Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj29.01.2009, 20:57 (UTC)    
Mesaj konusu: Yandan Açılan Menü İstiyorum

Arkadaşlar hani sitenin yan kısmından bir bölüm açıyorsunuzya ona çok ihtiyacım var, tasarımda hiçbir yere koyamadığım bazı tavsiye adresler var, onları ancak tasarımımın şeklini bozmadan oraya atabilirim. Hani tavsiye edilen siteler gibi yapıcam, lütfen yardım.
Mesaj29.01.2009, 20:59 (UTC)    
Mesaj konusu:

Bahsettiğim şeyin adı Omni Slide Menü (yan menü)
Mesaj29.01.2009, 21:03 (UTC)    
Mesaj konusu:

Burdan Bulabilirsin...

Arrow http://hackerfriend.tr.gg/401.htm

______________
İmzanızı tekrar ayarlamanız lazım. - @cryengine3
Mesaj29.01.2009, 21:14 (UTC)    
Mesaj konusu:

tamam anlatmışta ben html kodları sayfasına ulaşınca orada takıldım, bak neler var neler... Ben mesela soldan dışı kahverengi renkte bir menü çıksın istiyorum, bak kodları yaızcam, bana almam gereken yeri çıkarırsanız işlemi devam ettiricem...
Mesaj29.01.2009, 21:14 (UTC)    
Mesaj konusu:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////HackeR FrienD.Net/////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/*


HackeR FrienD.Net tarafindan Türkcelestirilmistir.
Ayarlarin yanina özellikleri de belirtildi.


*/


/*________________BÜTÜN-MENÜLER-İÇİN-GENEL-AYARLAR____________________*/
if (typeof window.attachEvent=='object'){
document.write('<!--[if lte IE 6]>\n'+
'<script type="text/javascript">\n'+
'var ie6_or_less=1;\n'+
'<\/script>\n'+
'<![endif]-->\n'+
'<!--[if lt IE 5.5]>\n'+
'<script type="text/javascript">\n'+
'var less_than_ie5_5=1;\n'+
'<\/script>\n'+
'<![endif]-->')
}

var menu=[], resizereinit=true;
function truebody(){
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body;
}

function getedge(HF, is_top){
var edge;
if (is_top)
edge=window.pageYOffset? window.pageYOffset : truebody().scrollTop? truebody().scrollTop : 0;
else{
edge=HF.menununyeri=='left'? 0 : truebody().clientWidth? truebody().clientWidth : window.innerWidth&&truebody().offsetHeight<=window.innerHeight? window.innerWidth : window.innerWidth? window.innerWidth-20 : 0;
edge+=window.pageXOffset? window.pageXOffset : truebody().scrollLeft? truebody().scrollLeft: 0;
}
return edge;
}

function keep_in_view(HF){
if(HF.keepinview){
if(HF.m.ft){
HF.m.ft=0;
HF.m.topP=HF.m.offsetTop;
HF.m.ltop=0;
}
var pt=getedge(HF, 'top'), ks=typeof HF.keepinview=='number'&&HF.keepinview<HF.m.topP&&HF.keepinview>0? HF.keepinview : HF.m.topP, smooth=0;
if (pt!=HF.m.ltop){
if(HF.menununyeri=='top')
HF.m.style.visibility='hidden';
smooth = pt>HF.m.topP-ks? .2 * (pt - HF.m.ltop - HF.m.topP + ks) : HF.m.ltop>0? -.2 * HF.m.ltop : 0;
smooth = smooth > 0 ? Math.ceil(smooth) : Math.floor(smooth);
}
else if(HF.menununyeri=='top')
HF.m.style.visibility='';
HF.m.style.top=(HF.m.style.top? parseInt(HF.m.style.top) : HF.m.topP)+smooth+'px';
HF.m.ltop += smooth;
}
if(HF.menununyeri=='top'){
if(typeof HF.menuleft=='string'){
HF.m.style.left=HF.menuleft
HF.m.style.marginLeft=Math.floor(HF.m.getElementsByTagName('div')[0].offsetWidth/-2)+'px';
HF.lleft=HF.m.offsetLeft;
}
HF.m.style.marginLeft=0;
HF.m.style.left=HF.lleft+(window.pageXOffset? window.pageXOffset : truebody().scrollLeft? truebody().scrollLeft: 0)+'px';
}
else
HF.m.style.left=getedge(HF)-(HF.menununyeri=='right'? HF.m.offsetWidth : 0)+'px';
}
function move(el, num){
el.getElementsByTagName('div')[0].style[el.menununyeri]=parseInt(el.getElementsByTagName('div')[0].style[el.menununyeri])+num+'px';
if(el.menununyeri=='right'){
if(el.menuhareketi=='absolute')
el.style.left=parseInt(el.style.left)-num+'px';
el.style.width=parseInt(el.style.width)+num+'px';
}
if(num>0)
el.moving=setTimeout(function(){movein(el)}, el.menuhizi)
else
el.moving=setTimeout(function(){moveout1(el)}, el.menuhizi)
}
function movein(el){
var m1=parseInt(el.getElementsByTagName('div')[0].style[el.menununyeri]);
if(el.moving)
clearTimeout(el.moving);
if (m1<-1*el.menukenarlikgenisligi)
move(el, Math.min(-1*m1-el.menukenarlikgenisligi, 10));
}
function moveout(el){
if(el.moving)
clearTimeout(el.moving);
el.moving=setTimeout(function(){moveout1(el)}, el.menubeklemesuresi);
}
function moveout1(el){
var aw=el.menununyeri=='top'? el.b.offsetHeight : el.b.offsetWidth, m1=el.getElementsByTagName('div')[0];
if(el.moving)
clearTimeout(el.moving);
if (parseInt(m1.style[el.menununyeri])>aw-(el.menununyeri=='top'? m1.offsetHeight : m1.offsetWidth)+10)
move(el, -10);
else {
m1.style[el.menununyeri]=aw-(el.menununyeri=='top'? m1.offsetHeight : m1.offsetWidth)+'px';
if(el.menununyeri=='right'){
el.style.width=aw+'px';
if(el.menuhareketi=='absolute'){
var ed=truebody().clientWidth? truebody().clientWidth : window.innerWidth&&truebody().offsetHeight<=window.innerHeight? window.innerWidth : window.innerWidth? window.innerWidth-20 : 0;
ed+=window.pageXOffset? window.pageXOffset : truebody().scrollLeft? truebody().scrollLeft: 0;
el.style.left=ed-el.offsetWidth+'px';
}
}
}
}
function to_em(n, HF){
return Math.round((n/(16*parseInt(HF.fontbuyuklugu)/100))*1000)/1000;
}
function getrows(HF){
var r=HF.menuItems.length+(HF.wrapbar? 1 : 0);
for (var i_tem = 0; i_tem < HF.menuItems.length; i_tem++)
if (HF.menuItems[i_tem][4]&&HF.menuItems[i_tem][4]=='no')
r--;
return r;
}
function make_bar(HF){
var bt=HF.menununyeri=='right'||HF.menununyeri=='top'? '<tr>' : '';
bt+='<td id="'+HF.id+'bar" '+(HF.menununyeri=='top'? 'colspan="'+HF.sutunsayisi : 'rowspan="'+getrows(HF))+'">'
if (!/<img/.test(HF.barmetni.toLowerCase())){
for (var i_tem = 0; i_tem < HF.barmetni.length-(HF.menununyeri=='top'? 1 : 0); i_tem++)
bt+=HF.menununyeri=='top'&&HF.barmetni.charAt(i_tem)==' '? '\u00a0 ' : HF.menununyeri=='top'? HF.barmetni.charAt(i_tem)+' ' : '<br>'+HF.barmetni.charAt(i_tem);
bt+=HF.menununyeri=='top'? HF.barmetni.charAt(HF.barmetni.length-1)+'</td>' : '<br>\u00a0</td>';
}
else
bt+=HF.barmetni+'</td>'
return bt+(HF.menununyeri=='right'? '\n' : '</tr>\n');
}

function make_style(HF){
if(HF.user_defined_stylesheet&&!HF.design_mode)
return '';
var sheet=''
sheet+='#'+HF.id+' {\n'+
(HF.menununyeri=='top'? 'top:0;\n' : 'top:'+HF.menutop+'px; /*set initial Height from top*/\n')+
(HF.menununyeri=='top'? 'left:'+HF.menuleft+(typeof HF.menuleft=='number'? 'px' : '')+';\n' : '')+
(HF.menununyeri=='right'&&HF.menuhareketi=='fixed'? 'right:0;\n' : '')+
'position:'+HF.menuhareketi+';\n'+
'overflow:'+(HF.menununyeri=='right'? 'hidden' : 'visible')+';\n'+
'z-index:100;\n'+
(HF.menununyeri=='left'? 'left:0;\n' : '')+
'}\n'+
'#'+HF.id+' div {\n'+
'border-width:'+(typeof HF.diskenarlikgenisligi=='number'? HF.diskenarlikgenisligi+'px' : HF.diskenarlikgenisligi)+'; /*Menu\'s outer border*/\n'+
'border-style:'+HF.diskenarlikbicimi+';\n'+
(HF.diskenarlikrengi=='none'? '' : 'border-color:'+HF.diskenarlikrengi+';\n')+
'position:absolute;\n'+
'color:black;\n'+
'background-color:transparent;\n'+
'}\n'+
'#'+HF.id+' table {\n'+
'border:'+HF.menukenarlikgenisligi+'px '+HF.menukenarlikbicimi+' '+HF.menukenarlikrengi+'; /*Menu\'s inner border*/\n'+
(HF.menununyeri=='top'? 'border-left-width:0;\n' : '')+
(HF.menununyeri=='top'? 'border-bottom-width:0;\n' : '')+
'font-family:'+HF.menufontu+', sans-serif; /*Overall font for Menu*/\n'+
'font-size:'+HF.fontbuyuklugu+';\n'+
'border-collapse:collapse;\n'+
'background-color:'+(HF.seffaflik? 'transparent' : HF.menukenarlikrengi)+';\n'+
'width:'+to_em(HF.yangenislik+HF.baslikgenisligi+HF.menukenarlikgenisligi*(HF.sutunsayisi+2), HF)+'em;\n'+
'}\n'+
'#'+HF.id+' td { /*Characteristics for cells in the menu table - do not specify width here*/\n'+
'border-bottom:'+HF.menukenarlikgenisligi+'px '+HF.menukenarlikbicimi+' '+HF.menukenarlikrengi+';\n'+
'border-left:'+HF.menukenarlikgenisligi+'px '+HF.menukenarlikbicimi+' '+HF.menukenarlikrengi+';\n'+
'height:'+to_em(HF.linkyukselikleri, HF)+'em;\n'+
'padding:0;\n'+
'margin:0;\n'+
'text-align:'+HF.linkfonthizalama+';\n'+
'}\n'+
'#'+HF.id+' #'+HF.id+'bar { /*Characteristics for initially visible \'draw\' bar (the vertical cell)*/\n'+
(HF.menununyeri=='top'? 'height:' : 'width:')+to_em(HF.yangenislik+(document.all||HF.menununyeri=='top'? HF.menukenarlikgenisligi*2 : 0), HF)+'em;\n'+
'background-color:'+HF.bararkaplanrengi+';\n'+
'color:'+HF.barfontrengi+';\n'+
'font-weight:'+HF.barfontbicimi+';\n'+
'text-align:'+HF.barfontpozisyonu+';\n'+
(HF.menununyeri=='top'? '' : 'border-width:0;\n')+
'cursor:default;\n'+
'}\n'+
'#'+HF.id+' .heading { /*Characteristics for heading cells in the menu table*/\n'+
'height:'+to_em(HF.baslikyuksekligi, HF)+'em;\n'+
'color:'+HF.baslikfontrengi+';\n'+
'font-weight:'+HF.baslikfontbicimi+';\n'+
'text-indent:'+HF.basliksoluzaklik+'ex;\n'+
'background-color:'+HF.baslikarkaplanrengi+'; /*Background Color for menu headings */\n'+
'width:'+to_em(HF.baslikgenisligi, HF)+'em; /*This will be the menu body width. This'+(HF.menununyeri!='top'? ' (plus #'+HF.id+'bar width for left and right menus)' : '')+' and 4 times the border width should also be the menu table\'s approximate width*/\n'+
'vertical-align:'+HF.baslikdikeyhizalama+';\n'+
'text-align:'+HF.baslikfonthizalama+';\n'+
'border-left-color:'+HF.baslikarkaplanrengi+';\n'+
'border-left-style:solid;\n'+
'}\n'+
(HF.wrapbar&&HF.menununyeri!='top'? '#'+HF.id+' #'+HF.id+'lastrow {\n'+
'height:'+to_em(HF.yangenislik, HF)+'em;\n'+
'background-color:'+HF.bararkaplanrengi+';\n'+
'border-width:0;\n'+
'margin:0 0 '+HF.menukenarlikgenisligi+'px '+HF.menukenarlikgenisligi+'px;\n'+
'}\n' : HF.menununyeri!='top'? '#'+HF.id+' #'+HF.id+'lastrow {\n'+
'border-bottom-width:0;\n'+
'margin:0 0 '+HF.menukenarlikgenisligi+'px '+HF.menukenarlikgenisligi+'px;\n'+
'}\n' : '')+
'#'+HF.id+' a {\n'+
'width:100%;\n'+
'height:100%;\n'+
'display:block;\n'+
'padding-top:'+to_em(HF.linklerinusteuzakligi, HF)+'em;\n'+
'}\n';
if(HF.design_mode){
if(document.getElementById('ooostyle'))
alert('Only one menu\'s script generated styles may be displayed at a time!\n\nCurrently showing '+document.getElementById('ooostyle').tell+'\'s stylesheet\n\n(HFr there is a syntax error - most\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0likely in the menuItem.js file)');
else{
var isusing=HF.user_defined_stylesheet? ' not' : '';
var sw=(window.innerWidth? window.innerWidth : truebody().clientWidth)/1.5;
document.write('<textarea id="ooostyle" cols="'+Math.floor(sw/Cool+'" rows="65" wrap="off" style="margin-left:-'+Math.floor(sw/2)+'px;overflow:auto;position:absolute;top:10px;left:50%;z-index:1000;">\n')
document.write('\/* '+HF.id+'\'s Script Generated Styles: */\n\/* '+HF.id+' is'+isusing+' currently using these via the script */\n\n'+sheet);
document.write('\n\/* End '+HF.id+'\'s Script Generated Styles */');
document.write('</textarea>')
document.getElementById('ooostyle').tell=HF.id;
}
}
if(!HF.user_defined_stylesheet)
return '<style type="text/css">\n'+sheet+'</style>';
return '';
}
function make_style_make_menu(HF, s){


if(s){
if(!HF.id) {alert('a unique id is required for each menu');return;};
if(!HF.menuItems||HF.menuItems.constructor!=Array) {alert('an array of menu items is required for each menu');return;};
/*________________BÜTÜN-MENÜLER-İÇİN-GENEL-AYARLAR BİTTİ____________________*//*__________________SAĞ VE SOL MENÜ ÖZELLİKLERİ_____________________*/
if(!HF.menutop) {HF.menutop=150}; //Sag ve sol menünün üstten uzakligi
if(!HF.menuleft) {HF.menuleft='50%'};
if(!HF.keepinview&&typeof HF.keepinview=='boolean')
HF.keepinview=false;
else if(!HF.keepinview) {HF.keepinview=30}; //Eger menü icin kaydirma etkin ise kaydirtiktan sonra üste olan uzaklik. Yukaridaki menutop degeri ile ayni olmasi tavsiye edilir.
if(!HF.menuhizi) {HF.menuhizi=1}; //Mouse ile üzerine gelindiginde menünün acilma/kapanma hizi. Deger düstükce hizlanir.
if(!HF.menubeklemesuresi) {HF.menubeklemesuresi=500}; //Mouse cektikten sonra menünün görünme süresi (salise olarak mesela 3000 = 3 saniye)
if(!HF.sutunsayisi) {HF.sutunsayisi=2}; // Menüdeki maksimum sütün sayisi.
if(!HF.seffaflik) {HF.seffaflik=false};
if(!HF.yangenislik) {HF.yangenislik=22}; //Sag ve sol menünün görünen kisminin genisligi (Sag ve sol yan bar)
if(!HF.baslikgenisligi) {HF.baslikgenisligi=149}; //Sag ve sol menü maksimum baslik genisigi
if(!HF.baslikyuksekligi) {HF.baslikyuksekligi=22}; //Sag ve sol menü maksimum baslik yükseligi
if(!HF.basliksoluzaklik) {HF.basliksoluzaklik=1}; //Sag ve sol menü baslik isminin saga olan uzakligi (padding-left = saga yastik)
if(!HF.linkyukselikleri) {HF.linkyukselikleri=16}; //Sag ve sol menü icinde yer alan link elemanlarinin yüksekligi
if(!HF.diskenarlikgenisligi) {HF.diskenarlikgenisligi=0};
if(!HF.diskenarlikrengi) {HF.diskenarlikrengi="none"};
if(!HF.diskenarlikbicimi) {HF.diskenarlikbicimi="none"};
if(!HF.menukenarlikgenisligi) {HF.menukenarlikgenisligi=1};
if(!HF.menukenarlikrengi) {HF.menukenarlikrengi="black"}; // Bakiniz... http://www.w3schools.com/CSS/css_colors.asp
if(!HF.menukenarlikbicimi) {HF.menukenarlikbicimi="solid"}; // Bakiniz... http://www.w3schools.com/css/pr_border-style.asp
if(!HF.barfontrengi) {HF.barfontrengi="white"}; // Bakiniz... http://www.w3schools.com/CSS/css_colors.asp
if(!HF.bararkaplanrengi) {HF.bararkaplanrengi="#1C3166"}; // Bakiniz... http://www.w3schools.com/CSS/css_colors.asp
if(!HF.barfontbicimi) {HF.barfontbicimi="bold"};
if(!HF.barfontpozisyonu) {HF.barfontpozisyonu="center"}; // center, right, left, top, bottom kullanilabilir.
if(!HF.menufontu) {HF.menufontu="verdana"};
if(!HF.fontbuyuklugu) {HF.fontbuyuklugu="80%"};
if(!HF.baslikfontrengi) {HF.baslikfontrengi="yellow"};
if(!HF.baslikarkaplanrengi) {HF.baslikarkaplanrengi="#1C3166"}; // Bakiniz... http://www.w3schools.com/CSS/css_colors.asp
if(!HF.baslikfontbicimi) {HF.baslikfontbicimi="bold"};
if(!HF.baslikdikeyhizalama) {HF.baslikdikeyhizalama="middle"};
if(!HF.baslikfonthizalama) {HF.baslikfonthizalama="left"}; // right, left, center kullanilabilir.
if(!HF.linklerinusteuzakligi) {HF.linklerinusteuzakligi=0};
if(!HF.linkfonthizalama) {HF.linkfonthizalama="center"}; // right, left, center kullanilabilir.
if(!HF.linkhedefi) {HF.linkhedefi=""}; // bos birakilirsa linklerin hepsi kendi sitenize acilir. link elemanlarinin hangisinin yeni pencerede acilacagini link elemanlarına belirtmeniz daha iyi olur. _NEW derseniz bütün linkler yeni pencerede acilacaktir.
if(!HF.menununyeri) {HF.menununyeri="left"}; //Sag ve sol menü icin Sag ve sol ayarlanmis. right, left ve top degerleri kullanilabilir.
if(!HF.barmetni) {HF.barmetni='SOL MENÜ'}; /* Metin yerine resim koymak icin cift tirnagi kaldirin tek tirnak icinde su sekilde yerlestirin {HF.barmetni='<img src="resimurl">'}; */
if(!HF.user_defined_stylesheet) {HF.user_defined_stylesheet=false};
if(!HF.user_defined_markup) {HF.user_defined_markup=false};
if(!HF.design_mode) {HF.design_mode=false};
if(!HF.wrapbar) {HF.wrapbar=false};
if(!HF.menuhareketi) {HF.menuhareketi='absolute'}; //absolute = sayfayi takip eder. Fixed = sabittir.

/*__________________SAĞ ve SOL MENÜ ÖZELLİKLERİ BURADA BİTTİ_____________________*/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////HackeR FrienD.Net/////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if(typeof ie6_or_less!='undefined')
HF.menuhareketi='absolute';
else if(HF.menununyeri=='top'&&HF.menuhareketi=='absolute')
HF.menuhareketi='fixed';
while(!HF.menuItems[HF.menuItems.length-1])
HF.menuItems.length=HF.menuItems.length-1;
document.write(make_style(HF));
return;
}
else {
if(HF.design_mode||!HF.user_defined_markup){
var hw=HF.baslikgenisligi;

var tb='<div id="'+HF.id+'" onmouseover="movein(this);" onmouseout="moveout(this);"><div><table>\n';
tb+=HF.menununyeri=='right'? make_bar(HF) : '';
for (var i_tem = 0; i_tem < HF.menuItems.length; i_tem++){
if ((HF.menununyeri=='top'&&i_tem==0)||i_tem>0&&(!HF.menuItems[i_tem-1][4]||HF.menuItems[i_tem-1][4]!=='no'))
tb+='<tr>'
if (HF.menuItems[i_tem][1]&&HF.menuItems[i_tem][1]!==''){
tb+='<td '+(i_tem==HF.menuItems.length-1&&!HF.wrapbar&&HF.menununyeri!='top'? 'id="'+HF.id+'lastrow" ' : '')+'colspan="'+(HF.menuItems[i_tem][3]&&HF.menuItems[i_tem][3]!==''? HF.menuItems[i_tem][3] : HF.sutunsayisi)+'"><a href="'+HF.menuItems[i_tem][1]+'" target="'+(HF.menuItems[i_tem][2]? HF.menuItems[i_tem][2] : HF.linkhedefi)+'">'+HF.menuItems[i_tem][0]+'</a></td>'
}
else
tb+='<td '+(i_tem==HF.menuItems.length-1&&!HF.wrapbar&&HF.menununyeri!='top'? 'id="'+HF.id+'lastrow" ' : '')+'class="heading" '+(HF.menuItems[i_tem][3]&&HF.menuItems[i_tem][3]!==''&&HF.menuItems[i_tem][3]!==HF.sutunsayisi? 'style="width:'+to_em(hw*HF.menuItems[i_tem][3]/HF.sutunsayisi, HF)+'em;'+(i_tem>0&&HF.menuItems[i_tem-1][4]&&HF.menuItems[i_tem-1][4]=='no'? 'border-left-width:0;margin-left:'+HF.menukenarlikgenisligi+'px;' : '')+'" ' : '')+'colspan="'+(HF.menuItems[i_tem][3]&&HF.menuItems[i_tem][3]!==''? HF.menuItems[i_tem][3] : HF.sutunsayisi)+'">'+HF.menuItems[i_tem][0]+'</td>'
if (!HF.menuItems[i_tem][4]||HF.menuItems[i_tem][4]!=='no')
tb+=HF.menununyeri=='left'&&i_tem==0? make_bar(HF) : '</tr>\n';
}
tb+=HF.wrapbar&&HF.menununyeri!='top'? '<tr><td id="'+HF.id+'lastrow" colspan="'+HF.sutunsayisi+'">\u00a0</td></tr>\n' : '';
tb+=HF.menununyeri=='top'? make_bar(HF) : '';

if(!HF.user_defined_markup)
document.write(tb+'</table></div></div>')
}
if(HF.design_mode)
document.getElementById('ooostyle').value+='\n\n<!-- The Markup for '+HF.id+' -->\n\n'+tb+'</table></div></div>\n\n<!-- End '+HF.id+'\'s Markup -->'
HF.m=document.getElementById(HF.id);
var b=document.getElementById(HF.id+'bar');
HF.m.b=b;
HF.m.ft=1;
HF.m.menununyeri=HF.menununyeri;
HF.m.menubeklemesuresi=HF.menubeklemesuresi;
HF.m.menuhizi=HF.menuhizi;
HF.m.menukenarlikgenisligi=HF.menukenarlikgenisligi;
HF.m.menuhareketi=HF.menuhareketi;
resizevent(HF);
if(HF.menununyeri=='top'&&typeof window.attachEvent=='object'&&typeof ie6_or_less!='undefined')
window.attachEvent('onscroll', function(){HF.m.style.visibility='hidden';});
if(HF.menuhareketi=='absolute'&&(HF.menununyeri!='top'||(typeof ie6_or_less!='undefined'&&typeof window.attachEvent=='object')))
setInterval(function(){keep_in_view(HF)}, 20)
}
}

function resizevent(HF){
var m1=HF.m.getElementsByTagName('div')[0], bo=HF.menununyeri=='top'? HF.m.b.offsetHeight : HF.m.b.offsetWidth;
m1.style[HF.menununyeri]=bo-(HF.menununyeri=='top'? m1.offsetHeight : m1.offsetWidth)+'px'
if(HF.menununyeri=='right'){
if(HF.menuhareketi=='absolute')
HF.m.style.left=getedge(HF)-HF.m.offsetWidth+'px';
HF.m.style.width=bo+'px';
HF.m.style.height=m1.offsetHeight+'px';
if(typeof less_than_ie5_5!='undefined'){
HF.m.onmouseover(HF.m);
HF.m.onmouseout(HF.m);
}
}
if(HF.menununyeri=='top'){
HF.m.style.width=m1.style.width=HF.m.getElementsByTagName('table')[0].offsetWidth+'px';
if(typeof HF.menuleft=='string')
HF.m.style.marginLeft=Math.floor(m1.offsetWidth/-2)+'px';
}
}

var ontextresizeLastSize = false;
if (window.attachEvent) window.attachEvent("onload", initOntextresizeListener);
else if (window.addEventListener) window.addEventListener("load", initOntextresizeListener, false);
function initOntextresizeListener() {
if(!resizereinit||typeof less_than_ie5_5!='undefined')
return;
var testDiv = document.createElement("div");
testDiv.style.position = "absolute";
testDiv.style.height = "1em";
testDiv.style.width = "1em";
testDiv.style.top = "-2em";
testDiv.style.left = "-2em";
var docTestDiv = document.body.appendChild(testDiv);
docTestDiv.id = "ontextresizeTestDiv";
ontextresizeListener = setInterval("ontextresizeCheckTestDiv()",100);
}
function ontextresizeCheckTestDiv() {
if (HFntextresizeLastSize!=document.getElementById("ontextresizeTestDiv").offsetWidth) {
if (HFntextresizeLastSize && window.ontextresize) window.ontextresize.call();
ontextresizeLastSize = document.getElementById("ontextresizeTestDiv").offsetWidth;
}
}
window.ontextresize=function(){
for (var i_tem = 0; i_tem < menu.length; i_tem++)
if(typeof menu[i_tem]!='undefined')
resizevent(menu[i_tem]);
};

function hackerfriend(){
if(document.getElementById){
for (var i_tem = 0; i_tem < menu.length; i_tem++)
if(typeof menu[i_tem]!='undefined')
make_style_make_menu(menu[i_tem], 's');
for (i_tem = 0; i_tem < menu.length; i_tem++)
if(typeof menu[i_tem]!='undefined')
make_style_make_menu(menu[i_tem]);
}
}

resizereinit=true;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////HackeR FrienD.Net/////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Sol menüyü kullanmak istemiyorsanız eşittir çizgileri arasını siliniz !!!

//=========================================================================================SOL-silme-başla
menu[1] = {
id:'menu1', //BURAYI ASLA DEĞİŞTİRMEYİN!!!
fontbuyuklugu:'100%',
linkyukselikleri:22 ,
baslikgenisligi:180 ,

/*__________________SOL MENÜ ELEMANLARI (LİNKLER)_____________________*/
menuItems:[

/*Link elemanlarinin sirasi asagidaki gibidir.
["isim", "link", "hedef", "sütün", "satirsonumu?"] - Baslik olusturmak icin sadece isim kismini doldurmak yeterli. */

["Hacker FrienD.Net"], //baslik burasi
["Ana Sayfa", "http://hackerfriend.tr.gg/home.htm", ""],
["Forum", "http://hackerfriend.tr.gg/forum.htm",""],
["Ziyaretçi Defteri", "http://hackerfriend.tr.gg/guestbook.htm", ""],
["Site içi Arama", "http://hackerfriend.tr.gg/search.htm", ""],
["Hakkımızda", "http://hackerfriend.tr.gg/about.htm", ""],
["İletişim", "http://hackerfriend.tr.gg/contact.htm", "", 1, "no"], //Sütunlari belirtmek icin "1" ve "no" gerekli.
["Online", "http://hackerfriend.tr.gg/on_contact.htm", "",1],
["Google Grubumuz", "", ""],
["Grup Ana Sayfa", "http://groups.google.com/group/hackerfriend?hl=tr", "_new"],
["Gruba Üye Ol", "https://www.google.com/groups/signin?cd=US&hl=tr&ssip=g3&_done=http%3A%2F%2Fgroups.google.com%2Fgroup%2Fhackerfriend%2Fsubscribe%3Fnote%3D1", "_new"]

//Son linkte parantezden sonra en sonra virgül koymayiniz!!!

]};

//=========================================================================================SOL-silme-sonu//Üst menüyü kullanmak istemiyorsanız eşittir çizgileri arasını siliniz !!!

//=========================================================================================ÜST-silme-başla


menu[2] = { //BURAYI ASLA DEĞİŞTİRMEYİN!!!
id:'menu2',
/*__________________ÜST MENÜ ÖZELLİKLERİ_____________________*/
user_defined_stylesheet:false,
user_defined_markup:false,
design_mode:false,
menutop:160, //Menünün üste olan uzakligi. Pozisyon: top için geçerli değil.
menuleft:'45%',
keepinview:80,
menuhizi:20, //Mouse ile üzerine gelindiginde menünün acilma/kapanma hizi. Deger düstükce hizlanir.
menubeklemesuresi:500, //Mouse cektikten sonra menünün görünme süresi (salise olarak mesela 3000 = 3 saniye)
sutunsayisi:3, // Menüdeki maksimum sütün sayisi.
seffaflik:false, //Transparan ayari
yangenislik:20, //Üst menünün görünen kisminin genisligi (üst bar)
wrapbar:true,
baslikgenisligi:210, //Üst menü başlık genişliği
baslikyuksekligi:25, // Üst menü başlık yüksekliği
basliksoluzaklik:1, //Başlık isminin sola olan uzakliği (padding-left)
linkyukselikleri:20, //Üst menü elemanlarının (linklerinin) yüksekliği
linklerinusteuzakligi:3, //Üst menü elemanlarının (linklerinin) üste olan uzaklığı
menukenarlikgenisligi:2, // Menü kenar genişiği
menukenarlikrengi:'#000080', // Bakiniz... http://www.w3schools.com/CSS/css_colors.asp
menukenarlikbicimi:'solid', // Bakiniz... http://www.w3schools.com/css/pr_border-style.asp
diskenarlikgenisligi:'0ex 0ex 0ex 0ex',
diskenarlikrengi:'lightblue', // Bakiniz... http://www.w3schools.com/CSS/css_colors.asp
diskenarlikbicimi:'solid', // Bakiniz... http://www.w3schools.com/css/pr_border-style.asp
barfontrengi:'white', // Bakiniz... http://www.w3schools.com/CSS/css_colors.asp
bararkaplanrengi:'#4d6814', // Bakiniz... http://www.w3schools.com/CSS/css_colors.asp
barfontbicimi:'bold',
barfontpozisyonu:'center', // center, right, left, top, bottom kullanilabilir.
menufontu:'verdana',
fontbuyuklugu:'90%',
baslikfontrengi:'white', // Bakiniz... http://www.w3schools.com/CSS/css_colors.asp
baslikarkaplanrengi:'#4d6814', // Bakiniz... http://www.w3schools.com/CSS/css_colors.asp
baslikfontbicimi:'bold',
baslikdikeyhizalama:'middle', // top, middle, bottom kullanilabilir.
baslikfonthizalama:'left', // right, left, center kullanilabilir.
linkfonthizalama:'left', // right, left, center kullanilabilir.
linkhedefi:'', // bos birakilirsa linklerin hepsi kendi sitenize acilir. link elemanlarinin hangisinin yeni pencerede acilacagini link elemanlarına belirtmeniz daha iyi olur. _NEW derseniz bütün linkler yeni pencerede acilacaktir.
menuhareketi:'fixed', //absolute = sayfayi takip eder. Fixed = sabittir.
menununyeri:'top',
barmetni:'ÜST MENÜ', /* Metin yerine resim koymak icin tek tirnak icinde su sekilde yerlestirin barmetni='<img src="resimurl">'; */

/*__________________ÜST MENÜ ELEMANLARI (LİNKLER)_____________________*/
menuItems:[

/*Link elemanlarinin sirasi asagidaki gibidir.
["isim", "link", "hedef", "sütün", "satirsonumu?"] - Baslik olusturmak icin sadece isim kismini doldurmak yeterli. */

["TR.GG siteleri"], //Baslik burasi
["Arap Köy", "http://arapkoy.tr.gg", "_new"],
["3D wallpapers", "http://3dwallpapers.tr.gg","_new"],
["Net Dünya", "http://netdunya.tr.gg", "_new"],
["Arama", "", "", 2, "no"],
["Arama", "", "", 1],
["Google", "http://www.google.com/", "_new", 1, "no"],
["Yahoo", "http://www.yahoHF.com/", "_new", 1, "no"],
["Live", "http://www.live.com/", "_new", 1],

["Bazen Buralardayım", "", ""],
["Shift Delete", "http://shiftdelete.net", "_new"],
["Bilgirgeç", "http://bildirgec.org", "_new"] //no comma after last entry

]};

//=========================================================================================ÜST-silme-sonu
//Sağ menüyü kullanmak istemiyorsanız eşittir çizgileri arasını siliniz !!!

//=========================================================================================SAĞ-silme-başla

/*__________________SAĞ MENÜ ELEMANLARI (LİNKLER)_____________________*/
menu[3] = { //BURAYI ASLA DEĞİŞTİRMEYİN!!!
id:'menu3',
linkfonthizalama:'left',
barmetni:'SAĞ MENÜ', /* Metin yerine resim koymak icin tek tirnak icinde su sekilde yerlestirin barmetni='<img src="resimurl">'; */
menununyeri:'right', //Sol için 'left', sağ için 'right', üst için 'top' değerlerini kullanabilirsiniz.
menuhareketi:'fixed', //absolute = sayfayi takip eder. Fixed = sabittir.
baslikgenisligi:275 ,
menuItems:[

/*Link elemanlarinin sirasi asagidaki gibidir.
["isim", "link", "hedef", "sütün", "satirsonumu?"] - Baslik olusturmak icin sadece isim kismini doldurmak yeterli. */

["En çok Okunanlar"], //Başlık Burası
["Profesyonel CSS Tasarımlar", "http://hackerfriend.tr.gg/profcss.htm", ""],
["Menü gizleme kodu olmadan CSS...", "http://hackerfriend.tr.gg/menugizleme.htm",""],
["Free Şablonları Sitenize Uyarlama", "http://hackerfriend.tr.gg/csstemplate.htm", ""],
["Google Meta Tag ile site doğrulama", "http://hackerfriend.tr.gg/metatag.htm", ""],
["Mouse Sağ Tık Menü", "http://hackerfriend.tr.gg/401.htm", ""],
["OpenDNS ile Özgür internet", "http://hackerfriend.tr.gg/817.htm", ""],
["Müzik Player Kodu", "http://hackerfriend.tr.gg/401.htm", ""],
["Drop Menü Kodu", "http://hackerfriend.tr.gg/401.htm", ""],
["Service Pack 3'lü Windows CD'si", "http://www.hackerfriend.tr.gg/win03.htm", ""],
["İngilizce Okuma Parçaları", "http://hackerfriend.tr.gg/reading.htm", ""],
["MSN Gallery Virüsünü silme", "http://hackerfriend.tr.gg/819.htm", ""],
["Facebook'u Türkçeleştirmek", "http://www.hackerfriend.tr.gg/815.htm", ""],
["Orjinal TR.GG tasarımları", "http://hackerfriend.tr.gg/450.htm", ""],
["Bilgilendirme Tablosu", "http://hackerfriend.tr.gg/401.htm", ""],
["Dikkatimi Çeken Siteler"], //create header
["Yazarlarımız ve Hayatları", "http://yazarlarimizvehayatlari.tr.gg", "_new", 1, "no"],
["Photoshopar", "http://photoshopar.tr.gg", "_new",1],
["Komplo Teorisyeni", "http://komploteorisyeni.tr.gg/", "_new", 1, "no"],
["Bir Gülüş", "http://bir-gulus.tr.gg/", "_new",1]

]};

//=========================================================================================SAĞ-silme-sonu

hackerfriend();
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////HackeR FrienD.Net/////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mesaj29.01.2009, 21:22 (UTC)    
Mesaj konusu:

yani tam kodları alt alta nasıl gelecekse öyle yapın, çünkü aradaşöyle yap böyle yapma gibi yazılar da var ama bazısı karışık onların hangisi dahil hangisi değil çözemedim. Yani direk kopyalama yapıcağımız şeklinde yapıştırır mısınız?
Mesaj29.01.2009, 21:41 (UTC)    
Mesaj konusu:

Evet, yani kodları code butonuna basıp ekleyin sonra tekrar code butonuna basıp kapatın ceryan yapmasın Smile
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu