Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj19.07.2007, 11:21 (UTC)    
Mesaj konusu: yas hesaplama

ilk siftah benden


yaş hesaplama:<CENTER><BR>Doğum Tarihinizi Giriniz <BR>
<FORM name=form1>Ay<INPUT size=3 name=month> Gün<INPUT size=3 name=day>
Yıl<INPUT size=6 name=year> Saat<INPUT size=6 value=00 name=hrs> <SELECT
size=1 name=ampm> <OPTION selected>AM</OPTION> <OPTION>PM</OPTION></SELECT>
<INPUT onclick=run() type=button value=Hesapla name=start> <BR><BR><INPUT
size=55 value="Yaşınızı burada göreceksiniz" name=age> <BR><BR>Yaşadığınız
süre: <BR>
<TABLE border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD>Ay:</TD>
<TD><INPUT size=30 name=months></TD></TR>
<TR>
<TD>Hafta:</TD>
<TD><INPUT size=30 name=weeks></TD></TR>
<TR>
<TD>Gün:</TD>
<TD><INPUT size=30 name=answer></TD></TR>
<TR>
<TD>Saat:</TD>
<TD><INPUT size=30 name=hours></TD></TR>
<TR>
<TD>Dakika:</TD>
<TD><INPUT size=30 name=min></TD></TR>
<TR>
<TD>Saniye:</TD>
<TD><INPUT size=30 name=sec></TD></TR>
<TR>
<TD>Millisaniye:</TD>
<TD><INPUT size=30 name=milli></TD></TR></TBODY></TABLE>Önümüzdeki doğum
gününüze kalan süre: <BR><INPUT size=40 name=bday> </FORM></CENTER>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!-- Original: Dev Pragad (devpragad( at )yahoo.com) -->
<!-- Web Site: http://www.geocities.com/devpragad -->

<!-- Begin
function start() {
document.form1.day.value = "";
document.form1.month.value = "";
document.form1.year.value = "";
document.form1.age.value = "";
document.form1.months.value = "";
document.form1.weeks.value = "";
document.form1.answer.value = "";
document.form1.hours.value = "";
document.form1.min.value = "";
document.form1.sec.value = "";
document.form1.bday.value = "";
document.form1.milli.value = "";
}
function run() {
var ap;
dd = document.form1.day.value;
mm = document.form1.month.value;
yy = document.form1.year.value;
with(document.form1) {
ap = parseInt(ampm.selectedIndex);
hr = parseInt(hrs.value);
if(hr <= 0 && hr >= 13) {
ap = null;
alert("asdf")
}
}
main="valid";
if ((mm < 1) || (mm > 12) || (dd < 1) || (dd > 31) || (yy < 1) ||(mm == "") || (dd == "") || (yy == ""))
main = "Invalid";
else
if (((mm == 4) || (mm == 6) || (mm == 9) || (mm == 11)) && (dd > 30))
main = "Invalid";
else
if (mm == 2) {
if (dd > 29)
main = "Invalid";
else if((dd > 2Cool && (!lyear(yy)))
main="Invalid";
}
else
if((yy > 9999)||(yy < 0))
main = "Invalid";
else
main = main;
if(main == "valid") {
function leapyear(a) {
if(((a % 4 == 0) && (a % 100 != 0)) || (a % 400 == 0))
return true;
else
return false;
}
days = new Date();
gdate = days.getDate();
gmonth = days.getMonth();
gyear = days.getYear();
age = gyear - yy;
if((mm == (gmonth + 1)) && (dd <= parseInt(gdate))) {
age = age;
}
else {
if(mm <= (gmonth)) {
age = age;
}
else {
age = age - 1;
}
}
if(age == 0)
age = age;
document.form1.age.value=" Siz " + age+ " yaşındasınız & ";
if(mm <= (gmonth + 1))
age = age - 1;
if((mm == (gmonth + 1)) && (dd > parseInt(gdate)))
age = age + 1;
var m;
var n;
if (mm == 12) { n = 31 - dd; }
if (mm == 11) { n = 61 - dd; }
if (mm == 10) { n = 92 - dd; }
if (mm == 9) { n = 122 - dd; }
if (mm == Cool { n = 153 - dd; }
if (mm == 7) { n = 184 - dd; }
if (mm == 6) { n = 214 - dd; }
if (mm == 5) { n = 245 - dd; }
if (mm == 4) { n = 275 - dd; }
if (mm == 3) { n = 306 - dd; }
if (mm == 2) { n = 334 - dd; if(leapyear(yy)) n = n + 1; }
if (mm == 1) { n = 365 - dd; if (leapyear(yy)) n = n + 1; }
if (gmonth == 1) m = 31;
if (gmonth == 2) { m = 59; if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 3) { m = 90; if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 4) { m = 120; if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 5) { m = 151; if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 6) { m = 181; if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 7) { m = 212; if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == Cool { m = 243; if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 9) { m = 273; if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 10) { m = 304; if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 11) { m = 334; if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 12) { m = 365; if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
totdays = (parseInt(age) * 365);
totdays += age / 4;
totdays = parseInt(totdays) + gdate + m + n;
document.form1.answer.value = "" + totdays +" Gün ";
months = age * 12;
months += 12 - parseInt(mm);
months += gmonth;
document.form1.months.value = months + " Ay";
if (gmonth == 1) p = 31 + gdate;
if (gmonth == 2) { p = 59 + gdate; if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 3) { p = 90 + gdate; if (leapyear(gyear)) p = p + 1; }
if (gmonth == 4) { p = 120 + gdate; if (leapyear(gyear)) p = p + 1; }
if (gmonth == 5) { p = 151 + gdate; if (leapyear(gyear)) p = p + 1; }
if (gmonth == 6) { p = 181 + gdate; if (leapyear(gyear)) p = p + 1; }
if (gmonth == 7) { p = 212 + gdate; if (leapyear(gyear)) p = p + 1; }
if (gmonth == Cool { p = 243 + gdate; if (leapyear(gyear)) p = p + 1; }
if (gmonth == 9) { p = 273 + gdate; if (leapyear(gyear)) p = p + 1; }
if (gmonth == 10) { p = 304 + gdate; if (leapyear(gyear)) p = p + 1; }
if (gmonth == 11) { p = 334 + gdate; if (leapyear(gyear)) p = p + 1; }
if (gmonth == 12) { p = 365 + gdate; if (leapyear(gyear)) p = p + 1; }
weeks = totdays / 7;
weeks += " weeks";
weeks = parseInt(weeks);
document.form1.weeks.value = weeks + " Hafta";
var time = new Date();
ghour = time.getHours();
gmin = time.getMinutes();
gsec = time.getSeconds();
hour = ((age * 365) + n + p) * 24;
hour += (parseInt(age / 4) * 24);
if(ap == 0)
hour = hour - hr;
else {
if(ap == 1) {
hour = hour - (11 + hr)
}
}
document.form1.hours.value = hour + " Saat";
var min;
min = (hour * 60) + gmin;
document.form1.min.value = min + " Dakika";
sec = (min * 60) + gsec;
document.form1.sec.value = sec + " Saniye";
var millisec;
var gmil;
gmil = days.getMilliseconds();
millisec = (sec * 1000) + gmil;
document.form1.milli.value = millisec + " Millisaniye";
mm = mm - 1;
var r;
if(mm == 0) r = 1;
if(mm == 1) r = 31;
if(mm == 2) { r = 59; if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if(mm == 3) { r = 90; if (leapyear(gyear)) r = r + 1; }
if(mm == 4) { r = 120; if (leapyear(gyear)) r = r + 1; }
if(mm == 5) { r = 151; if (leapyear(gyear)) r = r + 1; }
if(mm == 6) { r = 181; if (leapyear(gyear)) r = r + 1; }
if(mm == 7) { r = 212; if (leapyear(gyear)) r = r + 1; }
if(mm == Cool { r = 243; if (leapyear(gyear)) r = r + 1; }
if(mm == 9) { r = 273; if (leapyear(gyear)) r = r + 1; }
if(mm == 10) { r = 304; if (leapyear(gyear)) r = r + 1; }
if(mm == 11) { r = 334; if (leapyear(gyear)) r = r + 1; }
if(mm == 12) { r = 365; if (leapyear(gyear)) r = r + 1; }
mm = mm + 1;
r = parseInt(r) + parseInt(dd);
if( mm > (gmonth + 1)) {
bday = r - m - gdate;
}
else {
if(mm == (gmonth + 1) && (gdate < dd)) {
bday = (r - m - gdate);
}
else {
if((leapyear(gyear)) && ((mm > 2) && (dd < 29))) {
a = 366;
}
else {
a = 365;
}
bday = a + (r - m - gdate);
}
}
nhour = 24-parseInt(ghour);
nmin = 60 - parseInt(gmin);
nsec = 60 - parseInt(gsec);
go();
if(((bday == 366) && (leapyear(yy))) || ((bday == 365) && (!leapyear(yy)))) {
document.form1.bday.value = "today is your birthday";
alert("Happy Birthday");
} else {
document.form1.bday.value = bday + " gün " + nhour + " saat " + nmin + " dakika " + nsec + " saniye";
setTimeout("run()", 1);
}
function go() {
function lyear(a) {
if(((a % 4 == 0) && (a % 100 != 0)) || (a % 400 == 0)) return true;
else return false;
}
mm = parseInt(mm);
dd = parseInt(dd);
yy = parseInt(yy);
if ((mm < 1) || (mm > 12) || (dd < 1) || (dd > 31) || (yy < 1) ||(mm == " ") || (dd == " ") || (yy == " ")) main="Invalid";
else
if (((mm == 4) || (mm == 6) || (mm == 9) || (mm == 11)) && (dd > 30)) main = "Invalid";
else
if (mm == 2) {
if (dd > 29)
main = "Invalid";
else
if(( dd > 2Cool && (!lyear(yy)))
main = "Invalid";
}
else main = main;
if(main == "valid") {
var m;
if (mm == 1) n = 31;
if (mm == 2) n = 59 + 1;
if (mm == 3) n = 90 + 1;
if (mm == 4) n = 120 + 1;
if (mm == 5) n = 151 + 1;
if (mm == 6) n = 181 + 1;
if (mm == 7) n = 212 + 1;
if (mm == Cool n = 243 + 1;
if (mm == 9) n = 273 + 1;
if (mm == 10) n = 304 + 1;
if (mm == 11) n = 334 + 1;
if (mm == 12) n = 365 + 1;
if((mm == 1)||(mm == 3)||(mm == 5)||(mm == 7)||(mm == Cool||(mm == 10)||(mm == 12))
n += 31 + dd;
else if((mm == 4)||(mm == 6)||(mm == 9)||(mm == 11))
n += 31 + dd + 1;
else if(mm == 2) {
if(lyear(yy)) n += 29 + dd - 3;
else if(!lyear(yy)) n += 28 + dd - 1;
}
fours = yy / 4;
hunds = yy / 100;
fhunds = yy / 400;
var day;
day = (yy + n + fours - hunds + fhunds) % 7;
day = parseInt(day)
switch(day)
{
case 1 : document.form1.age.value +=" Doğdunuz gün Pazar"
break
case 2 : document.form1.age.value +=" Doğdunuz gün Pazartesi"
break
case 3 : document.form1.age.value +=" Doğdunuz gün Salı"
break
case 4 : document.form1.age.value +=" Doğdunuz gün Çarşamba"
break
case 5 : document.form1.age.value +=" Doğdunuz gün Perşembe"
break
case 6 : document.form1.age.value +=" Doğdunuz gün Cuma"
break
case 7 : document.form1.age.value +=" Doğdunuz gün Cumartesi"
break
case 0 : document.form1.age.value +=" Doğdunuz gün Cumartesi"
break
}
}
else {
document.form1.age.value += main + " Date";
}
}
}
else {
document.form1.age.value = main + " Date";
document.form1.months.value = "";
document.form1.weeks.value = "";
document.form1.answer.value = "";
document.form1.hours.value = "";
document.form1.min.value = "";
document.form1.sec.value = "";
document.form1.bday.value = "";
document.form1.milli.value = "";
}
}
// End -->
</SCRIPT>
Mesaj18.08.2007, 11:40 (UTC)    
Mesaj konusu: devam edlim

aaaaaaaaa hadi deevamm edelim
Mesaj18.08.2007, 11:42 (UTC)    
Mesaj konusu: kardeş farkındaysan onca kod ekledim

kardeş farkındaysan onca kod ekledim
Mesaj21.08.2007, 11:18 (UTC)    
Mesaj konusu:

sol köşede sayfada hata yazıyo ve yaş hesaplamıyor
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu