Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj28.07.2008, 11:52 (UTC)    
Mesaj konusu: periyodik tablo ve bilgileri html kodu

arkadaşlar buyrun bu da kendi hazırladığım kod umarım işinize yarar.
Kod:
<img height="560" width="746" style="cursor: -moz-zoom-in;" alt="http://www.emekecza.com.tr/TR/wall/periyodik_tablo.jpg" src="http://www.emekecza.com.tr/TR/wall/periyodik_tablo.jpg" /><br />
<br />
<font size="5" color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 153, 0);">http://kimyameslek.tr.gg</font><br />
<strong>Periyodik Cetvelin &Ouml;zellileri : <br />
1. Periyodik cetvelde d&uuml;şey s&uuml;tunlara grup yatay sıralara da periyot denir. 8 tane A (baş grup) 8 tanede B olmak &uuml;zere 16 grup vardır. <br />
2. Bir elementin bulunduğu baş grup numarası onun değerlik elektron sayısına eşittir. &Ouml;rneğin element 7A grubundaysa değerlik elektronu 7, 3A grubundaysa değerlik elektronu 3 d&uuml;r. <br />
3. Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektronları aynı olduğundan kimyasal &ouml;zellikleri de aynıdır. <br />
4. Periyodik cetveldeki gruplar ş&ouml;yle adlandırılır. <br />
GRUP ADI : <br />
1A Alkali ************ller <br />
2A Toprak alkali ************ller <br />
3A Toprak ************lleri <br />
4A Karbon grubu <br />
5A Azot grubu <br />
6A Oksijen grubu <br />
7A Halojenler <br />
8A Soygazlar(asal gazlar) <br />
5. Her periyot bir alkali ************lle başlar ve bir soygaz ile biter. <br />
6. Hidrojen alkali ************l olmadığından 1.periyot alkali ************lle başlamaz. <br />
7. Periyotlarda soldan sağa doğru gidildik&ccedil;e asitlik &ouml;zelliği artar, bazlık ve elektrik iletkenliği azalır. <br />
8. Soldan sağa doğru atom &ccedil;apı azalırken yukarıdan aşağıya doğru atom &ccedil;apı artar. <br />
9. Soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi artarken yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır. <br />
10. Soldan sağa doğru &ccedil;ap azaldığı i&ccedil;in elementlerin elektron ilgisi (elektronegatiflik) artar, yukarıdan aşağıya doğru azalır. <br />
11. Yukarıdan aşağıya doğru ************lik &ouml;zellik artar, soldan sağa doğru azalır. <br />
Bazı Grupların &Ouml;zellikleri : <br />
1A GRUBU (ALKALİ ************LLER) (Li, Na, K, Rb,Cs,Fr) <br />
</strong><font size="5" color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 153, 204);">http://kimyameslek.tr.gg</font><br />
<strong> 1. Değerlik elektron sayıları bir olduğu i&ccedil;in bu elektronunu kolaylıkla vererek bileşiklerinde sadece +1 değerlik alırlar. İyi indirgendirler. <br />
<br />
2. &Ccedil;ok aktif oldukları i&ccedil;in tabiatta bileşikleri halinde bulunurlar. Tuzlarının elektroliziyle saf halde elde edilebilirler. <br />
<br />
3. Su ve hava oksijeniyle tepkimeye girdiklerinden laboratuvarda eter yada gaz yağında saklanırlar. <br />
<br />
4. Alevi karakteristik renklere boyarlar.( Na sarıya, Li kırmızıya ) <br />
5. Yumuşak ve parlaktırlar. Erime noktaları ve yoğunlukları k&uuml;&ccedil;&uuml;kt&uuml;r. Grupta yukarıdan aşağıya inildik&ccedil;e yoğunlukları b&uuml;y&uuml;r, erime noktaları k&uuml;&ccedil;&uuml;l&uuml;r. <br />
7A GRUBU ( HALOJENLER ) (F,Cl,Br,I,At) <br />
<br />
1. Değerlik elektron sayıları 7 olduğu i&ccedil;in bileşiklerinde +7 ile -1 arasında &ccedil;eşitli değerlikler alabilirler. &Ouml;zellikle -1 değerlik alırlar. <br />
2. Hidrojenli bileşikleri asit &ouml;zelliği g&ouml;sterir.(HCl,HI,HF....). Grupta yukarıdan aşağıya inildik&ccedil;e asitlik &ouml;zelliği artar. <br />
3. Atom numaraları soygazlardan bir ek******. <br />
4. Grupta yukarıdan aşağıya inildik&ccedil;e atom no ve atom yarı&ccedil;apı artar, elektron alma &ouml;zelliği (elektron ilgisi) azalır. <br />
5. P.cetvelde elektron alma ilgisi en fazla olan (elektronegatifliği en fazla) element flor olduğundan flor en iyi y&uuml;kseltgendir. <br />
6. 2 atomlu molek&uuml;ller halinde bulunurlar. Oda şartlarında F2, Cl2 gaz , Br2 sıvı I2 ve At2 katıdır. <br />
&Ouml;SYM sınavında 1A , 7A ve 8A grubunun &ouml;zellikleri sorulmaktadır. <br />
<br />
8A GRUBU (SOYGAZLAR) (He, Ne, Ar, Kr, Xe Rn) <br />
<br />
Bu gruba ait olan elementler kararlı olup kimyasal tepkimeye girmezler. <br />
Elementlerin Periyodik Cetveldeki Yeri : <br />
Yeri belirlenecek elementin elektron dağılımı yapılır. Değerlik elektron sayısı grubunu, en y&uuml;ksek enerji d&uuml;zeyi de periyodunu g&ouml;sterir. Son orbital S yada P ile bitiyorsa A, d ile bitiyorsa B grubu elementidir. <br />
<br />
&Ouml;rnek : <br />
Atom numarası 15 olan elementin periyodik cetveldeki yeri neresidir ? <br />
<br />
2+3=5 5A <br />
15X= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 <br />
3. periyot <br />
<br />
&Ouml;rnek : <br />
<br />
19X, 13Y, 23Z elementlerinin periyodik cetveldeki yerlerini belirleyiniz ? <br />
<br />
19X : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 : 4.periyot 1A grubu <br />
<br />
<br />
13Y: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 : 3.periyot 3A grubu <br />
<br />
23Z: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 : 4.periyot B grubu <br />
</strong><font size="5" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 255, 255);">http://kimyameslek.tr.gg</font><br />
<strong><br />
Bazı &Ouml;zelliklerin Periyodik Cetveldeki Değişimi : <br />
1. ATOM NUMARASI <br />
<br />
Periyotlarda soldan sağa, gruplarda yukarıdan aşağıya inildik&ccedil;e atom numarası artar. <br />
<br />
2. ATOM YARI&Ccedil;API (Atom hacmi) <br />
<br />
Atom yarı&ccedil;apı atomun b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n &ouml;l&ccedil;&uuml;s&uuml;d&uuml;r. Bu bakımdan y&ouml;r&uuml;nge sayısyıla doğru orantılıdır. Y&ouml;r&uuml;nge sayıları eşitse, atom numrası k&uuml;&ccedil;&uuml;k olanın (&ccedil;ekirdekteki &ccedil;ekim kuvveti az olduğundan) yarı&ccedil;apı daha b&uuml;y&uuml;kt&uuml;r. <br />
Bu bakımdan gruplarda yukarıdan aşağıya inildik&ccedil;e atoma yeni y&ouml;r&uuml;ngeler eklendiğinden atom &ccedil;apı artmakta, soldan sağa doğru yeni y&ouml;r&uuml;nge eklenmediğinden atom &ccedil;apı azalmaktadır. <br />
<br />
3. İYONLAŞMA ENERJİSİ <br />
İyonlaşma enerjisi atom &ccedil;apı ile ters orantılıdır. Soldan sağa doğru &ccedil;ap azaldığından iyonlaşma enerjisi artmakta, yukarydan aşağıya doğru &ccedil;ap arttığından iyonlaş&amp;thorn;ma enerjisi azalmaktadır. <br />
<br />
4. ELEKTRON ALMA VE VERME &Ouml;ZELLİĞİ<br />
<br />
Gruplarda yukarydan aşağıya inildik&ccedil;e elektron verme &ouml;zelliği artar, periyotlarda soldan sağa gidildik&ccedil;e azalır. Y&ouml;r&uuml;nge sayıları eşit olanlardan, değerlik elektron sayısı az olan daha kolay elektron verir. <br />
Bir elementin ************lik &ouml;zelliği elektron verme eğilimiyle &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml;r. <br />
Bir elementin a************lik &ouml;zelliğide elektron alma eğilimiyle &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml;r.</strong><br />
<br />
<br />
<br />
<font size="5" color="#ff0000"><br style="background-color: rgb(255, 255, 255);" />
<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">http://kimyameslek.tr.gg</span></font><br />
<br />
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu