Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj14.12.2008, 17:42 (UTC)    
Mesaj konusu: Açılır Menu Nasıl Yapabiirim ?

arkadaşlar bi sorunum var ama bir türlü çözemedim.

http://www.cunobag.tr.gg girin üstte menü var listeler üstüne gleince acılıyor bir sürü linkler bunu nasıl yapabilirim acaba yardım edebilicek biri var mı ?
cevap bekliyorum ütfen simdiden teşekkürler..!

Düzenleme : ironarchives
Başlıklarınızı Konunuzu Özetleyecek Şekilde Açınız...


En son master-tasarim tarafından 14.12.2008 20:56:49 tarihinde değiştirildi, toplam 1 kere değiştirildi
Mesaj14.12.2008, 17:43 (UTC)    
Mesaj konusu:

Teş başlık altından devam ediniz diğer başlığınızda cevap verildi..
______________
Mesaj14.12.2008, 17:44 (UTC)    
Mesaj konusu:

Mesaj14.12.2008, 17:47 (UTC)    
Mesaj konusu:

teşekkürelr arkadaşım..!
Mesaj14.12.2008, 19:11 (UTC)    
Mesaj konusu:

simdi cunobag hocamizin menüsünü sana veremem Wink


Arrow ama ona benzer bir menü kodu veriyorum


Kod:
<p><script language="Javascript">// Title: tigra menu
// URL: http://menu.softcomplex.com/
// Author: Denis Gritcyuk <denis( at )softcomplex.com>
var menus = [];


function menu (item_struct, pos, styles) {
   
   this.item_struct = item_struct;
   this.pos = pos;
   this.styles = styles;
   this.id = menus.length;
   this.items = [];
   this.children = [];
   
   this.add_item = menu_add_item;
   this.hide = menu_hide;
   
   this.onclick = menu_onclick;
   this.onmouseout = menu_onmouseout;
   this.onmouseover = menu_onmouseover;
   this.onmousedown = menu_onmousedown;
   
   var i;
   for (i = 0; i < this.item_struct.length; i++)
      new menu_item(i, this, this);
   for (i = 0; i < this.children.length; i++)
      this.children[i].visibility(true);
   menus[this.id] = this;
}
function menu_add_item (item) {
   var id = this.items.length;
   this.items[id] = item;
   return (id);
}
function menu_hide () {
   for (var i = 0; i < this.items.length; i++) {
      this.items[i].visibility(false);
      this.items[i].switch_style('onmouseout');
   }
}
function menu_onclick (id) {
   var item = this.items[id];
   return (item.fields[1] ? true : false);
}
function menu_onmouseout (id) {
   this.hide_timer = setTimeout('menus['+ this.id +'].hide();',
      this.pos['hide_delay'][this.active_item.depth]);
   if (this.active_item.id == id)
      this.active_item = null;
}
function menu_onmouseover (id) {
   this.active_item = this.items[id];
   clearTimeout(this.hide_timer);
   var curr_item, visib;
   for (var i = 0; i < this.items.length; i++) {
      curr_item = this.items[i];
      visib = (curr_item.arrpath.slice(0, curr_item.depth).join('_') ==
         this.active_item.arrpath.slice(0, curr_item.depth).join('_'));
      if (visib)
         curr_item.switch_style (
            curr_item == this.active_item ? 'onmouseover' : 'onmouseout');
      curr_item.visibility(visib);
   }
}
function menu_onmousedown (id) {
   this.items[id].switch_style('onmousedown');
}

function menu_item (path, parent, container) {
   this.path = new String (path);
   this.parent = parent;
   this.container = container;
   this.arrpath = this.path.split('_');
   this.depth = this.arrpath.length - 1;

   var struct_path = '', i;
   for (i = 0; i <= this.depth; i++)
      struct_path += '[' + (Number(this.arrpath[i]) + (i ? 2 : 0)) + ']';
   eval('this.fields = this.container.item_struct' + struct_path);
   if (!this.fields) return;
   
   
   this.get_x = mitem_get_x;
   this.get_y = mitem_get_y;
   
   this.init = mitem_init;
   this.visibility = mitem_visibility;
   this.switch_style = mitem_switch_style;
   
   this.id = this.container.add_item(this);
   parent.children[parent.children.length] = this;
   
   this.init();
   this.children = [];
   var child_count = this.fields.length - 2;
   for (i = 0; i < child_count; i++)
      new menu_item (this.path + '_' + i, this, this.container);
   this.switch_style('onmouseout');
}
function mitem_init() {
   document.write (
      '<a id="mi_' + this.container.id + '_'
         + this.id +'" class="m' + this.container.id + 'l' + this.depth
         +'o" href="' + this.fields[1] + '" style="position: absolute; top: '
         + this.get_y() + 'px; left: '   + this.get_x() + 'px; width: '
         + this.container.pos['width'][this.depth] + 'px; height: '
         + this.container.pos['height'][this.depth] + 'px; visibility: hidden;'
         +' background: black; color: white; z-index: ' + this.depth + ';" '
         + 'onclick="return menus[' + this.container.id + '].onclick('
         + this.id + ');" onmouseout="menus[' + this.container.id + '].onmouseout('
         + this.id + ');" onmouseover="menus[' + this.container.id + '].onmouseover('
         + this.id + ');" onmousedown="menus[' + this.container.id + '].onmousedown('
         + this.id + ');"><div class="m'  + this.container.id + 'l' + this.depth + 'i">'
         + this.fields[0] + "</div></a>n"
      );
   this.element = document.getElementById('mi_' + this.container.id + '_' + this.id);
}
function mitem_visibility(make_visible) {
   if (make_visible != null) {
      if (this.visible == make_visible) return;
      this.visible = make_visible;
      if (make_visible)
         this.element.style.visibility = 'visible';
      else if (this.depth)
         this.element.style.visibility = 'hidden';
   }
   return (this.visible);
}
function mitem_get_x() {
   var value = 0;
   for (var i = 0; i <= this.depth; i++)
      value += this.container.pos['block_left'][i]
      + this.arrpath[i] * this.container.pos['left'][i];
   return (value);
}
function mitem_get_y() {
   var value = 0;
   for (var i = 0; i <= this.depth; i++)
      value += this.container.pos['block_top'][i]
      + this.arrpath[i] * this.container.pos['top'][i];
   return (value);
}
function mitem_switch_style(state) {
   if (this.state == state) return;
   this.state = state;
   var style = this.container.styles[state];
   for (var i = 0; i < style.length; i += 2)
      if (style[i] && style[i+1])
         eval('this.element.style.' + style[i] + "='"
         + style[i+1][this.depth] + "';");
}
</script><script language="Javascript">/* --- menu başlangıcı --- */
var MENU_ITEMS = [
   ['BAŞLIK 1', 'http:www.url buraya'],
      ['LİNK 1', 'http:www.url buraya'],
      ['LİNK 2', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 1', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 2', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 3', 'http:www.url buraya'],
      ],
      ['LİNK 3', 'http:www.url buraya'],
   ],
   ['BAŞLIK 2', 'http:www.url buraya'],         ['LİNK 1', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 1', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 2', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 3', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 4', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 5', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 6', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 7', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 8', 'http:www.url buraya'],
         ],
         ['LİNK 2', 'http:www.url buraya'],,
               ['Link 1', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 2', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 3', 'http:www.url buraya'],
         ],
         ['LİNK 3', 'http:www.url buraya'],
   ],
   ['BAŞLIK 3','http://www.adresiniz.com/',
         ['Link 1', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 2', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 3', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 4', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 5', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 6', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 7', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 8', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 9', 'http:www.url buraya'],
         
   ],
   ['BAŞLIK 4', 'http://www.adresiniz.com/',
      ['LİNK 1', 'http://www.adresiniz.com/',
         ['Link 1', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 2', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 3', 'http:www.url buraya'],
      ],
      ['LİNK 2', 'http://www.adresiniz.com/',
            ['Link 1', 'http://www.adresiniz.com/'],
         ['Link 2', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 3', 'http:www.url buraya'],
         ['Link 4', 'http:www.url buraya'],
      ],
      ['LİNK 3', 'http:www.url buraya'],
   ],
];</script><script language="Javascript">/* --- koordinatlar --- */
var MENU_POS1 = new Array();
   
   MENU_POS1['height'] = [25, 20, 20];
   MENU_POS1['width'] = [130, 170, 170];
   
   MENU_POS1['block_top'] = [80, 25, 0];
   MENU_POS1['block_left'] = [12, 0, 171];
   
   MENU_POS1['top'] = [0, 21, 21];
   MENU_POS1['left'] = [131, 0, 0];
   
   MENU_POS1['hide_delay'] = [200, 200, 200];
   
var MENU_STYLES1 = new Array();
   
   MENU_STYLES1['onmouseout'] = [
      'color', ['#ffffff', '#ffffff', '#ffffff'], //yazı rengi
      'background', ['#BE0D0D', '#BE0D0D', '#BE0D0D'],//yazı arkaplanı
      'fontWeight', ['normal', 'normal', 'normal'],
      'textDecoration', ['none', 'none', 'none'],
   ];
   
   MENU_STYLES1['onmouseover'] = [
      'color', ['#BE9B0D', '#BE9B0D', '#BE9B0D'],
      'background', ['#115585', '#115585', '#115585'],//hover rengi
      'fontWeight', ['normal', 'bold', 'normal'],
      'textDecoration', ['none', 'none', 'none'],
   ];
   
   MENU_STYLES1['onmousedown'] = [
      'color', ['#C5BF0E', '#C5BF0E', '#C5BF0E'],
      'background', ['#99ccff', '#99ffcc', '#cc99ff'],
      'fontWeight', ['normal', 'bold', 'normal'],
      'textDecoration', ['underline', 'none', 'none'],
   ];</script><script language="Javascript">
      new menu (MENU_ITEMS, MENU_POS1, MENU_STYLES1);
      </script></p>
[/code]
______________
Dalga geçerim ama kırmam. Ciddiye alırım ama takmam. Çevremde birçok arkadaşım olabilir ama hepsini dostum yapmam
Mesaj14.12.2008, 19:17 (UTC)    
Mesaj konusu:

bu bile yeter emeğine sağlık teşekkür ediyorum..!
Mesaj14.12.2008, 19:30 (UTC)    
Mesaj konusu:

master-tasarim yazmış:
bu bile yeter emeğine sağlık teşekkür ediyorum..!rica ederim Wink
______________
Dalga geçerim ama kırmam. Ciddiye alırım ama takmam. Çevremde birçok arkadaşım olabilir ama hepsini dostum yapmam
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu