Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj24.07.2007, 10:11 (UTC)    
Mesaj konusu: baslığın altına nasıl

<a href="internet.html"> HASTA HAKLARI </a>
<a href="languages/Fortan/introdiction.html">
<a href=file/hasta hakları
<lu>
Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;
</lu>
<ol>
<li>
1. Hizmetten genel olarak faydalanma:
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
<li>
2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma:
Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
<li>
3. Bilgilendirme:
Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,
<li>
4. Kuruluşu seçme ve değiştirme:
Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
<li>
5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:
Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,
<li>
6. Bilgi İsteme:
Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
<li>
7. Mahremiyet:
Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,
<li>
8. Rıza ve İzin:
Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
<li>
9. Reddetme ve durdurma:
Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,
<li>
10. Güvenlik:
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
<li>
11. Dini vecibelerini yerine getirebilme:
Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,
<li>
12. Saygınlık görme:
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
<li>
13. Rahatlık:
Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,
<li>
14. Ziyaret:
Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,
<li>
15. Refakatçi bulundurma:
Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,
<li>
16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı:
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
<li>
17. Sürekli hizmet:
Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yaralanmaya hakkı vardır.
</ol>
<ul>
hakkı vardır
</ul>
<ul>
01.08.1998 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Hasta Hakları Yönetmeliği"nden alınmıştır.
</ul>


</a>
maddeleri nasıl başlığın içine koyacaz baslık hasta hakları
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu