Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj14.12.2008, 17:42 (UTC)    
Mesaj konusu: Açılır Menu Nasıl Yapabiirim ?

arkadaşlar bi sorunum var ama bir türlü çözemedim.

http://www.cunobag.tr.gg girin üstte menü var listeler üstüne gleince acılıyor bir sürü linkler bunu nasıl yapabilirim acaba yardım edebilicek biri var mı ?
cevap bekliyorum ütfen simdiden teşekkürler..!

Düzenleme : ironarchives
Başlıklarınızı Konunuzu Özetleyecek Şekilde Açınız...


En son master-tasarim tarafından 14.12.2008 20:56:49 tarihinde değiştirildi, toplam 1 kere değiştirildi
Mesaj14.12.2008, 17:43 (UTC)    
Mesaj konusu:

Teş başlık altından devam ediniz diğer başlığınızda cevap verildi..
______________
Mesaj14.12.2008, 17:44 (UTC)    
Mesaj konusu:

Mesaj14.12.2008, 17:47 (UTC)    
Mesaj konusu:

teşekkürelr arkadaşım..!
Mesaj14.12.2008, 19:11 (UTC)    
Mesaj konusu:

simdi cunobag hocamizin menüsünü sana veremem Wink


Arrow ama ona benzer bir menü kodu veriyorum


Kod:
<p><script language="Javascript">// Title: tigra menu
// URL: http://menu.softcomplex.com/
// Author: Denis Gritcyuk <denis( at )softcomplex.com>
var menus = [];


function menu (item_struct, pos, styles) {
   
   this.item_struct = item_struct;
   this.pos = pos;
   this.styles = styles;
   this.id = menus.length;
   this.items = [];
   this.children = [];
   
   this.add_item = menu_add_item;
   this.hide = menu_hide;
   
   this.onclick = menu_onclick;
   this.onmouseout = menu_onmouseout;
   this.onmouseover = menu_onmouseover;
   this.onmousedown = menu_onmousedown;
   
   var i;
   for (i = 0; i < this.item_struct.length; i++)
      new menu_item(i, this, this);
   for (i = 0; i < this.children.length; i++)
      this.children[i].visibility(true);
   menus[this.id] = this;
}
function menu_add_item (item) {
   var id = this.items.length;
   this.items[id] = item;
   return (id);
}
function menu_hide () {
   for (var i = 0; i < this.items.length; i++) {
      this.items[i].visibility(false);
      this.items[i].switch_style('onmouseout');
   }
}
function menu_onclick (id) {
   var item = this.items[id];
   return (item.fields[1] ? true : false);
}
function menu_onmouseout (id) {
   this.hide_timer = setTimeout('menus['+ this.id +'].hide();',
      this.pos['hide_delay'][this.active_item.depth]);
   if (this.active_item.id == id)
      this.active_item = null;
}
function menu_onmouseover (id) {
   this.active_item = this.items[id];
   clearTimeout(this.hide_timer);
   var curr_item, visib;
   for (var i = 0; i < this.items.length; i++) {
      curr_item = this.items[i];
      visib = (curr_item.arrpath.slice(0, curr_item.depth).join('_') ==
         this.active_item.arrpath.slice(0, curr_item.depth).join('_'));
      if (visib)
         curr_item.switch_style (
            curr_item == this.active_item ? 'onmouseover' : 'onmouseout');
      curr_item.visibility(visib);
   }
}
function menu_onmousedown (id) {
   this.items[id].switch_style('onmousedown');
}

function menu_item (path, parent, container) {
   this.path = new String (path);
   this.parent = parent;
   this.container = container;
   this.arrpath = this.path.split('_');
   this.depth = this.arrpath.length - 1;

   var struct_path = '', i;
   for (i = 0; i <= this.depth; i++)
      struct_path += '[' + (Number(this.arrpath[i]) + (i ? 2 : 0)) + ']';
   eval('this.fields = this.container.item_struct' + struct_path);
   if (!this.fields) return;
   
   
   this.get_x = mitem_get_x;
   this.get_y = mitem_get_y;
   
   this.init = mitem_init;
   this.visibility = mitem_visibility;
   this.switch_style = mitem_switch_style;
   
   this.id = this.container.add_item(this);
   parent.children[parent.children.length] = this;
   
   this.init();
   this.children = [];
   var child_count = this.fields.length - 2;
   for (i = 0; i < child_count; i++)
      new menu_item (this.path + '_' + i, this, this.container);
   this.switch_style('onmouseout');
}
function mitem_init() {
   document.write (
      '<a id="mi_' + this.container.id + '_'
         + this.id +'" class="m' + this.container.id + 'l' + this.depth
         +'o" href="' + this.fields[1] + '" style="position: absolute; top: '
         + this.get_y() + 'px; left: '   + this.get_x() + 'px; width: '
         + this.container.pos['width'][this.depth] + 'px; height: '
         + this.container.pos['height'][this.depth] + 'px; visibility: hidden;'
         +' background: black; color: white; z-index: ' + this.depth + ';" '
         + 'onclick="return menus[' + this.container.id + '].onclick('
         + this.id + ');" onmouseout="menus[' + this.container.id + '].onmouseout('
         + this.id + ');" onmouseover="menus[' + this.container.id + '].onmouseover('
         + this.id + ');" onmousedown="menus[' + this.container.id + '].onmousedown('
         + this.id + ');"><div class="m'  + this.container.id + 'l' + this.depth + 'i">'
         + this.fields[0] + "</div></a>n"
      );
   this.element = document.getElementById('mi_' + this.container.id + '_' + this.id);
}
function mitem_visibility(make_visible) {
   if (make_visible != null) {
      if (this.visible == make_visible) return;
      this.visible = make_visible;
      if (make_visible)
         this.element.style.visibility = 'visible';
      else if (this.depth)
         this.element.style.visibility = 'hidden';
   }
   return (this.visible);
}
function mitem_get_x() {
   var value = 0;
   for (var i = 0; i <= this.depth; i++)
      value += this.container.pos['block_left'][i]
      + this.arrpath[i] * this.container.pos['left'][i];
   return (value);
}
function mitem_get_y() {
   var value = 0;
   for (var i = 0; i <= this.depth; i++)
      value += this.container.pos['block_top'][i]
      + this.arrpath[i] * this.container.pos['top'][i];
   return (value);
}
function mitem_switch_style(state) {
   if (this.state == state) return;
   this.state = state;
   var style = this.container.styles[state];
   for (var i = 0; i < style.length; i += 2)
      if (style[i] && style[i+1])
         eval('this.element.style.' + style[i] + "='"
         + style[i+1][this.depth] + "';");
}
</script><script language="Javascript">/* --- menu başlangıcı --- */
var MENU_ITEMS = [
   ['BAŞLIK 1', 'http:www.url buraya'],
      ['LİNK 1', 'http:www.url buraya'],
      ['LİNK 2', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 1', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 2', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 3', 'http:www.url buraya'],
      ],
      ['LİNK 3', 'http:www.url buraya'],
   ],
   ['BAŞLIK 2', 'http:www.url buraya'],         ['LİNK 1', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 1', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 2', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 3', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 4', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 5', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 6', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 7', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 8', 'http:www.url buraya'],
         ],
         ['LİNK 2', 'http:www.url buraya'],,
               ['Link 1', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 2', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 3', 'http:www.url buraya'],
         ],
         ['LİNK 3', 'http:www.url buraya'],
   ],
   ['BAŞLIK 3','http://www.adresiniz.com/',
         ['Link 1', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 2', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 3', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 4', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 5', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 6', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 7', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 8', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 9', 'http:www.url buraya'],
         
   ],
   ['BAŞLIK 4', 'http://www.adresiniz.com/',
      ['LİNK 1', 'http://www.adresiniz.com/',
         ['Link 1', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 2', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 3', 'http:www.url buraya'],
      ],
      ['LİNK 2', 'http://www.adresiniz.com/',
            ['Link 1', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 2', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 3', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 4', 'http:www.url buraya'],
      ],
      ['LİNK 3', 'http:www.url buraya'],
   ],
];</script><script language="Javascript">/* --- koordinatlar --- */
var MENU_POS1 = new Array();
   
   MENU_POS1['height'] = [25, 20, 20];
   MENU_POS1['width'] = [130, 170, 170];
   
   MENU_POS1['block_top'] = [80, 25, 0];
   MENU_POS1['block_left'] = [12, 0, 171];
   
   MENU_POS1['top'] = [0, 21, 21];
   MENU_POS1['left'] = [131, 0, 0];
   
   MENU_POS1['hide_delay'] = [200, 200, 200];
   
var MENU_STYLES1 = new Array();
   
   MENU_STYLES1['onmouseout'] = [
      'color', ['#ffffff', '#ffffff', '#ffffff'], //yazı rengi
      'background', ['#BE0D0D', '#BE0D0D', '#BE0D0D'],//yazı arkaplanı
      'fontWeight', ['normal', 'normal', 'normal'],
      'textDecoration', ['none', 'none', 'none'],
   ];
   
   MENU_STYLES1['onmouseover'] = [
      'color', ['#BE9B0D', '#BE9B0D', '#BE9B0D'],
      'background', ['#115585', '#115585', '#115585'],//hover rengi
      'fontWeight', ['normal', 'bold', 'normal'],
      'textDecoration', ['none', 'none', 'none'],
   ];
   
   MENU_STYLES1['onmousedown'] = [
      'color', ['#C5BF0E', '#C5BF0E', '#C5BF0E'],
      'background', ['#99ccff', '#99ffcc', '#cc99ff'],
      'fontWeight', ['normal', 'bold', 'normal'],
      'textDecoration', ['underline', 'none', 'none'],
   ];</script><script language="Javascript">
      new menu (MENU_ITEMS, MENU_POS1, MENU_STYLES1);
      </script></p>
[/code]
______________
Dalga geçerim ama kırmam. Ciddiye alırım ama takmam. Çevremde birçok arkadaşım olabilir ama hepsini dostum yapmam, Biz ışıklı cɑddelerin züppe çocuklɑrı değil! Biz ıssız sokɑklɑrın delikɑnlı yürekleriyiz!!! CW
Mesaj14.12.2008, 19:17 (UTC)    
Mesaj konusu:

bu bile yeter emeğine sağlık teşekkür ediyorum..!
Mesaj14.12.2008, 19:30 (UTC)    
Mesaj konusu:

master-tasarim yazmış:
bu bile yeter emeğine sağlık teşekkür ediyorum..!rica ederim Wink
______________
Dalga geçerim ama kırmam. Ciddiye alırım ama takmam. Çevremde birçok arkadaşım olabilir ama hepsini dostum yapmam, Biz ışıklı cɑddelerin züppe çocuklɑrı değil! Biz ıssız sokɑklɑrın delikɑnlı yürekleriyiz!!! CW
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu