Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj05.11.2008, 20:29 (UTC)    
Mesaj konusu: yazi sorunu

arkadaslar benim sitemdeki bir hikayeyi resim yanina eklemek istiyorum yan yaptimda resim altinda kaliyor benim istedigin resimin sag tarafindan baslayacak resimin altinda devam edecek http://orhan-dersimli.tr.gg/Seyit-Riza.htm
Mesaj06.11.2008, 11:05 (UTC)    
Mesaj konusu:

sorununu bende yaşadım bir aralar 2 tablo ekleyerek ve tabloların görünmesini istemiyorsan tablo kalınlıklarını herşeyini 0 yap

resmi bir sütuna ekle ve yazıyı da yanındaki sütuna ekle

ben öyle yapıyorum diğer yardımları moderatörlerden alabilirsin
Mesaj06.11.2008, 11:12 (UTC)    
Mesaj konusu:

[quote="futbolcap"]sorununu bende yaşadım bir aralar 2 tablo ekleyerek ve tabloların görünmesini istemiyorsan tablo kalınlıklarını herşeyini 0 yap

resmi bir sütuna ekle ve yazıyı da yanındaki sütuna ekle

ben öyle yapıyorum diğer yardımları moderatörlerden alabilirsin[/quote

en mantıklısı bence. tablo ekleyerek sorununuza çözüm bulabilirsiniz...]
______________
Sedat YILDIZ

Mesaj06.11.2008, 12:12 (UTC)    
Mesaj konusu:

<p> <img src="resmin_adresi" align="left"> İçerik </p>

Kodun mantığı Resim ile yazının aynı paragrafta olması. Bunu <p>...</p> sağlıyoruz. Resim yazının Sol tarafında olsun istiyorsan align="left" yapıyorsun.

Kodu yukarıda verdim gerekli yerlere koy sadece.
______________
2505 Resimlik DEV Galeriyi Görmeyen Kalmasın DREAMWEAVER DERSLERİ Fırsatı Kaçırma Sende Kazan
50 Mesaj Yazan HER kullanıcı 1 Haftalık Text Reklam Kazanıyor. PageRank Değerini Yükseltmek
Mesaj06.11.2008, 14:05 (UTC)    
Mesaj konusu:

ya verdiginiz kdlar icin sag olun ama yapamadim kdalari ekldeim kodun icine resim urlsinede yaptim olmadi biris bana bunu yapsinya bir zamet allah simdiden arizi olsun
[<table width="0" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1">
</table>
<br />
<div align="justify"><img width="281" height="342" alt="" src="http://img.webme.com/pic/o/orhan-dersimli/seyitriza.jpg" /><font color="#00ff00"><sup>1912-13 SEYYİD RIZA (18627-1937)<br />
</sup><br />
<sup><br />
Seyyid Rıza'nın yaşamı hakkında &ccedil;ok fazla birşey bilinmemekle birlikte, Dersim Ayaklanması hakkındaki tek kitabın yazarı olup kendisiyle uzun yıllar birlikte yaşamış olan Dr. Nuri Dersimi'nin verdiği bilgilere g&ouml;re Dersim'de doğan Seyyid Rıza y&ouml;renin &quot;en &ouml;nemli ve en asil&quot; aşiretlerinden birinin &ouml;nderi durumundaki Seyyid İbrahim'in oğludur. Dersim'in Şii K&uuml;ltlerinde &quot;Seyyid&quot; kelimesi T&uuml;rkiye, İran ve Irak K&uuml;rtlerinin Şeyh kelimesiyle aynı anlamda kullanıldığından, aynı zamanda bir şeyh olan Seyyid İbrahim, Deri Ahri kasabasında hayatını s&uuml;rd&uuml;r&uuml;rken, b&ouml;lge halkı &uuml;zerinde bir &quot;yol g&ouml;sterici&quot; olarak b&uuml;y&uuml;k n&uuml;fuz sahibiydi. Seyyid Rıza ailenin d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; ve en k&uuml;&ccedil;&uuml;k oğluydu. Mehmet Ali Efendi adlı bir ulemadan dersler alarak b&uuml;y&uuml;d&uuml;. Mehmet Ali Efendi hem bir din&icirc; &ouml;nderdi hem de b&ouml;lge halkının ulusal bilincinin gelişmesine hatırı sayılır katkılarda bulunmuştu. Babasının &ouml;l&uuml;m&uuml;nden sonra Seyyid Rıza, babasının vasiyetine uygun olarak şeyhliği devraldı ve Tujik tepesi eteklerindeki Agdad kasabasına yerleşti. Nuri Dersimi'-ye (ayaklanma sırasında Baytar Nuri diye tanınan şahıs) g&ouml;re, Seyyid Rıza neşeli, fedakar, &ccedil;alışkan ve merhametli birisiydi. Seyyid Rıza'nın kasabası Agdad'a K&uuml;rdistan bayrağını &ccedil;ok daha &ouml;nceden &ccedil;ekmiş olduğu halde, Hozat aşiretlerine g&uuml;venmediğinden Ko&ccedil;giri ayaklanmasına aktif olarak katılmadı. Yalnız h&uuml;k&uuml;metin verdiği s&ouml;zleri tutmaması &uuml;zerine b&uuml;y&uuml;k bir silahlı grupla birlikte persim'e inerek, asilerin taleplerini destekleyen bir telgraf &ccedil;ekti. Baytar Nuri tutuklandığında da n&uuml;fuzunu kullanarak serbest bırakılmasını sağladı. 1921'den sonra Dersim'de Alişer Efendi ve Baytar Nuri'yi himayesi altına aldığı gibi, s&ouml;zkonusu şahısların b&uuml;t&uuml;n Dersim aşiretlerini birleştirme yolundaki &ccedil;abalarını da destekledi. 1925'deki Şeyh Sait İsyam'ndan sonra da binlerce m&uuml;ltecinin yardımına koşmuştu. 1926da Ko&ccedil;an aşiretine karşı girişilen operasyon sırasında Seyyid Rıza, diğer Dersim aşiretlerinin h&uuml;k&uuml;met kuvvetlerinin safında yer almasını &ouml;nlemeye &ccedil;alıştı. Operasyondan sonra Genel M&uuml;fettiş İbrahim Tali'nin &ccedil;ağrısı &uuml;zerine Baytar Nuri ile birlikte Diyarbakır'a giden Seyyid Rıza'ya h&uuml;k&uuml;metin Dersimlilerin silahlarını teslim etmeleri, karakol ve kışla yapımına karşı &ccedil;ıkmamaları ve Ko&ccedil;giri ayaklanması sırasına onlara sığınan asileri geri vermeleri talepleri iletildi. İkinci bir g&ouml;r&uuml;şmede de, İbrahim Tali Dersim'de bir isyan hazırlığı olduğu anlamına gelebilecek hazırlıklar hakkında bilgiler i&ccedil;eren bir istihbarat raporu okuttu. Butun bunlardan Kurtlere karsi yeni bir operasyon duzenlenmekte oldugu sonusu cikaran Seyyid Rıza, Ferhadan aşireti reisi Cemşit ağanın evinde b&uuml;t&uuml;n reisler arasında bir değerlendirme toplantısı d&uuml;zenledi. Ancak bu t&uuml;r toplantılara rağmen aşiretler arasında birlik sağlanamıyordu. &Ccedil;ok ge&ccedil;meden, daha &ouml;nce de devletle işbirliği yapmış, Birinci Meclis'e Dersim mebusu olarak gitmiş Me&ccedil;o Ağa, Seyyid Rıza'nın damadı, Aşağı Abasan aşiret reislerinden İbrahim Ağayı &ouml;ld&uuml;rtt&uuml;. Aşiretler arası bu &ccedil;atışmalar y&uuml;z&uuml;nden Ağrı isyanı sırasında Dersim'in ayaklanmaya katkısı &ccedil;ok cılız oldu. 1936'da T&uuml;rk Ordusunun Dersim yakınlarına yeni garnizonlar kurma kararı, K&uuml;rt aşiretlerinin g&uuml;nlerce s&uuml;ren yoğun toplantılarına neden oldu. Y&ouml;rede asker&icirc; garnizon istemeyen aşiretlerin temsilcisi olarak, Seyyid Rıza bu kararın geri alınması i&ccedil;in bu kez General Abdullah Alpdoğan'la K&uuml;rtlerin temsilcisi olarak g&ouml;r&uuml;şt&uuml;. İlk g&ouml;r&uuml;şmede Alpdoğan'la anlaşamayan Seyyid Rıza, geri d&ouml;n&uuml;p bunları t&uuml;m aşiret liderlerine anlattı. Ancak buna rağmen General Alpdoğan bir genelge yayınlayarak b&uuml;t&uuml;n K&uuml;rt aşiretlerinden 200 bin silah toplamalarını istemişti. Yeni garnizonlar yapımına başlanması &uuml;zerine b&ouml;lge halkı bazı şantiyeleri basarak n&ouml;bet&ccedil;ilerin silahlarına el koydu. Seyyid Rıza, General Alpdoğan'dan genelgesini iptal etmesini ve halkının ulusal haklarını g&uuml;vence altına alan yeni bir b&ouml;lgesel y&ouml;netimin oluşturulmasını istedi. H&uuml;k&uuml;metin bu talebe cevabı b&ouml;lgeye hemen &ccedil;ok sayıda askeri birlik g&ouml;ndermek oldu. Keşif u&ccedil;uşu yapan u&ccedil;akların eşliğinde başlatılan askeri operasyonlar kış bastırdığından kesildiyse de Dersim kuşatma altında tutulmaya devam etti. 1937 baharında karların erimesiyle yeniden başlayan askeri operasyonlar sırasında Seyyid Rıza'nın oğullarından Bra İbrahim arabuluculuk i&ccedil;in gittiği Elazığ d&ouml;n&uuml;ş&uuml;nde, İstihbarat şefi Binbaşı Şevket'in adamları tarafından &ouml;ld&uuml;r&uuml;ld&uuml;. Bunun &uuml;zerine T&uuml;rk yetkililere başvuran Seyyid Rıza oğlunu &ouml;ld&uuml;renlerin kendisine teslim edilmesini istedi. Ancak bu talebi kabul edilmedi ve &ccedil;atışmalar yeniden başladı. Eyl&uuml;l 1937'de K&uuml;rt kaynaklarına g&ouml;re h&uuml;k&uuml;met yetkilileriyle g&ouml;r&uuml;şmek &uuml;zere Erzincan'a giden Seyyid Rıza tutuklandı. Yeni Genel M&uuml;fettiş İzzettin Paşa kendisine Seyyid Rıza olup olmadığını sorduğunda &quot;Ben Dersim'li Rızo'yum&quot; dedi, &quot;Dersim'de her meşe altında ve her dağ başında binlerce Rızo vardır. Şu halde siz hangi Seyyid Rıza'yı soruyorsunuz?&quot; 14 g&uuml;n s&uuml;ren mahkeme sonunda &ouml;l&uuml;me mahkum oldu. 18 Kasım 1937'de, aralarında oğlunun ve kardeşinin de bulunduğu toplam 11 kişi Elazığ'ın Buğday meydanında idam edildi. İdamdan sonre cenazeleri daragaclarindan indirilerek Elazig sokaklarinda halka teshir edildiktan sonar yakildi</sup></font></div>
<blockquote> </blockquote>
Mesaj06.11.2008, 18:51 (UTC)    
Mesaj konusu:

Kod:
<div align="justify">
<img width="281" height="342" align="left" src="http://img.webme.com/pic/o/orhan-dersimli/seyitriza.jpg" />
<font color="#00ff00"><sup>1912-13 SEYYİD RIZA (18627-1937)</sup><br /><br />
<sup>
Seyyid Rıza'nın yaşamı hakkında &ccedil;ok fazla birşey bilinmemekle birlikte, Dersim Ayaklanması hakkındaki tek kitabın yazarı olup kendisiyle uzun yıllar birlikte yaşamış olan Dr. Nuri Dersimi'nin verdiği bilgilere g&ouml;re Dersim'de doğan Seyyid Rıza y&ouml;renin &quot;en &ouml;nemli ve en asil&quot; aşiretlerinden birinin &ouml;nderi durumundaki Seyyid İbrahim'in oğludur. Dersim'in Şii K&uuml;ltlerinde &quot;Seyyid&quot; kelimesi T&uuml;rkiye, İran ve Irak K&uuml;rtlerinin Şeyh kelimesiyle aynı anlamda kullanıldığından, aynı zamanda bir şeyh olan Seyyid İbrahim, Deri Ahri kasabasında hayatını s&uuml;rd&uuml;r&uuml;rken, b&ouml;lge halkı &uuml;zerinde bir &quot;yol g&ouml;sterici&quot; olarak b&uuml;y&uuml;k n&uuml;fuz sahibiydi. Seyyid Rıza ailenin d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; ve en k&uuml;&ccedil;&uuml;k oğluydu. Mehmet Ali Efendi adlı bir ulemadan dersler alarak b&uuml;y&uuml;d&uuml;. Mehmet Ali Efendi hem bir din&icirc; &ouml;nderdi hem de b&ouml;lge halkının ulusal bilincinin gelişmesine hatırı sayılır katkılarda bulunmuştu. Babasının &ouml;l&uuml;m&uuml;nden sonra Seyyid Rıza, babasının vasiyetine uygun olarak şeyhliği devraldı ve Tujik tepesi eteklerindeki Agdad kasabasına yerleşti. Nuri Dersimi'-ye (ayaklanma sırasında Baytar Nuri diye tanınan şahıs) g&ouml;re, Seyyid Rıza neşeli, fedakar, &ccedil;alışkan ve merhametli birisiydi. Seyyid Rıza'nın kasabası Agdad'a K&uuml;rdistan bayrağını &ccedil;ok daha &ouml;nceden &ccedil;ekmiş olduğu halde, Hozat aşiretlerine g&uuml;venmediğinden Ko&ccedil;giri ayaklanmasına aktif olarak katılmadı. Yalnız h&uuml;k&uuml;metin verdiği s&ouml;zleri tutmaması &uuml;zerine b&uuml;y&uuml;k bir  </sup>
</font>
</div>
Mesaj06.11.2008, 19:09 (UTC)    
Mesaj konusu:

orhan-dersimli yazmış:
ya verdiginiz kdlar icin sag olun ama yapamadim kdalari ekldeim kodun icine resim urlsinede yaptim olmadi biris bana bunu yapsinya bir zamet allah simdiden arizi olsun
[<table width="0" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1">
</table>
<br />
<div align="justify"><img width="281" height="342" alt="" src="http://img.webme.com/pic/o/orhan-dersimli/seyitriza.jpg" /><font color="#00ff00"><sup>1912-13 SEYYİD RIZA (18627-1937)<br />
</sup><br />
<sup><br />
Seyyid Rıza'nın yaşamı hakkında &ccedil;ok fazla birşey bilinmemekle birlikte, Dersim Ayaklanması hakkındaki tek kitabın yazarı olup kendisiyle uzun yıllar birlikte yaşamış olan Dr. Nuri Dersimi'nin verdiği bilgilere g&ouml;re Dersim'de doğan Seyyid Rıza y&ouml;renin &quot;en &ouml;nemli ve en asil&quot; aşiretlerinden birinin &ouml;nderi durumundaki Seyyid İbrahim'in oğludur. Dersim'in Şii K&uuml;ltlerinde &quot;Seyyid&quot; kelimesi T&uuml;rkiye, İran ve Irak K&uuml;rtlerinin Şeyh kelimesiyle aynı anlamda kullanıldığından, aynı zamanda bir şeyh olan Seyyid İbrahim, Deri Ahri kasabasında hayatını s&uuml;rd&uuml;r&uuml;rken, b&ouml;lge halkı &uuml;zerinde bir &quot;yol g&ouml;sterici&quot; olarak b&uuml;y&uuml;k n&uuml;fuz sahibiydi. Seyyid Rıza ailenin d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; ve en k&uuml;&ccedil;&uuml;k oğluydu. Mehmet Ali Efendi adlı bir ulemadan dersler alarak b&uuml;y&uuml;d&uuml;. Mehmet Ali Efendi hem bir din&icirc; &ouml;nderdi hem de b&ouml;lge halkının ulusal bilincinin gelişmesine hatırı sayılır katkılarda bulunmuştu. Babasının &ouml;l&uuml;m&uuml;nden sonra Seyyid Rıza, babasının vasiyetine uygun olarak şeyhliği devraldı ve Tujik tepesi eteklerindeki Agdad kasabasına yerleşti. Nuri Dersimi'-ye (ayaklanma sırasında Baytar Nuri diye tanınan şahıs) g&ouml;re, Seyyid Rıza neşeli, fedakar, &ccedil;alışkan ve merhametli birisiydi. Seyyid Rıza'nın kasabası Agdad'a K&uuml;rdistan bayrağını &ccedil;ok daha &ouml;nceden &ccedil;ekmiş olduğu halde, Hozat aşiretlerine g&uuml;venmediğinden Ko&ccedil;giri ayaklanmasına aktif olarak katılmadı. Yalnız h&uuml;k&uuml;metin verdiği s&ouml;zleri tutmaması &uuml;zerine b&uuml;y&uuml;k bir silahlı grupla birlikte persim'e inerek, asilerin taleplerini destekleyen bir telgraf &ccedil;ekti. Baytar Nuri tutuklandığında da n&uuml;fuzunu kullanarak serbest bırakılmasını sağladı. 1921'den sonra Dersim'de Alişer Efendi ve Baytar Nuri'yi himayesi altına aldığı gibi, s&ouml;zkonusu şahısların b&uuml;t&uuml;n Dersim aşiretlerini birleştirme yolundaki &ccedil;abalarını da destekledi. 1925'deki Şeyh Sait İsyam'ndan sonra da binlerce m&uuml;ltecinin yardımına koşmuştu. 1926da Ko&ccedil;an aşiretine karşı girişilen operasyon sırasında Seyyid Rıza, diğer Dersim aşiretlerinin h&uuml;k&uuml;met kuvvetlerinin safında yer almasını &ouml;nlemeye &ccedil;alıştı. Operasyondan sonra Genel M&uuml;fettiş İbrahim Tali'nin &ccedil;ağrısı &uuml;zerine Baytar Nuri ile birlikte Diyarbakır'a giden Seyyid Rıza'ya h&uuml;k&uuml;metin Dersimlilerin silahlarını teslim etmeleri, karakol ve kışla yapımına karşı &ccedil;ıkmamaları ve Ko&ccedil;giri ayaklanması sırasına onlara sığınan asileri geri vermeleri talepleri iletildi. İkinci bir g&ouml;r&uuml;şmede de, İbrahim Tali Dersim'de bir isyan hazırlığı olduğu anlamına gelebilecek hazırlıklar hakkında bilgiler i&ccedil;eren bir istihbarat raporu okuttu. Butun bunlardan Kurtlere karsi yeni bir operasyon duzenlenmekte oldugu sonusu cikaran Seyyid Rıza, Ferhadan aşireti reisi Cemşit ağanın evinde b&uuml;t&uuml;n reisler arasında bir değerlendirme toplantısı d&uuml;zenledi. Ancak bu t&uuml;r toplantılara rağmen aşiretler arasında birlik sağlanamıyordu. &Ccedil;ok ge&ccedil;meden, daha &ouml;nce de devletle işbirliği yapmış, Birinci Meclis'e Dersim mebusu olarak gitmiş Me&ccedil;o Ağa, Seyyid Rıza'nın damadı, Aşağı Abasan aşiret reislerinden İbrahim Ağayı &ouml;ld&uuml;rtt&uuml;. Aşiretler arası bu &ccedil;atışmalar y&uuml;z&uuml;nden Ağrı isyanı sırasında Dersim'in ayaklanmaya katkısı &ccedil;ok cılız oldu. 1936'da T&uuml;rk Ordusunun Dersim yakınlarına yeni garnizonlar kurma kararı, K&uuml;rt aşiretlerinin g&uuml;nlerce s&uuml;ren yoğun toplantılarına neden oldu. Y&ouml;rede asker&icirc; garnizon istemeyen aşiretlerin temsilcisi olarak, Seyyid Rıza bu kararın geri alınması i&ccedil;in bu kez General Abdullah Alpdoğan'la K&uuml;rtlerin temsilcisi olarak g&ouml;r&uuml;şt&uuml;. İlk g&ouml;r&uuml;şmede Alpdoğan'la anlaşamayan Seyyid Rıza, geri d&ouml;n&uuml;p bunları t&uuml;m aşiret liderlerine anlattı. Ancak buna rağmen General Alpdoğan bir genelge yayınlayarak b&uuml;t&uuml;n K&uuml;rt aşiretlerinden 200 bin silah toplamalarını istemişti. Yeni garnizonlar yapımına başlanması &uuml;zerine b&ouml;lge halkı bazı şantiyeleri basarak n&ouml;bet&ccedil;ilerin silahlarına el koydu. Seyyid Rıza, General Alpdoğan'dan genelgesini iptal etmesini ve halkının ulusal haklarını g&uuml;vence altına alan yeni bir b&ouml;lgesel y&ouml;netimin oluşturulmasını istedi. H&uuml;k&uuml;metin bu talebe cevabı b&ouml;lgeye hemen &ccedil;ok sayıda askeri birlik g&ouml;ndermek oldu. Keşif u&ccedil;uşu yapan u&ccedil;akların eşliğinde başlatılan askeri operasyonlar kış bastırdığından kesildiyse de Dersim kuşatma altında tutulmaya devam etti. 1937 baharında karların erimesiyle yeniden başlayan askeri operasyonlar sırasında Seyyid Rıza'nın oğullarından Bra İbrahim arabuluculuk i&ccedil;in gittiği Elazığ d&ouml;n&uuml;ş&uuml;nde, İstihbarat şefi Binbaşı Şevket'in adamları tarafından &ouml;ld&uuml;r&uuml;ld&uuml;. Bunun &uuml;zerine T&uuml;rk yetkililere başvuran Seyyid Rıza oğlunu &ouml;ld&uuml;renlerin kendisine teslim edilmesini istedi. Ancak bu talebi kabul edilmedi ve &ccedil;atışmalar yeniden başladı. Eyl&uuml;l 1937'de K&uuml;rt kaynaklarına g&ouml;re h&uuml;k&uuml;met yetkilileriyle g&ouml;r&uuml;şmek &uuml;zere Erzincan'a giden Seyyid Rıza tutuklandı. Yeni Genel M&uuml;fettiş İzzettin Paşa kendisine Seyyid Rıza olup olmadığını sorduğunda &quot;Ben Dersim'li Rızo'yum&quot; dedi, &quot;Dersim'de her meşe altında ve her dağ başında binlerce Rızo vardır. Şu halde siz hangi Seyyid Rıza'yı soruyorsunuz?&quot; 14 g&uuml;n s&uuml;ren mahkeme sonunda &ouml;l&uuml;me mahkum oldu. 18 Kasım 1937'de, aralarında oğlunun ve kardeşinin de bulunduğu toplam 11 kişi Elazığ'ın Buğday meydanında idam edildi. İdamdan sonre cenazeleri daragaclarindan indirilerek Elazig sokaklarinda halka teshir edildiktan sonar yakildi</sup></font></div>
<blockquote> </blockquote>


Merhaba
Kod yayinlarken lutfen "Code" butonuna basiniz!..
İyi Eğlenceler..
Wink
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu