Sayfam iletişim ve imza bilgilerine gerek var mıdır?

"Genel sorular" kategorisinde
Zorluk derecesi Başlangıç

Bir web sitesi oluşturduğunda bununla ilgili bazı hukuki yükümlüklerin de altına girmiş olursun ve bu kurallara uymak durumundasın. Çok tecrübeli olmayan kullanıcılar "iletişim bilgilerim bana ne gibi yükümlülük vermektedir" sorusunu sorabilirler. Fakat bu gibi bilgilerin belirtilmesi kanuni bir zorunluluktur ve hukuki çerçevede bu tarz bilgileri vermek gerekir. Ancak kanunların verdikleri yükümlülüklerin bilinmemesi kişiyi haklı duruma getirmez Bu yüzden her kurulan bir siteye "künye" dediğimiz iletişim bilgilerini eklemek gerekmektedir.

Peki sayfanın "Künye"si nedir ve içeriği nedir?

Sitenin künyesi, şahıs veya firmaların iletişim bilgileri ile (firma sayfaları için) vergi dairesi ve vergi numarasının olduğu bir ibaredir. Bu zorunluluk Federal Almanya'nın Tele-Medya Yasasının (TMY) "Genel Bilgi Yükümlülükleri" ve Tele Yayın Sözleşmesinin 55. maddesindeki bilgi yükümlülükleri ve bilgi haklarına göre düzenlenmiştir.

Bir sitenin künyesi ne için gereklidir?

Bunu sadece bilgi amaçlı diye açıklayabiliriz. Bazen sayfaya gelen ziyaretçiler, sayfayı kimlerin kurduğunu ve kimlerin sayfa ile ilgilendiğini bilmek isteyebilirler. Bunun haricinde herhangi bir hukuki işlem veya soruşturma olduğunda kişiye bu iletişim bilgilerinden ulaşmak işlemleri kolaylaştırmaktadır.

Sayfama künye eklemezsem hukuki ceza alır mıyım?

Bu konuda tem olarak ne zaman resmi bir uyarı gelebileceği veya alınabileceği konusunda tam bir fikir birliği yok. Fakat geçmişte bazı hukuki yetkililer bu konuda uyarılarda bulunmuş ve hatta tazminat uyarıları bile gündeme gelmiştir. Bazı mahkemeler bu konu hakkında yer yer uyarılarda bulunduğu gibi, sayfanın künye zorunluluğu konusunda kanuna aykırı yayın yaptıklarını da ilgili kişilere bildirmiştir. Bu yüzden sayfanın künyesi hakkında hassasiyet göstermen yararına olacaktır.

Bu yüzden sayfan hakkında yanlış karar verilmemesi adına sayfada doğru bilgilerin bulundurulması zorunludur.

Peki sayfanın künyesi kimler için zorunluluktur?

Tele-Medya Kanunun 5. maddesi uyarınca online hizmet sunan tüm ticari sayfaların sayfalarında künyelerini belirtmeleri zorunludur. Bir sayfanın "ticari" amaçla kurulup kurulmadığı ise hep tartışma konusu olmuştur.

Medya Yayın Sözleşmesi'nin (MYS) 55. maddesi sayfa künyesi hakkında düzenlemelerle ilgilidir. Kim kişisel veya ailevi bir internet sayfası dışında bir site kurmuş ise, şu bilgileri kendi sayfasında bildirmekle yükümlüdür: 1. İsim ve adres ile, 2. Yetkili hukuki mahkeme hakkında bilgi ve yetkili makamlar hakkında bilgi.

Eğer haber-medya gibi herhangi bir sayfa ile ilgileniyor ve paylaşımlarda buşunuyorsan, yukarıdaki bilgilerin yanı sıra, sayfa içeriğinin kaynağını, kimler tarafından bilgilerin doğrulandığı ve onaylandığı ve haberin kim tarafından yazıldığını bildirmek zorundasın

Özel sayfaların sayfa künyesine (iletişim vs) ihityaçları var mıdır?

Tele-Medya Yasası'nın (TMY) 5. maddesi gereği özel amaçlı, yani kişisel sayfarın bu tarz künyeler bulundurması zorunlu değildir. Fakat daha önce de belirttiğimiz üzere ticari amaçlı kullanılan sitelerde iletişim bilgileri, vergi dairesi ile birlikte vergi numarası ve yetkili hukuki mercilerin bilgileri bulundurulmak zorunludur. Yani Uluslararası Yayın Sözleşmesi'nin 55. maddesi uyarınca kişisel sayfaların bu tarz bilgileri bildirmeleri zorunlu değildir.

Ama...

her ne kadar bir web sitesi, kişisel kullanım amacıyla kurulmuş gibi gözükse ve küçük de olsa ticari faaliyet sürdürerek, küçük bir amblem veya gösterge ile ilgili sayfayı ticari sınıfına dahil edebilir ve mevzubahis yükümlülük altına sokabilir.

Özetle sayfanın künyesi hakkında

genel itibariyle kişisel amaçlı açılan bir sayfanın künye dediğimiz ve içeri iletişim, vergi ve hukuki yetkili makamların bilgileri, beyan etmesi gerekmemektedir. Bu gruba kişinin ailesi hakkında açılan siteler, oyun siteler, sohbet siteleri, spor veya hobi gibi siteler dahildir.

*Yukarıda verilen bilgileri tamamı resmi ve hukuki bir yazı olmadığı gibi sadece bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır.Genel bakışa dön