Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj15.04.2009, 06:22 (UTC)    
Mesaj konusu: misyonerlere kanmayın

BU MESAJI HERKESE YOLLAYIN MİSYONERLERE KANMAYIN.BU YAZIYI İYİ OKUYUN

İlker Çınar, kıdemli bir papazdınız ve misyonerlik faaliyetlerinin, Hıristiyanlaştırmanın tartışıldığı bir dönemde İslam’a döndünüz. Neden, nasıl oldu bu?
Ben Tarsus Uluslararası Protestan Kilisesi’nin Başpapazı, Pastörü olarak görev yaptım. Hıristiyan teolojisi ve misyonerlik konularında 10 yıldan fazla yüksek öğrenim gördüm. Tarsus Protestan Kilisesi’ni ben kurdum.

Ne zaman kurdunuz kiliseyi?
2002 yılında.

Sonra?
Sonra bu kiliseye misyonerler geldi. Onlarla birlikte çalışmalara başladık.

Ne çalışması?
Tabii ki Hıristiyanlaştırma çalışması. Başka ne olacak?

Biliyorsunuz, Protestanlığın Evanjelik koluna bağlı olanların, kıyameti başlatmak için çalıştıkları, Irak’taki işgalin sebebinin Evanjelizm olduğu belirtiliyor. Bush da Evanjelik nitekim. Siz de

Evanjelik miydiniz?
Evet biz Evanjelik’tik. Protestan’dık ama evanjelik’tik. Yani Bush’la aynı mezheptendik. Şimdi Bush’un köleliğinden kurtulduk. Evanjelik, “Müjdeci” demek. Bush, canla başla, kanlı müjdesini İslam topraklarına yayıyor.

Büyük Ortadoğu Projesi’nin de Evanjelik yaklaşımın bir ürünü olduğu doğru mu?
Doğru tabii ki. Evanjelikler, kendilerine vaadedildiğine inandıkları “İncil Ülkesi”ni ele geçirmek için sert, şiddetli tutumlar benimsiyorlar. Gizli, uzun vadeli planlar yapılmış ve bu planlar hayata geçiriliyor.

Müslüman oluşunuzun Pentagon’da gündeme getirildiğini açıklamıştınız. Bunun anlamı ne?
Bizim Müslüman olmamız Pentagon’da konuşulmuş, evet. Bunları uydurmuyorum. Dikkat çekmek için de söylemiyorum. Hıristiyan dünyasında, kiliseler ile siyasi çevreler arasında bağlantılar, kanallar vardır. İçeriden biri olarak, bu bilgileri duyabiliyorum.

Sizi ölümle tehdit edenler kimlerdi?
Türkiye’nin doğusunda yaşayan Alman asıllı bir misyoner beni ölümle tehdit etti. Amerikalılar ise bana İncil’den Romalılar bölümünün, 6. kısmındaki 11. ayetten cümleler göndererek beni tehdit ettiler.

Ne yazıyor orada?
“Öleceksin” yazıyor. Aldığım istihbarata göre 1 ay içinde bana suikast düzenleyeceklermiş.

1 ay mı?! Kim söyledi bunu size?
İstanbul’daki bir kiliselerden aldım bu bilgiyi. Hıristiyan camiada bulunan bir arkadaşımız var o bildirdi. Bizi uyardı.

Bush da bir nevi misyoner mi? Afganistan’a saldırmadan önce “Bu bir Haçlı Seferi” demişti?
Bush kendisi, dört dörtlük bir misyonerdir. Misyonerlerin tatlı dille yaptığının aynısını o silahlarla yapıyor. Tanrının askeri sayıyor kendisini. Evanjeliklerin beklediği Armageddon savaşını başlattı Bush. Yani kıyamet savaşını.

Misyonerler, Haçlı Seferinin bir parçası mı?
Misyonerler birer Haçlı askeridir. Tarihte 8 Haçlı Seferi düzenlendi silahlı olarak. Dokuzuncusu silahsız olarak düzenleniyor ve etkisi diğerlerinkinden kat kat fazladır. Misyonere sorarsan: “Silahın nedir?” diye, “İncildir” der. Bu, Haçlı ruhunun ifadesidir.

Misyonerler Türk milletine nasıl bakıyor?
Onların gözünde Türk = Müslüman. Batıda ülkü birliği oluşturan asıl şey de Türk düşmanlığıdır. Türk’ün dini, dili, ırkı, kültürü, karakteri bakımından Müslüman olduğu kesindir onlar için.

AB hakkında ne diyeceksiniz?
Avrupa Birliği kesinlikle bir Hıristiyan kulübüdür. Önceden bizim kulübümüzdü, ben o kulüpteydim. AB’li yetkililer Türkiye’ye geldiklerinde ilk önce kiliselere koşarlar. Durumu görmek, Haçlı Seferinin ne aşamada olduğunu anlamak için. Bize sorular sorarlardı, bizi denetlerlerdi. AB’nin uyum yasaları, Hıristiyanlığa uyum yasalarıdır. Yarım üyelik, şartlı üyelik adı altında bizi yarı sömürge haline getirecekler.

Kitap yazıyormuşsunuz?!
Hıristiyanlıkta, misyonerlik camiasında dönen dolapları anlatıyorum. Bitmek üzere. Biraz biyografik; misyonerlikteki stratejiler, metotlar, hedefler anlatılıyor. Bu kitapta “Bir başpapaz neden Müslüman oldu?” sorusunun cevapları olacak. İsimleri de vereceğim. Misyonerliği tamamiyle deşifre edeceğim. Misyonerlerin milyarlarca doları havaya uçmuş olacak inşallah.

Kitabın adı ne olacak?
“Başpapazken neden Müslüman oldum?”gibi bir adı olacak. Sabahlara kadar yazıyorum. 1 aydır çalışıyorum kitaba. Kısmetse yakında tamamlanacak.

Misyonerlerle nasıl bir işbirliği yaptınız?
İşin para, finans kısmını onlar halletti, bilgi kısmını ben üstlendim. Faaliyete başladık. Bu kilise; Avrupa ve Amerika tarafından, Dünya Kiliseler Birliği tarafından da tanınmakta, desteklenmektedir. İstanbul’daki İncil Bilgilendirme Merkezi tarafından; Van Hakkari, Kilis ve Şırnak’taki faaliyetler için görevlendirildim. O illerde de kilise kurma yetkisine sahiptim.

Pardon, kiliselerin faaliyetleri arasında misyonerlik var mıdır?
Batı’da bulunan her kilisenin programında Doğuda misyonerlik faaliyeti gösterme zorunluluğu vardır. Her kilisenin ‘Doğu programı’ bulunur.

Peki, sizden ne yapmanız istendi?
Aleviler ve Kürtler arasında faaliyet göstermemiz istendi. Biz buna pek yanaşmadık. Tepkiler geldi.

Kim emir verdi, tepki gösteren kim?
Bizim misyonerlik organizatörümüz Jim Mc Donalnd’dır. Ondan emir aldık.

Jim Mc Donald Türkiye’ye mi geldi?
Tabii ki evet. Türkçe eğitimi aldı burada. Ben Türkçe İncil dersi verdim kendisine. Mark Johnson ve Kore asıllı Paul Kim adlı misyonerler de gelmişlerdi. Bunlar CAMA adlı misyoner grubunun üyeleriydi.

Bu misyoner grubuyla beraber, Türk halkına ne anlatıyordunuz?
Bir kere bizim öğrettiğimiz Allah inancı ile Kuran’daki Allah inancı aynı değildi.

Yani?
Biz, ‘İslam’ı çürütme’ tekniği ile çalışıyorduk, maalesef. Akademik çevreye akademik, sokaktaki adama sokaktaki adam gibi yaklaşıyorduk. Makyavelist bir yaklaşımdı bizimki. Sosyoloji ve psikolojiyi iyi biliyorduk. Sevgi dolu gibi görünüyorduk. İnsanlara para, iaşe yardımı yapıyorduk. Onların güvenini kazanıyor, sonra onları bir boşluğa düşürüyorduk.

Ne boşluğu?
“Bak Avrupa modern ve Hıristiyan ama sen Müslüman ve aşağıdasın” diyorduk.

Bu söz etkili oluyor muydu yani?
Biz bu etkiyi uyandırmanın eğitimini aldık diyorum size. Ben Türkiye için yetiştirilen en önemli 10 adamdan biriydim.

Birkaç gün önce bir pastör, bir ruhani lider idiniz. Şimdi bambaşka şeyler söylüyorsunuz.
“Veni, vidi, vici” [Geldim, Gördüm, yendim. – Büyük İskender.] Ben de geldim, gördüm, konuşuyorum işte. Misyonerler emperyalistlerin öncüsü, siyonistlerin işbirlikçisidir. Türkiye’yi “Bible Land” [İncil Ülkesi] olarak görüyorlar. Irak’ı Hıristiyanlar aldı işte. Asıl vaadedilmiş kutsal Hıristiyan toprakları Anadolu. En önemli 7 kilise buradadır. Tanrı “99 işi ben yapacağım, 1 işi sen yap ve savaş” diyor İncil’de. Buna inanıyorlar. İncil’de tüm kutsal topraklar, Mezopotamya, Anadolu ve Ortadoğu vaadedilmiş. Harran’da 48 bin dönüm arazi Amerikalılar tarafından satın alındı! Görmüyor musunuz?

Ciddi misiniz?!
Oraların Amerikalılara satılışına aracılık eden emlakçılardan biri kilisemizin üyesidir, tanıdığım biridir.

Şimdi, siz Alevilere ve Kürtlere Hıristiyanlık propagandası yapmak istemediniz...
Misyonerlerin söyledikleri tamamen yalandır. Silahla yenemeyeceklerini anladıkları için azınlıkların ayaklanmasını sağlamak istiyorlar. Kültürel yapıyı, bağı kopararak...

Hıristiyan yapılan Aleviler, Kürtler aslında Hıristiyan kabul edilmiyorlar fakat, öyle mi?
Dedim ya, ben baş papazdım, inanmıyor musunuz? O zavallılar yalnızca Hıristiyan’a benzetilmiştir. “Haleluya” dese de, kilisede mum yaksa, vaaz dinlese, Meryem Ana’ya yakarsa da... Asıl Hıristiyan onun çocukları kabul edilir. Bunun için biz akademide çocuk eğitimi, çocuk psikolojisi, teoloji, psikoloji, sosyoloji, tarih, mitoloji, yorumlama sanatı, dilbilgisi, hitabet, karşılaştırılmalı İslam... dersleri aldık.

Karşılaştırmalı İslam mı? O ne?
Kuran’daki bilgileri İncil’le karşılaştırıp, sonra Kuran’dakilerin sahte olduğunu söylerdik.

İslam’ı kötülemek için yani?
Yobaz olarak gösterdik Müslümanları, şimdi de terörist olarak gösteriliyor. Müslümanlar, yobazlıktan teröristliğe geçtiler, farkında değil misiniz? Bunu kim yaptı? Cami, tespih, başörtüsü denilince akla artık makinalı tüfek geliyor! Bunu Hıristiyan misyonerler ve Batılı siyasiler hep birlikte başardı.

Yani işin siyasi yönü ile misyonerlik içiçe?
Her şey içiçe. Mesela Türkçe’nin İngilizceleştirilmesi, mesela turizmin yayılması, televizyonlardaki yayınlar bunun bir parçası.

Ne zaman Müslüman olmaya karar verdiniz?
2 hafta önce Müslüman oldum.

Birdenbire mi?
Ben İslam’ı da iyi araştırdım.
Bir yandan ‘İslam’ı çürütme’ faaliyeti içindeydiniz, fakat bir yandan da...
Evet, biz Muhammed’in sapkın din adamı Bahira tarafından eğitildiğini söylerdik insanlara.

Fakat şimdi İslam’a döndünüz?
Elhamdülillah. Ben Türk’üm, İslam’ı seçtim. Şu anda Hıristiyanlığı putperestlik olarak kabul ediyorum. İslam’da takiyyecilik, ikiyüzlülük yoktur. Zaten, Hıristiyanlığı eleştirmeye, sorgulamaya başlamıştım. Allah nasip etti, hidayete erdim.

Peki ya yıllarca Hıristiyan yaptığınız, kilisede vaaz verdiğiniz insanlar? Onlara ne diyorsunuz?
Hıristiyan cemaate de duyuruda bulunuyorum. Yumuşak bir dille hakikati söylüyorum. Onlar arasında İslam’a dönen bazı kişiler var.

Artık papaz değilsiniz. Yani işinizi, maaşınızı kaybettiniz? İyi kazanıyor muydunuz?
Evet. Lüks bir yerde oturuyorum. Herkes bilir. Rahat bir hayatım vardı. Fakat artık Müslüman’ım, elimi taşın altına koydum. Kayıplarımı, parayı hesap etmedim. Şu anda gönlüm zengin. Çünkü Müslüman’ım. Çok şükür bizi bağlayan zinciri, boynumuzdaki halkayı kırdım. Hıristiyanlaştırılanlar, misyonerlerin, Batı’nın kölesi durumunda. Ben bu zincirden kurtuldum.

Medyadaki misyonerlik tartışmalarına ne diyorsunuz?
Hiçbiri kuru laftan öteye geçmez. Hıristiyan misyonerler gerçeği çarpıtıyorlar. İnanç özgürlüğü sözü geçince, herkes öyle kalakalıyor. Bu halkı soytarı durumuna düşürüyor misyonerler. İnsanların cebine 3-5 bin dolar koyunca, zavallılar her şeylerini satıyor!

Camiye gidiyor musunuz?
Cumaya gittim. Hoca kürsüden bizi selamladı, bağrına bastı. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Harikaydı.

Kilise ile cami arasında ne gibi farklar var?
Ben kilisede, camideki manevi havayı göremiyorum. Kilisede hep rol var, kilise şov mekanıdır. Camide samimiyet var. Cami hakikaten Allah’ın evi. Camide huzur buluyorum. Kilisede ikiyüzlülük hakim. İnancında samimi olanlara sözüm yok, yanlış anlaşılmasın. Benim hayatım kilisede geçti. Fakat şu bir gerçek ki, misyonerler Hollywood aktörleridir. Mel Gibson bunların eline su dökemez. Bir misyoner kendi niyetini gizler ve size öyle yalanlar söyler ki gözyaşlarınızı tutamazsınız.

Son olarak ne diyeceksiniz?
Allah sonumuzu hayreylesin. Misyonerlik belasını unutturmayacağız. Allah’ın izniyle, Muhammed aşkıyla tam yol ileri!
Çok teşekkürler İlker Bey.
Allah’a emanet olun.
Siz de.
Allah razı olsun.KUTULARNüfus cüzdanımıza ‘İslam’ yazdıracağız

Evli misiniz?
Evet, 2 çocuğum var.

Eşiniz Hıristiyan mı?
İdi. O da İslam’a döndü.

Nüfus cüzdanınızda...
Nüfus cüzdanımızda ‘Dini: Hıristiyan’ yazıyor hâlâ. İlk iş, nüfus cüzdanıma ‘İslam’ yazdıracağım. Kızımın adı Elizabeth’dir. Onun da adını değiştirip bir Müslüman adı vereceğiz.Misyonerlere vatanımızı, ruhumuzu satmayalım!

Misyonerlerin Hıristiyanlaştırdıkları kimselere para verdikleri doğru mu?
Evet. Adamlar buraya gelince İsa gibi yaşamıyor ki. İsa ahırda doğmuştu, yoksuldu. Bunlar öyle değil. Villada, havuz kenarında keyif çatıyor, zenginlik içindeler. Türklerden tiksinirler. Türklerin elini bile sıkmazlar. Hemen antiseptikler, mikrop öldürücüler alırlar. Türklerin pis, pasaklı olduğunu, mikroplu olduğunu düşünüp ilaç içerler.

Nasıl veriyorlar parayı, dinsel bir rüşvet gibi İncil’in arasına mı koyuyorlar?
Hayır. Ama onu yapan da var! Mesela sosyal faaliyetlerde İncil’in arasına para konur; psikolojik faaliyetlerde ise önce güven kazanılır sonra para verilir. “Biz seni seviyoruz, yayındayız” filan derler. Yalan.

Yoksul halkımız misyonerlerin rüşvetine direnebiliyor mu sizce?
Şunu söyleyeyim: Para için ruhunu, vatanını, şerefini satmaya değmez. Misyonerlerden kesinlikle uzak durmalı. Bunlar parayı asla karşılıksız vermezler. Tek yürek, tek bilek olalım, bu insanlara karşı duralım. Bu senaryonun figüranı olmayalım. Köle olmak istemiyorsanız misyonerlerden kaçın! Türkler, Hıristiyanlaştırılarak köleleştiriliyor. Çocuklarınıza sahip çıkın.
Müslüman’ın Hıristiyanlığı kabul edilmez!

Müslümanları Hıristiyanlığa çekiyordunuz...
Aslında bir Müslüman asla gerçek Hıristiyan kabul edilmez.

Ne? İslam’dan koparıp Hıristiyan yaptığınız insanları Hıristiyan saymıyor muydunuz?
Kesinlikle saymıyorduk. Sayılmaz. Öyle sonradan Hıristiyan olunmaz.

Ne olunur peki?
Bu bir oyundur. O sadece “Hıristiyan gibi”leştirilmiştir. Hıristiyan’a benzer, kiliseye gider ama esasen Hıristiyan değildir. Ona yetki ve görev verirdik. Üçbeş kuruş da verince kölemiz haline gelirdi. Onun her şeyi oluruz artık. Öl desek ölecek.


MAKSAT, TÜRKİYE’Yİ ELE GEÇİRMEK!

Madem insanları Hıristiyan saymıyordunuz, neden Hıristiyanlığa davet ediyordunuz? Maksat neydi?
Maksat sadece Türkiye’nin Hıristiyanlaştırılması değil, zenginliklerine sahip olmaktır. Bir insan Hıristiyan olduğu zaman, o Hıristiyanların oyuncağı olur. Ancak onun çocukları Hıristiyan kabul edilir. Nesiller, çocukluktan itibaren Hıristiyan olursa bu iş tamam demektir. Türkiye, kendiliğinden Hıristiyan Batı’nın egemenliğine girecek kıvama gelecektir. Bu yolda hızla ilerliyorduk. Hâlâ durum çok vahim.

Müslümanların Hıristiyanlığı kabul edilmiyor idiyse siz nasıl Hıristiyan kabul edildiniz?
Benim durumum farklıydı. Çünkü ben Hıristiyan olduktan sonra özel, yüksek düzeyde eğitim aldım. Güvenlerini kazanmıştım. Canlarını ve mallarını emanet ettiler bana. Başpapaz oldum, daha ne olayım?

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------


04 Mayıs 2005 09:16
Tarsus Protestan Kilisesi eski Başpapazı İlker Çınar'dan müthiş iddilar. Çınar Türkiye'deki misyonerlik faaliyetlerine ABD'li diplomatların öncülük ettiğini öne sürdü.Bazı siyasi parti liderlerinin, Erdoğan hakkında konuşması karşılığında milletvekilleği ve para teklifinde bulunduklarını ileri süren Çınar "Teklifleri reddettim" dedi.


Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen ve başpapazlığa kadar yükselen, 20 yıl misyonerlik yapan Tarsus Protestan eski Başpapazı İlker Çınar, papazlığı bıraktıktan sonra, Türkiye'deki misyoner faaliyetleri hakkında çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi. Başpapaz iken ayda 8 bin dolar maaş alan Çınar, gördüğü bir rüya üzerine tekrar Müslümanlığa dönmüş. Çınar, "Misyonerlik faaliyetleri Erdoğan Başbakan olduktan sonra inanılmaz arttı" şeklinde açıklama yapması için para ve milletvekilliği teklifi bile almış. Tarsus'ta yaptığımız söyleşide eski başpapaz Çınar Yeni Şafak'a şok itiraflarda bulundu.


Nasıl Hristiyan oldunuz, anlatır mısınız?


1970 Tarsus doğumluyum. Lise eğitimini burada aldım, 1987'de Hristiyanlarla tanıştım, 6 yıl ara verdikten sonra, 1993 senesinde, tekrar bağlantıya girdim ve toplantılarına katıldım. Daha sonra İncil Bilgilendirme Merkezi'nin İstanbul'da bulunan birimi ile bağlantıya girerek onların adına çalışmaya başladım. Tarsus'ta ilk kiliseyi, ev topluluğunu ben kurdum.


Misyoner olduktan sonra ne tür bir eğitimden geçtiniz?
Tarsus ve Mersin'deki başarılı çalışmalarımdan dolayı 2000 yılının Eylül ayında, beni Selçuk'ta açılan okula çağırdılar. Londra Üniversitesi'ne bağlı Tiranus İncil Akademisi'nde iki yıl örgün eğitim ve 3 ay staj gördüm. Bu okul, Dünya Kiliseler Birliği ve ABD Adelet Bakanlığı'na bağlı kiliseler tarafından destekleniyor. Okulda sadece 10 kişi eğitim görüyordu.


İncil okumanın dışında size başka neler öğretiyorlardı?
Selçuk'taki okulda, tarih, sosyoloji, psikoloji, antropoloji ve hatta hipnoz tekniklerinin de öğretildiği bir ders programı vardı. Selçuk'taki okulu başarı ile tamamladıktan sonra beni Marmaris'teki bir otele gönderdiler. Bu otel misyonerlerin kiraladığı bir karargahtı. Bu otelin müdürü ve yardımcıları ABD'li misyonerlerdi. Marmaris'e genellikle Doğu kökenli Türk vatandaşları, çalışmak için geliyordu. Bu gençler ile irtibat kurup gruplar halinde otele davet ediyorduk. Bu kişilere karanlık bir ortam olan bodrum katında özel ses ve görüntü efektleri ile hazırlanmış hipnoz edici filmler izlettirilerek, bilinç altlarına, "İslam yol değildir, sonsuz yaşama kavuşmak için İsa'ya iman etmek gerekiyor vs.." mesajlar veriliyordu. Çalışmak için 6 ay kadar Marmaris ve civarında kalan Doğu kökenli vatandaşlarımız kış gelip memleketlerine döndüklerinde, beraberlerinde "İsa'yı da götürüyorlardı (!)."


Misyonerlerle ne tür faaliyetleriniz oldu?
Marmaris'teki çalışmam tamamlandıktan sonra Tarsus'a gitmem ve ABD vatandaşı T. T. ile birlikte çalışmam istendi. Tarsus'a giderek T. ile çalışmaya başladım ve kısa zamanda Protestan Kilisesi'ni kurdum. Tarsus'taki kilise Türkiye tarafından tanınmasa da ABD ve Avrupa'da tanınan bir kiliseydi. Zamanla T.'nin de desteğiyle Kutsal Kitap Merkezleri'nin bulunduğu Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Van illerinin de sorumlusu haline geldim. Doğu'daki kiliseler ile benim kilisem işbirliği yaparak ortak projeler geliştirmeye başladık ve bunun adını 'GÖK' koyduk. Diyarbakır'da biraraya geliyor ve devletten gelecek engellemelere karşı stratejiler geliştiriyorduk. Çalışmalarımızda karşılaşacağımız sorunlara çözüm getirebileceğini söyleyen bir ABD konsolosu devreye girmişti. AB yetkilileri de Diyarbakır'daki misyonerler aracılığı ile sorunlarımızı öğreniyor, Ankara'ya ileterek çözümünde yardımcı oluyordu.


Tarsus'ta neler oldu?
T., ABD'de merkezi bulunan C. A. M. A ismindeki misyoner örgütünün Türkiye sorumlusuydu. C. A. M. A faaliyetlerimizi bir merkezden yürütmemizi istediği için Tarsus'ta eski Ermeni mahallesinde bulunan bir okul satın aldık. Bina tarihi eser kapsamındaydı, restorasyon için Kültür Varlıkları'ndan izin almak gerekiyordu. Fakat T. izin almadan restorasyona başladı. Kazı yapıldı. Kazı sırasında Roma dönemine ait sütun başları ve bazı eserler çıktı. Bir ihbar sonucu bu eserler halıya sarılı olarak T'nin evinde bulundu. T., Ağır Ceza Mahkemesi'nde hapis cezasına çarptırılmadan birkaç gün önce Türkiye'den kaçtı.


'CIA ajanı olduğunu söyleyince şok oldum'


Sözünü ettiğiniz kişinin misyoner olması dışında başka ne yönleri vardı?
T'nin ABD gizli servisine çalıştığını daha sonra kendi ağzından duydum. Bunu söylediğinde çok şaşırmıştım. T., ABD'deki şeflerinden aldığı direktifleri bana bildirir, benim de bu direktiflere göre hareket etmem istenirdi. T., Türkiye'den kaçtıktan sonra C.A.M.A. J. M. D'yi Tarsus'a atadı. Yardımcısı da Koreli P. K'dir.


T'nin, yanına ABD'liler veya başka ülke vatandaşlarından gelen oluyor muydu?
T'nin yanına zaman zaman Irak'ta savaşıp da İncirlik'te dinlenmeye gelen ABD askerleri gelirdi. Bunları T., günah çıkarmak için benim evime ya da kiliseye getirirdi. Günah çıkarma seanslarında gördüm ki, askerlerin beyinlerine, "Irak'a İsa için savaştıkları" düşüncesi yerleştirilmiş. En çok Irak'ta çocuk ve kadınları öldürmelerinden duydukları pişmanlıkları dile getirirlerdi.


Peki ne oldu da başpapazlığı bırakıp yeniden müslüman oldunuz?
Bir gün, Kadir gecesi geç saatlerde uyudum. Rüyamda, ıssız bir çölde yürüyordum, birden şimşekler çaktı, bir ses bana, "Ey kul, gerçek din İslam'ı bırakarak günahkar oldun, neden halen günah işlemeye devam ediyorsun" dedi. Ter içinde uyandım, abdest aldım ve dört rekat namaz kıldım ve papazlığı bıraktım.


'Erdoğan hakkında konuş seni milletvekili yapalım'


Papazlığı bırakmaman için teklifler veya tehditler oldu mu?
ABD'liler papazlığı bırakmayıp, faaliyetlerime devam etmem için bana 100 bin dolar teklif ettiler. Daha önce 8 bin dolar aylık alıyordum Bunu yapmayınca ölümle tehdit etmeye başladılar. Emniyet yetkilileri biliyor. İlker Çınar, tekrar gündeme gelmek istiyor demesinler diye şikayette bulunmuyorum. her şeyi yetkililere anlattım. Birçok konuda sözler verdiler, koruma falan vereceklerdi, fakat sözünde durmadılar. Bazı siyasi parti liderleri ile temsilcileri ise Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında konuşmamız için bize para ve milletvekilliği teklif ettiler.


Bu teklifi kimler yaptı?
Bazı siyasi parti liderleri bize gelerek ve ilçe temsilcileri aracılığı ile bize haber göndererek, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde misyonerlik faaliyetlerinde inanılmaz bir artış olduğunu kamuoyuna açıklamamızı istediler. Bunun karşılığında da bana milletvekilliği ve para teklif ettiler. En rahat Erdoğan döneminde misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğumuzu söylememizi istediler.


Peki siz ne yaptınız?
(Gülerek yardımcısını gösteriyor.) Eğer para teklifini kabul etseydik, yardımcımın başı böyle kel mi olurdu, o paranın bir kısmıyla saç ektirirdim.


Geriye dönüp baktığınızda pişman olduğunuz bir şey var mı, bu misyonerlerin gerçek amaçları ne?
Pişmanlık duymamak elde değil. Misyonerler için bir Müslümanın Hristiyan olması önemli değil, önemli olan kültür yozlaşmasını sağlamak. Bir Hristiyan televizyonunun kurucuları papaz okulunda benim öğretmenlerimdi. O televizyon şu anda bölücü örgüt PKK'ya da yardım ediyor. Misyonerlerin amacı Müslümanı Müslümana kırdırmak. Bunun için de kültür yozlaşması ile işe başlıyorlar. Atatürk'ün bir sözü vardır: Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. İşte buradan yola çıkarak kültürü yozlaştırmaya, Türk ve Müslüman kimliğini yoketmeye çalışıyorlar. Benimle birlikte papaz okulunda okuyan diğer dokuz arkadaşıma sesleniyorum: Gençlerin beyinlerini yıkayarak, kültür yozlaşmasının, ülkemizi bölmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmeyin. Siz de benim gibi yol yakınken dönün.


Haber: Aydın Demir
Kaynak: www.yenisafak.com.tr
Mesaj07.05.2009, 11:12 (UTC)    
Mesaj konusu:

adam pişman olup doğru yolu bulmuş ilker çınarın kitabı çıktı bu arada ŞİFRE ÇÖZÜLDÜ

arkadaşlar bu konu çok ciddi bir konudur fakat ne yazık ki kimse gereken ciddiyeti vermemektedir.

bu misyoner sitelerinin ve kiliseler hristiyan yayın evleri hep dış bağlantılıdır. amerikan güney kore alman vb

bu konuyu herkesin ciddiye alması lazım bakın adam demiş amaç anadoluya sahip olmak diye din tanıtmak değil diye demiş yoksa adam neden ölüm tehditi alsın
Mesaj07.05.2009, 11:14 (UTC)    
Mesaj konusu:

Merhaba ;
Burası Genel Problemler Bölümüdür...
Bunun Yeri Burası Değildir...
Moderatör Arkadaşlar Zaten Konuyu Kilitlerler...


Saygılarımla...

______________
Mesaj09.05.2009, 12:31 (UTC)    
Mesaj konusu:

benim kurduğum bu yeni site bu işe yönelik ben forum sitesi kuracagım bu konuyla ilgili bu konu bence çok önemli bir genel problem adamlar ülkemizi ele geçirmek için hücüm ediyorlar işte
Mesaj09.05.2009, 12:32 (UTC)    
Mesaj konusu:

eminonu yazmış:
Merhaba ;
Burası Genel Problemler Bölümüdür...
Bunun Yeri Burası Değildir...
Moderatör Arkadaşlar Zaten Konuyu Kilitlerler...


Saygılarımla...arkdasıma katılıyorum
______________
ll ฬฬฬ.вLαcк-ωєв.тя.gg ll GeneL WeBmaster EğLencE PlaTforMu


Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu