-%3Cimg-style%3D-g-width-d--18px%3B-height-d--26px-g--height%3D-g-72-g--width%3D-g-46-g--alt%3D-g--g--src%3D-g-http-d--s--s-80-.-190-.-202-.-79-s-pic-s-c-s-cunobag-s-video-.-jpg-g---s-%3E.htm">filmler</a></li>
<li><a href="http://www.cunobag.tr.gg/hayat-dersi.htm">hayat dersi</a></li>
<li><a href="http://www.cunobag.tr.gg/resimler-.htm">resimler</a></li>
<li>
<a href="http://cunobag.tr.gg/hakkimda.htm">hakkımda</a></li>
<li>
<a href="http://cunobag.tr.gg/sirli-olaylar.htm">sırlı olaylar</a></li>
<li>
<a href="http://cunobag.tr.gg/yurdum-insani.htm">yurdum insanı</a></li>
<li>
<a href="http://cunobag.tr.gg/%26%23304%3Bz-Birakanlar.htm">iz birakanlar</a></li>
<li>
<a href="http://cunobag.tr.gg/kod-edit.oe.r.ue..htm">kod editörü</a></li>
</ul>
</li>
<li><a onmouseout="cache('smenu4');" onmouseover="montre('smenu4');" href="http://www.cunobag.tr.gg/kod-editoru.htm">webmaster</a>
<ul onmouseout="cache('smenu4');" onmouseover="montre('smenu4');" id="smenu4">
<li><a href="http://www.cunobag.tr.gg/kod-editoru.htm">kod editörü</a></li>
<li><a href="http://www.cunobag.tr.gg/Tasarimlar.htm">tasarımlar</a></li>
<li><a href="http://www.cunobag.tr.gg/il-tasarimlari.htm">il tasarımları</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/Arka-planlar.htm">arka planlar</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/Butonlar.htm">butonlar</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/html-kodlari.htm">html kodları</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/Site-ekle.htm">site ekle</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/Link-ekle.htm">link ekle</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/gifler.htm">gifler</a></li>
<li>
<a href="http://www.cunobag.tr.gg/yardim-sayfasi-.htm">yardım sayfası</a></li>
</ul>
</li>
<li><a onmouseout="cache('smenu5');" onmouseover="montre('smenu5');" href="http://www.cunobag.tr.gg/devrimciler.htm">devrimciler</a>

<ul onmouseout="cache('smenu5');" onmouseover="montre('smenu5');" id="smenu5">
<li><a href="http://www.cunobag.tr.gg/YUSUF-ASLAN.htm">yusuf aslan</a></li>
<li><a href="http://www.cunobag.tr.gg/H-Ue-SEY%26%23304%3BN-%26%23304%3BNAN.htm">hüseyin inan</a></li>
<li><a href="http://www.cunobag.tr.gg/S%26%23304%3BNAN-CEMG%26%23304%3BL.htm">sinan cemgil</a></li>
<li><a href="http://www.cunobag.tr.gg/%26%23304%3BBRAH%26%23304%3BM-KAYPAKKAYA.htm">ibrahim kaykapkaya</a></li>
<li>
<a href="http://cunobag.tr.gg/AHMET-SANER.htm">ahmet saner</a></li>
<li>
<a href="http://cunobag.tr.gg/MAH%26%23304%3BR-%C7AYAN.htm">mahir çayan</a></li>
<li>
<a href="http://cunobag.tr.gg/ULA%26%23350%3B-BARDAK%C7I.htm">ulaş bardakçı</a></li>
<li>
<a href="http://cunobag.tr.gg/ERTU%26%23286%3BRUL-KARAKAYA.htm">ertuğrul karakaya</a></li>
<li>
<a href="http://cunobag.tr.gg/S%26%23304%3BNAN-KUKUL.htm">sinan kukul</a></li>
<li>
<a href="http://cunobag.tr.gg/HIDIR-ARSLAN.htm">hıdır arslan</a></li>
<li>
<a href="http://cunobag.tr.gg/N%26%23304%3BYAZ%26%23304%3B-AYDIN.htm">niyazi aydın</a></li>
<li>
<a href="http://cunobag.tr.gg/F%26%23304%3BKR%26%23304%3B-S-Oe-NMEZ.htm">fikri sönmez</a></li>
<li>
<a href="http://cunobag.tr.gg/CHE-GUEVARA.htm">che guevara</a></li>
</ul>
</li>
<li><a onmouseout="cache('smenu6');" onmouseover="montre('smenu6');" href="http://www.cunobag.tr.gg/derslerim-.htm">derslerim</a></li>
<ul onmouseout="cache('smenu6');" onmouseover="montre('smenu6');" id="smenu6">
<li><a href="http://cunobag.tr.gg/cografya.htm">Cografya</a></li>
<li><a href="http://cunobag.tr.gg/matematik.htm">matematik</a></li>
<li><a
href="http://www.cunobag.tr.gg/edebiyat.htm">edebiyat</a></li>
<li><a
href="http://www.cunobag.tr.gg/ingilizce.htm">ingilizce</a></li>
<li><a href="http://cunobag.tr.gg/biyoloji.htm">biyoloji</a></li>
<li><a href="http://cunobag.tr.gg/tarih.htm">tarih</a></li>
<li><a href="http://cunobag.tr.gg/turkce.htm">turkce</a></li>
<li>
<a href="http://cunobag.tr.gg/fizik.htm">fizik</a></li>
<li>
<a href="http://cunobag.tr.gg/kimya.htm">kimya</a></li>
<li>
<a href="http://cunobag.tr.gg/sosyal.htm">sosyal</a></li>
<li>
<a
href="http://cunobag.tr.gg/fen-bilgisi-.htm">fen bilgisi</a></li>
<li>
<a href="http://cunobag.tr.gg/psikoloji.htm">psikoloji</a></li>
<li>
<a
href="http://www.cunobag.tr.gg/g.oe.rsel-sanatlar.htm">görsel sanatlar</a></li>
<li>
<a
href="http://www.cunobag.tr.gg/teknoloji-ve-tasar%FDm.htm">teknoloji ve tasarım</a></li>
</ul>
</li>
</div>
Mesaj03.10.2008, 17:45 (UTC)    
Mesaj konusu:

çok sağolun hocam
teşekkürler Razz
______________
DERS EĞLENCE VE BİLGİNİN DEĞİŞMEZ ADRESİ
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu